Stanovisko Karla Schwarzenberga k tiskové zprávě ČSSD ze dne 6. 11. 2009

13. 11. 2009

Koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU v letech 2002 – 2006 rozhodla, že na ministerstvech proběhnou procesní a organizační audity s cílem zefektivnit fungování jednotlivých resortů. Během působení ministra zahraničí Cyrila Svobody byla uzavřena smlouva s auditorskou společností Deloitte, která následně začala pracovat na realizaci auditu s názvem SOFPIA – strategický, organizační, funkční, procesní a informační audit ministerstva zahraničí. Závěry tohoto auditu mně byly předloženy v době nástupu do funkce ministra zahraničí v lednu 2007. Vzhledem k tomu, že v té době bylo již na realizaci auditu vynaloženo 17 mil. korun a také s ohledem na vážná doporučení auditu, rozhodl jsem se zahájit transformaci ministerstva zahraničí ve vybraných oblastech.

Vedení ministerstva mělo v té době na výběr dvě varianty řešení – implementaci doporučení auditu mohla realizovat externí firma nebo skupina zaměstnanců MZV vedená zkušeným manažerem. S ohledem na předpokládanou délku projektu a výši předpokládaných nákladů spojených se zakázkou pro externí firmu, byla zvolena druhá možnost. To ovšem předpokládalo najít a zaměstnat odborníka, který má s podobnými reorganizacemi zkušenost ze soukromého sektoru za platových podmínek v této oblasti obvyklých. MZV oslovilo jak manažery ze státní správy, tak ze soukromého sektoru. Na základě pohovorů a předložených projektů vybralo vedení MZV do funkce náměstka pro transformaci a management ing. Martina Čermáka.

Je třeba zmínit, že pan Čermák byl jedním z autorů auditu společnosti Deloitte, znal tedy velice dobře ministerstvo a doporučení vyplývající z auditu. Tato skutečnost a jeho manažerské zkušenosti byly důvodem, proč jsem jej 1. srpna 2007 jmenoval do funkce.

Platové náležitosti náměstka Čermáka byly stanoveny v souladu s platnými pracovně-právními předpisy. Jeho průměrný hrubý měsíční plat, jehož výše byla uvedena v týdeníku Euro, byl složen ze základu, který byl vypočítán dle platných tabulkových míst a zahrnoval odměny, které odrážely náročnost a výsledky odvedené práce. Pokud by vedení ministerstva v roce 2007 rozhodlo jinak a na základě výběrového řízení najalo externí firmu, která by závěry auditu implementovala do struktury, činnosti a oblastí působení ministerstva, vynaložené náklady by příjmy náměstka Čermáka během jeho působení na ministerstvu výrazně předčily.

Považuji za důležité v této souvislosti připomenout i skutečnost, že Česká republika stále nemá zákon o státní službě, jež byl schválen v roce 2002 a již třikrát byla posunuta jeho účinnost. Ministerstvo vnitra začalo v roce 2008 pracovat na nové právní úpravě v této oblasti. Součástí nové úpravy mají být také manažerské smlouvy, které řeší zaměstnávání kvalifikovaných odborníků ve státní správě.
Karel Schwarzenberg
předseda přípravného výboru TOP 09
V Praze dne 13. listopadu 2009
Štítky
Osobnosti: Karel Schwarzenberg
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme