Pospíšil: ČR neplní emisní limity EU. Vláda musí začít jednat, ve hře je přísnější evropská směrnice

20. 3. 2019

Česká republika neplní emisní limity EU. Podle předsedy TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila (EPP) státu chybí jasná koncepce a vize. Vláda by proto měla co nejdříve podniknout kroky k nápravě. Komise totiž nyní vyhodnocuje současnou emisní legislativu, a pokud ji označí za nedostatečnou, navrhne její zpřísnění. Za neplnění závazků přitom státům hrozí sankce ve výši až milionů EUR. K tomu je nutné přičíst škody, které tato laxnost páchá na lidském zdraví. V ČR kvůli špatnému ovzduší předběžně zemřou tisíce lidí ročně.

„Vyzývám vládu, aby přijala opatření, která zamezí tomu, že Česká republika permanentně neplní emisní limity Evropské unie. Ve hře je příprava nové evropské směrnice, která stávající normy na látky znečišťující ovzduší ještě zpřísní. Měl by to být klíčový úkol pro novou Komisi, která vzejde z květnových evropských voleb,“ upozorňuje Jiří Pospíšil.

„To, že řada států včetně České republiky neplní ani současné limity, je neobhajitelné. Evropská komise by ale neměla problém řešit tím, že bude na členské státy podávat žaloby u Evropského soudního dvora. Naopak by s nimi měla vést intenzivní a partnerský dialog. Žaloby považuji za neúčinné a zdlouhavé řešení,“ říká Jiří Pospíšil.

Ministerstvo životního prostředí v Národním programu snižování emisí ČR uvádí, že stát neplní evropské emisní limity pro některé znečišťující látky. Jedná se zejména o velmi nebezpečné malé prachové částice PM10 a PM2.5, troposférický ozón a benzo(a)pyren, které mají negativní dopady na lidské zdraví, ekosystémy a vegetaci.

Kvůli znečištěnému ovzduší v ČR přitom podle některých zdrojů předčasně zemře zhruba 11 tisíc lidí ročně. Největším problémem je znečištění z lokálních topenišť. Ve velkých městech je pak kritická doprava. Tomu nepomáhá ani to, že ČR platí za vrakoviště EU. Průměrné stáří vozidel je podle Svazu dovozců automobilů 15 let. Problémem jsou také vozidla s nelegálně odmontovaným filtrem pevných částic. Zde je nutné co nejdříve začít se silničními kontrolami a sankcemi. Ovzduší znečišťují také uhelné elektrárny a teplárny.

„Stát musí přijít s jasnou koncepcí a termíny. V oblasti dopravy je nutné zrychlit stavby obchvatů měst a obcí a podpořit elektromobilitu a další alternativní pohony. Zatímco v zahraničí vlády masivně investují do budoucnosti, česká vláda Andreje Babiše se například elektromobilitou očividně příliš zaobírat nechce,“ uvádí Jiří Pospíšil.

„Na výměnu starých kotlů na pevná paliva stát poskytuje kotlíkové dotace. Zde je nutné, aby na ně dosáhly i ekonomicky nejslabší skupiny obyvatel, u kterých se problémy s dodržováním zákazu spalování odpadů a nevyhovujících paliv v domácích topeništích vyskytují nejvíce. Toho by se měly chopit zejména kraje, které v tomto směru mohou podporu svých občanů ještě zefektivnit,“ dodává Jiří Pospíšil.


Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme