TOP 09 podala podnět na vrchní zastupitelství k prošetření poskytování dotací Agrofertu

10. 12. 2019

Na základě auditní zprávy Evropské komise s vysokou pravděpodobností hrozí, že Evropská komise bude po České republice požadovat vrácení již poskytnutých dotací Agrofertu od února 2017 a dále odmítne proplatit další již schválené dotace Agrofertu. Jedná se celkově o stamiliony korun.

Podle Evropské komise je Andrej Babiš nadále i přes vložení Agrofertu do svěřenských fondů ve zřejmém střetu zájmů a porušuje nejen českou legislativu, ale především evropské předpisy. Evropské nařízení o střetu zájmů je nadřízené českému zákonu a státní úřady a úředníci jsou tímto předpisem přímo vázáni.

„Přesto Státní zemědělský intervenční fond minulý týden oznámil, že opět začne vyplácet dotace Agrofertu, a z dopisu vysokého státního úředníka na Ministerstvu zemědělství vyplývá pokyn, aby vedoucí státních úřadů audit Evropské komise nezohledňovali a Agrofertu dál přiznávali veřejné zakázky a vypláceli dotace. Česká republika tak reálně čelí hrozbě, že dotace vyplacené pro Agrofert nebudou proplaceny z fondů Evropské unie a budou sanovány výhradně z českého rozpočtu, tzn. z peněz českých daňových poplatníků. To je pro nás nepřijatelné, státní úředníci a orgány musí vždy hájit primárně zájmy státu a jeho občanů, a ne zájmy jednoho soukromého holdingu, byť je jeho beneficientem předseda vlády. Je zde tak riziko, že České republice vzniknou tímto jednáním státních orgánů – popřípadě konkrétních osob – rozsáhlé finanční škody, a proto dáváme tento podnět k prošetření skutečností, zda nedošlo nebo nedochází při poskytování dotací Agrofertu ke spáchání trestného činu,“ doplnila Markéta Pekarová Adamová.

Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09

Štítky
Témata: EU