Projev Markéty Pekarové Adamové na programové konferenci

5. 11. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, milí topáci,

jsem nesmírně ráda, že se po covidových letech můžeme opět sejít osobně při příležitosti programové konference. Přestože jsme se minulý rok v předvečer volebního sněmu TOP 09 na programové konferenci potkali, bylo to jen v on-line podobě, a to fyzický kontakt nemůže nikdy plně nahradit.

Děkuji Vám, že jste z celé České republiky přijeli, že se tu scházíme v hojném počtu a máme tak příležitost diskutovat nejen konkrétní programové priority naší strany, ale i její směřování a vizi naší budoucnosti.

Prožíváme období, které je jednou velkou výzvou. Na jedné straně bychom se určitě měli za co pochválit a vzájemně si poděkovat. Podařilo se nám splnit hned několik cílů, které jsme si vytyčili, a které jsou ostatně pro politickou stranu cílem zcela přirozeným – dostat se do vlády, uspět ve volbách. Když jsem před třemi lety stranické vedení díky podpoře řady z vás přebírala, tak jsem přesně o tomto cíli hovořila. Podařilo se nám od té doby nejen dostat do vlády, zdvojnásobit počet poslanců, ale před pár týdny i SPOLU vyhrát volby senátní, díky čemuž má TOP 09 historicky poprvé místopředsedu Senátu, ještě jednou blahopřeji Tomášovi.

Na straně druhé jsme převzali správu země v nejhorší možné situaci, v době, kdy jen pár týdnů po jmenování vlády rozpoutalo Rusko válku v naší blízkosti, na Ukrajině. Kdy dva roky se vlekoucí pandemie proměňovala naši společnost. Kdy jsme najednou stáli tváří v tvář výzvě postarat se o statisíce příchozích válečných uprchlíků během rekordně krátké doby.

Zároveň ale v době, kdy jsme právě díky těmto okolnostem všichni získali příležitost uvědomit si, na jakých hodnotách stojíme, za které hodnoty jsme ochotni se bít. A já jsem nesmírně hrdá, že jsme v této výzvě uspěli. Nejen česká vláda, ale i většina společnosti. A zcela jistě i my, členové jasně hodnotově ukotvené TOP 09, kde jsem nikdy ani náznakem nezaznamenala pochybnost, zda a jak v této situaci pomáhat našim přátelům, Ukrajincům.

Ukrajinci bojují i za nás, za naši svobodu, demokracii a bezpečí. Kolikrát jste od konce února tohoto roku již slyšeli tato slova? Jistě tolikrát, že to mnohým může znít jako fráze. Je to však konstatování té nejzákladnější pravdy, která nám zevšednět nikdy nesmí. Když mi při různých příležitostech lidé z Ukrajiny děkují za pomoc České republiky, české společnosti a vlády, lhostejno zda jde o ženy uprchlice, kterým jsme i s jejich dětmi poskytli bezpečí a zázemí nebo o představitele tamní politické scény, vždy odpovídám, že tuto pomoc vnímám jako naši základní povinnost. Stojíme přeci na straně humanity, lidských práv, svobody, demokracie a práva. Ale zároveň mě slova díků naplňují zcela přirozeným pocitem hrdosti na Česko. Toho času předsednickou zemi Evropské unie, která se nezdráhá převzít vůdčí roli a navracet po mnoha letech naší zemi tvář, kterou mělo spíše za doby prezidenta Václava Havla.

Jsem nesmírně vděčná voličům, kteří naši koalici podpořili před rokem ve volbách, že nám umožnili vést Českou republiku, protože právě v kontextu války jsem si jistá, ne jako předsedkyně jedné z koaličních stran, ale jako občanka této země, že jsme nemohli dopadnout lépe. Nechci si ani představovat, jak by se k pomoci Ukrajině stavěly dnes opoziční strany, pokud by byly ve vládě. Respektive mnohé naznačuje jejich přešlapování, či na plná ústa nevyřčené, ale mezi řádky jasně čitelné kolaborování s ruským diktátorským a teroristickým režimem.

Přesto před nás tato doba klade i množství domácích výzev. Dopady vysoké inflace na občany, udržitelnost rozpočtů, energetická krize, surovinová nezávislost na Rusku, adaptace a integrace statisíců příchozích uprchlíků, dlouhodobě neřešené strukturální reformy, jako je například ta důchodová, udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky, hybridní hrozby, které se projevují v čím dál větší manipulací s nemalou částí společnosti, dozvuky pandemie, klimatická krize, ale i deagrofertizace státu.

Jak zvládnout tak náročné úkoly? Podle mého přesvědčení je cestou spolupráce demokratických sil, nejen politických stran, ale i občanské společnosti. Schopnost vybalancovat vhodným způsobem priority tak, abychom neztráceli důvěru klíčové části spoluobčanů a nedovolili soupeřům nás rozdělovat, ale zároveň, abychom se nezpronevěřovali našemu přesvědčení, jak problémy řešit. Kompromis je v případě pětikoaliční vlády nutný předpoklad udržitelné spolupráce, nicméně nesmí se dopouštět, aby jej uměli činit jen někteří. Musí k němu být připraveni všichni.

TOP 09 byla a je stranou, která si zakládala na kompetenci, nepopulistické a hodnotové politice. Vnímám občasné hlasy, že netrváme dostatečně důrazně na některých našich základních prioritách, že bychom měli být viditelnější, vymezovat se…  ale chci vás ubezpečit, že se jak já, tak naše ministryně a ministr, členové vedení, poslanci i senátoři, ze svých pozic o kompetentní a hodnotový přístup zasazujeme. Jsme si zároveň vědomi, že kdybychom se vymezovali při každé možné příležitosti třeba v rámci vlády, tak můžeme krátkodobě získávat v podobě větší pozornosti médií (ta ostatně baží právě po konfliktu), ale je otázkou, zda bychom získávali i dlouhodobě v podobě většího kreditu u voličů. Protože jestli je na něco volič alergický, tak jsou to neustálé politické půtky, ať už mezi vládními stranami, anebo konflikty vnitrostranické. I proto ode mne nečekejte ranařské konfliktní vystupování. Mou zásadou je vždy na prvním místě přemýšlet o dlouhodobých dopadech mého konání pro TOP 09 a z této úvahy vychází i můj přístup – někdy je méně více.

To mi poslouží jako oslí můstek ke klíčové pasáži mého projevu, nebo chcete-li vizi, kterou Vám v rámci naší programové konference chci sdělit. Jsem přesvědčena, že ač má TOP 09 podrobný program a řešení pro všechny oblasti, je naprosto nezbytné se soustředit na posilování povědomí o naší značce v souvislosti s našimi třemi základními pilíři. Těmi jsou naše jednoznačná proevropská a prozápadní orientace, ekonomická erudice včetně podpory přijetí eura, a ochrana životního prostředí a boj s klimatickou změnou. Ve všech těchto oblastech jsme konzistentní, čitelní a na politické scéně nepřehlédnutelní.

Od nového roku se dalším členem eurozóny stane Chorvatsko. Země, která do Unie vstoupila o devět let později než Česko. My tady přítomní se vzájemně o potřebnosti tohoto kroku přesvědčovat nemusíme, ale musíme i nadále pokračovat, a ještě přidat v argumentaci směrem k občanům. A argumentů pro přijetí eura přibývá. Ostatně nejen z ekonomického, ale i z politického hlediska je výhodnější být raději součástí společenství zemí, které platí eurem, než vedle nich ve společnosti forintu a zlotého. Splnění kritérií pro přijetí eura je zároveň základním předpokladem k ozdravení veřejných financí. Plnit kritéria a umožnit firmám účtovat v eurech jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. V příštím programovém prohlášení by už ale mělo být víc – stanovení data přijetí společné měny. Rok 2030 je naprosto realistický.

Energetická závislost na Rusku nás učinila nesmírně zranitelnými. Fialova vláda postupně závislost snižuje, zároveň řeší zajištění energií, a to za dostupné ceny. Nicméně energie nemůžeme řešit jen z pohledu naší nezávislosti a odolnosti, ale i z pohledu dopadů na klima. Klimatická krize nyní ustoupila do pozadí jen zdánlivě. Ve skutečnosti je tu s námi stále a je čím dál naléhavější. Mladší generace ji zcela správně považuje za jedno z nejzásadnějších témat k řešení. Jsem si jistá, že máme v této oblasti co nabídnout. V našem programu jsou konkrétní návrhy od větší podpory obnovitelných zdrojů energií, elektromobility, energetických úspor, přes ekologičtější zemědělství až po moderní odpadový management. Jen v prezentaci a prosazování těchto návrhů musíme víc zabrat. A nejen s touto oblastí velmi úzce souvisí inovace, výzkum a věda. Tedy oblasti, kterým se s velkým nasazením věnuje Helena Langšádlová.

Ekonomická oblast je dnes jednou z nejsložitějších výzev. Udržení sociálního smíru je klíčové pro udržení demokracie. Demonstrace pořádané proruskou pátou kolonou na Václavském náměstí je třeba pojmenovat zcela jasně – nejsou to demonstrace protivládní, tohle jsou demonstrace protisystémové. A tím systémem, proti kterému jsou vedeny, je demokracie. Jejich vliv v žádném případě nechci přeceňovat, ale chci na nich ilustrovat, že jsou mezi námi lidé, kteří buď nikdy neměli, anebo ztratili důvěru v demokracii. Demokracie je však jedinou cestou k udržitelnosti prosperity při zachování lidských práv, vlády práva a svobody. Může se nám nyní zdát, že těchto lidí je v Česku minimum. Nesmíme se tím však nechat ukolébat. Strach je velmi silná emoce, která už mnohokrát v historii při určité konstelaci a zneužití přinesla nemálo utrpení a zkázy.

Pro řešení současných problémů lidí je třeba být v první řadě sociálně citlivý. Nenechme si vnutit, že slovo sociální je pro pravicovou stranu typu TOP 09 nepřijatelné adjektivum. Nepřijatelná jsou pro nás socialistická řešení. Z důchodové reformy, která přinese udržitelnost penzí pro další dekády nikdy nesmíme slevit. Ne všechny její parametry však budou populární. Už současná debata o zvýšení věku odchodu do důchodu jasně ukazuje, že nás čeká nesnadná diskuse. Je ale nezbytná.

Rušení agend, slučování úřadů, snižování stavů na úřadech, jak příkladně činí už nyní Vlastimil Válek na ministerstvu zdravotnictví, strukturální změny, ale i diskuse nad příjmovou stránkou rozpočtu. To a mnohé další stran udržitelnějších rozpočtů musíme provést v nejbližší době. TOP 09 ve vládní koalici prosazuje (a koaliční partneři se s tímto ztotožnili), abychom na přípravu rozpočtů roku 2024 a 2025 ustanovili speciální politický expertní tým, který začne s přípravou bezodkladně. Pohlceni řešením dopadů války, uprchlické vlny a energetické krize se nám nedostávalo kapacity na tuto zásadní prioritu, to přiznávám. Avšak jedině zaměřením se na tuto oblast a podporu ekonomického růstu, vyvedeme zemi z krize.

Posilování odolnosti naší ekonomiky, především přehodnocením naší závislosti na nespolehlivých dodavatelích (nejen surovin), ale i posilování odolnosti našich demokratických institucí, veřejnoprávních médií, bezpečnosti a pokračování v sebevědomé zahraniční politice je možná pro občany méně hmatatelné, ne příliš konkrétní, ale o to odpovědnější pro udržitelnou prosperitu. V tom je ostatně tradice naší strany.

Nezapomínejme prosím ani na témata, která jsou důležitá pro mladé voliče. Nepatří sice mezi základní pilíře, o nichž jsem už mluvila, nicméně bez nich snadno ztratíme punc moderní, otevřené strany, která je tu právě i pro mladou generaci. Ráda chodím debatovat na střední školy se studenty a nezažila jsem jedinou debatu, kde by nepadly dotazy právě na klimatickou krizi, ale i na zrovnoprávnění stejnopohlavních párů v oblasti uzavírání sňatků. Pro mladé lidi jsou to témata stejně tak důležitá, jako dostupnost bydlení nebo kvalita vzdělání na českých školách. Můžeme se nad tím pozastavovat, polemizovat… ale zejména bychom si měli zachovat dosavadní přístup – nenutit se k jednoznačnému jednotnému postoji, ale ponechat na zvolených zástupcích, jak se k tomu postaví.

Dámy a pánové, závěrem mi dovolte nastolit zásadní otázku na níž bychom si měli odpovědět. V roce 2021 jsme vyhráli sněmovní volby jako součást koalice SPOLU. V letošním roce jsme v naprosté většině senátních obvodů kandidovali společně. Naše výrazné osobnosti z koaliční formace zvítězily hned ve 20 z 27 okrsků. Pro komunální volby jste v tomto rozhodování samozřejmě měli volnost, ač ze strany vedení šlo doporučení ke spolupráci, ale množství kandidátek SPOLU, na úrovni mnohdy i velmi malých obcí, nás mile překvapilo.

Prokazujeme velkou ochotu ke spolupráci, protože v ní je síla. Díky této spolupráci se nám podařilo zbavit Česko oligarchy, který pošilhává po Orbánovském Maďarsku jako po svém vzoru. Díky této spolupráci vznikla vláda, po které statisíce lidí volaly při demonstraci na Letné.

Já osobně tuto spolupráci nikdy nevnímala jako jednorázový projekt. Všichni konkurenti, kteří nám věštili rychlý rozpad, jen kamuflovali svoji obavu z toho, že zůstaneme soudržní, že zůstaneme SPOLU. Abychom nerozpustili vlastní stranu, TOP 09, v společném projektu, musíme neustále společně pracovat na vlastní identitě.  Na rozšiřování členské základny. Na vlastních prioritách a programu. Ale současně abychom byli schopni jej prosazovat z vládních pozic ne jedno, ale i příští volební období, jsem přesvědčena, že máme spolupracovat s ODS a KDU-ČSL i nadále. Čekají nás krajské volby, v těch předchozích jsme v řadě krajů kandidovali ve spolupráci s partnery, pojďme využít dnešního jednání i k diskusi o této spolupráci.

Vážení přátelé, děkuji Vám za Vaši energii a čas, který TOPce a politice věnujete. Děkuji i vašim rodinám, protože je mi jasné, že bez jejich podpory byste se politickému angažmá věnovat nemohli. Věřím, že za nás všechny mohu tlumočit i slova poděkování směrem k našim kolegům, zaměstnancům a spolupracovníkům Celostátní kanceláře pod vedením Miriam Faltové a krajským manažerkám a manažerům. Jsou to srdcaři, bez nichž by to nešlo.

Nechci zapomenout ani na TOPAZ, Klub starostů a TOP tým, czerninovskou terminologií řečeno: náš potěr, který je pro každou stranu tak podstatný.

Děkuji za pozornost, těším se na konstruktivní debatu a mějme na paměti, že jsme tu proto, že spolu vyvedeme zemi z krize!

Markéta Pekarová Adamová, Předsedkyně TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme