Pavera: Nepočítal jsem, že se stanu poslancem

Rozhovor s poslancem Herbertem Paverou

5. 11. 2013

Jaké byly vaše první pocity, když jste se dozvěděl, že jste byl zvolen do parlamentu?

Mé pocity byly rozpačité. Jednak jsem si uvědomil, že jsem díky podpoře voličů byl zvolen do Poslanecké sněmovny a že je nyní nesmím zklamat. Nadruhé straně jsem si také uvědomil, že zvolením se změní můj život. Já jsem totiž nepočítal s tím, že budu zvolen. A pak jsem byl i zklamán tím, že jsme jako strana dostali tak málo hlasů, i když na kandidátce byli slušní, pracovití lidé.

Oslavil jste to? Pokud ano, jak?

I když na oslavy moc nejsem, tak jsme si v sobotu pozdě večer otevřeli víno a připili si s manželkou a s přítelem mladší dcery na zdraví. Protože to je důležité pro náš další život i práci.

Pro naše noviny jste ihned po volbách uvedl, že byste rád souběžně vykonával i funkci starosty, abyste se svými kolegy dotáhl řadu věcí do konce. Které věci jste měl konkrétně na mysli?

Tak jednak potřebujeme dokončit některé stavby v obci (opravy chodníků a cest), připravit některá opatření snižující rychlost v obci a zvyšující bezpečnost občanů, dále plánujeme zrušení starého hřbitova, rozšíření nového, budování nového centra obce atd.

Je všeobecně známo, že se Bolaticím pod vaším vedením dobře daří a že obec rozkvetla. Co se vám podařilo, na co jste pyšný a kde ještě jsou rezervy?

Nejvíce si vážím nádherného přístupu lidí k účasti na rozvoji obce. Občané se zapojují do dění v obci ve velké míře, pomáhají při údržbě veřejných prostranství a rozvíjejí tradice a zvyky. Také si vážím skvělého kolektivu zastupitelů a zaměstnanců obce, kteří podporovali výstavbu v obci či zkvalitňování života v obci nebo všechno pomáhali realizovat. Bez toho všeho bychom nic nedokázali. Víte, finance jsou vždy důležité, bez nich nic neuděláte, ale daleko důležitější jsou dobré vztahy mezi lidmi. A snad se nám společně daří ty vztahy zlepšovat.

Jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít starosta, aby uspěl?

Myslím si, že nejenom starosta, ale lidé ve vedoucích funkcích by měli umět naslouchat, měli by jít ostatním příkladem svou pracovitostí, měli by umět pochválit i správně vytknout chybu, také by měli být rozhodní a v neposlední řadě by měli mít v sobě i určitý optimismus, aby jím nakazili ostatní.

Co říkáte na rozkol v sociální demokracii?

Tady se jasně ukazuje, jak některým lidem jde opravdu jen o moc. Jsem nesmírně zklamán přístupem některých členů ČSSD, i když na druhé straně jejich rozkol nahrává dalším stranám.

Těšíte se do poslaneckých lavic a myslíte si, že budete mít šanci změnit věci k lepšímu?

Těším se, že zkusím něco nového, ale mám trochu obavy, abych nebyl zklamán tím, co se tam děje.

Podporuje vás vaše rodina?

Má rodina vždy stála za mnou a je mi velkou oporou. Bez nich bych nedokázal většinu věcí, které se mi podařilo udělat. Mám je moc rád, i když na ně nemám někdy tolik času, kolik by si zasloužili.

Zuzana Urbánková

Týdeník Opavský a Hlučínský Region, 5. 11. 2013, rubrika: Zpravodajství, str. 10

Štítky