Ring volný... voliči se ptají

Otázky Václava Moravce speciál II. část

10. 3. 2010
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Květnové volby do Poslanecké sněmovny mohou přinést ještě mnohá překvapení. Připomeňme si, že se v nich mohou objevit i neparlamentní strany, už se nám v některých regionech objevily, Věci veřejné nebo SPO Zemanovci. Některé mohou také Poslaneckou sněmovnu opustit. Nejdříve se podívejme na to, jaká je ochota lidí tady, v kraji Vysočina jít k volbám 80 dní před květnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Vidíte to sami, pokud by se dnes konaly volby, tak shrnujeme, že by vyhráli sociální demokraté, ODS 16 procent, KSČM 14, TOP 09 13 procent, KDU-ČSL pak 9 procent, Věci veřejné 8,5 a SPOZ pak 5 procent. Pevnost přesvědčení těch 80 dní před volbami je následující: drtivá většina obyvatel kraje Vysočina nám říká, že už ví, koho bude volit, už to uvidíte sami. Jde o 84 procent dotázaných, 16 procent dotázaných ještě není o volbě té které strany přesvědčeno. A byla o tom ve speciálech Otázek už řeč, že volební účast hraje důležitou roli, ale aby se do sněmovny dostalo co nejvíc zástupců za ten který region, tak lidnaté kraje logicky mají tu hranici o něco výš, není to ta pětiprocentní hranice, která je celorepubliková, protože to je jistá nerovnováha. My se za pár okamžiků podíváme za Marcelou Augustovou, za kterou už míříme, protože půjdeme na Malou stranu pražskou, kde sídlí sněmovna i Senát ve fiktivní Poslanecké sněmovně tvář volebního Zpravodajství České televize Marcela Augustová, která nám ukáže, jak aktivní jsou při volbách do sněmovny občané kraje Vysočina.

Marcela AUGUSTOVÁ, redaktorka
--------------------
Před týdnem zavítaly Otázky speciál do Pardubic, dnes jsme v Jihlavě, na Vysočině. Volební mapy a výsledky těchto dvou krajů jsou skoro totožné. V současné sněmovně hájí zájmy svých stran ale též vysočinských voličů a občanů 10 poslanců. Relativně je to stejně jako na Pardubicku dost, je to dvacetina celé dolní komory. Kromě jiného proto, že i zdejší voliči jsou ukáznění. Čím víc jich přijde, tím víc zákonodárců může region do parlamentu poslat. V roce 2006 volilo na Vysočině 276 960 oprávněných z celkového počtu 409 618. Je to přesně 67,61 procenta, tedy přes 3 procenta nad celostátním průměrem. Tíhli ale víc k levici, na rozdíl od pardubických. Sociální demokrati získali na Vysočině 4 poslanecké mandáty, 3 mandáty pak demokrati občanští, 2 komunisti a 1 lidovci. 13 514 hlasů pro Stranu zelených, která v kraji obsadila páté místo, na mandát nestačilo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Shrnovala Marcela Augustová, volební tvář České televize. Teď přicházejí další dvě osobnosti regionu. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal nejdříve Marii Bohuňovskou, autorku knihy Zaváté šlépěje o osudech zapomenutého sochaře Jaroslava Šlezingera, který byl odsouzen v inscenovaném procesu v 50. letech minulého století. Založila také spolek pro navrácení sochy Tomáše Garrigua Masaryka do centra Jihlavy. Právě přichází paní Marie Bohuňovská. Dobrý večer, vítejte.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A další osobností regionu, druhou, kterou přivítám a bude se ptát politiků, Milan Svojsík, primář dětského oddělení v Nemocnici Jihlavy, pochází z rodiny profesora Antonína Benjamina Svojsíka, pedagoga a zakladatele, protože předpokládám, že všem, kteří znají Junáka a Skauty, tak jméno Svojsík v České republice něco říká. S ústřední myšlenkou Junák, že každá demokratická společnost potřebuje čestné a odvážné občany, souhlasí i právě pan Milan Svojsík. Dobrý večer přeji i vám.

Milan SVOJSÍK, primář dětského oddělení, Nemocnice v Jihlavě
--------------------
Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak bude se ptát i publikum, začněme tedy otázkami z publika. K dispozici je červený a žlutý mikrofon. Začněme červený mikrofon, prosím.

osoba
--------------------
No, dobrý večer, Kožíšková. Já bych začala z toho předvolebního soudku, já bych od každého z vás potřebovala obecný manuál, jakou mám volit politickou stranu, jaké by měla vysílat indicie, aby mě vzápětí spolu s Ladislavem Mňačkem opět nenapadla pochybnost, že kdokoliv se dostane k moci, tak ve zkoušce slušného chování a charakteru neobstojí. Byla bych ráda, kdybyste nepoužívali předvolební fráze a ani odpovědi typu, jak jsem dostala od jednoho pana předsedy jedné politické strany, který mi na tento dotaz odpověděl, že selže-li nějaký politik, ať za 4 roky volím někoho jiného. A pak ještě malou otázku pro členy parlamentu, v jaké fázi je přímá volba prezidenta. Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak začněme asi u té druhé otázky, přímá volba prezidenta. Volební tahák je České strany sociálně demokratické. František Bublan odpovídá.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak na tuto změnu je zapotřebí 120 hlasů ve sněmovně, to znamená, je to, je to změna ústavního zákona.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím jste je nezískali.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Zatím jsme je nezískali, takže ty pokusy se neustále opakují a budeme je opakovat znovu, abychom docílili této volby.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jan Kasal také jako člen Poslanecké sněmovny.

Jan KASAL, poslanec /KDU-ČSL/
--------------------
My dlouhodobě usilujeme o to, aby prezident se volil přímo. Domnívám se, že ta poslední volba Poslaneckou sněmovnou a Senátem nás dostatečně vyškolila pro to, abychom konečně tu ústavu v tomto smyslu změnili. Ale k první části odpovědi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na to, dovolíte, nejdřív parlamentáři, tedy vaši kolegové odpoví.

Jan KASAL, poslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já abych nebyl označen za toho, kdo se té odpovědi vyhýbá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ne, ne, to si pohlídám, že vás všech 7 na to jasně odpoví a jsem zvědav na to, zda budete dodržovat tu prosbu - neodpovídat ve frázích. Takže Miroslava Němcová, přímá volba prezidenta.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Občanská demokratická strana měla k téhle té otázce takový komplikovaný postoj. Nejprve jsme byli zastánci toho, že ta zastupitelská demokracie na všech úrovních, to znamená na komunální i krajské, tak jak je potom praktikována i v parlamentu, tak má být přenesena i na volbu prezidenta, tedy že je volen zastupiteli, poslanci a senátory. Ukazuje se, že všechny ty pokusy, které učinili poslanci a senátoři při volbě prezidenta a zejména to, jak veřejnost chce tuto postavu volit sama, tak já osobně a myslím, že se k tomu kloní i větší část ODS, nyní bychom si přáli přímou volbu prezidenta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ještě Pavel Kováčik, protože KSČM je také zastoupená ve sněmovně.

Pavel KOVÁČIK, poslanec /KSČM/
--------------------
Já to mám poměrně jednoduché, protože my komunisté jsme poprvé navrhovali přímou volbu prezidenta už v roce 90. Od té doby jsme názor nezměnili a je třeba, aby proběhla diskuse nad přerozdělením kompetencí. Při úpravě ústavy tímto směrem se skutečně je třeba zamyslet, nad smyslem a existencí a náplní a kompetencemi i ostatních orgánů státní moci a my jsme k té diskusi připraveni. Přímou volbu prezidenta vždycky budeme podporovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Komu byste, komu byste odebral pravomoc a dal je třeba prezidentovi, kdyby byl přímo volen?

Pavel KOVÁČIK, poslanec /KSČM/
--------------------
Pojďme diskutovat napříč spektrem. Tato diskuse samozřejmě bude v příštím volebním období zcela určitě tak, jak se bude prezidentská volba blížit, bude aktuální. A myslím si, že je třeba poopravit, jestliže přímo volený prezident má mít silnější mandát než zprostředkovaně volený prezident, pojďme mu dát doopravdy silnější mandát. Anebo pojďme diskutovat, jestli tady chceme prezidentský systém nebo jestli tady chceme nadále ten, na který jsme zvyklí již z První republiky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď to uděláme jako ve sněmovně, ještě v návaznosti na tu otázku z publika. Pokud byste měli si tipnout, jestli prezident v roce 2013 bude volen přímo, nebo sněmovnou, nechť zvedne ruku ten, kdo si myslí, že stejně bude volen sněmovnou a ta taškařice s přímou volbou prezidenta bude pokračovat. Takže kdo se přiklání k tomu, že prezident v roce 2013 bude volen volenými zástupci lidu, tedy i poslanci a senátory, nechť zvedne ruku. Jste sám, Josefe Novotný. Vy všichni ostatní si myslíte, že už bude volen přímo?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já se zdržuji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zdržuje se hlasování František Bublan. Miroslava Němcová?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Nezdržuju se hlasování, to asi nic neřeší. Je to obtížné předvídat, jestli se to stane. Já jsem řekla za sebe, že bych si to přála, že se k tomu kloní větší část Občanské demokratické strany. A kdybych měla říct jeden úplně jasný politický argument, tak ten znamená, že pokud nezměníme volební systém pro volbu prezidenta republiky, tak hrozí, že v roce 2013 bude prezidentem Jiří Paroubek a to já si opravdu nepřeji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď, teď ta jasná, teď ta jasná odpověď od celé sedmice, sedmičky, nečesky nehezky, od všech 7 lídrů na tu otázku, kterou položila tazatelka. Předpokládám, že si pamatujete, připomeňte nám tu první otázku.

osoba
--------------------
Já že bych potřebovala nějaký obecný manuál k tomu, jakou mám volit politickou...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, obecný manuál, obecný manuál k tomu, jakou volit politickou stranu. A zapomeňte na své vlastní programy, podle čeho spíš volit, a zapomeňte na fráze. Jaromír Schling.

Jaromír SCHLING, bývalý ministr dopravy za ČSSD /SPOZ/
--------------------
Já myslím, že je to, pokud jde o naši stranu, úplně jasné. My máme 7 jednoduchých bodů, žádné fráze, počínaje přímou volbou starostů, primátorů, hejtmanů, prezidenta, přes snížení procenta preferenčních hlasů, které jsou potřeba k posunu na kandidátce, zmenšení volebních krajů, tedy zvýšení jejich počtu, aby voliči mohli znát skutečně ty lidi, které volí. To jsou věci, které jsou naprosto jednoznačné a které voličům dají, pokud se realizují, mnohem větší možnost, jak ovlivňovat politiku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odpověď Josefa Novotného?

Josef NOVOTNÝ, bývalý senátor, starosta Bystřice pod Pernštejnem /Věci veřejné/
--------------------
Věci veřejné jsou, jsou stranou přímé demokracie, tak já to mám programově, že chceme přímou volbu nejen prezidenta, ale i starostů. Čili tam jsem hlasoval proto, že, že nevěřím tomu, že politické strany to myslí vážně s tou přímou volbou. A teď k tomu konkrétnímu programu. Já jsem tazatelce rozuměl, že co konkrétně budeme dělat. Já konkrétně budu dělat to, to...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ona, ona chce manuál, ona nechce to, co... protože to je přesně to, čeho se podle mě bála, že tady všichni budete říkat to, co vám možná sdělili marketingoví mágové, že musíte prodat všechno z programu.

Josef NOVOTNÝ, bývalý senátor, starosta Bystřice pod Pernštejnem /Věci veřejné/
--------------------
Já to právě nechci vůbec teď otáčet na program. Konkrétně bych chtěl prosadit zákon, který leží zaparkovaný ve sněmovně, který jsem připravil. Je to zdanění hazardu. A tihle kolegové vpravo tady ani nemají odvahu ho dát na program sněmovny, protože hazard zdanit nechtějí. Takže to bych chtěl prosadit konkrétně. Konkrétně bych chtěl se věnovat korupci, korupci, která probíhá i u nás v kraji. Když se podíváte...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jste... já se zeptám jen tazatelky, jste spokojena, pochopil to správně Josef...

osoba
--------------------
Ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejste spokojena. Můžete jí dát mikrofon, prosím pěkně. Tak, protože to mě zajímá tady zpětná vazba tazatelky.

osoba
--------------------
Já jsem opravdu nechtěla slyšet ty jednotlivé body programu jednotlivých politických stran, ale opravdu obecnou rovinu, abych někde neudělala chybu, když půjdu k těm urnám, abych prostě se rozhodovala správně. Takže já chci prostě jenom ten obecný nástin a ne ty jednotlivé body, nechci jim tady dělat předvolební kampaň, jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Františku Bublanu, jak si s tím poradíte vy?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, každý z nás, když jde k volbám, tak používá rozum a používá srdce. Srdce, to je to, co si člověk představí, jak si představí ten svůj budoucí život. A u toho rozumu, tak začne i trošku počítat. A já myslím, že sociální demokracie nabízí cestu z krize a nabízí lidský, nabízí lidský přístup. Takže když k tomu ještě přidáme zkušenost třeba s krajským vedením Vysočiny, tak určitě si uděláte ten správný obrázek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já se omlouvám, ale přijde mi neslušné od publika, jestliže nenechá dokončit všechny lídry.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Takže srdce, rozum, plus ta zkušenost. To je moje rada.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Poprosím Miroslavu Němcovou a věřím, že publikum vás nechá dokončit odpověď.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Já jsem rozuměla tomu dotazu tak, že vyjadřuje rozpačitost nad jednak úrovní politické scény, nad tím, jaká je úroveň politické diskuse, nad tím, zda ty strany, které něco říkají před volbami, to také udělají po volbách. Čili paní tazatelka podle mého názoru si přeje vědět, že jestli hlas, který dá, dává těm lidem a tomu programu, které si nějak mapovala před volbami. A na to jediná rada je, abyste opravdu mapovala dobře, abyste brala v potaz konzistentnost názorů těch lidí, které chcete volit. Zda říkali před 5 lety to, co říkají dnes, zda neuhýbají před problémy, které ve společnosti jsou. Zda mají odvahu vám například dnes říci, jaká je situace ve státě, jaké je zadlužení, jaká budoucnost čeká vaše děti. A pokud vám mají odvahu tohle to říct, byť se to neříká snadno a není to vůbec jednoduché, tak si myslím, že je to lepší než ti, kteří vám věší bulík na nos a říkají, že zdroje jsou a vlastně vedou zemi k bankrotu. Takhle bych se rozhodovala já.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte ale... promiňte, paní místopředsedkyně. Máte v té, máte v té souvislosti v něčem špatné svědomí jako ODS?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V čem?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Určitě, určitě když si sáhnu do našeho svědomí, tak jsme se nechovali vždycky čitelně, byla...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konkrétní příklad.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Byla bych...

osoba
--------------------
To snad nemyslíte vážně.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Byla bych, byla bych, byla bych si jista tím, že jsme konzistentní ve svých názorech, zastáváme jako prioritu svobodu jedince, jeho odpovědnost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, myslel jsem, že mi uvedete konkrétní příklad, abyste také nenaštvala tu voličku tím, že jde o frázi.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Ne, ne, ne, to, to v žádném případě nechci. Já myslím, že je poctivé říct, že nikdo není dokonalý a určitě ani ODS není dokonalá a určitě se dopustila něco, co mohlo její voliče zklamat. To nemá smysl si zastírat, ale pakliže tohle umíme přiznat, tak si myslím, že to je cesta k nápravě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavel Kováčik, odpověď na dotaz voličky. Pane předsedo, mluvte, televizní diváci to uslyší.

Pavel KOVÁČIK, poslanec /KSČM/
--------------------
Mladá paní, já vás srdečně zdravím a cením si toho dotazu, protože je totiž to, na co se má volič podle mého soudu skutečně ptát. A jestli chcete nějaký manuál, je to velmi jednoduché, rozhodujte se podle sociálního statusu, vaší osoby, vaší rodiny. Jestli patříte k zaměstnancům, k mladým rodinám či rodinám s dětmi, jestli jste důchodce nebo nezaměstnaný. Zajisté budete volit spíše komunisty než ODS. Jestli jste drobný nebo střední podnikatel, tak se budete ptát, kdy kdo vám vlastně hlasoval pro daně a kdy kdo vám vlastně hlasoval proti daním. Podívejte se na podzimní hlasování o dani z příjmů. No, a to druhé rozhodnutí, ten druhý manuál, podle spolehlivosti. Jestli vám politici jinak nekecají před volbám a jinak se potom nechovají po volbách. V tomto směru myslím, že máte dostatek zkušeností s tím, že na komunisty se můžete spolehnout. My svůj program držíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ladislav Jirků.

Ladislav JIRKŮ, rektor VŠP Jihlava /TOP 09/
--------------------
Myslím, že tazatelka by se měla řídit jednak tím, koho zná, protože ta Jihlava a Vysočina není zas tak velký region, aby ty jednotlivé politiky neznala a má s nima nějakou zkušenost. A neměla by se bát volit nové tváře, protože určitě jsou zapotřebí ve sněmovně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jan Kasal.

Jan KASAL, poslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud, pokud mladé paní, i já děkuji za ten dotaz, bude vyhovovat něco z toho, co teď řeknu, tak budu rád. Já se snažím a budu se snažit prosazovat, aby ten, kdo pracuje, se měl dobře, třeba i hodně dobře. Ten, kdo nepracuje, protože nemůže, protože je starý nebo se stará o děti nebo je nemocný, tak ten se na nás může spolehnout. Ale ten, kdo nepracuje, protože nechce a práci se vyhýbá, ten ať počítá maximálně s almužnou. A to všechno říkám uvědomí toho, že moje politické heslo je slušně a s přehledem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My se... tak Marie Bohuňovská a Milan Svojsík sledovali velmi pečlivě celou tu debatu. Když se na to podíváte, co vám jako osobnostem, které jsme vybrali, co vám chybí v tom politickém diskurzu, v té politické diskusi, máme 80 dní do voleb, a jaké odpovědi byste vy očekávali od politiků a kde zatím nejste jako voliči uspokojeni. Začněme u vás, paní Marie.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Tak já když sleduji politické debaty, tak se přiznám, že většinou u vás v neděli ve vašich Otázkách.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jste vždy spokojena.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
No, nejsem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejste.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Nejsem. A pokud já bych si měla teda vybírat stranu, tak samozřejmě tu, která nebude slibovat nějaké rozdávání maličkostí a zadlužovat nás a spíš bych teda brala něco, kde slyším nějaká řešení a to zase...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte nějaké, nějakou otázku, která, která vám zatím přijde nezodpovězená, kde vy se budete na základě těch odpovědí rozhodovat pak jako volič?

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Jako volič se budu rozhodovat asi podle toho, s kým po volbách ta vítězná strana uzavře koalici.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale na to oni neradi odpovídají nebo i ony před volbami a mají na to tu odpověď, že koalice se uzavírají, a to vám vadí jako voličovi?

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A přesto byste chtěla slyšet od nich odpovědi.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Já bych chtěla slyšet od nich odpovědi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdo jim přijde programově nejblíž.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Kdo jim přijde programově nejblíž.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je zajímavá otázka.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
S kým by chtěli tu koalici uzavřít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdo vám, když se podíváte na programy politických stran, které se mohou dostat do sněmovny, vám přijdou programově nejbližší a museli byste ustupovat nejmíň ze svého programu? Začněme u Františka Bublana.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak sociální demokracie je typicky levicová strana a má trošku blíže ke středu, tak já to nebude zastírat. Máme, máme nejblíž, v současné době máme nejblíž ke KDU-ČSL. Věci veřejné jsou pro nás velmi nejasné a stejně tak Zemanovci zatím. I když, i když jsou takovou naší odnoží nebo naším žebrem, tak neumím si představit, jak by ty dohody vypadaly, ale je možné, že ta dohoda by třeba i vznikla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Programově nejbližší Jaromíru Schlingovi a Straně práv občanů?

Jaromír SCHLING, bývalý ministr dopravy za ČSSD /SPOZ/
--------------------
Já myslím, že to není tak úplně pravda, protože ten náš volební manuál, o kterém se tady před chvilkou mluvilo, to znamená, podstatným způsobem rozšířit práva občanů, dát jim mnohem větší možnost ovlivňovat politiku, máme v programu vlastně jenom my, protože další strany jdou dokonce přímo proti tomuto směru.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, neměli byste žádného koaličního partnera. Paní Marie, takových odpovědí se také od politiků dočkáte.

Jaromír SCHLING, bývalý ministr dopravy za ČSSD /SPOZ/
--------------------
My říkáme, my říkáme, protože si neděláme iluzi, že bychom byli vládní stranou, my říkáme, že budeme tolerovat, jenom tolerovat vítěze voleb za předpokladu, že bude ochoten podpořit naše požadavky. My se nehrneme do žádné koalice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Josef Novotný a programově nejbližší strana či strany?

Josef NOVOTNÝ, bývalý senátor, starosta Bystřice pod Pernštejnem /Věci veřejné/
--------------------
Věci veřejné jsou...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pro Věci veřejné.

Josef NOVOTNÝ, bývalý senátor, starosta Bystřice pod Pernštejnem /Věci veřejné/
--------------------
Věci veřejné jsou středopravicová strana, takže to spektrum je tady tím dáno. Ale nechceme se zavírat i před rozumnými návrhy z druhé strany. A co nechceme...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená z levicové?

Josef NOVOTNÝ, bývalý senátor, starosta Bystřice pod Pernštejnem /Věci veřejné/
--------------------
Z levicové, když dají rozumné návrhy, tak je podpoříme. Tím nechci říkat o koalicích. Naopak si myslíme, že je potřeba se držet v té politice opravdu rozumných nápadů a nespojit se s nějakými posty, s náměstky. Chceme odpolitizovat státní správu. Čili v tomto Věci veřejné můžou počítat nebo s Věcmi veřejnými můžete počítat, že podpoříme všechny rozumné věci pro občany, aby se překonala situace, ve které jsme. Není to touha po moci, ani má osobní ani dalších lidí z Věcí veřejných.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Programově nejbližší strana KDU-ČSL v současnosti z těch volebních programů vašich konkurentů?

Jan KASAL, poslanec /KDU-ČSL/
--------------------
My koalice domlouváme případně po volbách, nikoliv před volbami. Ctíme svobodu, ctíme solidaritu a zodpovědnost. Ale co chci říct, nepůjdeme nikdy do vlády, která by se opírala o jakoukoli podporu Komunistické strany Čech a Moravy a po zkušenosti ze současného volebního období nepůjdeme do žádné vlády, která by se opírala o přeběhlíky, ať jsou odkudkoli. Přeběhlíky to začalo, přeběhlíky to skončilo, bylo to nešťastné volební období pro celou Českou republiku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ladislav Jirků, kdo je programově nejbližší TOP 09, s kým by šla do koalice?

Ladislav JIRKŮ, rektor VŠP Jihlava /TOP 09/
--------------------
Můžu říct, kdo je programově nejbližší, ta koalice je samozřejmě věcí doby příští. Určitě tady strany spíš na té pravé straně toho spektra, myslím, že ODS je nám nejbližší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady naváže Miroslava Němcová. Vaše odpověď?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Z mé strany ráda potvrzuji, že i já cítím, že programově jsme si nejbližší s TOP 09. Je pravda, že žijeme v poměrném volebním systému a skládání povolebních koalic je velmi složité, ale uvítala bych, kdyby zvítězil rozum, odpovědnost budoucnosti našich dětí a kdyby minimálně tyto dvě strany daly nadpoloviční většinu tak, aby se naše republika hnula směrem od té trajektorie k bankrotu k prosperitě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak a Pavel, Pavel Kováčik, programově nejbližší strana pro KSČM, pane předsedo, prosím.

Pavel KOVÁČIK, poslanec /KSČM/
--------------------
Očekávám, že bude koneckonců konečně podpořen náš návrh zákona o ztrátě mandátu, tedy proti přeběhlictví a tím můžeme třeba začít, abychom si tady jenom nadarmo nedrali hubu před volbami, co slibujeme. A toto je konkrétní věc, kterou jsme přinesli, protože skutečně toto volební období bylo tímto fenoménem velmi poznamenáno. Koalice se děla i po volbách, my nerozlišujeme, s kým ano, nebo s kým ne. Rozhodně budeme podporovat všechny rozumné věci, které nebudou v rozporu s naším volebním programem. Varujeme po zkušenostech z minulých let před ohrožením velkou koalicí, aby se někdo nestavěl před volbami, že je ultra doleva, anebo ultra doprava a potom se ty ruce takhle spojí a budou nám spolu společným kšeftem vládnout zase dohromady.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní Marie Bohuňovská si teď může udělat názor na to, jak odpověděli. A pomůže vám to k rozhodování z toho, co jste slyšela?

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Já si vyberu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vyberete si.

Marie BOHUŇOVSKÁ, občanská aktivistka
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Milan Svojsík, co vám zatím chybí v tom, co jste slyšel od politických stran a jednotlivých lídrů teď 80 dnů před volbami?

Milan SVOJSÍK, primář dětského oddělení, Nemocnice v Jihlavě
--------------------
Pane redaktore, já mám na vás velkou prosbu. Já se dívám na hodinky, stejně tak jako vy, nemohl bych spíš říct, že jsem tady zástupce Nemocnice Jihlava a ještě se v rychlosti zeptat trošičku jinak, protože toto už by se celkem opakovalo?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na co se chcete zeptat, na to /nesrozumitelné/?

Milan SVOJSÍK, primář dětského oddělení, Nemocnice v Jihlavě
--------------------
Kraj Vysočina je jediný v České republice, který nemá krajskou nemocnici. Samozřejmě tady ta plodná diskuse, která tady byla, co se týká vlastně výživy obyvatel a ruku v ruce jde samozřejmě zdravotní stav obyvatelstva, tak si myslím, že to bylo velmi důležité, ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte si, že to můžou poslanci ze sněmovny vlastně ovlivnit, protože to je ten paradox, že často se, byť to jsou lídři z kraje, tak se jim kladou úkoly, které v Poslanecké sněmovně je obtížné splnit, protože od toho jsou spíš krajské reprezentace. Myslíte si, že to je i na nich jako na poslancích?

Milan SVOJSÍK, primář dětského oddělení, Nemocnice v Jihlavě
--------------------
Určitě, ale já právě mám prosbu, jestli to ještě časově stihneme, jestli by se nemohli vyjádřit k tomu, zda, protože to je politické rozhodnutí, už od revoluce se v Jihlavě mluví, že bude krajská nemocnice, nakonec je 5 krajských nemocnic, krajská nemocnice je takový mezistupeň mezi okresními nemocnice a fakultními a bohužel tohle v Jihlavě není.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak pokud byste měli jednoznačně říci, jak k tomu může přispět poslanec zvolený za kraj Vysočina. František Bublan?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak je to výsostné rozhodnutí vedení kraje Vysočina. Vím, že se tato otázka dost často diskutuje a jsou zde dva názory. Ten druhý názor je takový, že má zůstat 5 krajských nemocnic a ty mají spolu velmi úzce spolupracovat, z nichž jedna bude dominantní. Ta dominantní by byla ta jihlavská. Ale aby zase na úkor té jihlavské nebyly ty zbylé 4 nemocnice nějak ochuzeny, neměly méně peněz, neměly méně vybavení a podobně. Já myslím, že by se dalo dojít k takovému konsensu, že zůstane 5 krajských nemocnic a ta jedna to bude vést.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaromír Schling. Já se omlouvám, jestli můžete hned začít odpovídat, protože máme minutu a půl do konce přenosu.

Jaromír SCHLING, bývalý ministr dopravy za ČSSD /SPOZ/
--------------------
Jedna věc je otázka kvality zdravotní péče a druhá věc, která ovšem jde s ní ruku v ruce, je otázka ekonomiky. A také ještě vzdělávání lékařů. Já si myslím, že je naprosto jasné, že v Jihlavě, tedy uprostřed kraje by měla být skutečně ta krajská nemocnice a ty další nemocnice by měly být nemocnice toho okresního typu, které by měly poněkud jiné vybavení než ta nemocnice krajská, které by plnily jiné úkoly než ta krajská nemocnice. Dříve či později k tomuto krajské zastupitelstvo bude donuceno ekonomikou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miroslava Němcová, jak tomu můžou pomoci poslanci?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/
--------------------
Poslanci k tomu těžko, platí to, že rozhoduje kraj a podle mě, kdyby se choval moudře, tak už by tyto úvahy byly dál. Ale jestliže proplýtvá 55 milionů na poplatcích a nemá na to, aby sanovalo vybavení krajské nemocnice patřičnými nástroji, no, tak to je potom ta chybná politika.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Josef Novotný, a omlouvám se, opravdu už přetahujeme.

Josef NOVOTNÝ, bývalý senátor, starosta Bystřice pod Pernštejnem /Věci veřejné/
--------------------
Věci veřejné preferují definování základní a nadstandardní péče, a teprve... zdravotní péče, a teprve z ní vyplyne potřeba té sítě. Ta síť bude zdarma, ta základní a z ní, z ní vyplyne, jestli je potřeba, nebo není. Myslím si, že v této chvíli to nemůžeme přesně říct. Myslíme si, že spíš ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jan Kasal.

Jan KASAL, poslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Na Vysočině je kvalitní zdravotnictví ve všech 5 nemocnicích, já se domnívám, že je nejprve třeba rozhodnout o specializacích v jednotlivých nemocnicích a pak budovat, řekněme, jednu vybavenější. Ale myslím si, že na to je dost času a že to především spadá do rozhodnutí kraje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavel Kováčik?

Pavel KOVÁČIK, poslanec /KSČM/
--------------------
Půlroku sněhu a náledí, které zde na Vysočině prostě je, ty přírodní podmínky neumožňuje, aby se tady soustředila zdravotní péče jenom do centra do Jihlavy. Ano, krajská nemocnice ano, ale nesmí docházet k tomu, aby se omezovala jednotlivá oddělení v jednotlivých dosavadních okresních nemocnicích.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ladislav Jirků?

Ladislav JIRKŮ, rektor VŠP Jihlava /TOP 09/
--------------------
Určitě krajská nemocnice v Jihlavě s tím, že dostupná péče ve všech okresech být musí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já vám děkuji za stručnou odpověď. Díky nebo kvůli tomu bohužel, že je tady sedmice, sedmička lídrů, tak je velmi obtížné dát všem prostor, a proto jste ušetřeni dnešnímu kvízu. Bohužel asi i pro televizní diváky, protože na čtyřiadvacítce Události, komentáře, na jedničce pak další program. Děkuji všem 7 lídrům tady v kraji Vysočina. Děkuji osobnostem regionu, děkuji vám tady všem divákům v sále Domu kultury v Jihlavě. Vám divákům České televize, za to, že jste dívali a máte šanci si vybrat podle toho, jak lídři odpovídali. Hezký zbytek večera s Českou televizí.

ČT, 10. 3. 2010, Pořad: Otázky Václava Moravce speciál

Štítky
Osobnosti: Ladislav Jirků
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme