Tůma: Mé zkušenosti z ČNB upotřebím

Rozhovor s kandidátem na pražského primátora Zdeňkem Tůmou

22. 8. 2010 | 17:00

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Na Frekvenci 1 právě teď začíná Press klub a naším hostem je pan Zdeněk Tůma, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy a bývalý guvernér České národní banky. Říkám to dobře, dobrý den.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Říkáte to správně, dobrý den.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

No, co je podle vás větší adrenalin, pane Tůmu, být pražským primátorem, anebo mít prst na tepu České národní banky.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

No, je to obtížně srovnatelné, je to úplně něco jiného. Já jsem věděl, že budu dělat něco jiného, až skončím v centrální bance. Centrální banka je koneckonců v každé zemi jenom jedna, že to bude tak moc jiné, to jsem, to jsem tehdy netušil, když jsem končil. Je to obtížné porovnávat, zatím nemám tu přímou zkušenost s pozicí primátora. Zatím jsem vnější pozorovatel, takže dívám se na to, jak to funguje, jak funguje hlavní město Praha, včetně těch, těch propojení na městské části. A dívám se na ta rozhodnutí, takže dělám si nějakou představu, je zřejmé, že je to jiné. Netroufám si říci, to je více či méně adrenalinové, oboje jsou velmi významné pozice bezpochyby.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

A prestiž, co je víc.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Prestiž, znova, no, tlačíte mě k nějakému srovnání. Já si myslím, že to záleží na úhlu pohledu. Samozřejmě, když já jsem šel do centrální banky, tehdy jsem byl v Londýně, tak pro mě centrální banka byl absolutní vrchol z hlediska toho, co mě zajímalo. To znamená ekonomika, měnová politika a proto jsem tomu i dal přednost před tou také velmi slušnou pozicí v Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Tohle je něco úplně jiného, prestiž, těžko říci, obě to jsou významné pozice, někdy se o primátorovi mluví jako o dalším ministru vlády, protože s ohledem na roli Prahy, včetně i pozici v české ekonomice. Na druhé straně centrální banka ovlivňuje chod celé české ekonomiky. Může napáchat mnoho škod a zároveň mnoho dobrého, takže jsou to obtížná srovnání. Je to opravdu to, co jsme říkali na začátku, něco naprosto jiného.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Tak, hostem Press klubu na Frekvenci je, na Frekvenci 1 je pan Zdeněk Tůma, bývalý guvernér České národní banky a možná budoucí primátor hlavního města Prahy. Posloucháte Frekvenci 1 a Press klub dnes se Zdeňkem Tůmou, kandidátem na primátora Prahy. Pane Tůmo, pojďme se ještě vrátit do doby, kdy jste byl guvernérem České národní banky. Vy používáte termín centrální banka.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Česká národní banka, centrální banka a centrální banka je.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Co je správně.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Obojí, centrální banka je obecný výraz, v některých zemích najdete v tom, v tom názvu to slovo národní, National Bank, někde to není. Takže obecně je to centrální banka nebo ústřední banka, někdy cedulová banka, což už je trošku archaické.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Cedulová.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

V našem případě říkáme Česká národní banka, to je oficiální název.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

No, a když jste stál v čele České národní banky, když se podíváte zpátky, jaká byla největší zkušenost, kterou si nesete do, teď se mi chce říct do zbytku života, ale řekněme do života.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Tak snad ještě na tom nebudu tak zle. A mám něco před sebou. Ale myslím, že z hlediska toho, do čeho jsem se pustil teď, tak je nesmírně cenná zkušenost s řízením poměrně velké instituce ve veřejném sektoru s kolektivním rozhodováním. Vy jste zmínil, stál jste na čele instituce, ale já jsem byl předsedající bankovní rady a zákon jasně říká, jakou Českou národní banku řídí Bankovní rada, čili to kolektivní rozhodování, já mám jeden hlas ze sedmi, samozřejmě že vždycky předsedající má poněkud silnější pozici. Obdobně to je v případě, v případě primátora, ten je také v čele kolektivního orgánu, to znamená rady, a kromě toho je tam ještě, ještě zastupitelstvo. Ale ten, ten aspekt kolektivního rozhodování je velice důležitý. Druhá věc, která pro mě je důležitá, že bych se měl celkem rychle dostat do hospodaření hlavního města, což myslím, že je jeden z klíčových bodů. No, a pak je tam samozřejmě celá řada oblastí, které se snažím studovat, snažím se mluvit s lidmi, podobně jako když jsem vstupoval do centrální banky, měl jsem nějakou představu o tom, jak funguje měnová politika, ale byla tam celá řada.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Vydržme ještě chvíli v centrální bance, než se dostaneme k Praze. Jak to vlastně funguje, když je někdo největším, nebo nejvyšším představitelem té České národní banky, jakýmsi řídícím orgánem, má nade vší pochybnost přístup k informacím, které veřejnost nemá. Věděl jste třeba, pane Tůmo, že se blíží nějaká pohroma v podobě hospodářské krize dřív, než to třeba věděla média?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

No, víte co, informace, které veřejnost nemá. Samozřejmě tak vím, vím přesně, kolik máme nebo mohl bych vědět a mohl bych si zjistit, kolik máme bankovek v trezoru a podobně, ale z hlediska toho vývoje ekonomiky bych neřekl, že my se nějak vymykáme, my vlastně se snažíme odhadnout a měnovou politiku děláte ne podle toho, jaká byla čísla včera, ale co očekáváte, že bude za rok, za dva. Ta účinnost měnové politiky má velká zpoždění, takže když mi pohneme sazbami, tak trvá nějakou dobu, než ten vliv se skutečně promítne do celé ekonomiky, včetně sazeb nepeněžních trhů a včetně ovlivnění reálné ekonomiky. Takže my vlastně ovlivňujeme něco, co se bude dít za rok až za dva. A snažíme se odhadnout vývoj. A my říkáme, jak to děláme, my říkáme, my pracujeme s tímto modelem, my děláme prezentace pro analytiky, my informujeme o tom vlastním jednání, my publikujeme záznam z debaty bankovní rady, abysme právě byli čitelní a abychom, pokud možno, nedělali nečekané kroky, abychom příliš nepřekvapovali. Někdy překvapíme, ale není to o tom, že my bychom jakoby něco věděli. Jako samozřejmě, když jste se ptal na krizi, stejně jako všichni, je to o tom, do jaké míry jsme odhadli a my jsme to také neodhali. My jsme také netušili, jak silný bude ten dopad na reálnou ekonomiku. Takže překvapeni byli prakticky všichni, včetně nás.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Kdybych přišel já jako laik do budovy České národní banky, co je tam nejzajímavějšího fyzicky. Kromě kanceláří a přepážek tam ještě, je tam nějaký trezor, kde je třeba strašně moc peněz?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Je tam trezor, kde je strašně moc peněz, shodou okolností nedávno v červnu udělali jsme den otevřených dveří, který děláme jednou za dva roky, jednou za tři roky, vždycky, když je nějaká příležitost. A snažíme se ukázat i ty části, do kterých se běžně člověk nedostane, takže máme trasu a člověk se může podívat, jak vypadá dealing, kde se spravují devizové rezervy, pouštíme jistý záznam o tom, jak vypadá zpracování oběživa. Samozřejmě ukazujeme místnost, kde rozhoduje Bankovní rada a podobně. Ale částečně to můžete vidět v naší expozici, která je hodně navštěvovaná školama, to je vůbec taková, jmenuje se to Lidé a peníze, to znamená jakoby historie, pohled na historii z pohledu peněz. Co je tam zajímavého, ano, samozřejmě trezory.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Je tam nějaká obrovská místnost, kde jsou všude prachy?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Je tam obrovská místnost, kde jsou všude prachy, je tam hodně prachů.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Kolik tam je?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Víte co, já to neřeknu, my to tak trochu tajíme, ale svým způsobem, řeknu vám jiné číslo, vy si asi neuvědomujete, že to, že máte v kapse nějaké peníze, což předpokládám, že máte, tak že jsou tam pravé bankovky, že to nejsou falzifikáty, že nejsou příliš opotřebené, že je s tím nesmírné množství práce. To jsou stovky lidí, kteří na tom pracují, vlastně banky odvádějí svoji hotovost do centrální banky a my zpracováváme nebo spíše stroje, ale samozřejmě bez lidské obsluhy to nejde, zpracováváme z pohledu opotřebení a z pohledu toho, jestli ty bankovky jsou v pořádku. A to je každý den jedna, dvě, tři miliardy, kdy to stahujete a dáváte zpátky do oběhu. Takže já tomu říkám, je to specifické skladové hospodářství, my tam taky máme nějaký kontejnery speciálně samozřejmě upravené. V oběhu je v těch posledních měsících, letech 350 až 400 miliard korun a to je hodně peněz. A samozřejmě, abyste zajistil plynulé zásobování oběživem, tak potřebujete mít také hodně velkou zásobu, aby to zásobování bylo opravdu hodně plynulé. Například, dám příklad, že i v kritických momentech, jako byl začátek krize a kdy lidé znervózněli a v některých zemích dali podle našeho názoru ne úplně korektní příslib, že vláda ručí za všechny vklady a my jsme to neudělali, tak lidé částečně začali stahovat svoje vklady, někteří trošku zpanikařili zbytečně naštěstí a samozřejmě potom to vybíráte, to potom vybíráte v těch pětitisícovkách. Takže ten tlak na pětitisícovky byl hodně velký, kdyby nám došli a dojít nám nesměli, tak kdyby nám došli, tak bychom těžko vysvětlovali, že máme dost bankovek a lidé by mohli zpanikařit ještě víc. Takže potom to mohou být nějaké kritické momenty a vy musíte mít dostatečně velkou zásobu, abyste zvládli tyto kritické momenty.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Dobře, a kolik jste vy, pane Tůmo, bývalý guvernére České národní banky, nejvíc držel v ruce. Šel jste si tam takhle jako o přestávce do toho trezoru. Vzal jste si.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

O přestávce ani ne, víte, že nevím. Já jsem držel v ruce, myslím, určitě jednu, možná víc cihel zlata, víc asi ne, ono to je docela, ta cihla zlata je celkem těžká, to je 12, 13 kilo, takže zase tak moc jich do ruky nevezmete. Ale takže cihličku zlata, a to můžete si taky vzít do ruky cihličku zlata. My právě v té naší expozici máme zajištěnou cihličku zlata, můžete pouze strčit ruku, ale už ji nevytáhnete s tou cihlou zlata, ale můžete si ji zkusit zvednout. Ale že bych bral někde do ruky nějaký velký balík peněz, tak mohl jsem, že jo, na tom zpracování peněz jsem se byl podívat a tak, válí se kolem vás miliardy, řekněme, tak, ano.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Měl jste tam přístup do toho trezoru, kdykoliv se jít podívat? Že byste vzal partnerku, mámo, pojď se pomazlit.

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Takhle, já jsem měl, jsou, jsou, byly místa v bance, kde ani já jsem se nedostal se svojí kartou, jo. Čili tam je odpovědnost opravdu těch jednotlivců, které ručí za ten úsek a samozřejmě je to právě ta oblast zpracování oběživa. Takže kdybych zavolal řediteli pobočky, chtěl bych se jít podívat na zpracování oběživa, jak to vypadá, jaké tam máte problémy, tak samozřejmě tam půjdeme, ale moje karta by na to nefungovala.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Dobře, pane Tůmo, v jaké bance české máte vy svůj osobní účet.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Víte co, sice už jsem bývalý guvernér, jako guvernér bych to určitě neřekl, protože tak tam to bylo jednoduché, já jsem měl účet u České národní banky, tak je pravda, že teď nemám u České, protože už nemůžu, už nejsem zaměstnanec. Ale pořád jsem ještě bývalý guvernér, tak nebudu dělat reklamu žádné bance, nezlobte se.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Existuje nějaká banka na českém trhu, které bychom se třeba měli bát, neříkejte jméno, řekněte, jsou tady takové.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Víte co, to už se zase musí ptát mých bývalých kolegů v centrální bance, ale já věřím tomu, že. Takhle, centrální banka, naše centrální banka, Česká národní banka má na starosti také dohled nad finančním trhem, včetně bank pochopitelně. A snaží se hlídat systémová rizika a snaží se hlídat to, aby žádná banka nebyla ve velkých problémech. Pokud by byla, bude požadovat doplnění kapitálu od akcionářů. Pokud by akcionáři nedoplnili, bude to razantně řešit. A nevím o tom, že teď by se něco mělo razantně řešit.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Takže bát se nemáme.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Nemyslím si, že byste se měli bát, ale já už tam nesedím, musíte se ptát mých bývalých kolegů.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Dobře, hostem Press klubu na Frekvenci 1 je pan Zdeněk Tůma, bývalý guvernér České národní banky a kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy. Bývalý guvernér České národní banky a kandidát za TOP 09 na funkci primátora Prahy Zdeněk Tůma je s námi ve studiu. Co vás přesvědčilo, pane Tůmo, abyste šel kandidovat na primátora Prahy, byť je to trošku nejistá sezóna. To si řekněme upřímně, protože těch kandidátů bude několik. Co je tím hlavním motorem.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Hlavním motorem, je pravda, že jsem to neplánoval, ono to vypadá jako časová shoda, že jsem z banky odešel o něco dříve, než byl můj mandát a nedlouho po tom jsem přijal nabídku od TOP 09. Nicméně nebylo to prvoplánové, nebyl to můj úmysl. Nicméně následně jsem byl osloven stranou TOP 09, sešel jsem se s panem Schwarzenbergem a já jsem napoprvé říkal, že, že ne. Pravda je také, co zmiňoval i pan ministr Kalousek, že mi o tom říkal už před rokem a já jsem říkal, no, to je sympatický projekt, ale nicméně nemám v úmyslu jít do politiky. Nicméně potom už na tom konkrétním jednání s panem předsedou Schwarzenbergem jsem říkal, že, že to nevidím jako svoji perspektivu pro, přinejmenším pro nejbližší dobu vstup do politiky, ale on se se mnou loučil s tím, že jestli bych ještě popřemýšlel, že teď je příležitost leccos změnit a ta příležitost se pár let zase nemusí opakovat. A já jsem o tom opravdu přemýšlel a faktem je, že na tenhle argument jsem nenašel odpověď. Taky věřím tomu, že je možné některé věci změnit tak, aby fungovaly lépe a takže nakonec jsem mu zavolal, sešel jsem se následně s panem Kalouskem a řekl jsem, že teda do toho půjdu.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Takže změna.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Takže změna, velká změna.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Když se člověk podívá mezi vás, bývalé tedy bankéře, tak oni jsou to většinou takoví bankéři nebo lidé od peněz, takoví noblesní lidé. Nemáte obavu, že když vstoupíte do té politiky a řekněme si upřímně, do komunální politiky, nota bene v hlavním městě Praze, že vstupujete do prostředí, kde na rozdíl právě od bankovnictví, kde platí zákon vlčí smečky, když jdete stádo ovcí rvát, jak říká klasik?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Tak, v tom je ta pointa. Já prostě věřím, že se některé věci dají dělat jinak a že si můžete zachovat jistou noblesu i v prostředí, které, nevím, jestli bych to popsal tak, jako vy, ale které může bý, eufemisticky řečeno, poněkud odlišné od bankovního sektoru.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

To odlišné nepochybně je. Přinejmenším v tom, že vlastně nevíme, jak to chodí uvnitř bankovního sektoru. Ale přinejmenším v tom, že na pražského primátora, co je historie historií, tlačí obrovské lobbyistické skupiny všeho možného, Praha samozřejmě je jakési centrum všech možných státních zakázek a městských. Nemáte obavu, že právě tyto lobbyistické party budou na vás viset?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Víte co, to se vracíme k tomu, co jste se ptal na začátku, co si můžu přinést z centrální banky. Na jednu stranu je fakt, že v našem případě, v případě centrální banky ten tlak nebyl určitě tak veliký, nicméně také jsme měli dvoumiliardový rozpočet. Ale není to těch 50 miliard Prahy. Také jsme vypisovali řadu výběrových řízení, také jsme museli něco nakupovat a podobně. Takže nějakou zkušenost s tím mám. Druhá věc je, že jak jste mě tlačil do toho porovnání jedné a druhé pozice, obě jsou.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Já jsem vás do ničeho netlačil.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Obě jsou poměrně, obě jsou významné, takže já si nemyslím, že bych, pokud to skutečně vyjde, pokud dostaneme dostatečnou podporu od voličů a budu primátorem, tak nemyslím, že bych se s tou situací a s případnými tlaky nedokázal vyrovnat.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Nebojíte se toho.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Ono je dobré se vždycky trochu bát, ale já věřím, že to ustojím.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Mimochodem, čím vás přesvědčila ta parta nebo ta společnost nebo ta politická strana TOP 09. Je to přeci jen strana, která nemá historii.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Nemá historii, ale když se vrátím k té naší debatě někdy před rokem nebo rokem a něco, když jsme to tak volně debatovali s panem ministrem Kalouskem, tak já jsem mu tehdy říkal, já vidím, že to má perspektivu, protože jsou tady dvě velké politické strany a udělali řadu chyb, vždycky tady existuje určitý prostor pro tu část společnosti, která hledá nějakou alternativu a která chce vytvořit jistou konkurenci na tom politickém trhu, řekněme. A mně připadá, že to opravdu funguje, že se to naplnilo víc, než bych byl sám čekal, možná víc, než tušili sami zakladatelé. A ta konkurence je v pořádku. Jsme samozřejmě na té pravicové straně politického spektra, je to primárně tlak na ODS a já si myslím, že to je docela dobře.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Vy jste byl v čele České národní banky, jestli se nemýlím, když tak mě opravte, podle vašeho oficiálního životopisu téměř deset let. No, a domníváte se, že třeba právě pražský primátor může mít nota bene v podmínkách České republiky v těch stávajících takovou tu dlouhou životnost?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

To je velmi dobrá otázka. Já myslím, že ne. Já si myslím, že je to práce na jedno období. A když se podívám na to, jak, řekněme, možná to nezní dobře, ale na výkon těch primátorů minulých i toho stávajícího, tak mám za to, že velký rozdíl mezi tím prvním obdobím a tím druhým. V tom prvním se věci často dařilo posouvat vpřed a z mého subjektivního pohledu ten výkon byl daleko lepší. Jinými slovy, mám pocit, ale je to jakoby, říkám, ještě nemám tu bezprostřední zkušenost, ale mám pocit, že ten tlak je asi hodně velký a to opotřebení potom bude, bude značné. Takže já se na to spíš dívám jako na, řekněme, projekt na čtyři roky.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Vede cesta zpět z případné pozice primátora nebo z politiky zpět třeba do čela národní banky?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Do čela národní banky určitě ne, já mám pocit, že není dobré se vracet do jedné řeky, ale určitě vede cesta i k jinému typu kariéru. Byla to jedna z věcí, které jsem zvažoval, nakolik je to nevratný krok, jestli se z politiky dá vůbec odejít. V tomhle je mi velmi sympatický anglosaský model jak ve Velké Británii, tak zejména ve Spojených státech. Je zcela běžné, že lidé přecházejí z veřejného sektoru do byznysu, do politiky a zpět. Takže určitě není problém návrat do akademické kariéry, kterou ve svém životopise taky mám a myslím si, že i do byznysu. Když si vezmete například, že Jacka Stacka, bývalého šéfa České spořitelny, tak ten také v minulosti pracoval na newyorské radnici, takže.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

No, a já mám pocit z vás, pane Tůmo, teď mě opravte, že vy jste muž, kterého učení na fakultě, jste učitel, já vím, že jste tam jako pedagog nebo jak to říct ještě vzletně, ale že vás to moc nemůže uspokojovat. Že vás to dokonce možná i trošku nebaví být učitelem.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

To bych neřekl, shodou okolností jsem včera dostal hodnocení za poslední semestr a náš kurz, který jsem dělal s jedním kolegou, dopadl celkem dobře. Takže kdyby mě to nebavilo, tak za prvé bych to nedělal, protože to není o tom, že si tam vyděláte, ale je o tom, že vás to musí bavit.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Je to dráždivé pro muže s vašimi zkušenostmi?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Já myslím, že je dobré, takhle, ono se říkává, nejlépe se něco naučíš, když to budeš učit, jo. A je pravda, že když jsem přišel do centrální banky, tak jsem přestal učit, určitý kontakt jsem si tam pořád držel přes jeden odborný časopis, ale to teď není podstatné, a pak jsem se k tomu vrátil trošku, když už jsem se zkonsolidoval v centrální bance a dokázal jsem si vytvořit ten prostor. Je to tlak na to, abyste trochu si četl. To není o tom, že mechanicky učíte jeden kurz, to je prostě vysoká škola a je to magisterský kurz, ještě ke všemu to, co já mám, tak je v angličtině. A tak musíte průběžně číst, každý rok to trošku, trošku doplňovat, tak je to i tlak na to, aby se člověk trochu intelektuálně zaměstnával, plus je fajn mít kontakt s další generací.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Tak to říká možná budoucí pražský primátor Zdeněk Tůma. Posloucháte Press klub Frekvence 1 a naším hostem je docent inženýr Zdeněk Tůma, kandidát věd. Titul říkám správně, pane Tůmo. Bývalý guvernér České národní banky a možná budoucí primátor hlavního města Prahy. Když dnes jdete Prahou, pane Tůmo, nebo jedete autem nebo metrem nebo tramvají možná, co jsou podle vás nejpalčivější místa hlavního města. Co byste jako první začal organizovat na pražské radnici.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Tak, co bych začal prvně organizovat. Rozlišme dvě věci, organizovat ve smyslu vnitřního chodu magistrátu.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Tak já myslím to, co uvidíme my občané, když vyjdeme do ulic.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Ale vy myslíte, vy myslíte, vy myslíte jakoby, co by se mělo eventuelně měnit.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Zrušit Opencard, zastavit stavbu tunelu, nebo já nevím.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Ne, ne, pro každé, pro každé velké město je jednou z klíčových věcí samozřejmě doprava, to bezesporu. Není dotažený, ne, že by se nic neudělalo, jako pracuje se a bude dokončen část obchvatu, takže prostě je potřeba dokončit jako městský a pražský okruh a prostě tohle, tohle dotáhnout do konce. To umožní potom pokročit dál i ve snaze omezovat dopravu v centru města, protože pak může snáze vytvořit záchytná parkoviště a spíše dostanete lidi do městské hromadné dopravy, která mimochodem funguje celkem slušně. Další věc, která je obrovská výzva, něco udělat se severojižní magistrálou, jo. Teď se bude rekonstruovat Národní muzeum. V okamžiku, kdy tam jako nadále bude ten provoz, který je momentálně, tak ta budova bude zrekonstruovaná, bude dostávat strašně moc zabrat, musí se jednou vyřešit, vyřešit otázka severojižní magistrály. Takže to je jenom jako pár úvah k dopravě. Nicméně Praha, prostě je to veliký záběr, je to prostě samozřejmě doprava, je to otázka kultury, je to otázka bezpečnosti. Je to nesmírně důležitá otázka územního rozvoje a to jsou všechno věci, kde před zastupitelstvem, radou a před Pražany obecně stojí jako velmi důležitá rozhodnutí bezpochyby.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

No, a co vás nejvíc rozčiluje, když se vydáte do Prahy.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Asi vám neumím říct, jako tohle je ta jedna věc, co mě rozčiluje. Já vám spíš řeknu, co bych viděl jakoby prioritu, co je ten motiv nebo kam by Praha asi měla směřovat. Praha měla období, kdy to bylo opravdu jedno z nejvýznamnějších kulturních měst v Evropě. A tuhle pozici podle mě ztrácí nebo ztratila. Ve srovnání s Vídní, která před 20, 30 lety nebyla příliš zajímavá, tak Vídeň je momentálně podle mého názoru před námi. Má, ne, že bychom tady neměli velmi slušné výstavy, ale Vídeň je z nějakého důvodu dneska atraktivnější, ať už proto, že má lepší výstavy, lepší koncerty nebo že to dokáže lépe prodávat. Je to prostě i o tom, o image města jako takového, takže tam ztrácíme vůči Vídni, vůči Berlínu a vůči, s těmi bychom se měli porovnávat, to by měli být naši rivalové. Tam bychom se měli snažit dotáhnout. Stejně tak druhý aspekt je vzdělání nebo Praha byla historicky univerzitní město, máme jednu z nejstarších univerzit v Evropě a koneckonců na světě. To je něco, co bych také docela rád podtrhnul. Všichni mluví o inovacích, investicích do vzdělání, o tom, že chceme mít rozvoj založen na vzdělanosti a teď je otázka, co jsme schopni pro to udělat, jo. Ne, že by Praha, hlavního města mohlo zásadním způsobem ovlivnit chod univerzit, ale určitě to může nějakým způsobem podpořit a nejde jenom o univerzitu samozřejmě, ale o celý systém školství. Tak je to, tohle je primárně z hlediska vývoje školství, to nejde samozřejmě čistě za Prahou. Ale v každém případě na území hlavního města Prahy je řada univerzit, nesmírný počet škol a musí to být v centru pozornosti i hlavního města Prahy.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Dobře, případný primátor hlavního města musí být svým způsobem i lobbyistou a za svoje město, za svoje hlavní město lobbovat. Je to věc, která je vám příjemná? Takové to, řekněme si upřímně, zákulisní vyjednávání, bez kterého se primátor prostě nehne?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Nevím, asi bych se trošičku přel o ten termín lobbyista, který mi tady úplně nesedí, ale budeme, beru to tak.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Tak jakési zákulisní vyjednávání potřebuje primátor, to přijmete.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Řekl bych to, že by měl zastupovat zájmy města. Tak, jestli zákulisní, nevím, co je zákulisní přesně, prostě, já nevím, nebo dejte příklad, já.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Tak já dám příklad velmi jednoduchý. Tak vy teď míříte do politiky a my všichni dobře víme, že politici, třeba poslanci zastupují zájmy nás občanů a tak to čteme v médiích a je nám to tak vtloukáno do hlavy. Ale my občané nejsme úplně hloupí, pane Tůmo, my obyčejní lidé a my dobře víme, že vy politici, abyste něco dohodli, musíte často vyjednávat v zákulisí. A teď mně tvrďte, že ne a oni si posluchači udělají obrázek, jak to s námi myslíte.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Já nevím, mně se prostě nelíbí termín zákulisní vyjednávání, to, že se.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Tak já zkusím třetí termín. Zkusme termín.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

To, že se scházejí nebo já nevím, jako tím chcete jakoby říci, vedou se jednání, kterou jsou tajná, který se neříkají veřejnosti a jsou tam jakoby dohody, které nejsou vždy ve prospěch, ve prospěch voliče.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Nevím, jestli nejsou ve prospěch voliče, ale existují nepochybně a vy to dobře víte, pane Tůmo, že mezi politiky existuje řada dohod, o kterých my občané nevíme. Ale nevím, jestli jsou v náš prospěch nebo neprospěch, ale už třeba to, že si, že se politici někteří zdánlivě spolu soupeří, umí na lecčems dohodnout v konečné fázi a nehrejme si tady, prosím, v Press klubu před našimi posluchači na to, že to neexistuje. A my přece oba dva dobře víme, že i pražský primátor, ať to bude Petr, nebo Pavel, tak musí nějaké takové politické, řekněme, dohody přece mnohdy respektovat, anebo ne?

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Já nevím, já jsem členem politické strany několik dní, takže sice je pravda, že jsem sedával na vládě, na vládě deset let, takže bych úplně neměl být nezaujatý pozorovatel, ale asi jsem si pořád zachoval určitou naivitu, jo. Já možná také mám za to, že ta radnice může být specifická, já si to představuju poměrně jednoduše, bude tady nějaký volební výsledek, který vytvoří omezený počet variant koalice a vy teď. A teď je to o tom, vy říkáte, aby vznikla ta koalice, ti politici si zřejmě něco navzájem slíbí, že něco budou držet, já nevím, já si zatím neumím představit, že bych někomu něco sliboval, co bych považoval za neférové a něco, co by mělo být utajeno veřejnosti, jo. Ale připouštím, že jsem možná naivní a že třeba se mě zeptáte za rok a pak řeknu, tak jaké, jaké dohody jste, pane Tůmo, uzavřel. No, tak uvidíte.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

A vy mi řeknete, že žádné, protože pracujete ve prospěch občanů a občané o všem vědí a toto mi už umíme.

 

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

No, dobrý, ale pak si myslím, už mě budete moci chytit za slovo a říct, a co tady, tady já si myslím, že jste uzavřel nějakou dohodu. Jako v tomto okamžiku mám ještě právo na jistou naivitu. Uvidíme.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Tak, pane Tůmo, my vám držíme palce, tak jak tak, abyste se stal pražským primátorem, aby se vám tedy splnilo to, chcete a pracoval jste ve prospěch nás občanů. My vám to věříme, ostatně jako všem politikům. Mějte se moc krásně, přejeme krásný zbytek léta a těšíme se napříště.

Zdeněk TŮMA, bývalý guvernér ČNB, kandidát na funkci primátora hlavního města Prahy

--------------------

Já děkuji. Děkuji za pozvání, na shledanou.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

--------------------

Děkujeme. Hostem Press klubu na Frekvenci 1 byl pan Zdeněk Tůma, možná budoucí pražský primátor, ale zcela jistě bývalý guvernér České národní banky. A teď nás čekají zprávy.

Frekvence 1, 22. 8. 2010, Pořad: Press klub

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme