Polčák: Prezident neplní svoji roli

Rozhovor s poslancem Stanislavem Polčákem

15. 7. 2013

Změnu ústavy chce navrhnout TOP 09. Do dvou týdnů prý přichystá návrh, který jasně vymezí pravomoci prezidenta při jmenování vlády. Inspirací je v tomhle případě německý model, podle které jmenuje premiéra nejdřív hlavu státu, další pokusy ale dostává sněmovna. Nová pravidla by se vztahovala i na současného prezidenta Miloše Zemana, pokud by je zákonodárci schválili. Já zvu do vysílání poslance TOP 09 a Starostů Stanislava Polčáka, současně předsedu sněmovního ústavněprávního výboru. Dobrý den.

Dobrý večer.

Pane poslanče, jakým směrem by se tedy měla podle představ TOP 09 změnit ústava, můžete stručně říct ty hlavní body?

Samozřejmě můžeme mluvit o širokospektrálním dopadu změn ústavy, ale to není cílem té úpravy, my bychom se chtěli především zaměřit v této chvíli pouze na ty otázky, které vyvolává současný postup prezidenta republiky, to znamená, na otázky jmenování vlády a jeho odpovědnost v rámci současného ústavního vymezení kompetencí prezidenta republiky, protože prezident republiky, byť provádí jaksi kroky, které jsou poměrně sporné, tak podle ústavy není bez jeho politického jednání odpovědný. A to je do jisté míry střet právě s tím, kde člověk, nebo kde občané hledají tu odpovědnost pana prezidenta.

Rozumím tomu dobře, že podle představ TOP 09 by se ty pravomoci hlavy státu spíš omezily nově?

Ano, my si nemyslíme, že nemusí jít jenom nutně o omezení, jde o upřesnění vztahů ústavních orgánů, protože zde prezident republiky nerespektuje, zdá se, především to, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně a z ní má vycházet, má si samozřejmě říct o důvěru, tu především ve volbách, kdy má odrážet složení Poslanecké sněmovny z hlediska toho, jak dopadly poslanecké volby. A pokud ve vládě, kterou si jmenuje prezident republiky, nesedí nikdo, kdo je zároveň tedy rovněž i poslancem, byl zvolen, získal určitý mandát, určitou legitimitu, a vláda je odvozena vlastně pouze od toho, kdo jak se zná s panem prezidentem, tak to samozřejmě neplní ten, tu roli, kterou v parlamentní demokracii Poslanecká sněmovna má a proč si samozřejmě i své zástupce občané volí.

Konkrétně tedy by prezidentovi, teď v tomto konkrétním případě Miloši Zemanovi, ubyl ten pokus při jmenování premiéra, přišlo by to na sněmovnu, je to tak, chci se dostat ke konkrétní věci?

Chci říci, že těch modelů je celá řada, a není to pouze tak, že bychom vytvářeli něco pro Českou republiku a typického, naopak, když se podíváte na řadu evropských států, tak je zde pravidlo, že dokonce hlava státu už od začátku přijímá takovouto většinu ve sněmovně vybraného poslance nebo vybraného předsedu vlády ...

Musí respektovat tedy.

Musí ho respektovat, ale na druhu stranu má teď modely, kde mu náleží pouze první pokus, kde to dělá podle své úvahy, ale vždycky by měl asi respektovat samozřejmě i vymezení té většiny, jak se nalezne ve sněmovně, je to, je to role ústavně odpovědného prezidenta, který samozřejmě nechce způsobovat chaos. My reagujeme na situaci, kdy prezident republiky, zdá se, ačkoliv si pozval všechny představitele politických stran, tak zvolil úplně jiné řešení, které prostě ve sněmovně nemá a v tuto chvíli, zdá se, tedy žádnou, žádnou důvěru.

Pane poslanče, prosím, je-li to možné, už jen několika slovy, neobáváte se, že by mohlo být nebezpečné ad hoc měnit ústavu po částech prostě podle toho, jaká je na místě politická nebo vládní krize?

Já si myslím, že my hledáme řešení, které by mělo být platné do budoucna a které by bylo i evropsky jaksi odargumentovatelné, to znamená, že se nejedná o nic atypického a v tomto smyslu se nejedná o pouze reakci na stávající aktuální krizi, o změně ústavy, i tady v této části se hovořilo již v zlé době, samozřejmě ta současná aktuální krize prezidentova rozhodnutí, to možná do jisté míry akcentuje, toto řešení, ale já odmítám to, že by se jednalo o účelovou změnu ústavy jenom kvůli Miloši Zemanovi, to určitě ne.

Poslanec za TOP 09 a Starosty Stanislav Polčák. Díky, na shledanou.

Taky, na shledanou.

Veronika Sedláčková

Český rozhlas Radiožurnál, 16. 7. 2013

Štítky
Osobnosti: Stanislav Polčák