TOP 09 a Starostové: Prezidentské milosti musí být „čitelné“

18. 10. 2011

Postupy v udělování prezidentských milostí vedou TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí k návrhu, aby byly milosti udělované hlavou státu podmíněny souhlasem jiného ústavního orgánu.

Poslanci klubu TOP 09 a Starostové zvažují, aby bylo do projednávané novely Ústavy o přímé volbě prezidenta zařazeno podmíněné udělení prezidentské milosti. „Chceme diskutovat o podmínění udělení prezidentské milosti souhlasem jiného ústavního orgánu, například vlády či jejího pověřeného člena. Stejnou ústavní praxi zná Francie, Maďarsko či Rakousko. Podobná úprava platila ostatně i u nás za první republiky,“ popisuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík.

S velkým znepokojením vnímáme informace zveřejňované v souvislosti s udělenými prezidentskými milostmi,“ vysvětluje motivaci poslanec Stanislav Polčák. Úvaha zástupců TOP 09 se tak opírá o konkrétní případy, které se, nejen, odborné veřejnosti jeví jako přinejmenším kontroverzní. Jednak o omilostnění podnikatele Jiřího Kotíka, který se dopustil půlmiliardového podvodu, ale díky prezidentské milosti udělené z důvodů složitých rodinných poměrů si trest neodpykal. Jednak o omilostnění expolicistky Radky Kadlecové, jež bylo doprovázeno zprávami o úplatku, který za udělení milosti údajně poskytla. Daný stav považuje TOP 09 za velmi závažný, a to zvláště za situace, kdy již i v minulosti prezidentská kancelář podrobně důvody udělení milosti nevysvětlila.“ (http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-51840690-proc-ma-podvodnik-milost-klaus-zduvodnovat-nechce)

Podle TOP 09 se nyní zveřejněná podezření jeví jako nejvážnější zpochybnění nestrannosti systému či osob podílejících se na udělení milosti při udělování nenárokových prezidentských milostí. „Pokud je trestní soudní řízení ze zákona veřejné, aby byly vyloučeny praktiky dřívější utajené inkviziční justice, měly by i důvody pro udělení milosti být přesvědčivě prezidentem vysvětleny. Některé udělené milosti skutečně vyvolávají zásadní otazníky,“ doplňuje člen ústavněprávního výboru sněmovny Stanislav Polčák.

Netuším, zda lze v naší zemi koupit úplně vše, i prezidentskou milost. Faktem ale je, že v Evropě jsou známy oba dva modely, tedy jak milosti kontrasignované, tak samostatné. Nyní je, myslím, čas parlamentní diskusi o obou modelech podstoupit,“ uzavírá Petr Gazdík.

Novela Ústavy upravující pravomoci prezidenta republiky je v současnosti ve druhém čtení v poslanecké sněmovně. Bude projednávána ústavněprávním výborem.

TOP 09

V Praze 18. 10. 2011

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme