Kalousek: S tímto prezidentem už nemusí být žádné volby. Předčasné ani řádné

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

29. 6. 2013

Je to, co v posledních dnech a týdnech zažíváme, zlom v polistopadových dějinách?

Já doufám, že ne. Ale je to křižovatka, to zcela jistě. Buď teď budeme dál pokračovat směrem k normální parlamentní demokracii se všemi ústavními zvyklostmi, jak platily posledních dvacet let, a s režimem maximálních osobních svobod pro každého, ať už je pravičák nebo levičák. Anebo pod vlivem přímo zvoleného prezidenta na křižovatce odbočíme ke korporativnímu státu nebo dokonce k putinovskému režimu, režimu mnohem autokratičtějšímu než doposud.

A může toho prezident skutečně udělat tolik? Když sněmovna jeho vládě odmítne dát důvěru, může tu neudržitelnou situaci tak nanejvýš protahovat.

Za předpokladu, že sněmovna jako prezidentův protihráč v tomto zápase bude ustrašená, může se prezidentovi podařit nastavit nové ústavní zvyklosti. Udělám vše, aby sněmovna panu prezidentovi ukázala, že tohle mu nemůže projít. Věřte mi, že pro mě není až takový problém, že končí zrovna moje vláda. Vlády přicházejí a odcházejí. My čelíme problému, že někdo chce zásadním způsobem měnit mechanismus, jímž se vlády ustavují.

Co všechno může sněmovna dělat? Proč například přestáváte mluvit o předčasných volbách?

Co by sakra vyřešily předčasné volby? Kde je záruka, že se po nich gosudar opět nezamyslí a nepostaví si úplně jinou vládu, než pro jakou tam bude většina? Třeba mu to tak přijde vhodnější a třeba mu agentura SANEP přinese průzkum, že to by lidé podporovali víc. Rozumíte, s prezidentem, který se chová takhle, nemusí být už vůbec žádné volby, předčasné ani řádné.

Tady si může myslet, že mu kyne zisk. Zbrojí na parlamentní volby, chce, aby o sobě Zemanovci dali vědět. Po volbách tato motivace logicky odpadá.

Ale to už je vaše spekulace o jeho motivech. Já musím trvat na systému, který neumožní takové chování.

Byl Miloš Zeman takhle bezohledný mocnář vždycky, nebo se dovyvinul v důchodu?

Takhle: je to osobnost, taky pro republiku něco udělal. Ale je to dávno, to se ještě choval jako demokratický politik, to mu ještě po boku nestál Martin Nejedlý (šéf české pobočky Lukoilu – pozn. red.), v jehož případě snad ani nevím, do které země patří.

Naznačujete, že za radikalizací na Hradě jsou ruské zájmy?

Nenaznačuji vůbec nic. Jen vím, že pan Nejedlý stojí vedle prezidenta a že pan Nejedlý je propojen s ruskými zájmy. Zda to má souvislost s chováním pana prezidenta, to nevím. Ale časově se to shoduje.

V čem by Rusku vyhovoval posun poměrů u nás?

Rusko vždycky mělo, má a bude mít zájem, aby Česká republika patřila do sféry jeho vlivu. K čemuž je autokratický režim jistě vhodnější než parlamentní demokracie.

Proč jste už odpískali plán vyslovit vládě předem nedůvěru?

Prezident si může jmenovat vládu podle svého. Ale zákonodárce, když psal ústavu, nepředpokládal, že by se tu někdy mohl objevit prezident, který najmenuje prezidentskou vládu, co nemá nic společného s žádnou stranou ve sněmovně. Zákonodárce při psaní ústavy nepředpokládal, že by se mohl najít prezident, který odvozuje legitimitu vlády od prezidentských voleb.

Zpětně viděno byla chyba, že vaše koalice přímou volbu prezidenta prosadila?

Zpětně viděno si někdo může říkat, že to byla chyba. Ale není až tak důležitý způsob volby Miloše Zemana, důležité je, jestli prezident ctí pravidla, nebo je posedlý výkonem moci. Vůbec si nemyslím, že by se Miloš Zeman choval jinak, kdyby byl zvolen parlamentem. Toto zažíváme ne proto, jakým způsobem byl zvolen prezident, ale proto, že prezidentem byl zvolen Miloš Zeman. Nicméně sněmovna má dost nástrojů prezidentovi vysvětlit, že si jeho vládu nepřeje a že chce, aby ta vláda co nejrychleji odešla.

Teď snad ještě máte většinu s ODS a LIDEM. Jste si jist postojem sociální demokracie?

Jistý si dnes nemůžete být vůbec ničím.

Jaké má sněmovna nástroje kromě hlasování o důvěře, které se může opakovat a protahovat?

Sněmovna má tři základní pravomoci vůči vládě a jejím návrhům. Za prvé schvaluje zákony, což by tuto vládu na pár měsíců nemuselo trápit, protože žádné zákony stejně předkládat nebude. Pak je to ono hlasování o důvěře. Při této úctě k parlamentu si umím představit, že by vládu ani prezidenta netrápilo, pokud důvěru ve sněmovně nedostane. Třetí věc: i vláda bez důvěry musí předvádět nějakou politiku a bude muset něco dělat. A to už se dostáváme k rozpočtovým pravomocím parlamentu.

Co když Rusnokova vláda předloží dobrý rozpočet, který se vám obtížně bude odmítat?

Už v té otázce je nesmysl. Rozpočtování není exaktní věda, nutně se tu promítají priority toho, kdo o něm rozhoduje, tedy většiny Poslanecké sněmovny. Rusnokova vláda nutně nemůže předložit dobrý rozpočet, poněvadž nemá nic společného s nikým ve sněmovně, a do rozpočtu může promítnout maximálně tak priority pana prezidenta a Jiřího Rusnoka. Ani jeden nemá se sněmovnou nic společného.

Co je za úvahou, že byste Rusnoka drželi pod krkem skrze rozpočtový výbor sněmovny?

Sněmovna má pravomoci vůči běžným přesunům v rámci rozpočtu už schváleného na rok 2013. Jednotlivé rozpočtové kapitoly jsou dost podrobně rozepsané, jaké a jak vysoké budou investice, co půjde na provoz. Logicky není v silách žádného správce kapitoly odhadnout, co se všechno může stát v příštím roce. Může být tuhá zima, mohou nastat mimořádné priority, cokoliv. Je naprosto běžné, kdy správce kapitoly musí žádat o rozpočtové opatření, a to tak, že si přesouvá peníze z jedné položky do druhé. Je-li to malý přesun, schvaluje mu to ministr financí. Je-li to významnější suma, nad deset procent dané položky, schvaluje to rozpočtový výbor sněmovny. Odmítá se to jen málokdy, jen u rozpočtových nemravností.

Kolik jich tak ročně bývá?

Každý rok víc než sto. A vláda, která do sněmovny vchází jako invazní komando, nemůže počítat se spoluprací v okupovaném území. A vím, že pokud parlament zaujme tuto pozici, žádná vláda nemůže vydržet déle než třiměsíce. To fakt nejde. Vy pak jako ministr nejste schopen zabezpečit běžnou agendu resortu. Koneckonců jsem byl dost dlouho předsedou rozpočtového výboru, abych věděl, že to nejde.

To jste ze sněmovny ostřeloval svou, levostředovou vládu.

To byli koaliční ministři, u nichž většina výboru věděla, že s nimi nakonec musí udělat dohodu. Ani tak to s námi neměli lehké. Teď budou chodit ministři do sněmovny, které pan prezident vyhlásil válku a která musí odpovědět naprosto stejně.

Je to důvod, proč má Rusnok problémy sehnat do své vlády ministry? Ministrem financí chtěl udělat vašeho náměstka Gregora, který mu ale odmítl.

Možná i proto, že pan Gregor jako mimořádně kompetentní náměstek je příčetný a přesně si uvědomuje, jak velké pravomoci má rozpočtový výbor nad jakýmkoliv ministrem. Žádný příčetný člověk nepřijme místo v Rusnokově vládě, pokud si uvědomuje, že rozpočtový výbor z něj do čtvrt roku může udělat trhací kalendář. To místo může přijmout jen člověk, který si buď neuvědomuje souvislosti, nebo mu to je úplně jedno.

Kdo vás tu nahradí?

To nevím. Samozřejmě mě to zajímá, i u ostatních ministerstev. Zatím když vidím tu sestavu, co se střídá na dvoře Kramářovy vily, myslím, že Jiří Rusnok musí být velmi smutný, že už umřel Zdeněk Nejedlý, protože to by byl ideální nominant do této vlády odborníků.

Berete to pojmenování vláda odborníků vážně?

Ale já například nezpochybňuji erudici Jirky Rusnoka jako ekonoma. Měl jsem tu čest s ním mnohokrát spolupracovat a vím, že to je mimořádně erudovaný a kvalifikovaný člověk. Za této situace převzít odpovědnost, o které stoprocentně vím, že jí nemohu dostát, na tom není nic ani odborného, ani odpovědného. Bez ohledu na obdivuhodnou míru znalostí, jimiž Rusnok disponuje.

Kde je načerpal? Při studiu politické ekonomie na VŠE v 80. letech ani potom ve Státní plánovací komisi asi ne.

Byla jedna trojka nadějných a jistě velmi talentovaných ekonomů, kádrových rezerv KSČ na Státní plánovací komisi: Rusnok, Ungermann, Fassmann. A vzhledem k tomu, že na rozdíl od některých svých kolegů Jiří Rusnok neměl problém s lustračním zákonem, mohl dělat kariéru ve státní správě i po revoluci. Někteří se museli jít realizovat k odborům. Nevím tedy, jestli zrovna ti dva zbylí z oné trojky, myslel jsem to obecně o Státní plánovací komisi.

Vaše vláda každopádně končí. Co byly její největší zásluhy?

Doufám, že mi prominete, když se teď soustředím na vlastní obor. Vládě nikdo neupře mimořádnou zásluhu, že stabilizovala rozpočet. Z deficitu 5,8 procenta, který jsme převzali po Fischerově vládě, jsme se dostali bezpečně pod tři procenta. Ve velmi nejisté době naše vláda prudce zvýšila důvěru republiky na kapitálových trzích. Druhá věc, za kterou jsem šťastný, je definitivní vyrovnání státu s církvemi.

Co byly vaše hlavní chyby?

Navždy mě bude mrzet, že TOP 09 zůstala osamocena s názorem, že druhý pilíř důchodů musí být povinný. Neměli jsme přistupovat na kompromis, který si vynutily VV a pak ho přejala i ODS, že druhý pilíř bude dobrovolný. Měl jsem říct: než dobrovolný, to radši nic.

 Dá se už teď říct, že vaše důchodová reforma ztroskotala?

Pořád věřím, že ne, a ještě něco navrhnu. Když se podívám do historie, jistá zdrženlivost tu byla obvyklá. Kuponová privatizace vypadala po prvních čtyřech měsících jako obrovské fiasko, pak se to masivně rozjelo. Stále jsem ještě tu naději nevzdal. Je ale jasné, že pokud do chvíle, než sociální demokracie začne plnit své destruktivní hrozby, nebude ve druhém pilíři aspoň třikrát tolik lidí co teď, může to sociální demokracie udělat.

Jaký byl premiér Petr Nečas?

Zásadně nehodnotím své kolegy nebo nadřízené. Nicméně věřím, že se mu podaří z této těžké životní situace se sebrat. Docela mě zamrzelo, že se mu z žádných oficiálních míst nedostalo poděkování. Já bych aspoň tady chtěl říct, že Petr Nečas dvacet let byl ve službách republiky, ať už v exekutivě, nebo jako poslanec, a že tu práci dělal nesmírně poctivě. Dělal spoustu chyb jako my všichni, ale za tu odvedenou práci pro Českou republiku si zaslouží úctu.

Stal se Nečas – a třeba to postihne i vás, oba vás ještě policie může obvinit z uplácení tří bývalých poslanců – obětí společenské atmosféry, která si žádala krev?

Tady se potkávají dvě různé věci. Společenská poptávka po potrestání kmotrů a gaunerů je zcela oprávněná. Každý z politické reprezentace ať si tu sáhne do svědomí, kdo jim to umožnil, kdo se jimi nechal ovlivňovat, a kdo ne. Každopádně tu politická reprezentace nese obrovský kus viny za to, že taková společenská objednávka vůbec mohla vzniknout. Jiná věc je, že i pod vlivem této společenské poptávky máme situaci, kdy se kmotři vesele plaví po Jadranu, a lidé, kteří jen přijali práci odpovídající jejich kvalifikaci, sedí v cele jako zločinci. Nad počínáním státních zástupců musí kroutit hlavou každý, kdo má elementární smysl pro spravedlnost a základní znalost práva.

Uzurpují si orgány činné v trestním řízení větší moc, než by jim patřila?

Já nevím, jestli cíleně, ale zvenku to tak vypadá. Je to podobné jako s prezidentem. Tak jako Miloši Zemanovi musí sněmovna ukázat: tohle si nemůžeš dovolit, i vůči justici musí velmi zdvořile zaznít: konejte v rámci vašich pravomocí, ale prosím pěkně, právní demokratický stát je charakteristický dělbou moci, to není justiční stát.

Pokud se ukáže, že konstrukce s uplácením exposlanců byla neúnosná a ta razie nepřiměřená, jsou v systému nástroje, jak povolat viníky k odpovědnosti?

Obecně: ano, pokud by někdo svou moc nadužil nebo zneužil, ale zatím nemůžeme tvrdit, že k něčemu takovému došlo.

Vy jste loni zpochybnil stíhání Vlasty Parkanové, že policie vyrobila neudržitelnou konstrukci.

Jsem si tím stále jist a jsem si jist, jak to u soudu dopadne. Ale takový spor může trvat dva až tři roky a dotyčný může být zatím zlikvidován, společensky i psychicky.

Budete hlasovat pro nový zákon o státním zastupitelství?

No, dokud se nevyjasní situace, kdy kmotři plují po Jadranu a lidé, co se rozhodli pracovat, sedí ve vazbě… Jak budu hlasovat, ještě nevím, ale že poslední události ovlivní názor každého zákonodárce, o tom nepochybujte.

 Mění se ve sněmovně nálada?

Nemůže se neměnit. Kolem toho zásahu to zapáchá a myslím, že to cítí celá společnost. Pokud se to nevyjasní, ochota zvyšovat pravomoci státního zastupitelství se bude ve sněmovně limitně blížit nule.

Jak do posledního dění zapadá, když si hlavní mediální dům v zemi, kam patří i LN, koupí Andrej Babiš, který jde do voleb?

Může to být souběh náhod, ale když taková akvizice přijde zrovna teď, je potřeba velmi zpozornět. 

Daniel Kaiser

Lidové noviny, 29. 6. 2013, rubrika: Rozhovor, str. 11

Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme