Schwarzenberg: Prezidenta nelze volit jen podle sympatií

28. 11. 2017

(editovaný přepis rozhovoru s čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Seznam devíti kandidátů na prezidenta potvrdilo ministerstvo vnitra po kontrole petičních archů. Je 9 kandidátů z Vašeho pohledu dost, málo, nebo je to adekvátní počet?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Já bych řekl, že dost, ba dokonce přehršel kandidátů, poněvadž větší roli bude sehrávat jenom pár z nich.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Jaké má nevýhody to, když, jak říkáte, je to přehršel?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Nevýhoda je, že se hlasy velice tříští, a to nepovažuju za dobré. Prezidentská volba je vážná věc. Musíme přemýšlet, koho volit. To nemůžeme dělat pouze podle osobní sympatie, nýbrž taky podle reálných možností, které dotyčný kandidát má.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Mimochodem jsou to samí muži. V seznamu chybí žena. Co tomu říkáte? Co je důvod?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Ženy jsou rozumnější, než aby do toho šly.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Rozumnější než muži?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Na každý pád.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Stanislav se ptá: "Kterého ze současných kandidátů na funkci prezidenta považujete za nejvhodnějšího a proč? Které jeho vlastnosti nebo přednosti považujete za nejlepší?"

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Jsou to různí a zajímaví kandidáti. Neřeknu, koho bych jasně preferoval. Nejlépe znám Pavla Fischera, poněvadž jsem s ním dlouho spolupracoval. Zažil jsem ho jako velvyslance v Paříži a jako politického ředitele na ministerstvu zahraničí. Je to přemýšlivý člověk pevných zásad a znalý věci. Jemu se úkoly hlavy státu nemusí vysvětlovat a vyzná se v zahraniční politice. To jsou veliké výhody.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

To je Váš favorit?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Já jsem říkal, že se k tomu nebudu vyjadřovat. Nelákejte to ze mě. Jenom jsem říkal, co si myslím o Pavlu Fischerovi. Ještě máme prakticky 2 měsíce čas. Tudíž se podívám na to, jak uspějí, jakou budou vést kampaň, za jaké zásady se postaví a podle toho se rozhodnu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Co pro Vás bude v rozhodování nejzásadnější?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Jestli je to někdo, kdo bude ctít ústavu, a ne s ní zacházet jako s gumičkou a natahovat jí, kde je to možné, to je jedna věc. Musí to být člověk, který je schopný říci ne, neboť jsou ve státě dva posty, kde je nejdůležitější vlastnost říci ne. A to je guvernér České národní banky a prezident, kteří se musí v kritických situacích zachovat pevně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pane Schwarzenbergu, předpokládám, že v návaznosti na prvorepublikovou éru souhlasíte. Co jsou podle Vás hlavní body, na kterých by to mělo být znát?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Moc navazovat nemůžeme, neboť je to jiný stát. Před 100 lety vznikla Československá republika, která bohužel zanikla, a tak jsme opustili všechny ideály Tomáše Garrigua Masaryka. Opustili jsme myšlenku československého národa. Opustili jsme myšlenku Československa a zkrátili jsme jeho heslo „Nebát se a nekrást“ na „Nebát se a krást.“ Dneska je to úplně odlišný stát, než byl tehdy. Tudíž je těžko navazovat. Mezitím byli různí prezidenti poněkud pochybné pověsti.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pane Schwarzenbergu, byl jste mimo jiné kancléřem Václava Havla z kraje devadesátých let, tedy ještě za Československa. Jak velká byla tehdy snaha navázat na staré ceremoniální tradice?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Nesmíme zapomenout, že před tím bylo 40 let bezpráví a prezidenti, kteří sloužili pouze komunistické ideji, nikoliv státu. My jsme tedy byli do jisté míry revoluční skupina, která vstoupila na Hrad a všechno musela zase znovu zavést. To byla úplně jiná situace než dnes. Jedno jsme ovšem z první republiky převzali, a to je přísnější morální pohled, který se dneska ztratil. Když se jistý agrární politik, který byl v republice vysoce postavený, provinil, tak mu prezident Masaryk odmítl podat ruku a dotyčný politik z politiky v nejkratší době vymizel. I Havel dbal, aby se lidem, kterým podal ruku, mohl zodpovídat. To se dneska změnilo. Dneska se i lidi s velmi podivnou pověstí dostávají do vrcholných špiček politiky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Do jaké míry obnova zvyklostí reflektovala osobní přání Václava Havla? Jakou roli v tom hrál?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Samozřejmě tehdy velikou, poněvadž měl prezident Československé republiky větší pravomoci, než má prezident České republiky. Za druhé byla právě revoluční situace, kdy se všechno muselo improvizovat, nově vynalézt a tak dále. Taky jsme se nemohli spoléhat na úředníky, kteří byli na Hradě, poněvadž sloužili bývalému režimu. Byla to úplně jiná situace, než byla později.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Divačka Klára se ptá: "Nelitujete zpětně, že se přímá volba prezidenta umožnila?"

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Nelituju. Nepovažuju náš národ za blbější, než jsou sousedi. Přímá volba prezidenta se v Rakousku osvědčila, na Slovensku osvědčila, proč by se neměla osvědčit u nás? Když se podívám na dnešní a včerejší den, tak nová neformální koalice mezi okamurovci, komunisty a ANO, mi nevěští, že by volba parlamentem měla lepší výsledky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

V tomto ohledu je přímá volba, kterou prosadila vláda, jejímž prvním místopředsedou jste byl v roce 2011, určitou šancí?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Je důležité, koho si vybereme tam či onde. Ten způsob se trošku přeceňuje. Obojími způsoby můžeme zvolit vhodného a nevhodného kandidáta. Taky si pamatuju na poslední nepřímou volbu. To byla druhá volba Václava Klause. Pamatuju si, co se tehdy odehrálo. Taky to na mě nedělalo nejlepší dojem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Od počátku padaly výhrady, že zavedení přímé volby rozkolísá pečlivě nastavený ústavní systém České republiky. Někteří ústavní právníci mluvili o celé škále potenciálních rizik. To se podle Vás nepotvrdilo?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Naše ústava je celkem odolná. Musí se ovšem respektovat. Když prezident, ať je přímo, nebo nepřímo zvolený, ústavu nerespektuje a ústavní zvyklosti považuje za nedůležité, pak se dostáváme do kritické situace. To ale může dělat každý prezident.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pane Schwarzenbergu, v roce 2010 jste jako první místopředseda vlády řekl: "Vyváženost mezi hlavou státu, sněmovnou a Senátem není perfektně daná. Takže bychom o přesunu některých pravomocí mohli diskutovat, ale to je opravdu na odbornou diskusi." Co o tom soudíte dnes?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Řekl bych, že veto Senátu by se mělo přehlasovat kvalifikovanou většinou. Když je to stejná většina jako původní rozhodnutí, tak to obyčejně nemá veliké výsledky. Tady ten opravný systém a Senát by měl být do jisté míry instituce, která je schopná chyby sněmovny opravit. To je jeden z příkladů. Ale jak říkám, nejsem pro to, abychom vždycky vytáhli a vyměnili jeden stavební kámen z ústavy. Byl bych pro to, ale teď není vhodná doba, jestli by neměla být ústava celkově revidovaná po zkušenostech čtvrt století.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Šel byste spíš cestou oslabování pravomocí prezidenta v rámci vyvažování s mocí zákonodárnou, ale taky třeba s vládou a s mocí soudní? Nebo byste šel cestou posílení pravomoci, možná přiznání, že stojíme někde na pomezí mezi parlamentním a prezidentským systémem?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Ne, nejsme na pomezí. Jsme jednoznačně parlamentním systémem. Jak známo, jsem velký kritik jak pana Klause, tak prezidenta Zemana. Neřekl bych ale, že by to mělo vést k ústavním změnám. Vždycky jsem byl proti tomu, aby, když nemáme rádi toho či onoho politika, děly ústavní změny. Už jednou jsme měli v našich dějinách nešťastnou diskusi o ústavu, a to v roce 1992. Jsem toho velkým odpůrcem. To jsou příliš vážné věci. Máme o systémových změnách a o ústavním systému mluvit, nikoliv dělat ad hoc změny, poněvadž nám teď politicky vyhovují.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Nebylo zpřísnění podmínek pro podání ústavní žaloby na prezidenta republiky chyba? Není parlament příliš limitovaný omezením při kontrole hlavy státu?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Já bych neřekl. Vždycky jsem velice uctíval sira Karla Poppera a ten mi vždycky říkal, že nejdůležitější není míra demokratičnosti a o čem všem se hlasuje, nýbrž nejdůležitější je vyváženost ústavních funkcí. Když má jedna instituce příliš velkou sílu, tak je to chyba. Toho času bych řekl, že česká sněmovna má zdaleka největší pravomoci, tedy není nutné jí ještě další přidávat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Divák Necrony se ptá: "Koho podporuje na českého prezidenta TOP 09? Proč nepostavila vlastního kandidáta?"

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

TOP 09 nepodporuje toho času žádného kandidáta.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Toho času? Může se to změnit?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Velice bych se divil, kdyby se to stalo. Nevíme ale, co bude po sněmu, jak se strana bude vyvíjet. Na každý pád nikoho nepodporujeme. Díváme se na různé kandidáty se zájmem. Uvidíme, koho každý z nás podpoří, ale budeme volit různé kandidáty. Strana se nesjednotila na jednom, nýbrž naši poslanci a členové budou volit podle vlastního uvážení.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

A je to tak správně? Je správně, že TOP 09 nevygenerovala jednotnou podporu jednomu z těch devíti kandidátů?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Myslím, že především by bylo teď příliš brzy. Když, tak se to má dělat před volbou, ne dokavaď se kandidáti ani řádně nepředstavili a máme o nich málo tušení.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

A druhá část dotazu diváka Necrony: "Proč TOP 09 nepostavila vlastního kandidáta?"

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Myslím, že strana, která je teď výrazně oslabená, by vypadala směšně, kdyby vyrukovala s vlastním kandidátem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Neobáváte se, že by podpora některého z devíti kandidátů mohla být polibkem smrti? Konkurenti by okamžitě mluvili o tom, že to je podpora Miroslava Kalouska, který se netěší příliš velké popularitě.

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

To jsou spekulace. Já jsem Vám říkal, jak to teď vypadá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Prezident tak či onak je klíčový hráč třeba i v tomto povolebním období.

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Nestálo by za to, aby se Demokratický blok před volbou shodl na podpoře jednoho z kandidátů právě proto, že se hraje o výběr klíčového hráče v povolebním období při sestavování vlády?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Demokratický blok byl ustanoven pro volby, které teď probíhaly. Jestli se to sbližování podaří, jestli se časem vytvoří opravdu užší vazba mezi demokratickými stranami, ještě nevím. Bylo by příliš brzo mezi sebou už teď bojovat, koho postavíme jako společného kandidáta, poněvadž žádný toho času se nejeví jako jasný. Tudíž bych řekl, že bychom toto citlivé téma v diskusi mezi stranami Demokratického bloku měli vynechat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Byla to ale TOP 09, která po volbách ústy Miroslava Kalouska začala mluvit o tom, že by strany, které nezískaly příliš dobrý volební výsledek a jsou na pravé části volebního spektra, měly vážně přemýšlet o hlubší spolupráci, možná i hlubší integraci. Nestálo by za to vygenerovat podporu jednomu prezidentskému kandidátovi a případně v jakém okamžiku?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Po třetím rande je chyba s holkou už mluvit o tom, kdy zplodíme dítě. To potřebuje zásnuby, svatbu a pak bychom o tom měli uvažovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Bude tedy irelevantní uvažovat o podpoře až do prvního i druhého kola voleb?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Jsem o tom přesvědčen.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Divák Ondřej se ptá: "Co byste poradil současným prezidentským kandidátům? Jaké pozitivní a negativní zkušenosti z kampaně můžete sdílet? Čím by se mohli prezidentští kandidáti inspirovat a čeho by se měli vyvarovat?"

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Myslím, že by se měli inspirovat velkou pílí prezidenta Zemana, který jak při předešlé volbě, tak teď poslední měsíce dělá kampaň a navštívil všechny kraje, všechna městečka. To mu v obou případech pomohlo. Nevím, jestli se mají co poučit ode mě, poněvadž, jak známo, jsem prohrál. Nicméně se musí snažit o to, aby byli rozpoznáni, aby bylo jasné, za čím stojí, poněvadž propadli ti kandidáti, u kterých to nebylo jasné. Dokavaď neřekne jasně svůj názor, nepostaví se za něj a neodliší se od ostatních kandidátů, tak má malé šance.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

To platí i pro Vás, když se díváte zpětně na to, jak to probíhalo?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Samozřejmě. Že se mi podařilo se od ostatních lišit, mě přivedlo až do druhého kola.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Divák Standa se ptá: "Jak vzpomínáte na minulou volbu hlavy státu, ve které Vás porazil Miloš Zeman?" Přemýšlíte o tom, vybavuje se Vám to ještě nebo je to uzavřená kapitola?"

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

To je uzavřená kapitola. Řekl bych slavný citát: "Čo bolo, to bolo."

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Přesto viděl jste, když jste o tom ještě uvažoval v povolebním rozvažování, moment, který nakonec rozhodl v roce 2013, kdy se to obrátilo?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Ne, myslím, že se to moc neobrátilo, Jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k různým situacím, byla volba uprostřed hospodářské krize. Takže kandidát, který byl blízký vládě, už byl znevýhodněn. Naše vláda tehdy nebyla oblíbená. Že jsem byl jejím členem, taky nepomáhalo. Do třetice - Miloš Zeman velmi nadaný politik, který dělá sice velmi populistickou, ale úspěšnou kampaň celý svůj život. Proti němu bojovat nebylo úplně lehké. Myslím ale, že důležitá byla hospodářská situace.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pane Schwarzenbergu, občanských kandidátů je proti předchozí volbě výrazně méně. Přibylo naopak kandidátů s podporou buď senátorů nebo poslanců. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Myslím, že jistá část kandidátů se rozhodla dosti pozdě do toho jít. To byl důležitý důvod, proč se radši obrátili na senátory.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Nejde to proti smyslu přímé volby? Není podstatou přímé volby zvolení včetně nominace odspoda, tedy od občanů?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Rozhodující je volba, ne nominace.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Čili je z Vašeho pohledu relativně jedno, zda kandidát získal víc než 50 tisíc podpisů, anebo jenom potřebný relativně malý počet senátorů nebo poslanců?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Má stejné startovací podmínky. Ovšem ten, který dělal podpisovou kampaň, má už jistou část volební kampaně za sebou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Sněmovní strany v zásadě ani jedna nepostavily svého vlastního kandidáta. Není za tím primárně pragmatismus?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Zajisté. Pragmatismus tam je taky. Tím, že bude prezidentská volba těsně po parlamentních volbách, tak málokterá strana má tolik peněz, aby mohla ufinancovat dvě veliké volební kampaně za sebou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Primárně tam vidíte finanční aspekt?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

To je jeden z důvodů. Jenom jedna strana má vždy v této republice dost peněz.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s názorem bývalého prezidenta Václava Klause, že kandidát na hlavu státu by měl být především zkušený politik a člověk, který má přímou zkušenost s politickým životem?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Já bych výjimečně s Václavem Klausem do jistý míry souhlasil. Není to bezpodmínečné, ale je to prospěšné. To bych zajisté řekl, poněvadž málokteří, který neměli s politikou co dělat, potom ve funkci ví, jak na to. Politická zkušenost je cenná pomůcka ve vykonávání jakékoliv funkce.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pane Schwarzenbergu řada kandidátů před prezidentskými volbami mluví o tématu vlastenectví. Koneckonců to téma zdvihá i celá řada politiků, kteří budou zvažovat, kterého z těch kandidátů podpoří nebo nepodpoří. Jakou roli sehraje podle Vás v té volbě vlastenectví?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Obávám se, že nepříliš velikou. Předpokládám, že člověk, který chce být hlava státu, je vlastenec, poněvadž jinak tam nemá co hledat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Proč se o tom tedy tak mluví, když by to měla být přirozená součást celého procesu?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Obyčejně se mluví o tom, co chybí, ne o tom, co je nabízeno.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Budou v klání zásadní témata nebo spíš emoce, které kandidáti vzbudí?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Čím dál volební kampaň pokračuje, tím volitelnější kandidát je. Na začátku někdy zazní racionální argumenty, čím víc se blíží ke konci, tím více je to emotivní ad hominem argumenty.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Čili spíše osobnostní vlastnosti kandidátů ad hominem ke konkrétnímu člověku?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Líbí, nelíbí.

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Ano, o to jde. Sympatický, nesympatický. Všechno to hraje roli.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pane Schwarzenbergu, na adresu Mirka Topolánka se pochvalně vyjádřil Miroslav Kalousek na Twitteru. Napsal: "Byl to dobrý premiér a respektovaný předseda Rady Evropské unie. Jen díky němu ratifikovala Česká republika Lisabonskou smlouvu. Pro Karla a pro mě bylo ctí být v jeho vládě." A ještě taky tweetoval: "Nikdo z kandidátů ještě nezpůsobil takový odpor Babišových médií a Václava Klause mladšího jako Mirek Topolánek. Taky informace." To je podpora Miroslava Kalouska Mirkovi Topolánkovi v prezidentské volbě?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Bavili jste se o tom s Miroslavem Kalouskem?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Trochu ano. Ne mnoho, poněvadž mnoho času jsme neměli, ale mluvil jsem s ním o tom.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Vím, že nechcete jmenovitě říct, koho podpoříte, ale zajímá mě, byl to dobrý krok ze strany Miroslava Kalouska, že takto nahlas podpořil Mirka Topolánka?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Velká výhoda Kalouska je, že vždycky narovinu řekne svůj názor. Neskrývá ho a jde s otevřeným hledím do boje. A to mám na Kalouskovi rád.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Kdo podle vás bude největším vyzyvatelem Miloše Zemana?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

To ještě nevím. Teď je to asi Drahoš, který je vážený bývalý předseda Akademie věd. Když začal kandidaturu, tak říkal, že má své vize, teď už je ale delší čas kandidátem, kampaň probíhá a nikdy jsem konkrétní vizi neslyšel. Když ji chce teprve národu říci, až bude zvolen, tak je pozdě. Mirek Topolánek má dvě výhody. Zaprvé je veliký bojovník. V tom se Zemanovi vyrovná. Oba jsou zkušení borci a s nadšením bojují. Jako jediný taky opravdu velmi dobře zná Miloše Zemana. Takže to jsou jeho výhody v kampani. O Pavlu Fischerovi jsem už mluvil, nemusím k tomu víc dodat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Vladimír se ptá: "Blíží se volby vašeho vedení. Jakou podporu má jediný kandidát na předsedu, pan Pospíšil? Nevadí Vám, že zůstane v Bruselu? Jakou podporu má ve straně a jakou od Vás?"

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Zdá se, že má silnou podporu, ale uvidí se to teprve pozítří.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Nebyl jste příliš nadšený z toho, že by měl být Jiří Pospíšil předsedou TOP 09. Přetrvává u Vás skepse, že by stranu měl vést někdo, kdo v ní od počátku nebyl?

Karel SCHWARZENBERG, čestný předseda strany, poslanec /TOP 09/

Je to pravda, neboť jsem po porážce přesvědčen, že potřebujeme předsedu, který se výhradně soustředí na předsednictví a aby tu stranu dostal zase do formátu, kdy může být ve volbách vítězná. A to je především drobná práce v nesčetných sekcích, krajích, městečkách a tak dále. Budoucí předseda TOP 09 nemůže dělat takzvanou velkou politiku, ale má možnost tu stranu zase sešikovat a posílit. To je ale nutná práce, kterou musí udělat. A to těžko dělat z Bruselu.

Zdroj: 90', ČT24, 24. 11. 2017

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Karel Schwarzenberg
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme