Rozhovor s kandidátem TOP 09

Rozhovor s lídrem TOP 09 v Moravskoslezském kraji Pavolem Lukšou na RTA

23. 4. 2010 | 17:45
Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý podvečer. Sledujete speciální vysílání věnované blížím se volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pojďte se společně se mnou seznámit s kandidátem za stranu TOP 09, lídrem moravskoslezské kandidátky Pavlem Lukšou.

redaktor
--------------------
Pavol Lukša se narodil v roce 1962. Studoval Střední lesnicko-technickou školu. V roce 1990 vstoupil do České strany lidové. V letech 2004 až 2008 byl statutárním náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a životní prostředí. Od roku 2006 je starostou Čeladné. V současném volebním období je členem krajského zastupitelstva. V loňském roce po 19 letech ukončil členství v KDU-ČSL, je ženatý a má 3 děti.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, vítám vás u nás v našem předvolebním studiu.

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Dobrý večer.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vypadají předvolební dny Pavla Lukši?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Předvolební dny Pavla Lukši vypadají zcela jednoduše. Jsem starostou obce Čeladná a musím tedy tu účast dělit mezi správu obce a výjezdy za občany do Moravskoslezského kraje. Se svým volebním štábem jsme si vytyčili cíl, že navštívíme více než jednu třetinu obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Domů se vracím kolem dvaadvacáté hodiny, kolem půlnoci jdu spát a takový kolotoč se opakuje dnem ze dne.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
19 let jste byl členem Křesťanské demokratické unie - České strany lidové. Co vás přimělo k ukončení členství ve straně?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Víte, v 19 letech, když člověk vychází ze svého, bych řekl, rodinného prostředí, tak obyčejně vychází do světa. Já jsem byl 19 let ve společenství KDU-ČSL a byla to léta dobrá, která se střídala s těmi méně lepšími a já jsem v posledním čase prostě neviděl prostor pro to, abychom prostě ..., abych já v té straně nadále zůstával. A vedly mě k tomu dva důvody. Jednak jsme rezignovali na středopravou politiku strany, kterou prostě dal jakýmsi způsobem do pořádku Josef Lux v devadesátých letech a čím dál více jsme se orientovali nalevo a tuto středolevou orientaci potvrdil vsetínský sjezd a já jsem věděl, že v té době už pro mě není prostor v této straně. I když je to pro mě velice složité, protože mám tam spoustu přátel, nicméně tohle to rozhodnutí bylo na mně a bylo nesmírně složité.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jedna z věcí, kterou máte ve svém volebním programu, je založení nadace Moravskoslezského kraje, která by podle vás pomohla ochránit, ale také tvořit pracovní místa. Bude podporovat vzdělání, kulturu a sport. Odkud ta nadace bude získávat finance?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Tak předně je třeba říct, že ta nadace nebude všelékem na nezaměstnanost, ale i podpory školství, kultury. Nicméně prostředky do této nadace bychom chtěli získat nejen z prostředků kraje, ale měst a obcí, ale i velkých a drobných podniků, živnostníků, ale i v neposlední řadě i občanů. Je to náš kraj a musíme si v dobách hojných, kdy se tomuto kraji daří, vytvořit jakési polštáře pro doby, kdy se tomu kraji nedaří, anebo při různých živelních katastrofách. A já jsem přesvědčenej, že prostě se s tím někteří ztotožňují, a myslím si, že to je dobrý polštář výchozí pro to, aby se pomáhaly zmírnit následky ať už přírodních katastrof či popřípadě této, která je v dnešní době, a to je hospodářská krize.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dalším tématem, kterým se chcete věnovat, je zlepšení ovzduší tady na Moravě. Jak?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Tak problematika ovzduší v Moravskoslezském kraji, ale zejména na Ostravsku je problematika, která je zcela nepochybně určitě složitá. Ať už to je svým historickým vývojem, protože tady vždycky byla průmyslová výroba, nicméně já ty věci vidím v takových těch 4 základních bodech. Tou první je, aby největší znečišťovatelé investovali své prostředky do těch nejmodernějších technologií, ale tyto investice musí být zároveň pod přísnou kontrolou veřejnosti. Za druhé poplatky, které tito znečišťovatelé odvádějí do Státního fondu životního prostředí, by měly se zpět vracet v plné výši a právě by měly sloužit i do těch nejvíce postižených oblastí Moravskoslezského kraje. Další věcí je prostě zjednodušit čerpání peněz z Evropské unie prostě, které slouží k ochraně ovzduší. A v neposlední řadě přestat konečně mluvit, že zahájíme jednání s polskou stranou, ale skutečně jednat s polskou stranou, protože já jsem, tuším, před léty na jedné konferenci o ochraně ovzduší řekl, že polétavý prach nezná hranic a my jsme přece jenom blízcí sousedi s Polskem.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Chcete prosazovat dobudování klíčových silnic ve směru Ostrava - Opava - Krnov - Polsko a ve směru Třenovice - Třinec - Bystřice - Slovensko. Jak to pomůže kraji podle vás?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Je třeba si uvědomit, že komunikace 1/11 společně s D47 jsou nejdůležitějšími dopravními projekty Moravskoslezského kraje. A dobudování těchto komunikací je, bych řekl, klíčem k prosperitě a dalšímu rozvoji Moravskoslezského kraje.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Oslovili jsme také jiné politické strany a zeptali jsme se jich, jaký je jejich názor na nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Podívejme se na krátkou anketu.

Robert ADÁMEK, lídr, Česká pirátská strana, MS kraj
--------------------
My se snažíme řešit nezaměstnanost nebo budeme se snažit řešit nezaměstnanost právě pobídkama, záležitostma, které jsou pro podnikatele výhodnější, protože především podnikatelé, malí a střední, představují vlastně tady tu hlavní skupinu, která zaměstnává občany.

Roman KRATOCHVÍL, Moravané
--------------------
Nezaměstnanost je urputná a tady je potřeba podporovat drobné podnikatele a živnostníky tak, aby vznikaly nové pracovní místa.

Ladislav VRCHOVSKÝ, lídr, Strana zelených, MS kraj
--------------------
No, tak to je otázka veliká. Podporami do investic pro rozvoj průmyslu a podnikatelských aktivit, které by ovšem nepoškozovaly životní prostředí a krajinu.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Viděl jste anketu. Chcete na ni reagovat?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Tak já bych chtěl říct dvě věci. TOP 09 chce nalajnovat to hřiště, na kterém se podniká, tak, aby bylo zcela jasno, jaká jsou pravidla hry. Systém pobídek je sice krásný systém, nicméně když pobídky končí, končí taky pracovní místa. To znamená, my jsme přesvědčeni o tom, že to musí být nejprve nalajnované hřiště, dobří rozhodčí a samozřejmě taky část, po kterou se podniká, po které lidé podnikají. Prostě musí mít jistotu, že nebude rozhodčí pravidla měnit uprostřed hry.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si podle vás myslíte nebo co si myslíte, že podle vás nejvíce trápí tady lidi na Moravě? Co by bylo třeba nejdřív řešit?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Tak já jsem přesvědčený, že lidi sna Moravě nejvíce trápí dopravní dostupnost. Samozřejmě na Ostravsku také životní prostředí, ale také nezaměstnanost. Myslím si, že nezaměstnanost trápí celou republiku, ale dopravní dostupnost trápí nejvíce občany Moravskoslezského kraje.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si myslíte, že z vašeho předvolebního programu nejvíce osloví vaše voliče? Co je takové nejzásadnější?

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
V tomto kraji je to bezesporu zlepšení kvality životního prostředí, dobudování komunikace 1/11 a celkové dokončení dopravní infrastruktury a samozřejmě i nadace Moravskoslezského kraje. Ale je třeba taky zdůraznit, že program TOP 09 je programem zodpovědnosti. Chceme zastavit další zadlužování tohoto státu, chceme, aby pomoc směřovala pro ty, kteří ji skutečně potřebují, a jak se v tomto kraji praví, že slušný a dobrý hospodář předával svůj grunt svým dětem neprojedený, tak tohle to bych ..., tohle to chceme v našem programu realizovat.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nyní bych vám dala půl minuty na to, abyste se představil svým voličům a získal jejich hlas. Váš čas běží.

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Tak jmenuji se Pavol Lukša, narodil jsem se na Slovensku v Turzovce, svých 47 let jsem strávil životem na Čeladné, jsem ženatý, mám 3 děti, mám zkušenosti 16leté jako starosta obce, 4 roky jsem byl jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a chtěl bych své zkušenosti nabídnout vám při správě této země.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji vám. Čas jste sice nevyčerpal. Chcete ještě něco dodat.

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Já myslím, že to stačí.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji vám moc za účast v našem předvolebním studiu.

Pavol LUKŠA, lídr TOP 09, Moravskoslezský kraj
--------------------
Děkuji.

Renáta E. ORLÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vám děkuji za pozornost.

RTA, 23. 4. 2010, Pořad: Host dne - Téma dne
Štítky
Osobnosti: Pavol Lukša
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme