Rozhovor s Jaromírem Drábkem

22. 6. 2009 | 15:35

Hostem pořadu Studio Česko na ČRo Rádio Česko byl člen přípravného výboru TOP O9 Jaromír Drábek.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je jeden z těch, kteří stojí za vznikem nové strany TOP 09, člen přípravného výboru Jaromír Drábek. Dobrý den, vítejte.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Dobré odpoledne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nikdy v minulosti jste nebyl členem žádné politické strany. Proč s TOP 09 taková změna?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Protože je to výzva, protože dvacet let budování normální společnosti nám ukázalo, že ne všechny způsoby, jak prosazovat svoje politické záměry, fungují. Já si myslím, že je tady určitá mezera v politických programech jednotlivých stran, že je mezera, která, kterou je potřeba vyplnit. Já tu mezeru vidím ve dvou věcech. Jednak je to normální uvažování konzervativního stylu, to znamená, nevymýšlet zbytečně věci, které jdou nad rámec normálního selského uvažování, abych použil tento obrat. A druhá věc je slušná politika. Po těch dvaceti letech jsme trošku zapomněli, že politika je řemeslo jako každé jiné a že jsou v ní lidé jako v jiných oborech a že je potřeba, aby se k sobě normálně chovali tak, jako se k sobě chovají lidé v jiných oborech.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy jste v minulosti byl spojován s KDU-ČSL, jejíž kandidátku jste, i když jako bezpartijní, vedl v Libereckém kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 a získal jste více než třináct procent preferenčních hlasů. Proč ten rozchod s KDU-ČSL? Odvrátila se od té normální politiky, jak jste to teď popsal?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
To není žádný rozchod. Já jsem už v minulosti spolupracoval s různými politickými stranami. Dlouhodobě jsem se věnoval zejména otázkám hospodářství, ekonomiky i legislativě v téhle té oblasti. V tu dobu mně nejbližší byl program KDU-ČSL. Tedy dohodl jsem se s tehdejšími představiteli KDU-ČSL, protože KDU-ČSL v Libereckém kraji má poměrně slabé preference, že budu vést tu kandidátku do voleb do Poslanecké sněmovny. To jsem také udělal. Ty výsledky, řekl bych, stranicky odpovídaly výsledkům, které KDU-ČSL tenkrát měla, co se týká těch preferenčních hlasů. To mě samozřejmě potěšilo.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
TOP 09 vznikla, aby se pokusila získat podporu voličů v podzimních sněmovních volbách. Budete v nich kandidovat?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
To je ještě otázka diskuse a sestavování kandidátek. Já se tomu samozřejmě nebráním, ale...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jste členem přípravného výboru /nesrozumitelné/ důležitých figur.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
...odpověděl bych heslem, které vyhlásil na jednom z těch zasedání Miroslav Kalousek, a já se toho hesla držím, budeme zvažovat ty kandidátky tak, aby v nich byli skutečně ti nejlepší. Pokud se v Libereckém kraji, nebo v kterémkoliv jiném kraji najde kdokoliv lepší, tak samozřejmě to není otázka osobní ctižádostivosti.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy budete vybírat, ale vy tu ambici případně máte.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Já se té ambice, já se té možnosti nezříkám. Nenazýval bych to ambicí, ale rozhodně se té možnosti nezříkám.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ustavující sněm vaší strany má proběhnout o prázdninách. Budete se na něm vy osobně ucházet o některou z vysokých stranických funkcí?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Platí odpověď, kterou jsem dal na předchozí otázku. To je přece o tom, jak se dohodneme se spolustraníky, kdo bude mít nejlepší parametry, abych to řekl tímto ošklivým způsobem, pro to, aby tu funkci úspěšně zastával. Opět platí, není to žádná ambice, ale rozhodně se tomu nebudu vyhýbat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pokud se vám v říjnových volbách ovšem nepodaří do sněmovny prosadit, tak budete chtít v politici nadále zůstat? Protože často se o TOP 09 mluví jako o straně na jedno použití.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
To se ptejte v polovině října. Rozhodně to není tak, že bych se účastnil zakládání nové politické strany s tím názvem TOP 09 s vědomím toho, že je to strana na jedno použití, to určitě ne. My jsme jasně řekli, že chceme být konzervativní stranou, protože tady nevidíme obsazení tohoto politického proudu. Jestli voliči uznají, že tento postup, který si zakládá na zodpovědnosti vůči současné, ale i budoucím generacím, který si zakládá na normálním lidském, slušném přístupu, tak jestli tuto nabídku budou voliči preferovat, nebo ne, to je otázka do říjnových voleb.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pane Drábku, možná vás poprosím, jestli máte telefon, tak si ho vypněte, aby nás nerušil jeho signál. Voliči jsou podle vás dnes unaveni úrovní politiky v Česku a i proto je potřeba představit alternativu v tom smyslu, že politiku je možné dělat profesionálně normálně lidským rozumem a zatěžovat občany ze strany státu co možná nejméně. Proč by tomu ale lidé měli věřit, když jde do značné míry o stranu starých tváří? Přece jenom vy chcete dělat normální politiku, ale nezapomněli ji ti lidé dělat za těch X let, co jsou už ve sněmovně?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09

--------------------
To bychom se museli bavit o jednotlivých jménech...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------
Můžeme, můžeme začít. Pavel Severa v Poslanecké sněmovně od roku 92, Miroslav Kalousek 98, Vlasta Parkanová 97.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Určitě. Tak pojďme po jménech. Když to vezmu odzadu, Miroslav Kalousek ve své funkci ministra financí vyhlášen jako nejlepší ministr financí rozvíjejících se ekonomik. Já prostě si toho člověka vážím a rád s ním budu spolupracovat při tvorbě programu nové strany, protože je to profesionál a na profesionalitě určitě chceme stavět. Co se týká Vlasty Parkanové, jedna z nejoblíbenějších političek, možná nejoblíbenější politička...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Stanislav Gross býval také nejoblíbenějším politikem. Je to kritérium?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Političek. Určitě to není kritérium, ale je to člověk, který vždycky svoje úkoly splnil slušně, s přehledem a jasným, transparentním způsobem. Takže pokud mluvíme o těchto jménech, tak já rád využiju jejich zkušeností a nemyslím si, že by měli být nějakým negativním přínosem. Co se týká pana poslance Severy, tak je to jeden z nejviditelnějších poslanců, to určitě musí všichni uznat, a nejviditelnějších i přesto, musím říct, že jeho kontinuita názorů je velmi výrazná. To, co on prosazuje, to je dlouhodobé bez ohledu na to, jestli je to v tu chvíli populární, nebo populistické. A já si takových lidí prostě vážím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Přesto vy jste zastáncem takzvaného amerického systému, tedy že dvě funkční období jsou maximem, kdy člověk může aktivně přinášet ve své funkci něco nového. Tak do jaké míry jsou tedy ve střetu s tím, co jste právě řekl? Ono si to na první pohled odporuje.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Na první pohled si to možná odporuje. Samozřejmě já jsem si vědom téhle té zásady, kterou jsem několikrát opakoval. Já se jí sám řídím. Co se týká ostatních lidí, tak to musí posoudit jednak voliči a jednak mí spolustraníci, protože je potřeba k věcem přistupovat s chladnou hlavou a je potřeba vždycky volit to řešení, které přináší nejlepší výsledek. A pokud tady jsou lidé, kteří mají zkušenosti s konkrétní prací, tak, tak, jak jsem říkal, já budu velmi rád, pokud budeme moci jejich zkušeností využít a jestli se shodneme v rámci politické strany TOP 09 na nějakých doporučeních, nebo zásadách, které budou vést k obměně lidí, kteří budou zodpovídat za jednotlivé, za jednotlivé úseky programu, tak to bude jenom dobře. Ale vzhledem k tomu, že ta strana existuje myšlenkově několik málo týdnů a po právní stránce snad v tuto chvíli probíhá registrace, doufejme, že úspěšně, na ministerstvu vnitra, tak bych tuto záležitost ponechal na příští měsíce.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Před vysíláním jste mi říkal, že po skončení pořadu míříte na jednání vašeho přípravného výboru. O čem tedy dnes bude, když říkáte, že ta strana právně ještě neexistuje?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Tak jednak politická strana při svém zakládání má řadu takových těch běžných záležitostí, to znamená, jakým způsobem formálně uskutečnit přijímání členů, vytváření jednotlivých regionálních buněk, jakým způsobem maximálně...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------
Budete na to mít skutečně logistické kapacity, protože zatím máte pouze čtyři regionální pobočky?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09

--------------------
Teda povím, jakým způsobem maximálně urychlit takovou tu standardní přípravu politické strany na volební kampaň. My máme tu nevýhodu, že skutečně do voleb zbývá velmi málo času. Ano, v tuto chvíli jsou zveřejněny čtyři kanceláře, respektive v tuto chvíli už jich je na webu pět, pokud se nepletu. A musím říct sám z vlastní zkušenosti, že se hlásí další lidé, kteří doposud vůbec nebyli politicky aktivní, například mně přišla nabídka na bezplatné zřízení kanceláře v Libereckém kraji. A já jsem tomu rád, protože pro mě je to naprosto jednoznačná odezva na to, že poptávka po našem programu tady skutečně je.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Můžete říct, od koho ta nabídka přišla?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
V tuto chvíli ta jednání nejsou ukončená, takže bych nechtěl jmenovat konkrétně, ale pro mě je to tak, jak jsem říkal, velmi dobrý, velmi dobrý, velmi dobrá odezva toho, že lidem není jedno, jak se bude vyvíjet politika v České republice. A pokud jste tady mluvil o tom, že je nějaké očekávání od nové strany, tak si myslím, že tohle je nejlepší důkaz toho, že to očekávání není jenom v nějakých mediálních výstupech, když se reportéři zeptají na ulici, ale že ti lidé stejně jako já cítí spoluzodpovědnost za to, jakým způsobem se Česká republika bude dál vyvíjet.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Důležité také je, jakým způsobem můžete zafinancovat vaši předvolební kampaň. Vaši zástupci, zástupci TOP 09 mluví o tom, že TOP 09 není malá strana, tedy ani ta kampaň nemůže být dělaná "v malém". Z čeho tedy bude ta kampaň financována?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Naprosto jednoduchá odpověď, z příspěvků členů a příznivců, protože žádná jiná transparentní cesta neexistuje.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy nebudete si brát žádný úvěr?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
My jsme jasně řekli, já nechci říkat striktní ne, protože to je samozřejmě otázka kolektivního rozhodnutí. Já sám za sebe budu jednoznačně zastáncem toho, aby nevznikala strana, která se na začátku své politické činnosti zadluží, protože my jsme jasně řekli, že všichni jdeme do parlamentních voleb v říjnu s tím, že se budeme snažit, abychom ukázali, že náš program je perspektivní, abychom přesvědčili co nejvíce voličů, ale určitě to nechceme dělat na úkor nějakého nezodpovědného kroku. Je to naprosto jasné. Pokud svými programovými prioritami prosazujeme zodpovědné hospodaření státu, a já třeba osobně to přirovnávám k zodpovědnému hospodaření v rodině nebo ve firmě, tak určitě by bylo velmi hloupé a nešťastné, kdyby taková strana první, co udělala, tak se zadlužila na volební kampani. Já tak, jak to zatím sleduji, tak si myslím, že nebudeme mít příliš velké problémy s financováním volební kampaně, ale to neznamená, že budeme utrácet nějaké nepřiměřené prostředky, protože na to určitě mít nebudeme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A platí to kategorické stanovisko, že jakýkoliv sponzor, který TOP 09 bude chtít dát peníze, musí souhlasit s tím, že bude jeho jméno zveřejněno?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Naprosto jednoznačně. Od této zásady se určitě neuchýlíme. Teď to můžu říct sám za sebe. To bych, u takové situace bych určitě nechtěl být.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Mluvíte o osobní angažovanosti. Miroslav Kalousek přispěl zatím podle svých slov sto čtyřiceti tisíci korunami, Pavel Lukša sedmdesáti tisíci. Co vy, vložil jste do projektu také vlastní peníze?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Tak tak, jak jsem říkal, ta strana ještě právně neexistuje. To znamená, připadá nefér říkat nějaké příspěvky subjektu, který ještě neexistuje. Já...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ti pánové to veřejně přiznali.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Tak a já určitě svůj příspěvek tak jako všichni ostatní zveřejním na webových stránkách.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká Jaromír Drábek, člen přípravného výboru strany TOP 09 ve vysílání Rádia Česko. Každá strana, zvlášť ta, která se nově etabluje a chce být úspěšná, potřebuje nějaký volební tahák. Co jím má být v případě TOP 09, nebo když je strana konzervativní, tak nemůže přicházet s těmi chytlavými poutači.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Položil jste velmi těžkou otázku a částečně, nebo z velké míry jste na ni i sám odpověděl. Ano, máme tu nevýhodu, že při konzervativním programu je velmi těžké přijít s nějakým populistickým tahákem. A my ani s takovými populistickými taháky přicházet nechceme. Na druhou stranu samozřejmě jsem si vědom, že pokud tady budu mluvit o obecných proklamacích, obecně o tom, že chceme dělat zodpovědnou politiku, tak...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To nikoho nezaujme. Tak pojďme na ty konkrétní věci.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
...to není příliš velký tahák. Ale já dám teď dva takové příklady toho, co bychom chtěli dosáhnout. A my samozřejmě cílíme, pardon, na ty voliče, kteří uvažují o tom, jak se má politika dělat. Vemte si například situaci, že v tuto chvíli se v Poslanecké sněmovně projednává návrh, který má omezit výši úroků u půjček. To je z mého pohledu jeden z těch krásných příkladů toho, jak se politika nemá dělat, protože my máme řadu zákonů, které tuto problematiku řeší, řadu institucí, které na tyto záležitosti mají dozírat. A teď probíhá v Poslanecké sněmovně diskuse o tom, jestli se má zvláštním zákonem stanovit takový, nebo takový úrok jako maximální, jestli to má být dvacet procent ročně, nebo třicet procent ročně, přitom otázka přece stojí úplně jinak. Jde o to, jaká je norma chování, jaké jsou v tuto chvíli úrokové sazby, jaká je to smlouva, s jakou garancí. A to je přesně ten typ politiky, do které prostě my nepůjdeme. A zaručujeme občanům, že takovýmto způsobem se naši politici chovat nebudou, myslím tím politici vzešlí z TOP 09.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To je jeden příklad. Ještě ten druhý?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Druhý příklad je v současné době problematika takzvaných spotřebitelských sporů, kde je poslanecká iniciativa od některých poslanců, kteří říkají - ano, my musíme zákonem upravit, jak se mají spotřebitelské smlouvy psát, respektive co v nich nesmí být. Například že v nich nesmí být odkaz na rozhodčí řízení. Přitom dva roky běží ministerstvem průmyslu organizovaný program, kde se právě naopak spotřebitelské spory řeší prostřednictvím mediace a prostřednictvím rozhodčího řízení. To jsou prostě populistické tahy, které místo aby řekly, ano, Česká obchodní inspekce nebo jiný podobný orgán musí kontrolovat, aby ve spotřebitelských smlouvách nebyly jednostranně nevýhodná ustanovení. Pokud tam taková jsou, tak ta smlouva je neplatná, ta smlouva je neplatná podle stávající legislativy. Jenom to někdo musí jasně říct a nevymýšlet nový zákon na konkrétní kauzu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Velkým tématem Občanské demokratické strany jako obvykle při volbách má být snižování daňové zátěže. Jak je na tom TOP 09? Přece jenom ODS je počítána za vašeho případného koaličního partnera.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Pohled TOP 09 na otázky daňové v tuto chvíli, protože probíháme velmi těžkou ekonomickou situací, jsme v období ekonomické recese, tak je naprosto zřejmý a řekl bych uvážený. My v tuto chvíli rozhodně nebudeme prosazovat nějaké razantní snižování daní vzhledem k tomu, že by to ohrozilo příjmy státního rozpočtu, a to si v tuto chvíli ve střednědobém pohledu, v pohledu jednoho, nebo dvou let nemůžeme dovolit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy podle vás nechat zatím plus minus tu hranici na třiadvaceti procentech.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Pokud mluvíte tím přepočtem, ano, na patnácti procentech z takzvané superhrubé mzdy, pokud se týká daně z příjmů fyzických osob. Co se týká daně z příjmů právnických osob, tak tam určitě taky nebudeme chtít nějaké skokové snižování daně z příjmů, sazby daně z příjmů právnických osob. Na druhou stranu, a to bych chtěl velmi zdůraznit, určitě se nebudeme účastnit populistického navyšování sazeb, které by bohužel vedlo přesně k tomutéž. Pokud populisticky zvýšíme například sazby vysokopříjmovým kategoriím, tak v dnešní době, kdy Česká republika je součástí Evropské unie, součástí jednotného trhu, kdy je velmi lehké udělat takzvanou daňovou optimalizaci a buď v rámci firemního podnikání, nebo v rámci osobních příjmů zdanit ty peníze někde jinde menší sazbou, tak určitě nepůjdeme do toho, abychom jenom za cenu získání politických bodů podpořili zvyšování sazeb daně z příjmů fyzických osob.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy také schvalujete strop na sociální odvody, který by podle vás mohl být i nižší, než jaký je v současnosti, třeba trojnásobek průměrné mzdy. Sociální demokraté naopak mluví o tom, že by měl vystoupat až na šestinásobek. Vysvětlete, v čem je strop na sociální odvody férový vůči nízkopříjmovým skupinám?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
My se zase musíme dívat na záležitosti sociálního a zdravotního pojištění v tom celoevropském kontextu. Platí to, co jsem řekl v předchozí odpovědi. To není tak, že by Česká republika byla ostrovem, kde si můžeme dovolit pokusy s tím, abychom nastavovali parametry velmi výrazně odlišně, než je tomu v jiných státech Evropské unie. Pokud...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy budeme se řídit tím, co je v Evropské unii, a nebudeme se dívat, zda je to výhodné pro české občany?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Ne, tak to není. Budeme se, právě, budeme se dívat na to, co je výhodné pro české občany. Pokud všude v okolních zemích je strop sociálního a zdravotního pojištění nastaven někde mezi trojnásobkem a pětinásobkem průměrné mzdy, a to byla ta moje odpověď, kterou vy jste citoval, tak si prostě nemůžeme dovolit jít výrazně přes tuto hranici, protože se nestane nic jiného a náš právní řád to umožňuje, než že ti zaměstnanci, kteří tento strop překročí, tak ty zbylé finanční prostředky budou zdaňovat jiným způsobem, ať už podle cizích pracovněprávních předpisů, anebo jinou formou příjmů. To je legální podle našich zákonů a ono v rámci Evropské unie to ani jinak udělat nejde, tyto příjmy nelze postavit mimo legalitu. Proto já jsem říkal, ano, já považuju za optimální stropy zdravotního a sociálního pojištění někde kolem čtyřnásobku průměrné mzdy. Umím si představit i snížení na trojnásobek v rámci toho, aby česká ekonomika byla maximálně konkurenceschopná a abychom tedy dali našim občanům co nejlepší podmínky všeobecně. Ale pokud budeme populisticky, nepřiměřeně zvyšovat na sociálním a zdravotním pojištění, tak se to odrazí jenom v nižším výběru celkově a doplatí na to právě nízkopříjmové kategorie.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A dá se z toho tedy dovodit, že i kvůli tomu, že nechcete vašimi slovy soutěžit v tom populismu, tak příliš nepočítáte s hlasy nízkopříjmových skupin?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Já bych to tak neřekl a odkazuji se na poslední větu, kterou jsem řekl v minulé odpovědi...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Protože když k vám přijde člověk, který bere třeba deset tisíc hrubého, jak mu odpovíte, jak je to pro něj výhodné, že jsou ty stropy?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09

--------------------
Tak pokud je rozumný, tak ví, je na to pěkná pohádka o těch deseti, kteří se sejdou v restauraci a platí podle svého příjmu. A když ten nejbohatší se naštve, protože ho ti ostatní urazí a odejde, tak druhý den nakonec zjistí, že těch devět zbývajících na ten oběd prostě nemají. A tak to funguje v sociálním a zdravotním pojištění. Přece i ti, kdo mají nízké příjmy, tak dobře vědí, že v sociálním a zdravotním pojištění existuje velmi výrazná solidarita těch lépe příjmových s těmi hůře příjmovými. To znamená, že ti, kteří mají nízké příjmy, tak potřebují, aby do sociálního a zdravotního systému přispívali ti, kteří mají vyšší příjmy. A pokud ti s vyššími příjmy odejdou a budou svoje příjmy zdaňovat jinde než v České republice, tak na to právě doplatí ti, kteří mají nízké příjmy.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale když budou odvody, tak oni budou kromě daní, nebudou přispívat do toho systému zdravotního pojištění a sociálního.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Teď jsem té otázce neporozuměl.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy říkáte, že pokud to bude tak, že zde stropy nebudou, tak ti lidé můžou odejít, případně využít daňové optimalizace. Ale vždyť je to totéž. Oni nebudou přispívat v případě stropu do toho systému.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Ale budou přispívat tím troj, čtyř, nebo pětinásobkem, kdežto pokud ty stropy zrušíte, tak hrozí to, čeho jsme byli svědky před zavedením stropů v České republice, že raději ty příjmy zdaňovali v jiné zemi, která stropy má.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na závěr ještě na politickou scénu. V sobotním rozhovoru pro Lidové noviny se, zdá se, budoucí předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg vyjádřil v tom smyslu, že vaše strana si nedokáže představit spolupráci s ČSSD, pokud ji vede Jiří Paroubek. Znamená to tedy, že tyto osobní animozity nebo přístup k leaderovi ČSSD vám případně zabrání spolupracovat s touto významnou českou politickou stranou?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09

--------------------
Já jsem si ten rozhovor četl. Tam to v žádném případě takhle striktně řečeno nebylo...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Bylo tam, co říká Jiří Paroubek a jakou politiku razí, že je velmi problematické pro vás si představit spolupráci s ČSSD.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Tak přece problematické je úplně jiné slovo, než že něco nejde, a to jsem se za těch několik let, v kterých jsem se pohyboval mezi politiky, byť jako nestraník a nepolitik, ale hájil jsem zájmy Hospodářské komory nebo zájmy podnikatelů, tak jsem se přece naučil, že mluvit je potřeba s každým, vyjednávat je potřeba s každým. Jde jenom o to...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Já jenom odcituji odpověď, která je přesná. Pan Karel Schwarzenberg říká: "Myslím, že by to nemělo smysl. Nevidím tu možnost."

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
Ale pak je tam řada dalších vět, které to vysvětlují. Přece vždycky je možnost jednání, vždycky je možnost jednat o konkrétních věcech. Zda v konkrétní otázce vyhodnotím, že nemá smysl nasazovat vysoké úsilí, nebo že má smysl nasazovat vysoké úsilí, to už je záležitost konkrétního jednání.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------
A když se ještě podíváme po té české politické scéně, v poslední době se menší pravicové strany snaží nějakým způsobem sdružit, aby překonaly ono kvórum pěti procent. Pro vás to není přijatelné? Budete kandidovat sami? Neuvažujete o žádné předvolební koalici, nebo alespoň spolupráci v neformálním bloku?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09

--------------------
Tak my jsme připraveni vyjednávat s každým, kdo bude alespoń z hrubé, z hrubého pohledu se dívat na politické záležitosti...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vyjednávat o čem?

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09
--------------------
...a na záležitosti programu, já to dovysvětlím, stejně jako TOP 09. Pokud se tady najde subjekt, který řekne, ano, my chceme být také konzervativně zaměření, my chceme prosazovat podobný program, tak s ním samozřejmě rádi budeme vyjednávat. Zatím jsme ale takovou možnost nenašli, kromě té již známé dohody se starosty a nezávislými, což je spíše záležitost společného postupu, která se týká regionálních záležitostí, komunálních voleb a celorepublikové úrovně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tolik dnešní Studio Česko. Hostem byl člen přípravného výboru strany TOP 09 Jaromír Drábek. Děkujeme, že jste přišel a někdy příště ve vysílání Rádia Česko opět na slyšenou.

Jaromír DRÁBEK, člen přípravného výboru strany TOP 09

--------------------
Pěkné odpoledne a na slyšenou.

ČRo Rádio Česko, 22. 6. 2009, 15:35, pořad: Studio Česko
Štítky
Osobnosti: Jaromír Drábek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme