Plíšek: Jak vláda (ne)plní svůj legislativní plán

6. 1. 2015

Vláda schválila 12. března minulého roku plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014.

Tento plán obsahuje 166 úkolů, které zahrnují věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a nařízení vlády. Tradiční podoba plánu legislativních prací spočívá pouze v seznamu nadpisů jednotlivých návrhů, což znesnadňuje či přímo znemožňuje následnou kontrolu dodržování plánu a jistě by bylo vhodné do budoucna tento formát rozšířit alespoň o stručný popis.

V plánu legislativních prací pro rok 2014 si vláda zároveň vytkla devět priorit, u kterých by se tedy dalo předpokládat, že minimálně tyto úkoly budou zpracovány ve stanovených termínech. Bohužel však tomu tak není. Jednou z takto stanovených priorit bylo stanovení transparentnějších pravidel pro financování politických stran, a to změnou zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Dle plánu mělo návrh zákona vládě předložit ministerstvo vnitra v září 2014. Tento termín však nebyl dodržen a návrh zákona je navrhován do legislativního plánu na rok 2015.

Další prioritou, jež zůstala nenaplněna, je nastartování aktivní politiky zaměstnanosti novelami zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Ačkoliv ministerstvo práce a sociálních věcí do vlády v roce 2014 předložilo řadu návrhů zákonů, tato priorita mezi nimi není reflektována.

Třetí nedodrženou prioritou je zastavení daňových úniků, kdy ministerstvo financí mělo předložit návrh zákona o prokazování původu majetku. Tento návrh měl být předložen vládě v září 2014, nicméně také jeho projednávání má zpoždění a teprve 11. 12. 2014 bylo ukončeno vnější připomínkové řízení. Je tedy patrné, že předložení návrhu tohoto zákona má zpoždění. Z devíti stanovených priorit pro rok 2014 tedy vláda nedodržela stanovený termín u plné třetiny.

Ovšem i další položky plánu se plní značně liknavě. Z celkové kontroly dodržování plánu legislativních prací vyplývá, že vláda dodržela termíny, které si sama stanovila, pouze v necelé polovině případů. Dalo by se čekat, že například alespoň ministerstvo spravedlnosti půjde v plnění legislativních úkolů vzhledem ke své působnosti příkladem. Bohužel ani tento resort nevyčnívá z řady. O návrhu zákona o státním zastupitelství, který měl být předložen vládě v červenci 2014, se stále bouřlivě diskutuje, byť práce na jeho tvorbě probíhají již několik let a sama ministryně jej představila na tiskové konferenci. Faktem ovšem zůstává, že vládě tento návrh dosud předložen nebyl a zřejmě se tak ani do konce roku nestane. Podobný osud sdílí i příprava návrhu zákona o znalcích, tlumočnících a překladatelích, který měl být do vlády předložen v prosinci 2014. Tento návrh bude zařazen do legislativního plánu na rok 2015.

Plnění plánu legislativních prací vlády evidentně neprobíhá tak, jak by mělo. Uvedené návrhy zákonů nehodnotím z věcného hlediska. Na to bude příležitost v Poslanecké sněmovně. 

Martin Plíšek, poslanec TOP 09

zdroj: Lidové noviny, 6. 1. 2015, str. 11, Názory

Štítky
Osobnosti: Martin Plíšek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme