Lobkowicz: Vzniká tady paralelní ministerstvo zahraničních věcí. Zbytečně

Rozhovor s poslancem Jaroslavem Lobkowiczem

31. 8. 2011

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Dobrý večer. Po včerejší shodě vládních stran nad sociální reformou a ukončení kauzy Bátora se mohlo zdát, že koalici konečně mohou čekat klidné časy. Ale teď se zdá, že nevydržely ani 24 hodin. ODS totiž dnes do jednacího řádu kabinetu prosadila zřízení funkce státního tajemníka pro Evropskou unii a TOP 09, jejíž předseda je i ministrem zahraničí, je ostře proti. Požaduje dokonce k tomuto tématu smírčí řízení. Začaly středeční Události, komentáře.

Není to poprvé, co mezi ODS a TOP 09 právě tato otázka vyvolává kontroverze. Objevily se hned po loňských volbách, kdy bylo jasné, že zanikne post ministra pro evropské záležitosti. Znovu se otevřely loni v říjnu. Teď, jak se zdá, zcela vybujely na povrch. Oním eurotajemníkem by se měl stát dosavadní vrchní ředitel sekce EU na vládě Vojtěch Belling. TOP 09 své přehlasování vnímá jako porušení koaliční smlouvy. Vyvolala proto ono zmíněné smírčí řízení.

A první hosté. Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti za TOP 09 Jaroslav Lobkowicz. Dobrý večer.

Jaroslav LOBKOWICZ, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ

A člen téhož výboru za ODS Marek Benda. Dobrý večer i vám.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/

Dobrý večer vám i divákům.

Jakub ŽELEZNÝ

Pane Lobkowiczi, proč TOP 09 tak ostře protestuje proti změně jednacího řádu, která zavádí funkci státního tajemníka pro EU?

Jaroslav LOBKOWICZ

Tak TOP 09 se, za prvé, nelíbí způsob, jakým se to začalo zavádět. Již minulý týden  předložil ministerský předseda na vládu určité dokumenty, kde vznikl tedy tento nový úřad, tajemník pro evropské záležitosti. Toto bylo minulý týden, v momentě, kdy ministr zahraničních věcí Schwarzenberg byl na řádné dovolené.

Jakub ŽELEZNÝ

Promiňte, pane Lobkowiczi, ale z toho, co říkáte, tedy vyplývá, že TOP 09 vadí spíše ta forma, ty technikálie kolem toho? Já myslel, že mi budete odpovídat spíše na to, co vám vadí vůbec na tom zřízení té funkce.

Jaroslav LOBKOWICZ

I to jí vadí, i to jí vadí. Ale máme tady na jedné straně úřad vlády, který koordinuje veškerá ministerstva, a měl by působit směrem dovnitř. To je na jedné straně. Na druhé straně máme ministerstvo zahraničních věcí, které je velice loajální vůči vládě, a mělo by působit směrem ven. Jakmile vznikne paralelně něco k tomu, tak to bude, řekněme, takové další ministerstvo zahraničních věcí.

Jakub ŽELEZNÝ

Počkejte. Promiňte, promiňte, ale v programovém prohlášení vlády je jasně napsáno, že koordinace věcí EU bude, a teď cituji z toho prohlášení, v gesci předsedy vlády a bude realizováno prostřednictvím jemu podřízeného útvaru. Právě takový útvar teď ...

Jaroslav LOBKOWICZ

Který bude úzce spolupracovat s ministerstvem zahraničních věcí.

Jakub ŽELEZNÝ

Ano a to je a to je ale přece spíše argument ve prospěch toho tajemníka. Ten útvar by měl úzce spolupracovat s ministerstvem zahraničních věcí. Tím není přece řečeno, že to ministerstvo bude, řekněme, nějak zastiňovat. Pan premiér dokonce tvrdí, že je to jakási technikálie, mluvil o fetiši a je pravda, že zdůraznil, že ten tajemník nebude žádný ministr, že to bude spíše pracovní záležitost.

Jaroslav LOBKOWICZ

Jistě, to je zcela pravda, ale co se z toho stane potom. Ten člověk bude mít kompetenci, bude jednat s ostatními zahraničními ministry z Evropské unie ...

Jakub ŽELEZNÝ

S ministry pravděpodobně ne, pane místopředsedo.

Jaroslav LOBKOWICZ

... nebo se zahraničím v Evropské unii ...

Jakub ŽELEZNÝ

S nějakými tajemníky.

Jaroslav LOBKOWICZ

... a na to bude muset mít své lidi v Evropské unii, bude na to muset mít celý tým.

Jakub ŽELEZNÝ

Dobře. Pane Bendo, proč naopak premiér a ODS usilovali o to, aby tato funkce vznikla?

Marek BENDA

My jsme neusilovali o vznik žádné funkce. Tam nevzniká žádná nová funkce, nevzniká žádný nový úřad.

Jakub ŽELEZNÝ

Dobře. Tak pokud nevzniká nová funkce, proč se to, promiňte, muselo měnit na tajemníka? Proč to nemohl třeba pan Belling nebo někdo jiný, to je jedno, dělat jako stávající vrchní ředitel sekce?

Marek BENDA

Mohl to samozřejmě dělat, ale bylo třeba upravit jednací řád vlády, který počítá stále s tím, že máme ministra pro evropské záležitosti, ...

Jakub ŽELEZNÝ

Já tomu rozumím, pane Bendo ...

Marek BENDA

... kterého dávno nemáme.

Jakub ŽELEZNÝ

Jistě. Takže šlo o ten škrt. Ale ten škrt přece nemusel vyústit v to, že výsledkem toho škrtu bude slovo tajemník. Víte, ono je to možná slovíčkaření, ale pan premiér přece mohl tušit, že právě tímto typem slovíčkařením pana ministra zahraničí naštve. Ten spor se od voleb, jak už jsem říkal, objevil potřetí a pan ministerský předseda mohl tušit, že to neprojde jen tak. Navíc, pokud je to technikálie, tak pak ten titul státní tajemník opravdu na někoho může působit jako schválnost.

Marek BENDA

Státní tajemník, nevím, jestli na někoho působí jako schválnost. Fakt je, že už v dnešní situaci ..., na té situaci se nic nezmění. Zítra nebude nic jinak. Už v dnešní situaci jsme za situace, kdy pokud se nescházejí ministři a schází se náměstci, tak jejich jednání řídí vrchní ředitel, což je fakticky osoba pod nimi. Tak je rozumné, aby se ten vrchní ředitel jmenoval státní tajemník.

Jakub ŽELEZNÝ

Přejmenoval? Proč?

Marek BENDA

Protože to tak je a, upřímně řečeno, i ve vztahu k té Evropě, pokud probíhá jednání paralelně předsedů a vedle nich státních tajemníků, tak je blbé, aby na takové jednání chodil vrchní ředitel. To prostě tak chodí.

Jakub ŽELEZNÝ

Čili vy jste ho potřebovali povýšit, aby to nevypadalo hloupě, že on je ...

Marek BENDA

Ano.

Jakub ŽELEZNÝ

... "jenom" ředitel, abych to pochopil správně.

Marek BENDA

Ano.

Jakub ŽELEZNÝ

Pan premiér tedy dnes říkal to, co teď potvrdil i pan Benda. Je pravda, že ve stávajícím jednacím řádu byl neexistující náměstek neexistujícího ministra, takže se to asi muselo nějak změnit. A co říkáte tomu argument, že tento člověk potřeboval mít vyšší postavení?

Jaroslav LOBKOWICZ

Tento ministr pro evropské záležitosti existoval jenom velice krátce v Topolánkově vládě, a sice ...

Jakub ŽELEZNÝ

Promiňte, existoval i v té následující Fischerově vládě. Existoval po celou tu dobu toho volebního období.

Jaroslav LOBKOWICZ

Jistě, po celou tu dobu volebního období, ale bylo to vlastně kvůli tomu, že jsme byli tehdy předsednickou zemí Evropské unie. V té době mělo, ministerstvo by to snad ani nezvládlo pracovně, protože jejich úkoly stouply několikanásobně. Tyto úkoly teď nejsou a ministerstvo zahraničních věcí si je jisto, že by toto zvládlo též.

Jakub ŽELEZNÝ

Čili to není, čili není to o tom, že vy byste třeba chtěli, aby se obnovila ta funkce ministra pro evropské záležitosti, abych to pochopil správně? Ta byla podle vás spojena pouze s tím předsednictvím?

Jaroslav LOBKOWICZ

Podle mě byla spojena s předsednictvím. A když vznikala tato vláda, tak se říkalo, že se bude šetřit, že zkrátka budeme mít míň ministrů, míň výborů a tak dále a ono dneska se to blíží tomu, co to bylo.

Marek BENDA

Tomu samozřejmě rozumíme. Na druhou stranu je přece evidentní, že v dnešní situaci záležitosti Evropské unie jsou z 90 procent vnitřní záležitostí země. To není žádné zahraničí. Tam se přece rozhoduje o věcech, které za měsíc, za půl roku, za rok jsou aplikovány u nás. A proto taky koaliční smlouva, proto taky programové prohlášení, proto lisabonská smlouva jasně říká, že za koordinaci evropských politik je zodpovědný předseda vlády, protože je to prostě fakticky výkon funkce předsedy vlády a těžko se můžeme tvářit, že to může zůstat na ministerstvu zahraničních věcí.

Jakub ŽELEZNÝ

Mimochodem, třeba ta možnost obnovit to euroministerstvo nebo toho euroministra, ta nebyla nikdy ve hře?

Marek BENDA

To jsme nechtěli, to jsme právě pokládali za nevhodné a nepraktické, protože kde by byl on? Pokud je jasné ...

Jakub ŽELEZNÝ

Seděl, pokud vím, na vládě Alexandr Vondra, když byl euroministrem.

Marek BENDA

Teď nemyslím, kde by seděl, ale kde by v té struktuře byl.

Jakub ŽELEZNÝ

No, na vládě, pane Bendo.

Marek BENDA

Je jasné, že máme ministerstvo zahraničních věcí a máme premiéra, který za to zodpovídá.

Jakub ŽELEZNÝ

Ještě jedna věc, pane Lobkowiczi. Co konkrétně osoba pana Bellinga? Je i ta problémem pro vás, anebo ta v tom nehraje zásadní roli?

Jaroslav LOBKOWICZ

Já bych řekl, že ta v tom nehraje vůbec žádnou roli. Nám se jedná o to, že máme kompetenční zákon, máme programové prohlášení vlády, máme koaliční smlouvu a my bychom rádi, aby toto, pokud se dělá, aby nejdřív se o tom jednalo, řekněme, na K9, aby se třeba změnila i koaliční smlouva nebo aby se zkrátka něco udělalo, aby to bylo zkrátka tak předem tedy jasné, a pak se podle toho jelo.

Jakub ŽELEZNÝ

Na druhou stranu ale, pane Lobkowiczi, ten návrh přece není žádné novum. Jak už potřetí říkám, je to potřetí, co se od voleb tohle téma státního tajemníka objevilo, takže jste s ním přece museli počítat, že se jednou něco takového stane. A také jste museli počítat s tím, že ten jednací řád vlády by se měl upravit, protože neexistuje ten neexistující náměstek.

Jaroslav LOBKOWICZ

Jistě, ale mohlo se to udělat trochu jinak. Nemuselo se to udělat zrovna v týdnu, kdy pan ministr byl na dovolené, řádně omluven tedy. A vlastně když se jednalo o něm, o jeho kompetencích, tak by bylo slušné aspoň, kdyby byl u toho.

Jakub ŽELEZNÝ

Pan ministr si dokonce dneska, pokud si vzpomínám, stěžoval na to, že poslední verze té změny jednacího řádu byla vložena dnes v 9 hodin ráno, tedy v okamžiku začátku jednání vlády. To je úplně fér, pane poslanče Bendo?

Marek BENDA

To já nevím, to já fakt nevím. Já jsem u toho jednání vlády nebyl.

Jakub ŽELEZNÝ

Vy jste u něho nebyl, ale ...

Marek BENDA

Nejsem si jist, jestli se zrovna tahle část netýkala jenom toho, jak se mají ministři omlouvat premiérovi, ale to bych už spekuloval.

Jakub ŽELEZNÝ

Dobře, ale je zjevné, že TOP 09 právě tohle vadí, ten spěch nebo i to kdy, co, jak bylo kam předloženo.

Marek BENDA

Do vlády to přišlo minulý týden právě proto, že ministr zahraničí, na rozdíl od ostatních ministrů TOP 09, kteří trucovali, tak ministr zahraničí byl na řádné dovolené, tak bylo přerušeno.

Jakub ŽELEZNÝ

No, ale také tam nebyl tedy. V tu chvíli je přeci jedno, jestli někdo trucuje, nebo jestli je na dovolené.

Marek BENDA

No ne, protože tam nebyl, tak bylo přerušeno, bylo posunuto na tento týden. Tento týden se mělo řešit. A já tak trochu nechápu a myslím si, že to je spíš opravdu na to, aby si sedli jako předseda ODS s panem předsedou Schwarzenbergem a přestalo tohle stálé jako vyhrocování těch sporů na vládě. 90 procent času kolem toho mluví pan ministr Kalousek, jo. Vždyť to je úplně absurdní. To skoro ani není spor 2 předsedů stran nebo ministra zahraničí a předsedy vlády, ale je to spíš ...

Jakub ŽELEZNÝ

Promiňte. Pan ministr dneska, aspoň v té reportáži to tak vypadalo, opravdu nevypadal úplně nadšeně.

Marek BENDA

Nevypadal možná úplně nadšeně, ale myslím, že ta dohoda je možná.

Jaroslav LOBKOWICZ

Já si myslím, že dohoda ... Já si myslím též, že dohoda je možná a myslím i zapotřebí, dohoda. Ale zde se opravdu jedná o to, aby spolu jednali všichni tak, jak mají jednat, aby se nedělaly žádné, řekněme, podrazy, skoro se dá říct. To znamená ta poslední verze byla předána až včera odpoledne nebo dneska ráno ..., ne, včera odpoledne asi byla předaná, takže nikdo to nemohl už předem přečíst, prostudovat.

Jakub ŽELEZNÝ

TOP 09 také argumentuje tím, že to je na hraně koaliční dohody. Je pravda, že za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení, které podpoří alespoň polovina přítomných ministrů z každé dané koaliční strany. To se nestalo. Takže pak se ODS nemůže divit, že TOP 09 se to nelíbí.

Marek BENDA

Koaličně dohodnuté, ale takovýchhle situací bylo ve vládě ne jedna. Jako před rokem jsme byli přehlasováni TOP 09 a Věcmi veřejnými v otázce státních maturit. Taky jsme se neuráželi, taky jsme neodcházeli z vlády. Prostě jsme to akceptovali, že holt většina vlády má jiný názor, než to ... Před 14 dny bylo ve vládě vyvoláno hlasování o tom, jestli mají být registry účtů, nemají být registry účtů. Je to, prostě aby každá strana měla pocit, že v té vládě bude mít absolutní právo veta a jakmile se jí něco nelíbí, a to nejsou návrhy, které jdou do sněmovny, které pak potřebují získat těch 118 hlasů, jakmile se jí něco nelíbí, tak to bude vetovat. To se mi zdá, že dojdeme do stavu, kdy ta vláda teda nebude schopná přílišného fungování.

Jakub ŽELEZNÝ

Ještě zpátky k tomu, že v tom programovém prohlášení je opravdu napsáno, že ta koordinací věcí kolem EU bude v gesci předsedy vlády, a že ten útvar bude spolupracovat s ministerstvem zahraničí. Není tedy už tím jasně řečeno, že se TOP 09 opravdu nemusí ničeho obávat, nebo že se ministerstvo zahraničních věcí nemusí tedy o ten svůj píseček obávat, lidově řečeno?

Jaroslav LOBKOWICZ

No, tak ministerstvo zahraničních věcí je opravdu sehraný tým, který opravdu dobře pracuje. Ona vláda pracuje též dobře nebo úřad vlády pracuje též dobře v tom, co dělá, a teď ministerstvo zahraničních věcí si myslí, že tohlensto je v jejich gesci, že by se neměl jeden míchat druhýmu do jejich odbornosti.

Jakub ŽELEZNÝ

Ale, promiňte, v programovém prohlášení vlády je, že je to v gesci předsedy vlády. O tom já mluvím.

Jaroslav LOBKOWICZ

Je to v gesci, ale ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí.

Jakub ŽELEZNÝ

Na druhou stranu ...

Marek BENDA

Reálně to přece ...

Jaroslav LOBKOWICZ

Oni mají trochu strach, aby nevzniklo druhé ministerstvo zahraničních věcí.

Marek BENDA

Tomu já rozumím, ale reálně to přece dneska provádí ten úsek na úřadu vlády. Tu koordinaci evropských politik neprovádí, neprovádí ministerstvo zahraničních věcí.

Jakub ŽELEZNÝ

Ale je-li v programovém prohlášení napsáno, že koordinace je záležitostí premiéra, tak neříká premiér ale zřízením této funkce, která opravdu zní jako vysoká funkce, že na tu koordinaci jaksi sám nestačí, že na ni potřebuje nějakého státního sekretáře?

Marek BENDA

Že na to potřebuje nějakého člověka, který to fakticky fyzicky vykonává, no to většinou potřebujete, i jako ministr, i jako premiér.

Jakub ŽELEZNÝ

Já nebudu nikdy ministr, ani premiér, takže já to opravdu nevím, ale říkám si, že je to tak zásadní věc, že přece bych očekával, že ji pan premiér bude dělat jaksi /nesrozumitelné/.

Marek BENDA

Pan premiér ji samozřejmě dělá co nejvíc ve vztahu k ministrům, ale vyžadování materiálů, sbírání, porady náměstků nebude řídit premiér. To přece ...

Jakub ŽELEZNÝ

Pak je ale zase ta otázka, jestli na tohle je potřeba ten státní tajemník. Ale to bychom se, pánové, asi točili v kruhu.

Jaroslav LOBKOWICZ

Můžu ještě jednu větu k tomu?

Jakub ŽELEZNÝ

Jestli dovolíte, poslední otázku na vás, pane Lobkowiczi. Nebo jestli jste chtěl něco zásadního, tak samozřejmě.

Jaroslav LOBKOWICZ

Že většina států Evropské unie má takové tajemníky. Tito tajemníci jsou pod ministerstvem zahraničních věcí.

Jakub ŽELEZNÝ

Co si TOP 09 slibuje od onoho smírčího řízení, pane poslanče Lobkowiczi?

Jaroslav LOBKOWICZ

Aspoň já si slibuju, že vláda bude dál vládnout, že bude vládnout jednotně, a že se jim podaří prosadit všechny reformy, které chtějí dělat.

Jakub ŽELEZNÝ

Co to, pánové, ale přinese koalici? Malý problém, který bude rychle konsensuálně vyřešen, jak říká pan Lobkowicz, anebo další z řady velkých koaličních bouří?

Marek BENDA

Já myslím, že malý problém, který bude brzy vyřešený.

Jakub ŽELEZNÝ

Dobře. Včera to vypadalo, že jste se tedy, vládní koalice, tak nějak odpíchli od docela závažných letních bouří.

Marek BENDA

Závažných? Máte pocit, že nějaká z bouří posledních 3 neděl je závažná? V situaci, kdy se ve sněmovně projednávají zásadní reformy, tak se tady pořád bavíme jako, nezlobte se na mě, ale absolutníma ptákovinama. Jo, ať už je to jeden ministerský úředník ...

Jakub ŽELEZNÝ

No vy se, vy se, promiňte, vy se o nich bavíte, vy, vládní strany. Promiňte.

Marek BENDA

My mezi poslanci jsme úplně v pohodě.

Jaroslav LOBKOWICZ

My poslanci si nakonec docela dobře rozumíme, a když hlasujeme, tak je vidět výsledek hlasování.

Jakub ŽELEZNÝ

Dobře. Pánové, děkuji vám oběma, že jste přišli. Díky a na shledanou.

ČT 24, 31. 8. 2011, Pořad: Události komentáře

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme