Mimořádná rada schválila několik zásadních bodů

24. 5. 2013

Po včerejších událostech na Zastupitelstvu hl. m. Prahy přistoupila současná Rada hlavního města Prahy k okamžitému jednání. Proto se dnes konalo mimořádné zasedání Rady hlavního města Prahy, kde byloprojednáno aktuálně několik zásadních bodů, které minulá koalice nebyla schopna vyřešit.

Městská rada dnes rozhodla o změnách v působnosti některých členů rady. Do gesce 1. náměstka primátora Tomáše Hudečka přecházejí společnosti Trade Centre Praha, a.s., a Rozvojové projekty Praha, a.s. Do působnosti náměstka primátora Pavla Richtera byly převedeny kompetence bývalého náměstka primátora Josefa Noska a dále společnosti: PREH (Pražská energetika Holding, a.s.), PTH (Pražská teplárenská Holding, a.s.) Pražské služby. a.s, Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Úpravna vody Želivka, a.s., a Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Rada hlavního města Prahy se dále zabývala Jednacím řádem Rady hlavního města Prahy. „Zrušili jsme právo primátora a jeho náměstků uplatnit tzv. právo veta, tedy stáhnout z jednání kterýkoliv materiál i v průběhu projednávání materiálu bez hlasování,“ řekl  1. náměstek primátora pověřený výkonem kompetencí primátora hl. m. Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09). Rada dále schválila, že jednání rady budou od dnešního dne začínat ve 12.00 hodin a po odsouhlasení programu schůze může být program změněn nebo doplněn pouze na návrh člena rady s tím, že o těchto návrzích rada jednotlivě hlasuje. Nově termín pokračování schůze schválí rada na návrh členů rady, nejen předsedajícího.

Rada hlavního města Prahy dnes také jednala v režimu valné hromady Dopravního podniku, a.s „Rada odvolala z funkce člena dozorčí rady Dopravního podniku, a.s., Davida Vodrážku a Josefa Noska. Dále rada vyzvala předsedu představenstva Dopravního podniku, a.s., k zahájení jednání o renegociaci smlouvy s dodavatelem 250 kusů tramvají T15 s cílem úpravy smluvního vztahu tak, aby došlo ke snížení počtu odebíraných tramvají, rozložení dodávek do delšího časového období a včlenění dalších podmínek vedoucích k zefektivnění smluvního vztahu s dodavatelem,“ doplnil Tomáš Hudeček (TOP 09).

Rada hl. m. Prahy dále v působnosti valné hromady „Obecní dům, a.s.“ schválila změnu stanov společnosti. „Snížili jsme počet členů dozorčí rady ze šesti na tři s platností od 12. června 2013. Vzali jsme také na vědomí, že dva členové dozorčí rady – Petr Štefánek a Jaroslav Matyáš – avizovali své odstoupení z funkce členů dozorčí rady. Z funkce dozorčí rady byl odvolán Petr Zeman. Představenstvo Obecního domu má zajistit vypracování úplného znění stanov společnosti do 28. června 2013,“ řekl radní Václav Novotný (TOP 09).

Rada hlavního města Prahy zrušila usnesení ze dne 16. května 2013 k návrhu organizačního řádu Magistrátu hlavního města a uložila řediteli magistrátu předložit radě přepracovaný návrh do 4. června 2013.

Jan Šmejcká
mluvčí TOP 09 na Magistrátu Hl. města Prahy

V Praze 24. 5. 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme