TOP 09: Jsme pro zvýšení kontrolní pravomoci NKÚ

Prohlášení Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

21. 6. 2011

Poslanecký klub TOP 09 a Starostové dnes vyjádřil souhlas se záměrem rozšířit kontrolní oprávnění Nejvyššího kontrolního úřadu nad rámec původního vládního návrhu novely Ústavy, a to i na firmy s nadpoloviční účastí státu, obcí či krajů.

Současný vládní návrh rozšiřuje stávající pravomoci NKÚ kontrolovat pouze obce, města a veřejnoprávní instituce, jako jsou Česká televize, regionální rady soudržnosti či veřejné vysoké školy. Firmy s významnou majetkovou účastí státu či obcí a měst by však, byť namátkové, kontrole NKÚ nepodléhaly. Přitom nakládají s majetkem v odhadu přes 600 mld., tj. téměř čtyřikrát více, než s jakými prostředky hospodaří samosprávy.

Možnost další kontroly nakládání s majetkem u těchto firem zvyšuje kontrolu v sektoru s výrazným veřejným zájmem nad hospodárností a zvýšení transparentnosti.

Alžběta Plívová
tisková mluvčí TOP 09

V Praze 21. 6. 2011

Štítky