Langšádlová: Rath zadlužuje příspěvkové organizace kraje

12. 2. 2010

Krajské předsednictvo TOP 09 ve Středočeském kraji nesouhlasí s rozpočtovými pravidly pro tvorbu rozpočtu Středočeského kraje na rok 2010. Pravidla, která na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje společně prohlasovali zastupitelé zvolení za ČSSD a KSČM, přinesou ve svém důsledku všem příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, tedy středním školám, speciálním školám, domovům důchodců či ústavům sociální péče, zásadní ekonomické problémy.

„Rozhodnutí odebrat příspěvkovým organizacím kraje zůstatky na investičních fondech, krátit jejich provozní prostředky a neposkytnout finanční prostředky na pokrytí odpisů je snahou hejtmana Davida Ratha získat peníze na to, aby před voliči předstíral snahu o splnění svých absurdních volebních slibů," řekla předsedkyně středočeské TOP 09 Helena Langšádlová. „Všechny příspěvkové organizace tak budou v roce 2010 hospodařit se ztrátou. Finanční zdroje určené na rozvoj, investice, údržbu a větší opravy budou ‚projedeny'. Středočeský kraj tak svým rozhodnutím zvýšil vnitřní zadlužení jím řízených organizací," dodal člen Krajského výboru TOP 09 Pavel Fojtík.

Tento postupu pokládá TOP 09 za neodpovědný a rozmařilý a zároveň vyzývá všechny levicové zastupitele Středočeského kraje k přehodnocení jejich rozhodnutí, i když je jasné, že jim vzhledem k jejich podpisu bianco směnky ještě před krajskými volbami nic jiného nezbývá.

Helena Langšádlová
za předsednictvo TOP 09 ve Středočeském kraji
V Praze dne 12. února 2010
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme