Otevřený dopis Radku Johnovi

11. 2. 2011

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

JUDr. Stanislav  P o l č á k

předseda

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 

V Praze, dne 12. února 2011

Vážený pane ministře,

dovoluji se na Vás obrátit ve věci senátního návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).

Poslanecký výbor, kterému předsedám, je gesčním výborem civilněsprávní agendy Vašeho ministerstva, do jehož agendy spadá rovněž příprava stanoviska pro vládu ve věci rozpouštění, resp. pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb. Rád bych proto požádal o poskytnutí informací o postupu Vašeho úřadu ve věci výzvy Senátu dle jeho usnesení č. 511 ze dne 30.10.2008. Domnívám se, že již jen z hlediska časového odstupu od přijetí tohoto usnesení Senátu je odůvodněn dotaz, jak se s tímto podnětem horní komory Parlamentu ČR Váš úřad vyrovnal. Vzhledem k tomu, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně, jsem si dovolil vznést výše uvedený dotaz i při vědomí, že mou výzvu k přípravě stanoviska Vašeho úřadu pro jednání vlády v této věci, směrovanou k Vaší osobě při jednání Poslanecké sněmovny dnešního dne, jste zaznamenal. Jsem si zároveň plně vědom, že nenesete žádnou odpovědnost za postup Vašeho úřadu v dané věci před Vaším jmenováním do funkce ministra vnitra.

 

Zároveň bych závěrem ocenil Váš rychlý postup při vyřízení mého minulého podnětu ve věci nesouhlasu zástupců samospráv s koncepcí transformace České pošty, s. p. Věřím, že i nyní v této aktuální záležitosti je možné požadovanou zprávu podat v době co nejbližší.

 

S úctou

 

Stanislav   P o l č á k 

Štítky
Osobnosti: Stanislav Polčák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme