Předvolební Otázky Václava Moravce Speciál

Otázky občanské veřejnosti II. část

17. 2. 2010
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čas pro otázky občanské veřejnosti, čas, který teď právě přichází. Přichází tři osobnosti regionu, které jsme vybrali a které zastupují občanskou společnost a které se budou ptát našich dnešních lídrů. Přichází Jana Kosová, která se stala loňskou osobností kraje a je ředitelkou neziskové organizace Český západ. Druhým hostem, respektive druhou osobností regionu dnešních Otázek v Karlovarském kraji Julius Krupa, jednatel společnosti Krufin, který v kategorii podnikatelů získal ocenění za vytváření pracovních míst pro handicapované lidi. A do třetice přichází Jiří Klsák, který je předsedou klubu Za krásné Karlovarsko, archeolog a osobnost Karlovarského kraje v roce 2007. Dámo a pánové, hezký dobrý večer, děkuji, že jste přijali naše pozvání. Podle čeho vy se rozhodujete a jaká je ta vaše volební kuchařka, když se vydáváte k volbám, ať to jsou volby jakékoliv. Začněme u vás, paní Jano.

Jana KOSOVÁ, osobnost kraje, nezisková organizace Český západ
--------------------
Já rozhodně se rozhoduju taky podle svojí profese, to znamená sociální práce, takže se dívám na to, jak se strany staví k sociálním otázkám a u mě je to především k sociálně vyloučeným lokalitám.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máto to hodně těžké, to vaše rozhodování, když se podíváte na to, co vám vůbec politické strany v programech nabízejí?

Jana KOSOVÁ, osobnost kraje, nezisková organizace Český západ
--------------------
Myslím, že hodně těžké.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hodně těžké. To znamená, cítíte, že ty programy nejsou příliš propracované, chápu to správně?

Jana KOSOVÁ, osobnost kraje, nezisková organizace Český západ
--------------------
Myslím, že není zatím žádný systém nebo nikde jsem neobjevila to, že by někdo systémově řešil otázku sociálně vyloučených lokalit a obyvatel tam žijících.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Asi na to se budete pravděpodobně ptát. Julius Krupa, podle čeho vy se rozhodujete, než učiníte ten volební akt?

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
No, mě se týká opravdu vytváření nových pracovních míst, tady v tom regionu vlastně se nevytváří vůbec žádný a kdo bude nám pomáhat vytvářet nový pracovní místa, tak tomu samozřejmě dáme hlasy. /Nesrozumitelné/ jenom na Sokolovsku v současný době je 14 procent nezaměstnaných a tohle stoupá, ty lidi za chvíli nebudou mít ani na nájmy, na nic a tohle vlastně ..., máme krásný zimní stadiony, máme pěší zóny pěkný, všechno, ale o tohle to se nikdo nezajímá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, navíc v Karlovarském kraji je, jak jsem se díval do statistik, tak nadprůměrná nezaměstnanost, vy jste zmínil Sokolovsko, tedy kraj ...

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
Tam je 14 procent.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A myslíte si, že, že mohou tito kandidáti a že vůbec Poslanecká sněmovna nebo politika může zásadně ovlivnit tvorbu pracovních příležitostí?

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
Já si myslím, že jo, protože koukáme, kam všude cestujou, to je jak cestovka pomalu, jo, a že by přivezli nějakou práci ze zahraničí, to není vidět, že jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte si, že se, že je možné přivést nějakou práci ze zahraničí, když poslanci budou cestovat a uzavírat kontrakty vám podnikatelům?

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
Tak já jsem taky vyjel a přivezl jsem ji, tak já nevím, oni jezdí třebas do Egypta, že jo, jezdí do Mongolska, všude, jo, tak já se jenom ptám, kdo tu práci sežene, no.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jiří Klsák, podle čeho vy byste se rozhodoval, nebo rozhodujete, nebo se budete právě rozhodovat v těch květnových volbách?

Jiří KLSÁK, archeolog, předseda klubu Za krásné Karlovarsko
--------------------
Tak já jsem klasický středostranný volič a velké strany většinou nemají mojí důvěru z různých důvodů, proto většinou volím malé strany s takovým méně nápadným programem, které třeba i úspěch nemají, ale rozhodně mají mé sympatie.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A je z čeho vybírat?

Jiří KLSÁK, archeolog, předseda klubu Za krásné Karlovarsko
--------------------
No, tak na úrovni celostátní rozhodně, já se vždycky rozhoduju a předpokládám, že i na té komunální úrovni budeme mít to štěstí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak začněme otázkami, co vás zajímá, můžete konkrétnímu lídrovi adresovat otázku. Jana Kosová.

Jana KOSOVÁ, osobnost kraje, nezisková organizace Český západ
--------------------
Aha, tak já nemám asi konkrétnímu lídrovi, ale protože pracuju v sociálně vyloučených lokalitách na Tepelsku a na Toužimsku, kde je ..., zhruba 10 procent všech obyvatel žije v sociálně vyloučených lokalitách a ta situace je velmi tristní, musím říct, že ti lidé jsou v nájemních bytech různých soukromníků a ti je stěhují z jednoho místa do druhýho, takže bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaký způsob, jak řešit tu situaci, která si myslím, že v Karlovarském kraji v sociálně vyloučených lokalitách vůbec není ojedinělá, že to, že to je otázka celého kraje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak začněme u pana poslance Fialy a volebního lídra ČSSD.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak pokud jde o sociálně vyloučené osoby, tak tam samozřejmě jsou tři pohledy. Integrovat je do společnosti, to znamená v té fázi vzdělávací, školní, potom v té oblasti pracovního zařazení nebo začlenění a potom ta oblast volného času. No, a pokud jde tedy o, začnu tak, jak pan kolega tady vzpomněl, o ty pracovní příležitosti, tak v tom já vidím jednu z těch stěžejních možností, jak zapojovat sociálně vyloučené spoluobčany do života. A dal bych konkrétní příklad, třeba ve vztahu k vytváření pracovních příležitostí, Karlovarský kraj je poměrně lesnatý, mohli bychom vytvářet třeba takové příležitosti v podobě budování bioplynových elektráren a v podstatě by se mohli zapojovat přes, přes tu stránku životního prostředí, čili lesy, práce na zemědělských farmách a tak dále. Pokud jde o tu stránku školního vzdělávání, tak samozřejmě tam je špatně, abychom oddělovali zvláštní školy a základní školy, čili začleňovat do toho společného systému.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně si, pane poslanče, že vstupuji do vaší řeči, myslíte, že ten systém je propracovaný, že zkrátka tady existuje systémové propracované řešení, protože předpokládám, že tady Jana Kosová naráží na to, že prostě neexistuje, že to je velmi roztříštěné, a proto čím dál víc lidí a možná i v souvislosti s ekonomickou krizí, padá do těch sociálně vyloučených lokalit a nutně nemusí jít jenom o Romy.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, ne, my máme právě jako sociální demokracie v programu to, že chceme pomáhat při vytváření těchto pracovních příležitostí a na to už se potom nabalují ty další možnosti, čili využití toho volného času, a to je jedna z našich stěžejních priorit, starat se o tu sociální stránku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dalibor Sadovský z druhé části stolu.

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Já si myslím, že ta sociální nezařazenost těchto lidí především vyplývá z tristního stavu, pokud jde o nezaměstnanost, myslím si, že to je primární vlastně oblast, která tady tíží ten region a promítá se vlastně i do této oblasti a v podstatě nezaměstnanost na Karlovarsku je především důsledkem toho, že zde není dobré klima pro podnikatele. Podnikatelé jsou skutečně tím, kdo tady vytváří nová pracovní místa a bohužel v současné, v současné době nejsou příznivé podmínky, aby ten podnikatelský sektor se rozrostl, generoval nová pracovní místa a ty lidi mohl integrovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já tady jenom vstoupím do řeči, Julius Krupa by s tímto souhlasil, když se podíváte na lidi ze sociálně vyloučených lokalit, protože vy jste podnikatelem a zaměstnáváte handicapované lidi.

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
V současné době zaměstnávám 80 lidí, no.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
80 lidí a abyste například zaměstnal lidi ze sociálně vyloučených lokalit, aby oni dostali práci a ...

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
Ono je to ..., tady ta otázka je velice těžká, samozřejmě oni hlavně musí chtít taky, jo, vy můžete vymyslet, co chcete, ale jestli oni nebudou mít zájem, tak ..., jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavel Hojda.

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
Je zapotřebí říci, že žijeme v nějakém systému, u nás je kapitalistický systém, ten je založen na podnikání, většina majetku se zprivatizovala, zejména toho, kde stát mohl určitým způsobem i ovlivňovat zaměstnanost. V současné době je jediná cesta co nejvíce podporovat zejména drobné, malé, střední podnikání, hledat takové, takové programy, které jim pomůžou, i tomu drobnému a malému, střednímu podnikání, startovací byty ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zeptám se, vy byste měnil, změnil byste kapitalistický systém, tak jak je v současnosti v České republice?

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
My bysme v každém případě a chceme, aby rozhodující, chceme, aby rozhodující firmy, a to, co je z hlediska energetické bezpečnosti, bezpečnosti spojů a tak dále, aby ovládal stát, aby bylo ovládáno a bylo třeba i jako akciové společnosti, ale čistě státní. Ostatní podnikání, samozřejmě tam soukromý sektor, hlavně dbáme na to, aby byla vyváženost a aby byla rovnoprávnost v podnikání, nejenom státní, ale i soukromý sektor.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to je podle vás klíč i k řešení sociálně vyloučených lokalit?

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
Je to, je to klíč k tomu, aby mohl stát lépe ovlivňovat právě zaměstnanost i těch sociálně vyloučených a dělat pro ně programy, například výstavbu startovacích bytů nebo malometrážních bytů, aby vůbec měli kde bydlet, aby měli regulované nájemné takové, které je únosné i pro jejich možnosti i z hlediska třeba sociální podpory, kterou dostávají.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Josef Malý a odpověď na tu otázku, která tady padla?

Josef MALÝ, předseda strany na Karlovarsku /TOP 09/
--------------------
Víte, já si trošku připadám jako Alenka v říši divů, protože tady se hovoří, jak se budou podporovat živnostníci a přitom slyšíme zejména od levicových stran, že především zvýšit daně, že je třeba utáhnout šroub právě těm živnostníkům, protože živnostenských listů je vydáno v tomto státě zhruba okolo milionu, minimálně polovina těch živnostníků na základě živnostenských listů pracuje a jsou to největší zaměstnavatelé, to nejsou ty největší firmy, ty giganty, ale tyto firmy a ten živnostník z toho, co vydělá, tak ty prostředky používá především na investice do své vlastní firmy, takže koukat na to optikou, že on to, co vydělá, tak že si za to koupí Rolls-Royce, nebo já nevím co, to je prostě krátkozraké, je to hloupé a je to urážející pro ty živnostníky. Proto si paní kolegyně velice vážím, protože vím, že v Dobré Vodě byla stoprocentní nezaměstnanost u těch sociálně vyloučených a ona to srazila, tuším, na 40 procent. Já komunikuji s lidmi z Tepelska, na Tepelsku zakládáme i pobočku naší strany, protože tam ta nezaměstnanost je obrovská, ale je třeba na to koukat, že ta mince má dvě strany. Jeden starosta z malé obce na kandidátce do kraje, polovina té naší kandidátky byli starostové malých obcí, mi onehdá, onehdá telefonoval a říkal: "Je zima, obcházím nezaměstnané a prosím je, aby mi pomohli s úklidem v obci." A samozřejmě přesně to, co jste říkal vy, jsou dva druhy lidí, jedni, kteří řeknou: "Ano, jdeme do toho i za tu úhradu, která je nepříliš vysoká," a druzí, které to nezajímá, kteří se radši dívají na televizi, takže ta mince má dvě stránky a samozřejmě řešit to tím, že budu utahovat šroub živnostníkům, považuju za velice nešťastné, protože zvyšování daní nikdy, nikdy nezvýší zaměstnanost, to je jako, kdyby měl někdo těžkou angínu a vy ho budete sprchovat ledovou vodou, tak toho člověka doděláte.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miloš Patera, odpověď, můžete-li, sociálně vyloučené lokality a řešení, které tady postrádá Jana Kosová.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Já budu velice rychlý, já si hlavně myslím, že je toto téma, že je řešeno v tuto chvíli, tak je to důsledkem právě hospodářský recese, ať si kdo chce, co chce říká, kdyby byla práce, tak i u vás je dramaticky jednodušší zaměstnat lidi, a pokud se jedná o vás, pane Krupa, tak musím říct, že váš počin vytvořit další, další výrobní závod nebo dostavět halu, kde budete zaměstnávat dalších 60 lidí, tak prostě před váma smekám a je takovýmhle lidem třeba vytvářet maximální podmínky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vytváří vám ti politici maximální podmínky?

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
Zatím ne, no.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím ne. Ale klacky pod nohy vám neházejí jako podnikateli?

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
To taky ne, no, ale je to na hraně, no.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Středově průměrně spokojený podnikatel.

Julius KRUPA, jednatel firmy Krufin, osobnost kraje za rok 2009
--------------------
To zas ne, to zase jako ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jiří Klsák, co vás zajímá, na co byste se lídrů zeptal?

Jiří KLSÁK, archeolog, předseda klubu Za krásné Karlovarsko
--------------------
Já bych si dovolil trochu změnit téma, já jsem avizoval, že bych se rád věnoval kulturní politice v dnešní besedě, takže má otázka bude směřovat právě k tomu, Karlovarský kraj je velmi bohatý na své památky a má co nabídnout i třeba v lázeňství, víme všichni, že tři zdejší města - Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Karlovy Vary - usilují, respektive měly by usilovat o vstup na prestižní seznam památek UNESCO, tento proces je samozřejmě dlouhodobý, nelze ho vyřešit ze dne na den, ale já se nemůžu zbavit dojmu, že i když ta ambice je zřejmá a město Mariánské Lázně a Františkovy Lázně ji má zcela naprosto jasnou, tak Karlovy Vary se otázce poněkud vyhýbají, já bych měl konkrétně dotazy na všechny zde lídry přítomné, jaký na to mají názor, ale hlavně bych se ptal představitele sociální demokracie, pana Fialy a představitele ODSky, pana ..., teda pana Patery a pana Fialy a pana Patery, protože právě u představitelů vašich stran máme jisté pochybnosti, co si o tom myslíte.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že zkrátka nechtějí Karlovy Vary na UNESCO.

Jiří KLSÁK, archeolog, předseda klubu Za krásné Karlovarsko
--------------------
Že zkrátka nechtějí Karlovy Vary na seznam.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Začněme u vás, pane poslanče Patero.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Mohu, mohu se zeptat, v čem je problém s lidmi z ODSky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že nechcete Karlovy Vary do UNESCA.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Ne, já mám, máme informaci o tom, že je chceme do UNESCA, právě proto se ...

Jiří KLSÁK, archeolog, předseda klubu Za krásné Karlovarsko
--------------------
Dobrá, já jsem nechtěl být adresný, ale upřesním to, pan Larva a pan Zeman ze sociální demokracie zcela zřejmě avizovali, že chtějí na seznam UNESCA pouze jednotlivé památky v Karlových Varech, nikoliv celou památkovou zónu, tak jak je to v podmínkách přístupu a co se týče kritiky politiků ODS, tak tam bych si dovolil se trefit přímo do pana primátora, protože když byla v Karlových Varech konference k lázeňství k této problematice, tak on zcela bezprecedentně odešel před vlastní diskusí k tomuto tématu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jasná otázka, jasná odpověď, pane poslanče.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Tak já jako s ohledem na to, že jsem skutečně už 8 let v Poslanecké sněmovně a ztratil jsem jako takový to pupeční propojení s komunálem, tak já osobně se domnívám, že pochopitelně jako pod UNESCO by mělo jít celý, celý centrální, celá centrální část Karlových Varů, to je můj jako zdravý rozum, možná, jestli je tomu jinak, tak ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste možná část svého zdravého rozumu měl tedy s pupeční šňůrou přenést opět na karlovarskou radnici. Pane poslanče Fialo, sociální demokraté jako ti, kteří společně s ODS nechtějí Karlovy Vary v UNESCU?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Sociálních demokratů je v zastupitelstvu více, nejenom pan Larva a pan Zeman, zeptám se jich, co je k tomu vede, já osobně to vnímám tak, že by skutečně měla, mělo to lázeňské jádro být součástí UNESCA nebo památek UNESCA a ono to určitě zvýrazní, přivede to více zájemců podívat se do toho lázeňského trojúhelníku a při tý příležitosti bych chtěl zdůraznit, že jde taky o, tím pádem o vícezdrojové financování těchto památek, abychom mohli zapojit třeba i soukromé subjekty, které by si rády pronajímaly pro určité firemní záležitosti ty části a mohly by takto pomoct přispět k zachování a k obnově takovýchto památek. Čili ano, UNESCO.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď to vezmeme od Dalibora Sadovského, váš postoj ke vstupu ...

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Já bych si velmi přál, aby ten lázeňský trojúhelník byl zapsán v UNESCU určitě, bylo by to pro tento kraj velice prestižní, přitáhlo by to sem cestovní ruch a celkově by to mohlo oživit celý náš region. Pokud jde o ten vzdor ze strany Karlových Varů, já tam vidím možný problém v tom, že se změnila vlastnická struktura v určitých, řekněme, lázeňských domech a v podstatě nemovitostech, které utváří vlastně celý, celý vlastně ten lázeňský kolorit a de facto chlouba našeho kraje, jakým lázeňství tady je, ovládají dneska cizinci a všichni to vnímají velice negativně. Takže tam já vidím možný určitý vzdor jako, jo, že ty Karlovy Vary se vymezujou jiným směrem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Josef Malý.

Josef MALÝ, předseda strany na Karlovarsku /TOP 09/
--------------------
Tak ono se o té věci dá teoretizovat a pak se dá taky prakticky dělat, já jsem zhruba před rokem napsal dopis ministru kultury, kde jsem navrhl dvě karlovarské památky na zapsání do listiny národních kulturních památek, šlo o Císařské lázně a šlo o chrám Máří Magdalény. Zhruba po 25 dnech jsem dostal osobní dopis od pana ministra, kde mi sděluje, že se tím budou zabývat, že odborníci na ministerstvu ty návrhy přijali jako akceptovatelné a proběhl proces, který ukončil se zhruba před 14 dny, k té věci se vyjadřovali určitě i odborníci typu pana Klsáka a ty národní kulturní památky jsou prohlášené, takže jedna věc je teoretizování a druhá věc je konkrétní, konkrétní věci. Já jsem nevyběhl na rampu, neříkal jsem před těmi 14 dny: "Ano, já jsem ten, který to navrhl," ale prostě můžu to doložit, zdůvodňoval jsem dvoustránkovým dopisem, pak jsem to upřesňoval, pozval jsem pana ministra, poté jsem jednal i s panem ministrem Riedlbauchem, když došlo k výměně vlády, prováděl jsem ho po Císařských lázních a myslím si, že to je konkrétní věc, protože teoretizovat, to dovedeme v tomto státě všichni, ale je třeba dělat konkrétní věci a tohle si myslím, že je konkrétní ukázka. Ještě malý případ, asi čtyři roky zpátky jsem napsal rovněž ministrovi kultury, až pojede na festival, že mu navrhuji, že jeden den můžeme jezdit po karlovarských památkách a skutečně jsme objevili asi, objeli asi 12 památek, ať už soukromých, jako zámek Chýše, privátní ..., teda státní památky a z té naší cesty se nastartoval proces, který vedl k dalšímu zapsání dvou památek, které byly dřív a byl to sice klášter v Teplé a je to takzvaná Věž smrti ve Vykmanově, kde tedy byla to úpravna uranových rud, kde spousta lidí přišlo o život a myslím si, že to je na místě, aby tato věc byla prohlášená národní památkou a byla prohlášená, takže pokud někdo dělat něco chce, tak se dělat dá, pokud jenom teoretizuje, tak se neděje nic.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavel Hojda stručně odpoví také na tu otázku.

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
No, jestli budu tak stručnej jako soused, tak asi skončíme. Je zapotřebí říci, že Karlovarský kraj je především soustředěnej a soustřeďuje se hlavně na cestovní ruch a lázeňství. Čili, jestli se hovoří o tom, že by ten lázeňský trojúhelník měl být zapsán, tak určitě minimálně středy měst. Zaslouží si to a měli bysme udělat všechno pro to. U Karlových Varů se obávám, že právě i v tom středu měst jsou jiné zájmy, a proto je taková prostě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaké zájmy?

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
No, jiné podnikatelské zájmy. Ne jenom prostě na to, aby to centrum města bylo vyhlášeno jako památková, celkově jako centrum města jako památka UNESCO. Já si myslím, že by si Karlovy Vary měly doopravdy udělat trošičku jasno a měly si říct, jestli dál se chtějí soustředit do budoucna čistě vyloženě i na jiné druhy podnikání a udělat z Karlových Varů průmyslové město, anebo jestli doopravdy chtějí maximálně využít to, co je nejcennější na Karlovarsku, to je lázeňství, cestovní ruch.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak děkuji za odpovědi. Spokojen? Ne úplně?

Jiří KLSÁK, archeolog, předseda klubu Za krásné Karlovarsko
--------------------
Můžu to glosovat jenom velmi krátce. Myslím si, že velmi trefně i děkuji lídrům stran, že takto svůj názor vyjádřili, to v každém případě a jsem zvědavý, jaké budou konkrétní výsledky. Nicméně zaujala mě odpověď pana Sadovského. Je na tom jistě něco, že i zahraniční živel, který vlastní část města, může na to mít svůj vliv. Ale řekl bych,že nejlépe hřebíček na hlavičku uhodil představitel komunistické strany těmi podnikatelskými zájmy v Karlových Varech. Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak děkuji za tu glosu. Ptáte se i vy, diváci České televize, jedničky a zpravodajské čtyřiadvacítky, prostřednictvím webových kamer. Tady je naše adresa, portál na www.youtube.com/otazkyvaclavamoravce. Od této chvíle máte šanci nahrávat své dotazy i pro lídry v dalších krajích, kraji Libereckém. Je tady první videodotaz.

divák
--------------------
Dobrý den, pane Moravče. Velice děkuji za možnost zeptat se ve vašem pořadu přímo poslanců, proč dlouhodobě odmítají závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, místo aby přijímali opatření k nápravě zjištěných chyb. Ročně prý se podle Transparency International ztratí ve státní správě díky korupci až 250 miliard korun. To je nehorázná částka. Copak jsou poslanci placení ze šedé ekonomiky, aby jim zajišťovali zisky? Nebo jsou placeni z našich daní, aby naše peníze chránili před šedou ekonomikou, korupcí a zločinem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já děkuji za tento rozhořčený a jasný, zase začneme u poslanců, to je jasný dotaz. Pane poslanče Fialo. Málo využívání kontrolních závěrů NKÚ.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Všechny kontrolní závěry NKÚ projednává vláda a potom je projednává i kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Já bych v této souvislosti chtěl připomenout, že teď je v prvním čtení rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale šéf NKÚ Dohnal říká, že to je opravdu a nazval poslance v tomto případě jako lidmi, kteří dělají hloupé rozšíření pravomocí NKÚ, protože nedojde ke zvýšení prostředků, nebude rozšířen zákon o NKÚ a jde o nasazení náhubku NKÚ, protože hlavně půjde o to, aby členy kolegia jmenovala Poslanecká sněmovna, to znamená, aby členové kolegia byli závislí na sněmovně a skrze členy kolegia se rozhodovali kontrolní akce. Myslíte si, že to je správné?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já vám musím oponovat nebo panu prezidentovi, protože v tom návrhu je i nadále, že sněmovna bude volit členy kolegia na návrh pana prezidenta NKÚ, což platí i dodnes. Pokud jde o.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste nezvedl ruku pro takovou změnu, které se bojí František Dohnal?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ale tam není.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, aby jenom si vybírali poslanci, nikoliv na návrh prezidenta NKÚ.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, nadále je v tom návrhu, že bude navrhovat pan prezident NKÚ.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já nejsem hluchý, ale kdyby vám někdo tam dal takový návrh, aby ty členy kolegia vybírala sněmovna, vy byste pro ně nehlasoval.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ten tam není. Nehlasoval.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale může se objevit. Známe poslaneckou iniciativu.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, nadále na návrh pana prezidenta NKÚ.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdyby ten návrh se objevil, hlasoval byste pro něj?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Nehlasoval.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nehlasoval. Děkuju za jasnou odpověď. Pan poslanec Hojda.

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
Je zapotřebí říci, že i současný předseda Nejvyššího kontrolního úřadu nedbá na vyváženost a profesní způsobilost těch navrhovaných. To je zapotřebí říci, a proto se možná hovořilo i o tom, že by měla volit pouze Poslanecká sněmovna. Je to kontroverzní návrh,ale je zapotřebí říci tak, jak říkal kolega Fiala, chodí všechny zprávy do sněmovny, zabývá se jimi kontrolní výbor, který byl ustaven poprvé v tomto volebním období a myslím si, že pracuje velice dobře, je celkem solidně i zastoupen.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste byl pro to, byť odbočuji od té otázky tazatele, myslíte si, že se státní orgány dobře zabývají závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a to, co NKÚ odhalí?

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
Tak, jak já mám informace, tak se samozřejmě zabývají. Dokonce i ta příslušná ministerstva, která dostanou zprávu, tak odpovídají. Já řeknu například z ministerstva dopravy, kde bylo hodně připomínek. A když ty připomínky vysvětlili a sdělili těm kontrolorům, jak se to vlastně v tom odborném termínu, jak se to dělá, jak se to řeší, tak nakonec i vláda potom ty závěry v podstatě neschválila. Čili, není možné říci, že Nejvyšší kontrolní úřad vždy ve všech případech má naprosto pravdu a je zapotřebí doopravdy, až když je to i projednáno vládou, jaké jsou námitky a zdali ty závěry doopravdy odpovídají skutečnosti. Ale vláda v každém případě by si z toho měla vzít ponaučení a vždy by měla řešit ty případy tak, aby se neopakovaly. A bohužel v současné době víme, že těch problémů, když jsem hovořil o dopravě, hovoří se o tom, že je předražená naše, že jsou předražené naše silnice, stavba silnic, ale je zapotřebí taky vědět, že jsou hlavně předraženy proto, že u nás jsou nejdražší výkupní ceny pozemků. U nás se pole vykupuje jako stavební pozemek a prakticky třetina nákladů na stavbu té silnice je výkup pozemků.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Lídr Věcí veřejných Dalibor Sadovský. Myslíte si, že vláda i kontrolní výbor sněmovny nakládají dobře se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu?

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Tak je všeobecně známo, že NKÚ, Nejvyšší kontrolní úřad je bezzubá instituce, že může akorát suše konstatovat a nemůže přijmout žádné adekvátní zásahy. Já si myslím, že je to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale on může podávat trestní oznámení. Stalo se to například v případě předraženého Justičního paláce v Brně, byť státní zastupitelství.

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
To je sice pravda, ale my víme, jak pak některé ty kauzy končí. Takže, myslím si, že je to nedostatečné. A já se kloním k tomu, aby NKÚ měl rozšířené pravomoci. Teď v poslední době jsme byli svědky toho, že NKÚ trošičku s Poslaneckou sněmovnou jsou na štíru, že jo. Když poslanci chtěli provést kontrolu NKÚ, tak pan Dohnal je tam nechal vyvést, že v podstatě na to nemají žádný mandát.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy, kdybyste byl poslancem, jste neparlamentní strana, tak byste se zlobil na prezidenta NKÚ, nebo bylo právo spíš na jeho straně?

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Já se domnívám, že bylo právo na jeho straně, ale vždycky to není jenom o tom, co řeší právo. Je to o určité vstřícnosti, je to o určité transparentnosti, to znamená, my nemůžeme všechny normy postihnout zákonem. Myslím si, že pan Dohnal měl poslancům umožnit v podstatě provést tu kontrolu a myslím si, že to bylo špatně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Josef Malý a jeho názor na to, jak se nakládá se závěry NKÚ.

Josef MALÝ, předseda strany v Karlovarském kraji /TOP 09/
--------------------
NKÚ by měl být skutečně nezávislý a neměl by být sešněrován postupně, protože to je špatně. Pokud to má být Nejvyšší kontrolní úřad, není možné, aby prostě musel poklonkovat na základě těch kroků, o kterých jste tady hovořil. Prostě měl by být skutečně nezávislý. A bohužel není.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není. A čí je to vinou?

Josef MALÝ, předseda strany v Karlovarském kraji /TOP 09/
--------------------
Legislativy a vůbec přístupu, protože samozřejmě myslím si, že by to neměl být klub na odkládání bývalých poslanců.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Anebo i hejtmanů. Protože sám prezident NKÚ je bývalým hejtmanem kraje Vysočina. Jestli mi to odsouhlasíte, nebo ne, jestli se mýlím. Vy říkáte o odložených poslancích, tak jestli byste diskriminoval jenom poslance nebo.

Josef MALÝ, předseda strany v Karlovarském kraji /TOP 09/
--------------------
Já mluvím o tom jeho kolegiu, které tvoří převážně bývalí poslanci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miloš Patera.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Já bych k této kauze chtěl říci, že samozřejmě je to trochu i důsledkem existence kontrolního výboru, který kontroluje NKÚ. Ono je třeba si uvědomit, že Nejvyšší kontrolní úřad má 15 lidí, kteří když činí nějaký nálezy, tak oni mají zpoždění 3 až 5 let. A nedokážu si představit, jak by si mohli udržet svoji nezávislost při tom, aby plnili ty věci, který jsou jim v tuto chvíli jako předepisovány v tom návrhu zákona. Takže, já osobně si myslím, že by to mělo zůstat tak zhruba, jak to je dneska.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že byste neměnil zákon o NKÚ. A budete, protože je v Poslanecké sněmovně, ale vy sami.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Tak musíme se jím zabývat pochopitelně, ale.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy sami jako občanští demokraté jste právě plédovali za to, aby NKÚ.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
To si nejsem úplně jist.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já si jsem jist.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Jo? Dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak tentokrát musíte do ústředí. Ptá se publikum. Mikrofony máme kde? Červený mikrofon, prosím, ptejte se. Stručná otázka, stručná odpověď.

divák
--------------------
Dobrý den. Jmenuju se Jaroslav Fujdiar, člen občanského sdružení O co jim jde?! Jenom bych chtěl tady v popředí zase vyzvat tu losovačku, protože vy jste se nezeptal jednotlivých, co na tu losovačku, jestli to odsuzujou, jak to, že nevyobcovali ze svých řad ty lidi, který dál potom pokračovali v tý zakázce a že to zase vyšumělo do ztracena.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená losovačka vyšuměla do ztracena. Koho byste se zeptal?

divák
--------------------
No, hlavně pana Fialy, protože pan Fiala i na hlasování zastupitelstva, když se měla odsoudit losovačka, tak celej klub ODS a ČSSD se zdržel, protože.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže, pana Patery a pana Fialy, zástupců dvou nejsilnějších politických stran. Kryli jste losovačku tím, že se vaše kluby tady na magistrátu karlovarském.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Já mohu sám za sebe říct, že jsem o této záležitosti absolutně nevěděl, absolutně ne. A můžou si o tom posluchači myslet cokoliv, já jsem se o tom dozvěděl, když celá kauza byla už spuštěná asi po měsíci nebo po měsíci a půl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je to tedy tím, že máte tu malou pupeční šňůru s karlovarskou radnicí, že je odstřižená?

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Já jsem říkal jednu věc prostě. Já jako parlamentní politik nedokážu říct, co se děje, v jakým komunálu, to není dost dobře možný.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vadilo vám to jako parlamentnímu politikovi karlovarská losovačka?

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Musím říci, že mně to mírně vadilo a že.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mírně.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
A že ovšem na druhé straně tu kauzu s tou pokutou prostě beru jako.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdo by jí měl zaplatit, tu pokutu? Protože to zaplatí magistrát, to znamená, půjde to. Vy, pane poslanče Fialo, kroutíte hlavou. Proč kroutíte hlavou, když jsem řekl, že tu pokutu zaplatí asi magistrát?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Protože tu pokutu zaplatila ta firma, která organizovala tu takzvanou losovačku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že tím to podle vás končí.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, určitě ne. Ten proces ještě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že politickou odpovědnost za to, jakým způsobem se hlasovalo, nikdo nenese.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ten proces ještě nedoběhl do konce, ale ta finanční pokuta zůstala na straně té organizace, která ji organizovala.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď to, že sociální demokraté společně s ODS to pokryli tím, že se zdrželi hlasování, tak zněla otázka.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak ta kauza byla natolik veřejně známá, běhala po internetu, takže to bylo v tu chvíli dostatečně známé všem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď ale nevím, jak to souvisí s odpovědí na tu otázku, zda bylo správné, že se zdrželi hlasování zastupitelé za ČSSD.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Protože byla tak veřejně známá, že ji všichni zastupitelé znali.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A proto se zdrželi hlasování. Se přiznám, že.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Bylo potřeba projednávat další materiály.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Aha. Takže, to, že to bylo veřejně známé, tak dostatečně odsouzeníhodné, že není zapotřebí se tím zabývat.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, ne, to takhle není. Já jsem už v úvodu říkal, že my máme připravený celý soubor zákonů, který by měl vyjasnit takovéto veřejné zakázky. Znovu jenom zopakuji, zákon o lobbingu, zákon o zadávání veřejných zakázek, ať to zadávání a výběr zakázek je transparentní, napřímo, výběr toho nejnižšího podání a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak další otázka prostřednictvím YouTube. Tentokrát je to herec Jiří Mádl, který se s námi spojil a ptá se.

Jiří MÁDL, herec
--------------------
Dobrý den. ČSSD začala v minulých volbách používat billboardy pro takzvanou negativní kampaň, kde značně nesofistikovaně a, řekl bych, až hospodsky očerňovala své politické soupeře. Musím uznat, že na voliče ČSSD to perfektně zafungovalo,ale mně jako občanovi to vadí, protože takové výkřiky na billboardech nic nenabízí, nic neřeší a pouze zohavují naše ulice. Myslíte si, že ČSSD opět použije tuto negativní kampaň? Nebo možná ještě silnější? Anebo sáhne i po jiných politických zbraních? Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Herec Jiří Mádl se ptal. Začněme u vás, pane poslanče, protože týká se to ČSSD. Ale ty billboardy, když se na ně podíváme, tak se to týká i ostatních politických stran, jestli do toho investovat a zda to příliš nehyzdí krajinu. Kampaň, kterou povedete?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak my máme zcela jasný a konkrétní program. Jde o to hájit zájmy lidí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A očerňování politických soupeřů, na co se ptal Jiří?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já jsem zatím nezaznamenal jediný takový billboard a mám tady materiály, které máme pro program připravený. Čili, říkáme, jaká je cesta z krize, chceme hájit zájmy rodin s dětmi, podporovat důchodce, vytvářet pracovní příležitosti, bojovat s korupcí a otevřít se ekonomickou diplomacií tomu, abychom právě získávali zakázky pro naše podnikatele.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miloš Patera. Ty billboardy jste si tedy asi vylepovali vy v těch minulých volbách.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Ne, ne, ne, rozhodně my jsme si je nevylepovali a musím říct, že mě jako občana to taky, že se mi to taky nelíbilo v okamžiku, kdy začaly se objevovat billboardy od různých politických stran, ono se to dalo vyčíst, kdo je tam dával.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, včetně té vaší, když jste zase vy šli proti sociálním demokratům.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
To bylo až důsledkem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ta oranžová hrůza a Jiří Paroubek na tom oranžovém pozadí. To se vám také nelíbilo jako členovi ODS?

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
To bylo důsledkem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, oni si začali a vy jste v tom pokračovali.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
No, nevím. Ale v každém případě nová volební kampaň bude vypadat jinak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude ze strany ODS a vy to slibujete, pane poslanče Fialo, tedy za ČSSD. Je to místopřísežné prohlášení.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
/nesrozumitelné/, co uděláme pro naše občany.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Billboardy a pohled Věcí veřejných.

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Věci veřejné budou mít určitě kampaň pozitivně motivovanou, my určitě nebudeme stavět na tom, že budeme házet špínu na druhé strany a na tom získávat nějaké preference.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kde vy ale berete tolik peněz na ty billboardy? Protože vy, alespoň v těch středních Čechách a v Praze visí váš předseda Radek John už od těch neuskutečněných voleb na podzim loňského roku. To jsou přece obrovské peníze. A když jsem se díval do těch dárců, které vy máte na internetových stránkách, tak to určitě stojí víc, ta kampaň.

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Takhle, možná ve středních Čechách, ale v Karlovarském kraji si myslím, že tady skoro nezavadíte o naše billboardy na rozdíl od ČSSD, kdy skutečně na některých křižovatkách ani nevidíte dopravní značky a je problém se tam zorientovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, to teď přeháníte. Já nevím, jestli dopravní značky jsou ve vzduchu.

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Ale určitě to rozptyluje řidiče. Pokud jde o financování kampaně Věci veřejné, tak Věci veřejné dostaly státní příspěvek za volby do Evropského parlamentu, kde jsme získali 2,4 %. Tímto bych chtěl poděkovat voličům, že nás takto podpořili. Máme samozřejmě spoustu dárců, to znamená příznivců, kteří nám veřejně dali nějaký příspěvek, přímo i samotní členové do toho vložili. A jako jediná politická strana jsme uspořádali, respektive máme podporovatele ze strany Klubu angažovaných podnikatelů, kdy podnikatelé, kteří jsou skutečně velmi znechucení současným.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže, ti to platí. Stručná, jasná odpověď.

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Ti to platí, ale.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Peněz dost, proto může být Praha, střední Čechy zahlceni.

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Proběhla o tom v podstatě i tiskovka. Jako jediná politická strana jsme uspořádali tiskovou konferenci kvůli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Byli byste pro to, aby se zakázaly vůbec billboardy jako takové? Protože, podíváme-li se na to, jak to vypadá v Německu, tak takhle velké, obrovské, velkoplošné plakáty nejen na politickou reklamu,ale jako takovou, tak tam nejsou v takovém množství. Byli byste pro to, aby byla omezena, nějakým způsobem regulována tato část prezentace? A kdo by hlasoval pro takový návrh zákona, teď si vás vyzkouším. Nebo kdo si myslí, že to je problematické? Kdo by se zdržel hlasování, nechť zvedne ruku. Pane poslanče Hojdo, proč?

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
Ne, já bych se nezdržel. Já jsem chtěl říci, že okolo silnic první třídy a dálnic v žádném případě žádné billboardy jakékoliv.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že byste je zakázal.

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
Zakázal.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Josef Malý.

Josef MALÝ, předseda strany v Karlovarském kraji /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě svědčí to o tom, že strany mají asi přebytky peněz. My jsme sedmkrát se pokusili na těchto jednáních sněmovny navrhnout, aby politické strany si snížily odměny alespoň na tři roky, protože ta hospodářská krize se dotýká všech občanů a poslanci to jaksi nerespektují. Přesto se to nepodařilo nasadit ani jednou do programu, budeme to zkoušet dál. Takže, samozřejmě je to asi rozmařilost a je to mrhání prostředků a ty dehonestující, o tom už vůbec nemá cenu hovořit. Je to pod úroveň. Nicméně patrně to američtí poradci doporučují a patrně to přináší výsledky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy máte jaké poradce? Protože Karel Schwarzenberg také visí na mnoha.

Josef MALÝ, předseda strany v Karlovarském kraji /TOP 09/
--------------------
My si platíme propagaci sami a veškeré dary, které dáváme, zveřejňujeme na stránkách, všechny smlouvy jsou veřejně přístupné. A pokud se na to podívá odborník na mediální kampaně, tak nám to hraje. Naše kampaň odpovídá těm prostředků, které jsme dostali. Máme od Klubu angažovaných podnikatelů, já znám akorát Klub angažovaných nestraníků, když jsem byl dítě, ale samozřejmě i podnikatelé nám přispívají, ale transparentně, na základě darovacích smluv a ty jsou zveřejňovány.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak pan poslanec Patera, pan poslanec Fiala. Jak byste hlasovali pro zákaz těch billboardů, pane poslanče Fialo?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já bych určitě byl pro to omezit nebo zakázat, protože ono to skutečně odvádí pozornost při tom řízení motorového vozidla. Cestou dnes jsem poslouchal diskusi kolem toho, jestli snižovat nebo zvyšovat rychlost. A já si myslím, že tohle je jedno z opatření, které by přispělo k vylepšení nebo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pan poslanec Patera.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Tak já musím říct, že bych byl pro to to snížit. My těch billboardů máme skutečně poskrovnu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď mluvíte o ODS nebo o České republice?

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
O ODS.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O ODS. Tedy vám docházejí peníze, chcete říci. Pro tuto chvíli děkuji za odpovědi. Cesta do hlubin voličovy duše, aneb podle čeho se lidé rozhodují, komu dají v květnových volbách svůj hlas. Ze sociologického šetření, které máme k dispozici, vyplývá, že v Karlovarském kraji je to poctivost a morálka kandidátů. Podívejme se na data. Poctivost a morálku kandidátů si vybralo 16 % dotázaných, pak následují obecné cíle a záměry politických stran, a to s 15 %, na třetím místě je snaha o oživení politiky nebo snaha o změnu. Tato motivace vítězí, jak jinak, u voličů TOP 09 a Věcí veřejných. Stejný počet lidí, tedy 14 % dotázaných, si vybralo ochotu stran plnit předvolební sliby. Z květnových voleb do Poslanecké sněmovny vzejde i nová vláda České republiky. Nás zajímalo, co si lidé od té nové vlády slibují, co by měla především řešit. Tak většina lidí se shodla, už to vidíte sami, nezaměstnanost tady v Karlovarském kraji. Jak jsem zmiňoval, jedno z nejsilnějších témat v tomto kraji. Rostoucí nezaměstnanost v zemi si vybralo 19 % dotázaných, na druhém místě skončilo zadlužování státní pokladny, pak také 13 % lidí si toto vybralo, na třetím místě řešení ekonomické krize a nastartování ekonomiky, tam volilo 9 % dotázaných, jak sami vidíte. A teď míříme znovu do Prahy za vedoucí výzkumu agentury SC & C Janou Hamanovou. Ještě jednou hezký dobrý večer.

Jana HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu agentury SC&C
--------------------
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak se preference voličů jednotlivých stran odráží u těch témat?

Jana HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu agentury SC&C
--------------------
Ta témata jdou jaksi, bych řekla, logicky, protože sociální problematika, ať už je to nezaměstnanost nebo sociální dávky, zvyšování důchodů, se dotýká výrazně především voličů KSČM nebo cítí to jako jedno ze zásadních témat. Zároveň je ta nezaměstnanost velmi důležitá pro sympatizanty sociální demokracie, ti to spojují ještě i s tématem kolem zdravotnictví a zdravotnických reforem. Naopak u té pravicové části voličů, to znamená ODS, tam dominují témata, jako je státní dluh, eventuálně ekonomická krize a cesta z ní. A totéž se týká voličů TOP 09. Tam jsou si opravdu tyto dvě strany podobné. A u Věcí veřejných to nemůže být asi nic jiného než korupce, kriminalita a vše, co s tím souvisí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká pro tuto chvíli Jana Hamanová. A opět, co zajímá publikum tady v karlovarském hotelu Thermal, odkud vysíláme Otázky Speciál, první z té série 14 speciálů ve všech krajích České republiky. Žlutý mikrofon, prosím, ptejte se.

divák
--------------------
Dobrý den, Zbyněk Klíč. Já bych se chtěl zeptat pana poslance Patery. Sociální demokracie včera zveřejnila návrh na nějaký kodex, který má snižovat výdaje a upravovat rozpočet na to, aby byl vyrovnaný, což mi přijde poměrně absurdní od strany, která ten rozpočet tady stále prohlubovala v době, kdy byl několikaprocentní růst. Zeptám se, jak se k tomu ODS postaví, případně jaké má vlastní návrhy na snížení rozpočtu a na vůbec snížení toho deficitu? Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak podepsal byste takový kodex, pane poslanče Patero?

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Já musím říct, že mně trošičku na tomto vadí, kdo s tím přišel, protože tuším, že s tím přišel pan Jiří Paroubek, kterej nám už jednou shodil vládu loni v březnu, na podzim nás dostal do obdobné situace, kdy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy jste tu vládu měli tak střídmě chránící veřejné finance, že to byla opravdu škoda.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Já si myslím, že ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Aha.

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Já si myslím, že ano. Pochopitelně po tom, když nám na podzim shodil vlastně volby podruhý, tak já mám pocit, že tomuto člověku se prostě nedá věřit. To je.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, proto byste nepodepisoval ten kodex a nepřipojil se k němu?

Miloš PATERA, poslanec /ODS/
--------------------
Samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Další otázka z publika. Červený mikrofon, ano?

divák
--------------------
Hyta, dobrý večer. Já mám otázku na pana poslance Fialu. Co vy a vaše strana děláte pro Karlovaráky v oblasti bytové politiky? Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bytová politika. Je vůbec možné z poslaneckých lavic ovlivňovat bytovou politiku jednotlivého regionu, pane poslanče Fialo?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak z části určitě, protože existuje takzvaný Státní fond rozvoje bydlení, který bohužel Topolánkova vláda trochu podcenila, nenaplnila. Nicméně já jsem vždycky držel to propojení, tu linku centrální a komunální politiky, takže mohu panu kolegovi odpovědět to, že konkrétně třeba zastupitelstvo Karlových Varů připravuje rozsáhlou výstavbu družstevních bytů řádově ve třech etapách po 80 bytech. Čili asi 240 bytových jednotek, které by měly takto pomoci k bydlení mladým rodinám a vedle to chceme řešit i výstavbou nájemních bytů. Čili to je ta cesta sociální demokracie, nájemní byty, startovací byty a podpora rodin s dětmi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, děkuji za u odpověď. Další otázka. Žlutý mikrofon, ano, ptejte se.

divák
--------------------
Dobrý den. Mé jméno je Jakub Čermák. Já bych měl otázku na pana Fialu. Mě by zajímalo, z čeho chtějí sociálnědemokratičtí hejtmani zaplatit například opravu silnic po této šílené zimě, nebo stavět nové silnice, když lidi podplatili, pardon, zaplatili jejich poplatky u lékaře ze ně. To je moje otázka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, jasná odpověď pana poslance Fialy.

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak ústava garantuje všem občanům České republiky bezplatný přístup, rovný přístup ke zdravotnictví. A my se celé to období, kdy Topolánkova vláda prosadila zavedení zbytečných regulačních poplatků, snažíme o to, abychom tyto poplatky ve sněmovně prohlasovali ke zrušení, to je první věc, co k tomu chci zdůraznit. Druhá věc je, že budeme o to zásadně usilovat i v tom dalším volebním období a pokud zvítězíme, tak je určitě zrušíme tyto zbytečné regulační poplatky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, a ty silnice zaplatíte? Ty silnice rozbité ...

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak část silnic samozřejmě je ve vlastnictví státu, čili to bude řešit Ředitelství silnic a dálnic a ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ty krajské, na které chybějí peníze?

Jaroslav FIALA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Na ty krajské jsou v rozpočtu peníze. Samozřejmě letošní zima, letošní zima je trochu krutější, než bývalo zvykem, čili ty náklady budou vyšší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Věci veřejné. Vy byste rušili regulační poplatky? Protože regulační poplatky se pravděpodobně opět stanou i tématem těchto voleb a asi dalších voleb, když ještě ty regulační poplatky budou. Vy byste je rušili?

Dalibor SADOVSKÝ, lídr strany v Karlovarském kraji /Věci veřejné/
--------------------
Tak my považujeme hlavně nesmyslný poplatek je regulační poplatek za položku na receptu, to skutečně považujeme za absolutní nonsens a budeme se zasazovat o to, aby to bylo vypuštěno. Ale v zásadě nemáme problém s regulačním poplatkem u lékaře. Skutečně zdravotní péče byla nadužívaná a nevidíme v tom zásadní problém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
TOP 09. Jako strana, řekněme staronová, protože jste zastoupeni v Poslanecké sněmovně, tak je jasné, že vy byste na regulační poplatky nesahali.

Josef MALÝ, předseda strany v Karlovarském kraji /TOP 09/
--------------------
V právním státě se mají zákony dodržovat. Pokud chceme, aby občané jezdili v obcích 50, pokud chceme, aby mimo obce jezdili 90 a po dálnicích 130, protože to je dáno zákonem, tak bychom měli zákony ctít. Pokud samozřejmě se najde většinová vůle a ten zákon se změní, pak je třeba respektovat zákon. Prostě, jestli chceme být právní stát, nesmíme se zákonům vysmívat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, u KSČM je to jasné. Vy jste pro úplné zrušení. Ano, pane poslanče, co jste chtěl dodat?

Pavel HOJDA, poslanec /KSČM/
--------------------
Já bych chtěl doplnit, že většinová vůle ve sněmovně je, a dokonce i na případné přehlasování. Alespoň na některé poplatky. Ale u těch silnic je zapotřebí taky říci, že kraje dostávají bez těch 100 miliard, které se vyberou na spotřební dani, cca 11 až 12 miliard. A z těch můžou samozřejmě tyto silnice opravovat. Je otázka, jak tyto kraje, jak je využívají, jak je zařadit do rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, já děkuju za tyto odpovědi.

ČT, 17. 2. 2010, Pořad: Otázky Václava Moravce Speciál
Štítky
Osobnosti: Josef Malý
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme