Projev Miroslava Kalouska na schůzi Poslanecké sněmovny

7. 8. 2013

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi prosím, abych stručně v diskusi zareagoval na slova mých předřečníků - pana předsedy Filipa a pana předsedy Sobotky.

Pan předseda Filip na adresu TOP 09 řekl, že jsme v podstatě obelhali pana prezidenta republiky, když jsme ho informovali o našem postoji, že bude-li ustavena úřednická vláda, bude TOP 09 pro předčasné volby. Nijak nepodezírám pana předsedu Filipa, že posouvá náš výrok sám z vlastní vůle. Myslím, že to převzal od pana prezidenta a je to taková typická zemanovská polopravda. Budiž tedy řečeno, že jsme pana prezidenta informovali, že nebude-li mít Poslanecká sněmovna politickou většinu pro podporu politické vlády a bude proto tedy nutné ustavit úřednickou vládu, pak jsme jednoznačně pro předčasné volby. Ve snu nás - pana předsedu Schwarzenberga, ani mě - totiž nenapadlo, že by bylo možné uvažovat o úřednické vládě v okamžiku, kdy existuje politická většina. A protože politická většina existovala a pan prezident o tom byl v dostatečném předstihu informován, pokládali jsme za nemožné, aby v takovém případě byla ustavena úřednická vláda. Důvody, proč jsme nebyli pro předčasné volby v okamžiku, kdy existovala jak politická většina stojedničky, tak takzvaná úřednická vláda - o které všichni víme, že úřednická není - jsem tady říkal v červnu a nebudu vás jejich opakováním zdržovat.  

Pan předseda Sobotka zdůvodnil postoj sociální demokracie formálně velmi přesvědčivě poměrně vzletnými slovy. Zdůvodnil ho v podstatě zápasem mezi pravicí a levicí, i když dobře ví, že to, oč se dnes skutečně hraje, je na úplně jiné výši šachovnice než klasický zápas mezi pravicí a levicí v rámci stávajícího systému. Pan předseda Sobotka při zdůvodnění podpory Zemanově vládě v podstatě převzal argumentaci svého vnitrostranického rivala z této diskuse pana místopředsedy Haška.  Ten to ve stručnosti personifikoval, když řekl, že rozhodování o Rusnokově vládě je o tom, že se sociální demokracie musí rozhodnout, zda Zeman nebo Kalousek. Přitom oba dva dobře vědí, tak jako to víme my všichni, že rozhodování nebylo o tom, zda Zeman či Kalousek. Z nepoučeného pohledu to bylo rozhodování o tom, zda Sobotka či Hašek a z poučeného pohledu to bylo o tom, zda Sobotka či Zeman Haškovými ústy. Rozhodování o tom, zda kormidelníkem sociální demokracie bude její zvolený předseda nebo čestný předseda Strany práv občanů - Zemanovci.

My naprosto respektujeme, že jste se rozhodli, tak jak jste se rozhodli. Je nicméně trochu únavné a malinko nefér to zdůvodňovat zástupnými problémy a říkat, že jste se tak rozhodli pro boj mezi pravicí a levicí. Byl to boj uvnitř levice. Byl to boj o to, kdo skutečně bude ovládat sociální demokracii a kdo bude rozhodovat o jejím dalším směřování. Je zcela zřejmé, že to bude čestný předseda Strany práv občanů - Zemanovci. Koneckonců už můj předřečník pan poslanec Doktor tady upozornil na to, že bude-li sociální demokracie strana vítězná, pan tady prezident zcela jasně slíbil, že bude jmenovat představitele vítězné strany. A zcela jistě to slovo volil velmi pečlivě. Představitelů může být hodně a správný bude jen takový, který bude pana prezidenta poslouchat na slovo. Máte ještě nějaký čas, pane předsedo Sobotko, abyste zkusil dohnat pana místopředsedu Haška. Myslím, že teď začnou probíhat velké závody uvnitř sociální demokracie, kdo bude deklarován jako představitel nejposlušnější. To je prostě fakt, který překresluje politickou scénu. Fakt, že faktickým lídrem sociální demokracie je prezident republiky a čestný předseda Strany práv občanů - Zemanovci. My všichni vaši političtí jak soupeři, tak partneři, s tímto faktem musíme počítat.

Rovněž si dovolím nesouhlasit s vaším vysvětlením, že sociální demokracie, jakkoli vyjádří podporu vládě SPOZ, která je nazývána vládou Jiřího Rusnoka, zůstane stranou opoziční. Nezůstane stranou opoziční, bude to vaše vláda.

Tak jako to bude vláda každého poslance, který jí dá svůj hlas a dá jí vlastně kus legitimity svého mandátu, který při svém ustanovení neměla žádný. Je to první vláda v historii českého parlamentarismu od roku 1918, která byla jmenována prezidentem republiky bez jakékoli spolupráce s jakoukoli parlamentní silou. A následně pak byla Poslanecké sněmovně různými ideovými či jinými argumenty vnucována. A záleží pouze na každém z nás, zda svým mandátem v tuhle chvíli ještě zcela nelegitimní vládu budeme legitimizovat a tím pádem řekneme - ano, cokoli tato vláda činí či učiní, je na naši odpovědnost. Protože my jí tu legitimitu dáváme.

Nemůžete být v opozici, protože to bude vláda Strany Práv Občanů Zemanovci; strany, která sice neuspěla ve volbách, ale ve které se v tuto chvíli spojuje česká levice. Ve které se v tuto chvíli spojují komunisté i sociální demokraté a faktickým lídrem této spojené levice bude prezident republiky Miloš Zeman. Bude to vaše vláda, vláda spojené levice, jejímž lídrem bude Miloš Zeman, a vy za ni ponesete odpovědnost. Ponesete odpovědnost za každý její krok od dnešního dne.

Domníváte se snad, že kdyby vláda nezískala legitimitu, kdyby nezískala podporu vašich hlasů, že by mohl pan prezident naplňovat to, co nám tady řekl ráno? Že ji klidně nechá vládnout ještě mnoho dalších týdnů, i když důvěru mít nebude? Ne. Bez legitimity vašich hlasů by si to snad nemohl dovolit ani Miloš Zeman. Ale s legitimitou vašich hlasů bude právě na vaši podporu poukazovat a říkat:  „Tato vláda klidně může vládnout ještě několik týdnů, neboť získala významnou podporu více než 90 hlasů v Poslanecké sněmovně“. Bude to vaše vláda, pane předsedo Sobotko. A říkat, že sociální demokracie zůstane v opozici…? No, to říkat můžete. Ale prostě nebude to pravda. Bude to vaše vláda a vy za ni budete odpovědni.

Dámy a pánové, dnešní hlasování by se po 23 letech moderního českého parlamentarismu dalo v podstatě nazvat hlasováním standardním. 23 let předstupovaly různé vlády, levicové či pravicové, před Poslaneckou sněmovnu se svým programovým prohlášením a Poslanecká sněmovna zvažovala, zda programové prohlášení vyhovuje prioritám politických stran, které uspěly ve volbách. Programové prohlášení vlády tak bylo vždy vlastně potvrzením smlouvy s voliči, které přednášela vláda jako reprezentant parlamentních stran, které uspěly ve volbách.

To, co prožíváme dnes, je ovšem naprostý precedens. Ve volbách neúspěšná Strana Práv Občanů Zemanovci předstupuje se svým programovým prohlášením a žádá o podporu, kterou získává od dvou významných levicových stran, které se touto podporou v této straně setkávají a slučují. A není pochyb o tom, kdo je faktickým lídrem této sjednocené levice - je to čestný předseda Strany Práv Občanů Zemanovci a v této chvíli prezident republiky. A není snad pochyb o tom, kdo budou faktickými mluvčími prováděné politiky této spojené levice. Ti nesedí tamhle ani tamhle, ti sedí za mnou. On je sice nikdo nevolil, ale prezident republiky je jmenoval a vy jim propůjčíte významnou část své vlastní legitimity. A oni budou mluvčími levice. Vy sice můžete něco říkat, ale mluvčími té sjednocené levice budou oni.

Svým ustanovením i svými praktickými kroky tato vláda zpochybňuje systém sám. Diskuse o programovém prohlášení má být diskusí o jednotlivých prioritách a jemných detailech v rámci stabilního mechanismu. V rámci stabilního systému, na který jsme tady 23 let zvyklí, v rámci stabilního systému liberální parlamentní demokracie. O tom však dnes hlasovat nebudeme. My nebudeme hlasovat o prioritách v rámci systému liberální parlamentní demokracie. My budeme hlasovat o změně režimu. My budeme hlasovat o tom, zda liberální parlamentní demokracii chceme změnit na autokratický poloprezidentský systém, anebo ji chceme zachovat. O tom bude dnešní hlasování. Ne o programovém prohlášení vlády. Neboť vláda svým vznikem i svými praktickými kroky je zosobněním totálního zpochybnění onoho systému liberální parlamentní demokracie, který tady vznikl s osobou pana prezidenta Masaryka. Systému, na který navázal pan prezident Havel a rozvíjel ho, a který prosím pěkně respektoval i pan prezident Klaus.

Často v té veřejné diskusi zaznívá námitka, že i pan prezident Klaus nechal vládnout v demisi vládu, která nedostala důvěru čtyři měsíce. Jenže to byla situace absolutního patu. To byla situace, kdy ve sněmovně bylo složení 100 na 100, a pan prezident Klaus hledal řešení. Hledal ho poctivě. Nehledal řešení, které by vyhovovalo jemu. Hledal řešení, kde by aspoň na jedné straně bylo 101. A v okamžiku, kdy to řešení existovalo, byť si o něm můžeme myslet cokoli, tak také tu vládu najmenoval. Kdyby existovalo řešení 101, nečekal čtyři měsíce, ale jmenoval by druhý den. I pan prezident Klaus respektoval tento systém. Systém, kterým zjevně svými výroky i svými praktickými kroky pan prezident Zeman opovrhuje. Systém, o kterém tady hovořil - a hovořil o něm způsobem více než úctyhodným - pan předseda Schwarzenberg. Systém, který jeho strana bude vždycky hájit do posledního dechu. A protože dnes nehlasujeme o ničem jiném než o zachování tohoto systému anebo o jeho destrukci, je pro nás naprosto vyloučené podpořit Rusnokovu vládu. Budeme všemi 42 hlasy, kterými disponuje TOP 09, hlasovat proti. Děkuji. 

Miroslav Kalousek
poslanec a první místopředseda TOP 09

parlamentnilisty, 7. 8. 2013

Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme