× Pohněme s tím. Společně!

Polčák: Pohár naší trpělivost s Věcmi veřejnými přetekl

Rozhovor s poslancem Stanislavem Polčákem

27. 6. 2011

Noční jednání K9 skončilo krachem. Věci veřejné sice prosadili zdanění hazardu už od začátku příštího roku, jejich koaliční partneři ale nepřistoupili na další požadavky, třeba na přidání, respektive na 14 miliardový rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury příští rok, no, a jednání přerušily. Strany se navíc nedohodly na dalším termínu jednání.

Naším hostem je poslanec Stanislav Polčák, člen klubu TOP 09, Starostů a nezávislých. Dobrý den.

Dobré ráno.

A jak vy to vidíte po tom včerejšku? Těch rozmíšek, odchodu z jednání, patových situací jsme viděli hodně, je tato situace nějak vážnější než ty předchozí?

Tak rozhodně ta situace je vážná v tom, že my máme dojem, že jsme v oblasti programové učinili všechno pro to, aby tato koalice vydržela. Rovněž bych chtěl říci, že pokud jde o ten hazard, obě dvě strany, i ODS i TOP 09 chtěly rovněž zachovat zdanění hazardu k 1. 1. 2012 s tím, že si ovšem uvědomovaly, jak je to obtížné. Ten závazek, který my jsme včera přijali, je závazkem jaksi proklamativní povahy, že se obě dvě strany, nebo všechny tři i s Věcmi veřejnými budeme snažit o to, aby se ten termín 1. 1. 2012 stihl. Není to pouze věc, že by zde nyní byli jedni bojovníci proti hazardu. To dokazuje ovšem už minulý týden schválená novela loterijního zákona, která prošla díky pozměňovacím návrhům pana poslance Farského z naší strany.

Počkejte, pokud si ale dobře vzpomínám, pan ministr financí Kalousek minulý týden hned opakovaně mluvil o tom termínu od začátku roku 2013.

My jsme hovořili o tom, že ten rok 2012 je obtížně stihnutelný, nicméně udělá všechno se proto, aby se ten termín roku 2012 stihnul, ale nebylo to tak, že bysme ten, tento rok my vylučovali. My jsme pouze realisticky zhodnotili to, že v tuto chvíli musí jednat tripartita, že je pravděpodobně jasné, že tento zákon bude vetovat Senát a tudíž není možno vyvolávat u veřejnosti očekávání, která jsou nerealistická. Na druhou stranu jsme se včera zavázali k tomu, že všechny strany udělají všechno pro to, aby hazard byl zdaněn tou zvláštní loterijní daní už od 1. 1. 2012.

Pak je zajímavé, že stejně uvážlivě a opatrně a realisticky nepostupujete u dalších škrtů? Tam to jde velmi rychle.

Teď myslíte…

Teď myslím škrty, které jste prosadili v minulosti, myslím různá úsporná opatření, která dopadají na celou strukturu obyvatel České republiky. Tam postupujete velmi rychle a u hazardu jste váhali, zda to půjde rychle, anebo ne. To je poměrně zvláštní vzkaz voličům.

To bych chtěl ale vysvětlit, já to musím vysvětlit, protože jedná se o komplexní novelu zákona o dani z příjmu. To není dílčí věc. My jsme teď postupovali tak, že loterijní daň jako nová zvláštní daň bude zahrnuta do ne zvláštního, ale obecného zákona o dani z příjmu, a ten musí.

To chápu, ale takových komplexních novel je tady celá řada a postupujete vcelku rychle.

No, navíc jsme se tedy dohodli o tom, že uděláme všechno pro to, aby k tomu 1. 1. 2012 tento hazard byl takto zdaněn.

Takže i kdyby se rozpadla trojkoalice a Věci veřejné náhodou nebyly už ve vládě, tak garance vás jako poslance strany Starostů a nezávislých, člena TOP 09, klubu TOP 09, Starostů a nezávislých je taková, že hazard bude zdaněný od 1. ledna 2012?

Na našem slovu se nic nemění. My chceme zajistit zdanění hazardu zvláštní loterijní daní, kterou ostatně vymyslel a přinesl pan ministr Kalousek od 1. 1. 2012. Uděláme pro to všechno, ale nejsme hybatelé v Senátu a neumíme samozřejmě ovlivnit pana prezidenta, jak to tvrdí někteří jiná politici.

Jirka řekl, i kdyby se rozpadla koalice, na to já se chci zeptat. Má cenu držet vládu, když Věci veřejné jsou stranou, o které předseda TOP 09 tvrdí, že nemá jasný program, neustále proto jenom mění své požadavky?

Má to velkou cenu, protože my jsme k tomu dostali velmi jednoznačně velký mandát od voličů a tato hodnota, si myslím, že má pořád větší význam než jakési hnidopišení v problémech, které neustále někdo opakovaně vyndavá na stůl a to je bohužel, to jsou ultimáta Věcí veřejných. Nejprve to bylo ultimátum stran personálních požadavků, pak to bylo ultimátum časové a nyní se neustále objevují nová a nová ultimáta a takto vládnout dál nejde.

To, ale to si protiřečíte. Takto vládnou nejde, ale má to cenu.

Ne, má to cenu, protože my chceme, aby Věci veřejné uznaly, že ta odpovědnost je daleko širší než pouze ta, že si někdo bude bouchat jaksi pěstí do stolu a říkat - my zde máme ještě další požadavek, který chceme splnit. Oni by si skutečně měli uvědomit, že jakýsi pohár trpělivosti v tuto chvíli přetekl a i pan předseda Karel Schwarzenberg zavelel - programově jsme se dohodli na všem, my už prostě dál o programu jednat nechceme.

Jinými slovy nepřipadá v úvahu, aby rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury příští rok byl 14 miliard, nepřipadá v úvahu, aby učitelé příští rok dostali přidáno 4 miliard korun? To jsou ty věci, které včera zmiňovali zástupci Věcí veřejných jako ty, o kterých se vede spor, na kterých jste se nedohodli, při kterých vy jste přerušili ta jednání.

Rozumím vám, ale pokud jde o platy učitelů jako pedagogických pracovníků, tak tomu se musím trochu usmívat, protože o to se žádný spor nevedl. Pokud jde o platy u pedagogických pracovníků, bylo opakovaně sdělováno, že koaliční smlouva platí. Tady tento závazek je, nikdo to nezpochybňuje. Pokud jde o část, která se týká zachování jaksi limitů investic do dopravní infrastruktury, tak v koaliční smlouvě je to napsáno jasně, koalice zachová výši investic do dopravní infrastruktury, to si dovolím citovat, ale nikde není napsáno, že to bude přesně částka 14 miliard a jak bude složená.

Jaká by měla být tedy ta částka pro ten fond dopravní infrastruktury pro příští rok, aby byla zachována ta koaliční smlouva a přitom to nebylo těch 14 miliard, které tedy, jak říkáte, nejsou nikde psány, nejsou nikde garantovány?

Ta koaliční smlouva taky zná prostě zapojení prostředků PPP do tady tohoto procesu a navíc K9 není formátem vyjednávání o běžném zákonu o státním rozpočtu.

Na druhou stranu není legitimní, aby teď, když, řekněme, čistíte stůl, bylo jasno i v těch věcech jako je právě alespoň rámcově státní rozpočet na příští rok, aby například Věci veřejné věděly, jaký, s jakým rozpočtem alespoň rámcově mohou počítat jejich ministři? Mimochodem musíme připomenout, že to byly právě resorty Věcí veřejných, ve kterých se mimořádně škrtalo v loňském roce, ať už je to vnitro, anebo další.

A škrtalo se dramaticky i na obraně, škrtalo se dramaticky v resortu.

Ano, ale není žádným, není žádným tajemstvím, že právě to byly, že bylo to vnitro, kde, řekněme, dopady těch škrtů byly velmi, velmi silné a velmi se proti nim protestovalo.

Já si myslím, že se škrtalo samozřejmě i v jiných resortech, to byla podstata mé odpovědi, nicméně nemůžete takhle jaksi poměrně tupě chtít pouze vědět, kde budou výdaje ze státního rozpočtu. Musíte vědět i tu druhou stranu mince, to znamená, kde v tu chvíli se ty prostředky uspoří. A my jsme se na to Věcí veřejných ptali, pokud to chtějí mít takto zásadně, konkrétně stanoveno, kde se na jiné výdajové stránce ty prostředky uspoří. Protože je třeba si uvědomit jednu věc. V tu chvíli, když se to neví, tak samozřejmě potom by to bylo na vrub celkového zadlužení České republiky a to my nemůžeme nikdy připustit, takže dokud Věci veřejné neřeknou, kde se těch 14 miliard vezme, tak nelze na jednání K9 si atrahovat nebo vzít jednotlivé ministerstvo a u nich hovořit o výdajích a u ostatních mlčet. To prostě takhle není možné.

Na druhou stranu není to, kde se dá ušetřit spíš věc ministra financí, tedy vašeho ministra?

Ne, já myslím, že primárně je to odpovědnost celé koalice a nelze to prostě vytrhávat a vzít prostě jenom od jednoho ministerstva. Samozřejmě pan ministr musí ty věci nastolit, on je nastolil a říkali jsme tedy v tu chvíli, jestliže chcete plus 14 miliard, řekněte, kde se ušetří, protože to nemůže být na úkor celkového zadlužení České republiky.

Pojďme dál. Co bude v dalších dnech? 30. června končí ultimátum, které Věci veřejné daly, bude třeba TOP 09 iniciovat nějaké další jednání?

Ne.

Takže.

My nevíme, co bude dál.

Takže bude prostě.

My, my jsme se programově podle našeho názoru dohodli, věta z koaliční smlouvy, která hovoří o investicích do dopravní infrastruktury platí. Zákon o státním rozpočtu se začíná připravovat, ta debata je dneska na stole. Jestli chtějí si Věci veřejné vyjednávat peníze pro pouze tuto kapitolu dopravní infrastruktury, tak je třeba říci, že státní rozpočet je složen asi z, já nevím, 400 kapitol, to znamená, dneska je třeba vyjednat celý rámec státního rozpočtu a nejedná se pouze o dopravní infrastrukturu.

Takže je dost dobře možné, že 30.června vyprší ultimátum Věcí veřejných a koaliční smlouva bude vypovězena?

Pokud Věci veřejné mají pocit, že při dohodě nad 99 % všeho to 1 % je tak limitní, že na tom závisí jejich účast ve vládním projektu, tak potom je to velmi špatný vzkaz voličům, i jejich voličům, protože prostě obětovali, obětují koalici pro plnění jejich rozpočtových priorit, aniž by přihlédly k tomu, že se musí stát vyvíjet jako celek.

Takže pokud vás dobře chápu, tak v těch následujících dnech může dojít ke změně pouze tehdy, když další jednání vyvolají Věci veřejné a přijdou, řekněme, s nějakým vstřícným krokem nebo ustoupí od těch svých požadavků?

Další jednání už bude pouze mezi panem premiérem a případně Věcmi veřejnými ohledně personálií, to znamená personálního zastoupení ve vládě. My už na programu skutečně nemáme co v tuto chvíli dojednávat, protože máme pocit, že jsme na drtivé většině všeho dohodli.

Stanislav Polčák, děkujeme.

Taky děkuji, na shledanou.

Jolka Krásná, Jiří Václavek

ČT 24, 27. 6. 2011

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Stanislav Polčák
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme