TOP 09 k článkům Sabiny Slonkové na Aktuálně.cz „Sponzor TOP 09 dříve finančně pomáhal bossům podsvětí“ a „Největší mecenáš TOP 09 chce po státu miliony“

2. 10. 2009

Ve dnech 1. a 2. října uveřejnil server Aktuálně.cz krátce po sobě dva články novinářky Sabiny Slonkové, které se snaží skandalizovat dva finanční dary, které přijala TOP 09 na svoji činnost. Po prověření všech skutečností uvádíme k oběma článkům následující stanovisko.

V prvém případě se jednalo o úvěrovou angažovanost skupiny Lublaňské banky vůči podniku Setuza, a. s., v roce 2004. Podle našich informací nebyla LB jedinou úvěrově angažovanou skupinou, v mnohem větších objemech byly angažovány také Komerční banka a Reiffeseinbanka. Na této úvěrové angažovanosti nelze spatřovat nic nepatřičného, neboť posláním bank je úvěrově se angažovat a banky zásadně půjčují podnikům, nikoli vlastníkům. Skutečný vlastník (jako například v tomto případě) často ani není znám. Dále je nám známo, že úvěr byl splacen i s úroky a pro banku se tak jednalo o výdělečný obchod. Štefan Loncnar není vlastníkem LB, je v pozici manažera. Dar TOP 09 věnoval ze svého osobního účtu jako fyzická osoba. Spojovat jakýmkoli způsobem tento dar s úvěrovou angažovaností LB v Setuze, a. s., je účelový nesmysl. V duchu této logiky by mohl být skandalizován každý manažer zemědělského podniku, který Setuze, a. s., v té době prodal řepku. Sabina Slonková by o něm mohla směle psát, že „zemědělec dával vydělávat mafiánskému bossovi". Nemá snad nějaká politická strana takového manažera na své volební kandidátce? :-)

Ve druhém případě se jedná o soudní spor, který vede se státem společnost Orgapol, a. s., kde je spoluvlastníkem MVDr. Dušan Novotný, dárce TOP 09. Jedná se o soudní spor o náhradu škody, která dle názoru vedení Orgapol, a. s., vznikla společnosti chybným postupem Finančního úřadu. V roce 2007 navrhl Orgapol, a. s., Ministerstvu financí mimosoudní vyrovnání. Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek ve shodě s názorem škodní komise Ministerstva financí požadovanou částku odmítl vyplatit. Spor tak řeší nezávislý soud standardním postupem. Pokud by existovala jakákoliv účelová vazba mezi tehdejším ministrem financí a MVDr. Dušanem Novotným, nebylo by nic snazšího než na mimosoudní vyrovnání přistoupit a požadovanou částku vyplatit. Odmítnutí tohoto návrhu svědčí o opaku. Najít jakoukoli souvislost mezi darem Dušana Novotného a sporem Orgapolu, a. s., se státem nelze, neboť konečné rozhodnutí náleží nezávislému soudu a TOP 09 ani žádná jiná politická síla nemůže toto rozhodnutí nijak ovlivnit. Snaha o znevěrohodnění Dušana Novotného jako dárce TOP 09 je stejně směšně účelová, jako by byla snaha o znevěrohodnění prof. Jana Švejnara pro významnou veřejnou funkci jen proto, že je předsedou dozorčí rady ČSOB, která je ve sporu se státem o částku o tři řády vyšší, než je spor Orgapolu, a. s. O nárocích ČSOB rozhodne nezávislý mezinárodní arbitrážní tribunál, o nárocích Orgapolu, a. s., rozhodne nezávislý soud ČR a žádná politická síla není s to výroky těchto institucí ovlivnit.

Vzhledem k těmto skutečnostem pokládá TOP 09 oba dva dary od fyzických osob za zcela transparentní a věrohodné. Připomínáme, že jsme jedinou polickou stranou, která své dárce průběžně zveřejňuje právě proto, aby tento proces byl transparentní a důvěryhodný. Je pravděpodobné, že tento otevřený přístup je v tomto případě „po zásluze" trestán snahou o účelově vykonstruovaná obvinění. O motivech této snahy pátrat nemíníme. Mrzí nás však, že kazí práci desítek poctivých novinářů, kteří se snaží zjistit opravdu znepokojující skutečnosti a nevyrábějí skandály ze standardních procesů.

za přípravný výbor TOP 09
Miroslav Kalousek
V Praze 2. října 2009
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme