Kalousek: Snažíme se o poctivou reflexi současné situace

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

16. 6. 2013

Lenka PASTORČÁKOVÁ, moderátorka

Krásné nedělní skoro poledne, vítejte v Partii. Zdá se, že nemůžeme mít chvíli klidu, jen co dozněly povodně přírodní, máme tady povodeň politickou. Koho spláchne a kdo zůstane v suchu a jaké škody zanechá, máme se připravit na předčasné volby? A co bude po nich? Nejen o tom v dnešní Partii s ministrem financí Miroslavem Kalouskem z TOP 09. Dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/

Hezkou neděli. Děkuji za pozvání.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A s předsedou Asociace krajů České republiky Michalem Haškem ze sociální demokracii. Hezký dobrý den i vám?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, poslanec /ČSSD/

Dobrý den a také děkuji za pozvání.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A telemostem vítám také místopředsedu středočeské ODS a primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho. Hezký dobrý den.

Raduan NWELATI, místopředseda středočeské ODS, primátor Mladé Boleslavi /ODS/

Dobrý den vám i divákům televize Prima.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A pane primátore, já začnu rovnou u vás. Současná situace v ODS, vy jste byl možná vůbec prvním straníkem, který vyslovil nahlas názor, že by se premiér měl poroučet z funkcí, pokud vše dobře nevysvětlí. To jste říkal, když jste mířil na výkonnou radu ODS. Po výkonné radě už jste ale svůj názor mírnil, čili zeptám se, jaký je váš názor dnes po tom, co paní Nagyová je ve vazbě, kdy se pan premiér omluvil, čili už si také asi není tak jistý a tak dále?

Raduan NWELATI

Tak já jsem chtěl na výkonný radě slyšet to, jestli, jestli pan premiér o tom, co udělala paní Nagyová, věděl, anebo ne, byl jsem několikrát ujištěn, že v žádném případě o tom nevěděl a že kdyby o tom věděl, takže samozřejmě by to řešil. V tuto chvíli já jsem mu ověřil a musím říct, že v tuto chvíli mojí podporu má, ale zároveň jsem ho také na výkonné radě řekl, že pokud se prokáže, že to není pravda, tak mojí podporou samozřejmě ztratí. Určitě pan premiér nese odpovědnost za výběr svých spolupracovníků a já musím říct, že vnímám to, že pro něj to musí být prostě vždycky velmi, velmi těžká situace, protože on se zklamal ve spolupracovníkovi, se kterým spolupracuje velmi dlouhou dobu, takže pro něj to musí být velice těžký. Na druhou stranu říkám, jestli o tom nevěděl, je to selhání prostě jedince, takže v tuto chvíli moji podporu má.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, pane primátore, to, výběr svých spolupracovníků, to je jedna věc, ale když se podíváme do policejního spisu, tak na straně 14 se tady píše, tedy budu citovat: "Dne 11. března 2013 v hovoru s Petrem Nečasem magistra Jana Nagyová sděluje, že měla zásadní rozhovor s generálem, kterému dala ty věci, aby to zjistil on, aby oni nepostávali někde s taxíkem." Tak není podle vás tato indicie proto, že pan premiér věděl o to, co paní Nagyová podniká?

Raduan NWELATI

Indicie to samozřejmě je, na druhou stranu je to vynětí z kontextu nějakého textu. Já se obávám, že toto jsou prostě šifry, který já neumím úplně dešifrovat, pro mě pan premiér je člověk, který vždycky mluvil z mého pohledu pravdu, mám pocit, že to je velmi vysoce morální, má svůj morální kredit a proto já mu věřím, když mně říká, že o tom nevěděl. A musím říct, že se, že se osobně velmi, velmi zklamu, pokud tomu tak nebude. A říkám, to, co jste teďko tady četla, to je prostě vytažený z kontextu, já nevím, jestli se to týkalo sledování někoho, nebo se to týkalo úplně něčeho jiného.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Takže paní Nagyová je podle vás ve vazbě neprávem, tedy jak ...

Raduan NWELATI

Já neříkám, že je neprávem, já počkám na další informace, který budou oficiální, který de facto sdělí policie, ne nějaký úniky z nějakého spisu.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A v úterý tady má být další výkonná rada ODS, čili vy tam jdete s tím, že panu premiérovi stále důvěřujete se všemi těmito informacemi, které máte?

Raduan NWELATI

V tuto chvíli ano, pořád já panu premiérovi věřím, když on mně opakovaně řekl, že o tom nevěděl, včera to zopakoval v televizi a dokonce se omluvil za činy, který on de facto nezpůsobil, což si myslí, že je správný krok z jeho strany.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A, pane primátore, to hlasování, které tam proběhlo, nebo bylo to vyloženě hlasování, když pan premiér říkal, že měl podporu dvě ku jedné od svých straníků, to bylo tedy veřejné, takto se hlasovalo?

Raduan NWELATI

Ano, takto se hlasovalo, musím říct, že já, hlasovalo se o dvou verzích, jedna byla, jestli na základě informací, který jsme získali od pana premiéra, mu vyslovujeme podporu a jedna byla de facto holá věta, kde bylo řečeno, že podporujeme pana premiéra. Já jsem trval na tom, že, aby tam bylo na základě informací, který jsme obdrželi od pana premiéra, že tam jsem ochoten zvednout ruku pro tu první verzi, že podporu premiéra jako holou větu bez toho, aby to bylo podložený na základě těch informací, který jsme od něj obdrželi, jsem odmítl a musím říct, že nás tam byla většina.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Byla většina, ale myslíte si, že kdyby to hlasování bylo tajné, že by to vypadalo jinak?

Raduan NWELATI

Tak ono sice nebylo tajné, na druhou stranu pan premiér nebyl přítomen toho hlasování, takže si myslím, že by vypadalo úplně stejně.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A jak to tedy teď vidíte v ODS potom, co paní Nagyová se ocitla ve vazbě, myslíte si, že sílí ta její kritika pana premiéra a názor, že by měl odstoupit?

Raduan NWELATI

Tak já se domnívám, já nemám, nemám nějaký indicie, že by sílil ten názor, že by pan premiér měl odstoupit. Já říkám, pokud se opravdu potvrdí, že o tom věděl a že nezasáhl, tak v tomto případě by určitě měl odstoupit jako premiér i jako předseda Občanské demokratické strany. A já si myslím, po tomto, řeknu, lidském selhání při výběru personálních, nedomnívám se, že by pan Nečas měl kandidovat příště na předsedu ODS.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A já tady mám ještě čerstvou zprávu, je to názor tedy předsedy oblastního sdružení ODS v Havlíčkově Brodě Oty Bence, který říká: "Jsme schopni, a mluvíme z pohledu ODS, udržet současnou vládní koalici i vládu, nicméně jsem přesvědčen, že Petr Nečas nemusí být tím zástupcem ODS na postu premiéra." Čili otázka je na místě, nemyslíte si, že by prospělo třeba i ODS v očích voličů, kdyby tedy tohoto člověka, předsedu ODS a tím i premiéra vyměnila?

Raduan NWELATI

Dokážu si představit i tuto variantu, na druhou stranu, jak jí provést, aby vydržela vláda bez pana premiéra Nečase, to si myslím, že bude trošku komplikovanější.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ale bude to v úterý asi na pořadu dne, jednání tedy?

Raduan NWELATI

Může to být i na pořadu jednání v tom úterý.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Dobře. Já se teď zeptám pana ministra. Pane ministře, vy jste řekl, že nepotopíte vládu a vlastně pana premiéra, pokud se zbaví všech lidí obviněných na úřadu vlády. Už řekl tedy, že není možné, aby paní Nagyová, tedy jeho pravá ruka, fungovala na vládě dál, je to tedy pro vás dostatečné, má pan premiér stále vaší důvěru?

Miroslav KALOUSEK

Víte, my celou tu záležitost pokládáme za velmi vážnou. A samozřejmě každý den, jak se objevují ty informace, tak to stále analyzujeme, koneckonců i proto jsme včera večer svolali zcela mimořádně zasedání našeho vedení. Máme samozřejmě spoustu otazníků k tomu, jak ta, jak ta akce proběhla, jestli musela proběhnout, tak, jak, tak, jak skutečně proběhla, jestli bylo nezbytné, aby mediálně byly propojeni hrdinové z Afghánistánu, pan Páleník a pan Kovanda s lidmi jako Rittig a Janoušek, to je samozřejmě spoustu otázek, které si klademe, nicméně není zřejmě pochyb o tom, že v bezprostředním, v bezprostřední blízkosti premiéra se děly skandální věci, které se dít neměly, já bych se vrátil k tomu vašemu úvodu, ta věc je vážnější, tím spíš, že povodně neodezněly, ony teprve teď začínají, protože teprve teď ty oblasti a lidé budou skutečně potřebovat pomoc a exekutiva musí udržet akceschopnost. My si nemůžeme dovolit mít tuto kouli na noze další týdny a měsíce. Proto jsme požádali koaliční partnery, abychom se dnes sešli, abychom chladně bez emocí hledali řešení z té situace, TOP 09 přináší řešení a na to jednání priority, které, s kterými tam jdeme, jsme jasně řekli, udržení akceschopnosti exekutivy, udržení programu vlády rozpočtové odpovědnosti do termínu řádných voleb. Také budeme chtít, abychom před sebou navzájem i před veřejností přestali mlžit, abychom skutečně jednoznačně řekli, co se přihodilo ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

To je tedy ta poctivá reflexe.

Miroslav KALOUSEK

To je ta poctivá reflexe. A já se  vám teď musím velmi omluvit, i divákům, vy mě teď budete bombardovat a já dopředu se snažím omluvit, vy mě teď budete bombardovat konkrétními otázkami na ta konkrétní řešení, co konkrétně na tom jednání budeme navrhovat, já vám rozumím, že se musíte ptát, ale vy, prosím, zase pochopte, že usedáme k tomu jednání dnes v noci, protože čekáme, až se pan předseda vlády vrátí z Polska. A že já prostě nemohu dříve, než zasedneme ke stolu s našimi koaličními partnery v okamžiku, kdy předseda vlády je v zahraničí, tady říkat s 10, 12-hodinovým předstihem konkrétní návrhy, které TOP 09 na tom jednání vznese, to se chci dopředu omluvit, to si budete muset ještě den počkat, nicméně ty priority jsou jasné, TOP 09 má řešení, chce udržet akceschopnou exekutivu a chce udržet program vlády rozpočtové odpovědnosti.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, teď se tedy zeptám pana místopředsedy, viděla jsem, že jste se už několikrát nadechoval až jste se taky usmíval, když hovořil pan primátor, tak se vás zeptám, jak na vás tedy působí, protože koukám, že máte na stole stejný spis policejní jako já, takže vy tedy domníváte, že pan premiér tedy musel vědět o tom, co všechno se děje?

Michal HAŠEK

Za prvé, máme na stole stejný materiál, který je otázkou, který je otázkou, já si myslím, že s ním přišli advokáti obviněných, to není žádná část policejního spisu, aby to nevypadalo, že Hašek tady má policejní spis a Kalousek má prázdný stůl. To za prvé. Promiňte, pane ministře. Za druhé. Ano, když jsem poslouchal pana primátora Nwelatiho, tak já jsem během dvou minut slyšel naprosto gumové stanovisko od toho, že naprosto věří panu Nečasovi, až po to, že pan Nečas pravděpodobně může být v úterý někým nahrazen v čele ODS a v čele vlády a je otázkou, na kolik paní Nagyová zasahovala do personální politiky v ODS, třeba včetně středočeské ODS, takže asi pan Nwelati ví, proč musí takhle hovořit. Ale já teď řeknu zásadní, zásadní věci, za prvé, zcela překvapivě souhlasím s ministrem Kalouskem, že nesmíme v této chvíli, kdy je tady ohromná politická povodeň, fakticky řešíme podle mě největší politický skandál po roce 89 v české politice, zapomínat na to, že tady byly živelné pohromy a v tom území je potřeba každodenně, aby fungovala státní správa, aby fungovaly samosprávy, aby se pomáhalo lidem.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pardon, a jak s tím koresponduje to, že tedy chcete rozpustit směmovnu?

Michal HAŠEK

Úplně jednoduše. Víte, já jsem totiž na rozdíl od pana Kalouska přesvědčen, že státní správa a samospráva v území bude pomáhat lidem, i když už tady nebude pan Nečas a nebude tady jeho vláda.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Vy si myslíte, že to půjdete úplně bez vlády?

Michal HAŠEK

Já si myslím, že to půjde bez této vlády, respektive může to jít s vládou v demisi, která dovládne do řádných voleb, ono je úplně jedno, jak se jmenuje ten který ministr, který třeba podepíše příslušné nařízení vlády o tom, jak se budou odstraňovat povodňové škody, prostě státní administrativa ten záchranný systém a samosprávy budou fungovat bez ohledu na to, kteří ministři teď dva měsíce povedou Českou republiku. A teď ...

Miroslav KALOUSEK

Asi jste chtěl říct mimořádných, ne řádných.

Michal HAŠEK

A teď, mimořádných voleb, promiňte, pane ministře, samozřejmě, předčasných voleb řekněme, ať je to přesné, korektní, děkuju. A teď k tomu samotnému skandálu. Čtvrtý den, kdy Česká republika je vystavena něčemu, co prostě ještě nezažila, já jsem přesvědčen, co by kdekoliv na západ od našich hranic vedlo automaticky k odchodu premiéra, aniž by se o tom muselo takhle složitě jednat. Pro nás je absolutně nepřijatelné, aby v situaci, kdy vrchní ředitelka kabinetu předsedy vlády je ve vazbě, kdy ve vazbě je bývalý šéf Vojenského zpravodajství, současný šéf Vojenského zpravodajství unikl vazbě jenom proto, že se přiznal, že pravděpodobně porušil zákon o spáchal trestný čin, sledoval osobu blízkou premiérovi a další lidi ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, to už tyto informace známe, pardon ...

Michal HAŠEK

Promiňte, známe, ale pro nás je to jasný důvod pro to, že si myslíme, že prostě by měl premiér skončit a s ním by měla skončit tato vláda. A když se podíváme ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A kdy by to tedy mělo být, kdy by měly být ty předčasné volby?

Michal HAŠEK

Podívejte, myslím si, že Petr Nečas by měl rezignovat sám, neměl by to dotlačit až, až ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Nevypadá to, že to udělá.

Michal HAŠEK

Já vím, ale je to trapné, podle mého názoru to už znevěrohodňuje celou vládu, koalici, znevěrohodní to Českou republiku jako celek v očích našich zahraničních partnerů a třeba v rámci toho Vojenského zpravodajství, v rámci našich aliančních partnerů. Já jsem přesvědčen, že tady bohužel byla nevratně poškozena pověst a dobré jméno české Vojenské zpravodajské služby a všichni ti ostatní, kteří tam poctivě léta pracují a dodržují zákon, tak jejich práce je teď devalvována bohužel tím, že dva lidé si neunesli svoji odpovědnost a neřekli ne paní Nagyové, když po nich něco chtěla.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A jak jste, pane místopředsedo, tedy s tím, s těmi hlasy, na kolik už máte jistých hlasů na předčasné volby?

Michal HAŠEK

Podívejte, nebudu tady říkat žádná čísla, kolik máme nebo nemáme jasných hlasů, prostě my jsme využili ústavního institutu o hlasování o nedůvěře vlády, to je svaté právo opozice takové hlasování vyvolat podle ústavy. A neumím si představit, v jaké jiné situaci, než této, by sociální demokracie k takovémuto kroku sáhla. Samozřejmě budeme jednat do úterka, včetně s politickými stranami, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, aby pokud premiér Nečas sám neodstoupí, a znovu opakuji, my bychom to považovali za nejčistší a nejférovější řešení, já připomenu, že před řadou let, kdy tady byla jiná koalice, byla tady jiná vláda a v té koalici byli, i pan Kalousek vyzýval tehdejšího premiéra, ať odejde, že je přítěží české politiky, ostudou české politiky, tehdy to ten premiér vyslyšel a odešel, tudíž se nehlasovalo.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, pane místopředsedo, s kým vším, s kým vším už jste o tomto jednali?

Michal HAŠEK

Já nebudu zveřejňovat tahle ta fakta, s kým jsme jednali nebo s kým se chystáme jednat, sněmovna má 200 poslanců, je složena z přesně definovaných politických subjektů a sociální demokracie se bude snažit oslovit do úterka, včetně všechny tyto parlamentní subjekty. Víte, myslím si, že hlasování o nedůvěře je mimořádný institut, není to tak, že bychom je svolávali jenom tak z krátké nebo dlouhé chvíle, ale podstatná je přece ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Tomu rozumím.

Michal HAŠEK

... podstata toho problému. Ta podstata problému je jasná, běželo tady masivní policejní šetření, mimochodem zahájené už začátkem loňského roku kvůli tehdejšímu státnímu zástupci Grygárkovi, od něj vedou vazby k takzvaným kmotrům a od kmotrů se policie dostala až k paní Nagyové, až k šéfům Vojenského zpravodajství.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, to si diváci už mohli přečíst v médiích, já bych se ještě zeptala pana ministra ...

Michal HAŠEK

Promiňte, ale to je přece vážná věc, nic takového tady dosud po listopadu ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ne, pane ministře, já se totiž chci, já se chci totiž zeptat, zeptat vás, jestli si, pane ministře, jestli pan premiér věděl nebo nevěděl o tom, co podniká paní Nagyová, že nechává někoho sledovat Zpravodajskou službou, není, nebylo by ve finále horší, kdyby o tom pan premiér opravdu nevěděl, že by to vlastně podkopávalo tu jeho autoritu jakožto premiéra, kterou měl?

Miroslav KALOUSEK

Nehněvejte se, já si myslím, že vláda má na starosti daleko důležitější věci, jestli pan premiér věděl, nebo nevěděl.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ale mě to zajímá, samozřejmě.

Miroslav KALOUSEK

Samozřejmě, lidi to možná zajímá, ale určitě já nejsem ten, kdo to bude zkoumat a přiznám se, že ani nejsem ten, koho to nějak zvlášť zajímá. Víte, pro mě je to skoro prašť jako uhoď. Buď o tom věděl a pak je to samozřejmě problém nebo o tom nevěděl ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Já se na to ptám proto, že mu to tedy evidentně, pokud to nevěděl, ti vojáci, ti zpravodajci neřekli a o čem to tedy svědčí.

Miroslav KALOUSEK

Svědčí to, svědčí o tom, že, svědčí to o tom, že ten, že ten bezprostřední spolupracovník, ať jsme tedy ganderově korektní, že ten bezprostřední spolupracovník měl takový vliv, jako kdyby to byl premiér sám, a to si skoro myslím, že to je opět problém pana premiéra, že tohle připustil, takže říkám, pro mě je to jako prašť a uhoď a já si nemyslím, že členové vlády se ničím takovým mají zabývat. My se musíme zabývat tím, abychom byli akceschopní a našli řešení ze situace, my přicházíme na to koaliční jednání s tím řešením, s těmito prioritami a vězte, že tam opravdu se nebudu ptát a nebude řešit, zda něco věděl nebo nevěděl, co mu řekl jeho nejbližší spolupracovník.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A pane ministře, když už jsme u toho, u toho koaličního jednání, tak já vím, že vy nechcete příliš naznačovat, nebo vůbec nechcete naznačovat, ale musím se na to zeptat, budete tam řešit i to, že by ODS mohla vyměnit svého hlavního člověka, tedy předsedu a s tím i premiéra, protože se spekuluje i o tom, že by mohl Petra Nečase nahradit současný ministr Kuba.

Miroslav KALOUSEK

Budeme tam, paní redaktorko, řešit to, co jsem před chvíli pravil, to, co je naší povinností, zůstat akceschopní vůči územím, vůči lidem po povodních ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A zůstanete akceschopní s tímto premiérem?

Miroslav KALOUSEK

Zůstat akceschopní a také dodržet, pokud možno, slib našim voličům, že program vlády rozpočtové odpovědnosti je program pravicové vlády, udržíme až do řádných voleb.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A jde to s tímto premiérem?

Miroslav KALOUSEK

Zda se nám to podaří nebo ne, nevím, ale TOP 09 pro to má řešení a přijde s návrhy a ty konkrétní návrhy opravdu, nezlobte se, budeme klást až večer u stolu. Vy jistě dobře víte, že nemohu ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ale nevylučujete to, že je to tahle ta varianta.

Miroslav KALOUSEK

Ne, já vůbec neodpovídám na tu otázku.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

No, to jsem si všimla, právě proto se snažím ...

Miroslav KALOUSEK

Nemohu a omlouvám se za to vám i divákům, protože konkrétní, konkrétní náplň toho řešení, s kterým přicházíme, aby směřovalo k těm prioritám, tu opravdu můžeme říct až dnes v noci u stolu našim koaličním partnerům.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Dobře, počkáme si, tedy, pardon, tak stručně prosím jenom.

Michal HAŠEK

Víte, velmi stručně, já teda nevím, co se ještě musí stát, aby pochopila i TOP 09, že vláda v téhle té konstelaci prostě nemá šanci pokračovat. Ano, formálně můžete sedět v těch křeslech, formálně můžete naplňovat svoje priority vlády o rozpočtové odpovědnosti a boje s korupcí, připomínám taky tuto nálepku. Já myslím, že zvlášť po tom zásahu protimafiánského útvaru v úřadu vlády toto je velmi pikantní věc, já si myslím, že to chce rozum do hrsti ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pane místopředsedo, pardon, a pro vás ...

Michal HAŠEK

Máte odpovědnost ve svém názvu, TOP, jedno z těch slov, kromě tradic, je také odpovědnost, máte odpovědnost za celou Českou republiku, za celou českou politiku ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pane místopředsedo, pardon, omlouvám se, ...

Michal HAŠEK

Bylo by férové, kdybyste se k ní teď přihlásili, nebagatelizovali jste ty věci slovy vašeho předsedy Schwarzenberga a kdybyste ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Co byste, pane místopředsedo, říkal na tu variantu ...

Michal HAŠEK

... a kdybyste souhlasili s novými volbami. Já si myslím, že to je to korektní řešení.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A co ta varianta, že by se vyměnil, že by se vyměnil hlavní člověk z ODS.

Michal HAŠEK

A co to změní, kdy budeme vědět, že za 14 dní, za 3 týdny ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Já se jenom ptám.

Michal HAŠEK

... v rámci toho dlouholetého vyšetřování policie najednou se nerozkryjí další věci, najednou nebudou prohlídky v dalších státních podnicích, nebudou obviněni další lidé, prostě to podezření je tak silné, že samotné základy té vlády jsou tak hluboce otřeseny, že podle nás prostě nemůže pokračovat.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pojďme se tedy zeptat ještě ...

Miroslav KALOUSEK

Ta poslední, ta poslední věta, já chápu vaší opoziční rétoriku a respektuji ji, ta poslední věta není fér, protože to je úplně to samé, jako kdybych říkal vašim voličům před předčasnými volbami a co to změní, kde je napsáno, že kauza jeho, jejich hejtman Ratha, kauza Mostecké uhelné a spousta dalších kauz se neobjeví zase za měsíc, za 3 měsíce, za 5, nechcete snad přesvědčovat diváky televize Prima, že vy jste ti svatí, kterým se něco takového stát nemůže. Já to nechci, já to nechci zobecňovat, já to beru, já to beru za mimořádně vážné a chceme to a chceme to řešit.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Já si myslím, že diváci už si udělali, udělali názor. Pane primátore, zeptám se pana primátora, je ODS připravena i na tu variantu tedy předčasných voleb, máte nějaký plán B?

Raduan NWELATI

Tak já nejdřív se musím lehce, jestli mi dovolíte, lehce reagovat na pana Haška. Já se domnívám, on tady narážel, že já mám důvod, proč bych měl podporovat pana Nečase, já musím pro pana Haška říct, že s paní Nagyovou jsem mluvil jednou jedinkrát v životě, a když se podíváte na ty komunikace, který nejspíše probíhaly mezi paní Nagyovou a mezi poslanci, kteří jsou ve vazbě nebo exposlanci, kteří jsou ve vazbě, tak určitě víte, že naopak já jsem ten, který ve středních Čechách vždycky měl jiný názor než tito poslanci a vnitrostranicky jsem proti, proti nim. Pane Hašku, já si myslím, že je slušnost, když někdo mluví, tak mu neskákat do řeči, všiml jsem si, že to děláte i panu Kalouskovi, tak poprosím ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, pardon, já se omlouvám, ale teď vám skočím do řeči já, jestli byste se mohl vrátit k té otázce, tedy, jestli má ODS nějaký plán B, když dojde k předčasným volbám?

Raduan NWELATI

Tak já si myslím, nemusí být žádný plán B, pokud dojde k předčasným volbám, tak ty volby samozřejmě rozdají znovu karty a ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, ale co vy uděláte pro to, abyste znovu získali důvěru tedy voličů, protože teď to vypadá, že evidentně bude klesat?

Raduan NWELATI

Tak já si myslím, že ono to, co se děje v poslední době, naopak je, by mělo být připisováno ku prospěchu této vlády, protože když se podíváme, že se vyšetřují kauzy tohoto typu, že to neskončí pod stolem, že policie se nebojí zasahovat, to přece za jiný vlády nebylo, nebylo to ani za Zemana, který samozřejmě říkal akce Čisté ruce, nic se nestalo ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Tak jste to slyšeli, mělo by to být ku prospěchu této vlády. Co o tom soudíte, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK

Já myslím, že měl pravdu velmi moudrý člověk s velkými zkušenostmi a nadhledem, pan předseda Schwarzenberg, když to komentoval ještě v okamžiku, kdy byl opravdu velký informační deficit, a řekl, že je to jistá křižovatka, že pokud se prokáže, že ten zásah tak, jak byl proveden a ta obvinění tak, jak byla vznesena, že to skutečně bylo relevantní, že to tak být mělo, takže to může posloužit k posílení demokracie a k obrodě demokracie a že to může jít k dobrému, že však, že však ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

My si ale budeme muset počkat na soud.

Miroslav KALOUSEK

Že však ta strana, že však ta mince má i tu druhou stranu, pokud by se prokázalo, že tomu tak nebylo, že to možná bylo zbytečné divadlo a nikdo z nás to teď neví, tomu musíme prostě nechat nezávislému vyšetřování, popřípadě nezávislému soudu, takže se jednalo naopak o ohrožení demokracie. A já si myslím, že pořád musíme počítat s oběma možnostma, promiňte, češtinářům se omlouvám, a o to víc to bedlivě sledovat, nicméně to, co víme, že v bezprostřední blízkosti premiéra se děly věci, které se dít neměly, to je prostě fakt a s tím musíme nějak pracovat.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Já bych se teď tedy zeptala s dovolením na takzvaný politický díl, tak jak to sám pan premiér označil, tedy ono něco za něco, já pomůžu tobě, ty pomůžeš mně. Vy teď jako sociální demokracie kritizujete tyto trafiky, tedy přidělené oněm poslancům, čili chcete vy sami s touto praktikou naprosto skoncovat a kdy, s tímto trafikařením?

Michal HAŠEK

Podívejte, za prvé je třeba, abychom měli všechny informace z těch vyšetřovacích spisů, zatím se hovoří tady o téhle té záležitosti, hovoří se tam v tom obvinění o SMSkách mezi paní Nagyovou, panem Nečasem, kde se dohadovaly ty pozice pro ty poslance, a já připomenu, že to byli lidé, kteří odmítali zvednout ruku pro klíčové zákony, na kterých visel další osud vlády, takže tam to handlování mohlo mít příchuť, která už, řekněme, navodila záležitost až možného trestního stíhání. Nemyslím si, když byly uváděny jiné příklady, třeba volby orgánů Poslanecké sněmovny, že třeba to, že po volbách někdo trvá na principu poměrného zastoupení, tedy že každá politická strana získá křeslo ve vedení sněmovny, by byl takovýto politický díl, který by měl být nějak trestně postihován.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A tady pan ministr třeba s oblibou uvádí pana Tvrdíka.

Michal HAŠEK

Ti poslanci, pan Schwarzenberg, k tomu se hned vyjádřím, pan Schwarzenberg ještě v lednu letošního roku připustil, že v případě těch tří poslanců, vycházím z mediálních podkladů, že šlo o korupci, řekl, že ten jejich postoj před hlasováním o těch zákonech zaváněl vydíráním a že je dobře, že odešli ze sněmovny, nahradil je někdo jiný a oni si šli sednout do státních firem. Co se týká Jaroslava Tvrdíka, pak připomenu, že pan Tvrdík nevyhrožoval tehdejší vládě hlasováním proti nějakému zákonu, pan Tvrdík nesouhlasil s tím, jako ministr obrany, že se snížil výdajový rámec v jeho resortu, řekl, že za těchto okolností nebude pokračovat, odešel z pozice ministra, opustil Poslaneckou sněmovnu a není to taky tak, že by hned bezprostředně poté pak nastoupil do nějaké státem placené funkce.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Tak, pane ministře, je to tedy srovnatelné nebo není?

Miroslav KALOUSEK

Podle mě ano, za prvé, ty pozice, kam tyto poslanci byli nominováni, nejsou pozice exekutivní, nikdo se nestal prezidentem, nikdo se nestal ředitelem, jsou to pozice v dozorčích radách, kde stát dohlíží na to, zda management těch firem se chová s péčí řádného hospodáře a i opozice, jak pan hejtman dobře ví, tedy i sociální demokracie, v těchto dozorčích radách má své zástupce, má své nominanty, které vláda akceptuje a jmenuje, ta je tam a oni tam berou stejné peníze jako například pan Šnajdr. Takže to je prostě politická dohoda o tom, jak tyto dozorčí rady budou obsazeny. A já bych bral diskusi o tom, zda to je etické, zda to je ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, na to jsem se zrovna chtěla zeptat, je to eticky správné?

Miroslav KALOUSEK

No, ta diskuze by mohla být legitimní a dlouhá, pokud samozřejmě, že v reálné politice musíte dělat kompromisy, v reálné politice děláte kompromisy jak ideové, tak personální. A při těch kompromisech občas uděláte, tohle mě se netýká, já jsem žádné dohody neudělal, ale kdybych je udělal, hájil bych je stejně, protože jsem v politice dlouho a dělal jsem mnoho kompromisů ideových i personálních a při těch kompromisech uděláte občas věci, které byste normálně neudělala, protože je to kompromis, v zájmu nějaké vyšší hodnoty a pak je legitimní vést diskusi o etice takovéhoto kroku. Ale kriminalizovat takový krok, víte, já vám dám příklad, tedy z jiného, než politického prostředí, vezměte si, že na Nejvyšším státním zastupitelství dnes ve vedoucích funkcích je řada lidí, kteří když před rokem 89 chtěli být soudruhy vojenskými prokurátory, tak museli vstoupit do komunistické strany. Jinými slovy, aby mohli mít plnění, když bych vzal slova pana doktora Ištvána z tiskové konference, aby získali plnění, na které by jinak neměli nárok, museli tedy dělat tu práci, museli vstoupit do zločinecké organizace. A byla to korupce? Možná ano. A když po roce ..., jenom poslední větu, a když po roce 90 chtěli tyto soudruzi prokurátoři chtít zase být státními zástupci demokratického režimu, tak z té zločinecké organizace zase museli vystoupit, aby měli to plnění, na které by jinak neměli nárok a být státními zástupci. Z této, z této logiky ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Tolik malý exkurz ministra financí do historie.

Miroslav KALOUSEK

Ne, to není exkurz do historie, to je přirovnání, přece z této logiky mimo státní zastupitelství i soudy plné korupčníků.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pane ministře, takže rozumím tomu správně, že je to, říkáte tedy, že je to subjektivní, musí se to takto posuzovat, že tedy nehodláte s tím trafikařením v budoucnu úplně tedy skoncovat?

Miroslav KALOUSEK

Já to, promiňte, já to nevidím jako trafikaření, co se týče managementu, management je jiná věc, tam skutečně vybíráme ty nejlepší správce majetku, také jsou úplně jinak placeni, ti lidé v dozorčích radách mají 30 tisíc, management je placen tak, jak je neplacen management ve srovnatelných privátních firmách, ale v té dozorčí radě jsou lidé, které zastupují zájmy státu a tak, jako pan bývalý ministr a velvyslanec Kohout za sociální demokracii dohlíží na management v ČEZu, tak třeba za TOP 09 je tam, samozřejmě za ministerstvo financí, ale s politickou podporou TOP 09 tam sedí pan profesor Pačes a ti tam všichni spolu hlídají zájmy státu a já v tom nevidím žádnou trafiku.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Dobře. Já bych se, pardon, ještě s dovolením, dávám ještě příležitost ...

Michal HAŠEK

Pan Kalousek měl teď poměrně dlouhý prostor k vyjádření, já budu mnohem stručnější, a respektuji jeho názor.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Tak prosím, buďte stručnější.

Michal HAŠEK

Můj pohled je jednoduchý, všechna ta jména, co jste řekl, pane ministře, souhlasím, ale má to jeden zásadní problém, víte, tito tři lidé před tím vyhrožovali, že nepodpoří zákony, kvůli kterým by spadla vaše vláda, a to je naprosto diametrálně odlišná věc od těch dalších jmen, ani Kohout, ani Pačes, ani Tvrdík, nikdy žádné vládě nevyhrožovali, že nezvednou ruku pro nějaké zákony a ta vláda by se potom poroučela, takže já v tom vidím rozdíl.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Ano, tak diváci si udělají obrázek. Já se ještě jednou zeptám pana primátora, pane primátore, sama Miroslava Němcová, pokud si dobře vzpomínám, tak byla proti těmto, proti tomu udělování těch trafik oněm poslancům, tedy vy teď sám se tedy domníváte, že nejde o něco špatného, o něco tedy trestního?

Raduan NWELATI

Tak musíme odlišovat, jestli to je něco špatného, něco trestného. Já určitě mě nikdo teďko nemůže podezírat, že bych byl kamarád tady těch třech jmen, který tam byli zmíněny, na druhou stranu musím říct, že to nepovažuji za trestný čin, protože pokud bych to považoval za trestný čin a teďko panu Haškovi jenom řeknu, že se nebudu vracet do nějaké daleké minulosti, řeknu, bývalá vláda sociálních demokratů, krajská vláda sociálních demokratů, která byla menšinová, byla podpořena hlasy komunistů, tak vytvořila uměle místo pro paní Fialovou, bývalou poslankyni za KSČM, a dala ji pozici uvolněného, uvolněného předsedu nebo uvolněnou předsedkyni zdravotnického výboru, ta funkce neexistovala před tím, než se hlasovalo o důvěře, řeknu této menšinové vládě, a já nevím, jestli paní poslankyně nebo exposlankyně tehdy neřekla, že nezvedne ruku pro menšinovou vládu bez toho, aby dostala tuto trafiku, je to trestný čin, skončí tento pořad a pojede státní policie zatknout paní Fialovou za to, že přijala tuto funkci? Takže je to ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Takže tohle to, co se stalo, není důvodem pro to, aby pan premiér ztratil vaši důvěru. Tak necháme ještě pana ministra reagovat.

Miroslav KALOUSEK

Já beru, já beru legitimní diskusi o tom, zda to je či není etické. Ještě jeden exkurz. Pan profesor Masaryk, prezident, vzor naší republikánské morálky, o něm se vědělo, že přesvědčoval poslance, aby hlasovali jinak, než mají v úmyslu různými metodami, dokonce jim vyplácel peníze, což já si v dnešní době neumím představit, určitě si on sám také nemyslel, že je to etické, nicméně dělal to v zájmu nějaké vyšší hodnoty a reálná politika to občas přináší, ale odmítám, to znamená, pokud to někdo kritizuje jako neetickou věc, jsem ochoten tu kritiku akceptovat a diskutovat o tom, ale naprosto odmítám, že to je kriminální čin, to prostě není, politická dohoda nemůže být kriminální čin.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Prosím stručně, pane hejtmane.

Michal HAŠEK

Promiňte, ale je tady nějaký názor státního zástupce, policie zahájila úkoly trestního řízení, rozhodne soud, rozhodne soud, takže všechny politické názory v této věci jsou sice zajímavé, ale absolutně nerelevantní, protože pouze soud v rámci trestního řízení rozhodne o tom, zda někdo spáchal trestný čin a je vinen či nikoliv a všichni si počkejme na to odůvodnění.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pane ministře, já se ještě ..., mě zajímá ...

Miroslav KALOUSEK

Můžu snad říct svůj názor.

Michal HAŠEK

Samozřejmě, samozřejmě, ale neovlivňujme vyšetřování tím, že dopředu říkám, že něco je dobře a něco je špatně.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Jak tato situace, pardon, jak tato současná nestabilita politická ovlivní ekonomiku českého státu?

Miroslav KALOUSEK

Dlouhodobá politická nestabilita by jí určitě ovlivnila, nicméně jsme v pátém nebo šestém dni ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Čili na akciových trzích třeba už se to neprojeví.

Miroslav KALOUSEK

Ne, samozřejmě, že ne, pan, pan hejtman Hašek vzpomínal, jak tenkrát vyslyšel pan premiér Gross mých výzev, aby odstoupil,  pokud si dobře vzpomínám, trvalo mu to ale devět týdnů, a mezi tím dělala sociální demokracie všechno pro to, aby mě zabila. A ani těch, ani těch devět týdnů, ani těch devět týdnů tenkrát neohrozilo ani na akciových trzích, ani kdekoliv jinde, ekonomiku České republiky.

Michal HAŠEK

Jedna věta, víte, oni si možná, ať si teda připomeneme tu historii, on si možná tehdy vzpomněl na to Šrámkovo chvilku pomoc, chvilku škodit, vždycky se to může hodit, ale to nechme být. Stanislav Gross tehdy odešel jako premiér, rezignoval, nebyl trestně obviněn, natož odsouzen, myslím si, že prostě je to jiný případ. A teď pan Nečas by měl vzít prostě v úvahu všechny aspekty, myslím si, že by se měl zachovat jako chlap, jak vůči zemi, vůči své rodině, i vůči vládě a politice jako takové a měl by odejít z pozice premiéra, že řešíme ty další scénáře, je naprosto legitimní, vy máte názor takový, že ta vláda má dovládnout do roku 2014, my s tím nesouhlasíme, ale to je ...

Miroslav KALOUSEK

Já jsem chtěl jenom, pane hejtmane, uklidnit, že teď to nijak neohrožuje ekonomiku České republiky, protože tenkrát to trvalo devět týdnů a také se to nějak ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pojďme tedy k tomu přesně, co bude dál, protože hovořil se, pane ministře, o tom, že TOP 09 buď tedy už jednala se sociální demokracií nebo se chystá jednat, vy jste to popřel, čili nic takového v plánu opravdu není?

Miroslav KALOUSEK

To přece není možné, my samozřejmě běžně jednáme i se stranami v opozicích, se všemi demokratickými stranami, nenormální ke nejednat, normální je jednat, takže, ale sociální demokracie minulý týden, a je to její právo, požádala o hlasování nedůvěře vládě, jejíž my jsme členy a já jsem jasně řekl, že je pro nás vyloučeno, abychom až do toho úterka, než bude běžet to hlasování o vládě, ten radikální pokus prostě svrhnout vládu, aby běželo jakékoliv jednání mezi, mezi námi a sociální demokracií, což pan předseda Sobotka pochopil, protože toto je prostě normální politická slušnost.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pardon, a nemohla si to třeba ...

Miroslav KALOUSEK

Pokud dojde k tomu, že padne vláda, že prostě v Poslanecké sněmovně se pokusí vládu odvolat, no, tak samozřejmě musíme jednat se všemi demokratickými stranami a hledat politické řešení, pro mě za mě třeba i ty předčasné volby, nějaké řešení se najít musí, pak spolu musí jednat všechny strany. Ale do hlasování o nedůvěře vládě my nemůžeme se sociální demokracií jednat, protože sociální demokracie to jistě chápe.

Michal HAŠEK

Já jsem přesvědčen, já jsem přesvědčen ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Nebudete jednat?

Michal HAŠEK

Tak budeme jednat, evidentně TOP 09 s námi bude jednat až po úterku, já si myslím, že důležité je, jestli dneska večer TOP 09 přijde s tím, zda Petr Nečas má nebo nemá zůstat premiérem a jaké bude další řešení. Jestliže prostě ve sněmovně budete legitimizovat pokračování vlády v čele s Petrem Nečasem, svým způsobem přejímáte spoluzodpovědnost za všechno, co se v té věci uděje dál, tak je to věc TOP 09, je to její odpovědnost samozřejmě, sociální demokracie svolala to hlasování o nedůvěře, jak už jsem řekl, proto, že si myslíme, že Petr Nečas nemá pokračovat v pozici předsedy vlády a bylo by ideální, kdyby do úterních 14 hodin Petr Nečas z té funkce rezignoval.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A kdy už jsme, pane ministře, u toho, co teď říkal pan hejtman, tak nemyslíte si, že celá tato věc a to, že vlastně držíte ODS a pana premiéra, ve finále bude poškozovat třeba i vás?

Miroslav KALOUSEK

Já řeknu, opět budu citovat pana předsedu, ten včera na tiskové konferenci řekl, že naší první odpovědností je Česká republika, teprve potom prospěch strany. A my k tomu opravdu tak přistupujeme. My jsme koaliční partner ODS a koaliční partner se pozná vždycky v té jako složité a těžké chvíli, a k tomu slušnému chování koaličního partnera patří, že své názory a návrhy mu řekneme nejprve u stolu při jednání, vězte, že je máme, vězte, že máme řešení, jak udržet akceschopnost a najít východisko pro tuhle koalici, ale prostě zazní to nejprve u stolu s našimi koaličními partnery, prosím, pochopte to.

Michal HAŠEK

Já tomu rozumím, já tomu rozumím a nepáčím ani já, abych vám pomáhal, paní redaktorko, z pana ministra, s čím večer půjde TOP 09 na jednání, jenom dopředu konstatuji, pokud výsledkem toho jednání bude, že Petr Nečas pokračuje jako premiér, pak TOP 09 přebírá spoluzodpovědnost za věci, které se budou dít dál.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A já se ještě vrátím k tomu případnému vyjednávání, já jsem se na to ptala proto, se sociální demokracií, protože třeba v Praze teď vyjednává TOP 09 se sociální demokracií o podpoře, tak jestli by to nemohla být trošku paralela s tím, co se uděje na té celostátní úrovni?

Miroslav KALOUSEK

Já se velmi omlouvám, ale komunální politika a centrální politika, to jsou dvě úplně jiné roviny, už jenom proto, že komunální politika řeší úplně jiné roviny, po komunálních volbách v roce 2010 v řadě velkých a statutárních měst náš koaliční partner ODS obešel vítěze voleb, nechal TOP 09 v opozici a udělal koaliční smlouvu se sociální demokracií, koneckonců nejenom v Praze, jako v hlavním městě, ale v dalších 9 významných městských částech Prahy, tomu je tak doteď, přesto TOP 09 z toho nikdy nevyvozovala, že by to samé mělo být i na centrální úrovni, to jsou prostě dvě různé úrovně politiky a my z chování našeho koaličního partnera nevyvozovali, na komunální úrovni nevyvozovali, že se k nám takhle chce chovat i na úrovni centrální, o to víc nás trochu znechutilo, když události v Praze náš koaliční partner začal promítat do centrální politiky. Nás to nikdy nenapadlo.

Michal HAŠEK

Jestli mohu za sociální demokracii, my jsme tím druhým v Praze, který jedná, víte já si také myslím, že regionální a komunální politika je něco jiného, než politika centrální. A jestli v Praze například věci  dopadnou tak, že TOP 09 bude vládnout ve zbytku volebního období městu, a sociální demokracie, řekněme, třeba umožní zvolení nebo dovolení městské rady, ať si z toho nikdo nevyvozuje, že to má být nějaký trest na národní úroveň, prostě pro mě jako prvního místopředsedu sociální demokracie je nepředstavitelné při současném směřování TOP 09, aby tady existovala nějaká úvaha, například o společném vládnutí nebo podpoře nějaké budoucí vlády mezi sociální demokracií a TOP 09, říkám to dopředu, říkám to nahlas, a musely by přijít další povodně, ty živelné, nebo nějaká podobná přírodní katastrofa, která by mohla umožnit, abychom spolupracovali třeba v exekutivní úrovni.

Miroslav KALOUSEK

Spíš válka, spíš válka, pane hejtmane.

Michal HAŠEK

Doufejme, že nikdy, pane ministře.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Tak zeptejme se ještě pana primátora. Pane primátore, ...

Michal HAŠEK

To nepřivolávejme, ani povodně ne.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Pane primátore, to, co jste slyšel teď od obou našich hostů, tedy věříte tomu?

Raduan NWELATI

Teď jsem nepochopil, čemu bych měl ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Jestli věříte tomu, že se nechystá, tedy že nevyjednává TOP 09 se sociální demokracií, nebo se nechystá vyjednávat, třeba i s tím, že TOP 09 by mohla případně kalkulovat s tím faktem, že získá hlasy a přízeň voličů na úkor ODS?

Raduan NWELATI

Já tomu věřím, že TOP 09 nevyjednává s ČSSD ohledně převzetí moci ve státu a vlády, která, kterou by sestavili společně, protože věřím tomu, že TOP 09 podpoří i ODS v této době a že tuto krizi překleneme.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A já se ještě, pane ministře, přeci jenom zeptám na tu K9, protože, nebo koaliční jednání, protože to je asi teď to zcela zásadní, za prvé, máte už čas tedy určený, bude to dnes tedy?

Miroslav KALOUSEK

Nebo po půlnoci, bude to prostě do pondělí do rána.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Dobře a zazní tam i třeba z úst vašich nebo od pana předsedy Schwarzenberga, tedy ten návrh na to, aby se změnil předseda ODS?

Miroslav KALOUSEK

Paní redaktorko, ...

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Otevře se tam toto téma?

Miroslav KALOUSEK

Já rozumím tomu, že se musíte zeptat, ale zazní tam celá řada konkrétních návrhů vedoucích k tomu řešení pro Českou republiku a pro politickou scénu. Ani vylučovací metodou ze mě nedostanete, co zazní v těch konkrétních návrzích nebo nezazní, nemohu, nesmím. Tak jako vy se, tak jako vy se musíte zeptat, a já to respektuji, tak já jsem profesionální politik a smím první ty návrhy tohoto typu říct až u toho jednacího stolu a nenechám je ze sebe vypáčit ani vylučovací metodou, omlouvám se vám i divákům.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Co od toho čekáte, vlastně od té koalice, pane hejtmane.

Michal HAŠEK

Taková malá prosba za sociální demokracii a /nesrozumitelné/ tohoto státu, prosím, při tom jednání myslete na občany tohoto státu, na Českou republiku, nemyslite jenom na stranické zájmy, anebo eventuálně na ministerská křesla. Ten náš recept je jasný - konec vlády, ideálně po dohodě, to znamená, uznáte, že už není možné takto pokračovat pod premiérem Nečasem, jednání o pokračování vlády nebo o nových volbách sociální demokracie preferujme volby.

Miroslav KALOUSEK

Pane hejtmane, kdybychom mysleli jenom na sebe a na svá křesla, chováme se úplně jinak a chováme se, chováme se, chováme se vypočítavě.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Čas vypršel ...

Miroslav KALOUSEK

... právě proto, že myslíme na Českou republiku.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

Tak tolik dnešní Partie s našimi hosty, s ministrem financí a s předsedou Asociace krajů. Děkuji vám, že jste přišli.

Michal HAŠEK

Děkujeme.

Miroslav KALOUSEK

Hezký zbytek neděle.

Lenka PASTORČÁKOVÁ

A děkuji také panu primátorovi, že si udělal čas. No, a my si počkáme na to koaliční jednání a uvidíme, jak se to celé dál vyvine. Přeji vám hezkou neděli.

Prima Family,. 16. 6. 2013, pořad: Partie

Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme