Schwarzenberg: Protože umím říkat „Ne!“

Komentář předsedy T0P 09 Karla Schwarzenberga

Proč bych se měl stát prezidentem České republiky? Jsem přesvědčený, že pro funkci hlavy státu mám tu nejlepší možnou průpravu. Po svém návratu z nuceného pobytu v zahraničí jsem se přihlásil do služby a nastoupil do prezidentské kanceláře jako kancléř Václava Havla. Znám řadu předních světových politiků, získal jsem mezinárodní zkušenosti a cenné kontakty. Ty nyní nabízím ve prospěch země.

9. 11. 2012

Celý svůj život jsem se snažil pracovat a konat tak, abych napomáhal věcem, o kterých jsem přesvědčen, že jsou správné. I proto jsem v osmdesátých letech minulého století přijal kandidaturu na šéfa Mezinárodního helsinského výboru, organizace hájící lidská práva.

Říkám, že jednou z nejdůležitějších vlastností politika je schopnost říci někdy rozhodné ne a při tom setrvat. České dějiny dokazují, že v kritických okamžicích národa se všichni dívají na prezidenta a spoléhají na něho. Víme o tragických následcích, když prezident v tomto okamžiku uhnul a nehájil svobodu demokratické země. Já jsem své postoje a názory dokázal prosazovat v jakékoli době a totéž budu činit i nadále. Česko je bohužel zasažené korupcí a právě tato skutečnost silně podlamuje důvěru lidí v politiku. Pozitivně vnímám skutečnost, že se v poslední době daří úspěšně odhalovat mnohé nezákonné korupční praktiky. Jako prezident budu tento směr podporovat mimo jiné jmenováním morálně nezpochybnitelných a odvážných lidí do funkcí soudců.

Chci pro Česko získat vliv na mezinárodním poli, který – zejména pokud jde o Evropskou unii – bohužel ztrácíme. Jsme totiž považováni za zlobivé jednotlivce, a proto nemáme žádné výraznější slovo. Zde vidím velký prostor pro uplatnění svých kontaktů a zkušeností. Jako prezident bych nastartoval potřebné změny. Prezident má z titulu hlavy státu morální autoritu a jistý vliv a je na něm, jak významný ten vliv je. Chci vrátit důstojnost prezidentskému úřadu a vůbec zvýšit respekt lidí před politikou, a dokonce i před politiky. 

Karel Schwarzenberg
kandidát na prezidenta ČR

Mladá fronta DNES, 9. 11. 2012, rubrika: Zpravodajství, str. 6

Štítky