Schwarzenberg je důvěryhodný

Pomluva je nemravnost.

16. 10. 2009

Proto odmítám časté tvrzení, že Jiří Paroubek je bývalý socialistický hospodský, který se obklopuje bývalými veksláky, podivnými kolotočáři, a mezi jeho přátele že patří nejméně jeden vrah. Ne! Jiří Paroubek je významný politik, poslanec a předseda jedné ze dvou největších našich stran. Jeho slovo významně ovlivňuje veřejné mínění.

O to větší odpovědnost nese za pomlouvačná tvrzení o Karlu Schwarzenbergovi, z něhož snaží se učinit nepřítele českých zájmů. Snaží se to doložit (Právo 14. 10.) například tvrzením, že jako prezidentův kancléř hájil jakési své materiální zájmy například tím, že výrazně podporoval restituce v co nejširší míře.

Ne že by široce pojaté restituce byly cosi špatného, naopak, co bylo ukradeno, má se v míře co možná spravedlivé vrátit, ale Karel Schwarzenberg jako Havlův kancléř neprosazoval, ba ani nemohl prosazovat nic. Byl jsem v oné době členem vlády, vím tedy o tom přece jen víc než Jiří Paroubek. To jeho tvrzeni není než pomluva podněcující temné síly závisti, na něž, podle jeho dehonestujícího soudu, budou snad voliči jeho strany slyšet, jako slyší na strach z Němců. Stejně pomlouvačně pak vyznívá tvrzení, že Karel Schwarzenberg je snad názorově spřízněn s Berndtem Posseltem, který ho, jak píše Jiří Paroubek, miluje. Důkazem má být to, že Schwarzenberg mluví o vyhnání sudetských Němců jako o vyhnání. Není sám, kdo tak mluví. Mluvím tak také. Mám svou zkušenost.

Když jsme po skončení války, k jejímuž konci přispěla, jak J. P. píše, i „Stalinova" Rudá armáda, která ovšem přispěla i k lecčemus jinému, oplakali otce a dalších 26 židovských příbuzných, nezbylo než oplakat vyhnání všech blízkých, tet, strýců a bratranců ze strany matčiny matky, vyhnaných sudetských Němců.

Byli vyhnáni nemilosrdně, bez ohledu na pomoc, kterou našim židovským blízkým i nám po celou válku poskytovali. Karel Schwarzenberg se tím žádnému Berndtu Posseltovi nepřibližuje. Přibližuje se nepopiratelné pravdě.

Jiřímu Paroubkovi připadá Karel Schwarzenberg jako osoba z hlediska českých zájmů nedůvěryhodná. Nevím, co dělal pro české zájmy Jiří Paroubek v době dávno před listopadovým převratem, kdy Karel Schwarzenberg věnoval nejen své úsilí, ale i nemalé finanční prostředky na podporu českých zájmů například spoluprací s Vilémem Prečanem, jehož archivu poskytl útočiště, abych jmenoval jen jeden příklad.

Článek Jiřího Paroubka zasloužil by si nepochybně podrobnější rozbor. Já chtěl jen, když už jsem, jak to o mně Jiří Paroubek před nedávnem prohlásil, vstal z jakéhosi politického hrobu a dovolil si ho kritizovat, upozornit na zjevné pomluvy, jimiž se jeho článek jen hemží.

Luboš Dobrovský
bývalý kancléř Václava Havla
Právo, 16. 10. 2009, Rubrika: Publicistika, Str. 6
Štítky
Osobnosti: Karel Schwarzenberg
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme