Niedermayer: I pro výběr daní musí platit férovost

26. 4. 2016

Výbor Evropského parlamentu pro hospodářskou a měnovou politiku dnes podpořil úpravu směrnice 2011/16/EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní (takzvanou CbCR - Country by Country Reporting).

„Jde o první část balíku opatření zaměřených na lepší výběr daní, který vychází z projektu G20 realizovaného pařížskou OECD. Cílem není jen samotný vyšší výběr daní, ale i narovnání nerovnosti firem na vnitřním trhu. Velké, často nadnárodní firmy využívají mezery a rozdíly v daňových zákonech a mezinárodních smlouvách k přesouvání zisků z jedné země do druhé a ke snížení daňové zátěže. Trh je tak pokřiven, neboť ve svém důsledku jsou to malé firmy a občané, kdo musí na daních zaplatit více“, komentuje dnešní hlasování Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér ČNB.

Daňové plánování podniků je oprávněné a každý poplatník má právo využívat pro sebe vhodný daňový režim, který umožňují zákony. Někteří poplatníci však využívají rozdílnosti daňových předpisů k vytváření struktur, jejichž jediným cílem je snížení placené daně a dochází tím k oddělení místa platby daně od toho, kde firmy dosahují zisky. Toto „agresivní“ plánování může nabývat mnoha forem a cílem připravovaných pravidel je postavit některé z jeho postupů jednoznačně mimo zákon.

„Jde totiž o stále aktuální problémy, týká se to řady velkých firem, jak naznačila nedávná diskuse o zdanění firmy Google v Británii. Zde šlo mimo jiné o to, kdy firma, která prokazatelně v dané zemi podniká, zaměstnává tam stovky lidí a vytváří značný zisk, zde nemá formálně stálou provozovnu a tím dosažený zisk přesouvá do země jiné,“ říká Luděk Niedermayer, který se daním věnuje dlouhodobě a v prosinci loňského roku spolu s britskou kolegyní prosadil na plénu EP zprávu o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii.

Nový návrh, který byl projednán na výboru EP a který odpovídá návrhům OECD, obsahuje požadavek, aby skupiny nadnárodních podniků (s celkovým konsolidovaným příjmem skupiny ve výši nejméně 750 000 000 EUR) každý rok a pro každou daňovou jurisdikci, ve které podnikají, podávaly informace, které umožní správci daně lépe odhadnout, zda firma z jeho země nepřevádí zisk do jurisdikce jiné. Informace budou poskytovány správcům daně automaticky, a měly by zvýšit efektivitu jejich práce díky lepšímu zaměření eventuálních kontrol. Standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti (globáln&iacut e; standard) byl vytvořen v reakci na žádost skupiny G20 a schválen Radou OECD již v roce 2014.

„Automatická výměna informací je jedním z prvních kroků, který usnadní správcům daně posuzovat zdanění velkých nadnárodních firem. Velmi omezený rozsah informací hlášení nevede k nadměrnému zatížení firem a považuji za potřebné, aby byly odmítnuty návrhy, které by šly nad rámec doporučení OECD. Jsem rád, že se držíme standardu pro CbCR dojednanému v rámci OECD. Před Parlamentem a Radou ovšem nyní stojí diskuse nad návrhem komisaře Hilla, který by rozšířil dostupnost této informace nejen pro daňové úřady, ale i pro veřejnost,“ doplňuje Luděk Niedermayer.

Marek Hannibal

Štítky
Osobnosti: Luděk Niedermayer
Témata: EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme