TOP 09: Hazard konečně dostane jasná pravidla

21. 6. 2011

Třetím čtením dnes v Poslanecké sněmovně prošel přísný pozměňovací návrh k zákonu o loteriích. Návrh prošel hlasy poslanců TOP 09 a ODS, ale i opozičních stran ČSSD a KSČM. Poslanci strany VV hlasovali proti. Nyní novelu posoudí Senát.

„Po dvaceti letech se v České republice konečně podařilo prosadit jasná pravidla pro hazard. Je to dobrá zpráva nejen pro obce, ale v konečném důsledku pro každého občana,“ řekl zpravodaj Jan Farský z TOP 09. Jde o nejvýraznější posílení regulace loterií a sázek za posledních dvacet let. Návrh má ambici zavést jasná a přísná pravidla pro využití výnosu z loterií. Provozovatelé loterií budou povinni zveřejňovat, jakým způsobem výtěžek použili,“ dodal Farský.

Vyšší odvody ano, cenzura nikoli

Důležité pro mne je, že obce budou nově účastníky řízení při povolování loterií na svém území. Také budou moci vyhláškou upravit provozování loterií jak místně, tak časově,“ doplnila Helena Langšádlová, která spolu s dalšími poslanci jak z TOP 09, tak ODS návrh podpořila.

Naopak kontroverzní čtvrtá a pátá část návrhu, o kterých se hlasovalo odděleně, sněmovnou neprošly. Tato dvě ustanovení se týkala povinnosti bank vyplácet prostředky na účty zahraničních loterijních společností a regulace nelegálního internetového hazardu.

Přísná regulace hazardu

Komplexní pozměňovací návrh je kompromisem vzešlým z jednání všech koaličních stran. Jeho hlavní principy jsou následující:

  • Obce budou nově moci vydat obecně závaznou vyhlášku, která zakáže nebo omezí hazard na celém území obce či v její části. Obce budou moci stanovit i provozní dobu heren. Obce budou účastníky správního řízení o vydání povolení k provozování loterií na svém území.
  • Dojde ke sjednocení odvodů všech loterijních výnosů pro veřejně prospěšné účely ve výši 20 %. Až ¼ z této částky bude povinně odváděna obcím.
  • Návrh přesně definuje veřejně prospěšné účely, na něž budou výnosy odváděny. A to včetně zveřejnění všech dokumentů, například i souhlasu povolovatele, na internetu.
  • Povolení k provozování loterií budou zkrácena na tři roky.
  • Video-loterijní terminály budou zatíženy stejným místním poplatkem jako výherní hrací přístroje.
TOP 09

V Praze 21. 6. 2011

Štítky
Osobnosti: Jan Farský