Husák: Zrušili jsme monopol České pošty

Rozhovor s poslancem Janem Husákem

25. 3. 2012

Václav MORAVEC, moderátor

Českou poštu nedáme. Řekli si ve sněmovně nejen opoziční poslanci, ale i část poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů. Vládní novela poštovního zákona, která definitivně od příštího roku ruší monopol České pošty na doručování obyčejných dopisů a pohledů, rozdělila sněmovnu. Levicoví poslanci a část poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů mají obavy, že liberalizace poštovního trhu zhorší dostupnost služeb České pošty. V současnosti jsou přitom pobočky nebo mobilní služby České pošty dostupné pro téměř všechny domácnosti v České republice. Průměrná vzdálenost k nejbližší poště je bezmála 3 kilometry. Existují však i dvě stovky poboček ze 3 400, jimiž Česká pošta disponuje, které od sebe dělí i necelý kilometr. Nakonec však v poslaneckém klubu TOP 09 a Starostů zvítězila loajalita k vládě nad principem stanovování minimálního počtu poboček České pošty.

Zrušení dalšího monopolu České pošty je povinné. Musíme převzít příslušnou evropskou poštovní směrnici, tedy poštovní balíček Evropské unie. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby z ODS jde o uvolnění poslední třetiny poštovního trhu. Závěrečné hlasování ve sněmovně bylo víc než dramatické. Dolní parlamentní komora odmítla pozměňovací návrh k vládní předloze, aby každá poštovní firma musela mít nejméně 3 400 poboček.

Milan URBAN, předseda sněmovního hospodářského výboru /ČSSD/

Já určitě stojím za tím, abychom zachovali dostupnost a efektivnost poštovní služby i v odlehlých částech České republiky, protože pošta je jedna z mála kamenných budov, které ještě v některých částech na venkově fungují. Jsem pro to, abychom zamezili vyzobávání rozinek, jsem pro to, abychom nenechal poštu platit ztrátu, která bude vynucena tím, že konkurence obsadí velká města. A jsem tedy pro to, aby liberalizace poštovní služby v České republice neznamenala ořezávání a likvidaci České pošty.

Václav MORAVEC

Návrh, aby každá poštovní firma musela mít nejméně 3 400 poboček, při prvním hlasování podpořila i významná část poslanců vládní TOP 09 a Starostů. Po křiku ministra financí a prvního místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska změnili poslanci jeho klubu názor a přiklonili se k původnímu vládnímu znění. Ministr Kalousek se pak za svůj výstup ve sněmovně omlouval.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ /21. 3. 2012/

Během hlasování o zákonu o poštovních službách jsem se ve vypjaté chvíli dopustil emotivního výlevu vůči svým kolegům z poslaneckého klubu, byť to bylo mimo mikrofony, tak technika v této místnosti je natolik citlivá, že předpokládám, že mě brala. Vzhledem k tomu, že mě asi brala, tak bych velmi rád, aby zaznělo, že se za svá slova stydím, že se velmi omlouvám. Mrzí mě to a prosím své kolegy a vás všechny, kteří to slyšeli, o prominutí.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/ /21. 3. 2012/

Poprosil bych všechny, zejména tedy poslance TOP 09 a Starostů, kteří mnozí během možná 60 sekund změnili názor na hlasování, a to hlasování dopadlo úplně jinak, aby se zamysleli nad tím, jak rozhodli, a až se budou zpovídat před voliči a budou jim vysvětlovat, že díky jejich rozhodnutí dnes jsme započali dílo zkázy a Poslanecká sněmovna díky vládním poslancům nastoupila cestu k rušení a zavírání poboček v těch menších městech a malých obcích. Myslím, že to je jediný důsledek, kterého jste, kolegyně a kolegové, dosáhli.

Václav MORAVEC

Se stanovením minimálního počtu poboček nesouhlasil například ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba z ODS s tím, že by pak firmy nemohly pružně reagovat na liberalizovaném trhu. Sama Česká pošta měla před rokem podle svých webových stránek 3 385 pošt a byla tedy o 15 míst pod navrhovaným limitem. Poslanci nakonec ve středu schválili vládou navrženou podobu řešení, takzvané univerzální služby, tedy poskytování základních poštovních služeb na celém území za přiměřenou cenu. Kolem tohoto řešení však panují spory. Vládní předloha totiž počítá s tím, že univerzální službu by v prvních pěti letech po liberalizaci měla poskytovat Česká pošta, ale na případnou ztrátu by se měly v takzvaném kompenzačním fondu skládat všechny subjekty podle svého podílu na trhu. Navíc by nevěděly dopředu, kolik mají zaplatit.

Svaz spedice a logistiky České republiky minulý týden varoval, že pokud parlament vládní návrh schválí, je možné ze strany členů tohoto svazu i dalších firem očekávat nejen ústavní stížnost, ale i stížnost k Evropské komisi a arbitráže proti českému státu. Členy svazu, jen pro úplnost, jsou například firmy DHL nebo ČD Cargo. Dalšími hosty Otázek jsou šéf sněmovního hospodářského výboru Milan Urban z ČSSD, vítejte po čase v Otázkách, hezké dobré odpoledne.

Milan URBAN

Dobrý den, vám i divákům.

Václav MORAVEC

A vítám místopředsedu téhož výboru Jana Husáka z TOP 09.

Jan HUSÁK, místopředseda hospodářského výboru PS /TOP 09/

Dobrý den, vám i divákům.

Václav MORAVEC

A pozvání přijal i šéf expertní komise Svazu spedice a logistiky Daniel Knaisl. I vám přeji hezký dobrý den, vítejte.

Daniel KNAISL, jednatel, General Parcel Čechy s. r. o.

Dobrý den.

Václav MORAVEC

Pro úplnost. Do Otázek jsme zvali i generálního ředitele České pošty, který však pozvání odmítl, proto je jeho židle, jak sami za pár okamžiků uvidíte, prázdná. Stejně tak v týdnu odmítl šéf České pošty pro ostatní média komentovat důsledky novely poštovního zákona právě pro Českou poštu. Milý divák, nechť si udělá názor. Začněme u vás, Danieli Knaisle. Nejsou už výhrůžky ústavními stížnostmi či dokonce arbitrážemi proti státu folklorem firem, jak si zajistit nejvýhodnější znění zákona, když se projednává v obou komorách parlamentu?

Daniel KNAISL

Já bych s tímto nesouhlasil. Já bych řekl, že to je spíš takový pokus dostat se aspoň trošičku do centra zájmu poslanců a médií, to znamená upozornit na problém, který tady fakticky existuje.

Václav MORAVEC

Je to tedy taktika vyhrožovat arbitrážemi, protože na arbitráže poslanci i novináři slyší víc než na...

Daniel KNAISL

Neřekl bych úplně taktika. Ale určitě naše první stanovisko, které bylo v mírném duchu, bylo přijato absolutně bez reakce, a tudíž naše druhé stanovisko již obsahovalo i některé reálné hrozby a dnešní moje prezentace tady je toho důkazem, že, že to mělo určitý smysl trošku pohrozit.

Václav MORAVEC

Ne, nečetl jsem, přiznám se, že poštu děláme vůbec poprvé, a i když jsem četl to první stanovisko, tak není to na základě toho, že hrozíte arbitrážemi. Aspoň že jste natolik čestný, že se přiznáte k tomu, že ty arbitráže jsou hrozbou, aby se dostalo sluchu vaší, vašemu svazu. Hrozbu arbitráží tedy nemyslíte vážně, protože nemůžete v současnosti říct, o jak velké peníze by šlo, předpokládám to správně.

Daniel KNAISL

Tak za prvé, zákon ještě nebyl schválen a my doufáme, že v současné podobě schválen ani nebude, že neprojde Senátem a že se vrátí zpátky do Poslanecké sněmovny. A samozřejmě neznáme konkrétní náklady, které to pro nás přinese, protože v tuto chvíli je zákon nijak nedefinuje a jsou otevřené. Když vezmeme jenom odhady České pošty, Česká pošta odhaduje svoji roční ztrátu dvě miliardy korun. Pan Husák odhaduje celkový poštovní trh 20 miliard korun, to znamená, když si to vezmu, zhruba 10 % celkového obratu poštovního trhu by měla být ztráta, která by měla být kompenzována České poště ve formě kompenzačního fondu.

Václav MORAVEC

To by bylo kolik? Když to tedy spočítáme, protože to je ta univerzální služba, o níž se mluví a o níž se vede spor. Kolik by to tedy znamenalo v těch prvních pěti letech, že by se platilo v rámci toho kompenzačního fondu?

Daniel KNAISL

Záleží na tom, jakou ztrátu by Česká pošta vygenerovala. Česká pošta sama odhaduje, že vygeneruje ztrátu ve výši dvou miliard korun. Pokud někdo předpokládá, že takovou ztrátu vygeneruje, tak samozřejmě vygenerovat ztrátu je vždycky jednodušší než, než zisk. Zvlášť když ví, že jsou otevřené peněženky jejich konkurentů, kteří budou muset tuto ztrátu zaplatit. Takže když to shrnu, 10 % z poštovního obratu celé České republiky má být ztráta z provozování univerzální služby. Když si vezmu, jaká je ziskovost spedičních a přepravních společností, ta se pohybuje vždy pod 10 %, tak to znamená, že naprostá většina přepravních společností po vstupu tohoto zákona do praxe bude ve ztrátě. To je prostě fakt, který vyplývá ze současného nastavení kompenzačního fondu. Já bych možná si dovolil udělat takový příměr. Současné nastavení kompenzačního fondu je takové, jako kdybyste nutil soukromého autobusového dopravce přispívat na ztrátu Českých drah. Tady totiž zákon míchá dohromady jabka a hrušky, nerozděluje skutečné poštovní balíky a ostatní zásilky. Jediný společný jmenovatel jsou zásilky do 10 kilogramů, a to zahrnuje všechno.

Václav MORAVEC

Je to správný odhad, páni poslanci, dvě miliardy korun, že by se platilo v těch prvních pěti letech. Oba dva kroutíte hlavou. Pane předsedo Urbane, začněme u vás.

Milan URBAN

Tak já bych především chtěl říct, proč je tady ten zákon, který...

Václav MORAVEC

To víme. Ten je tady kvůli tomu, že se, že musíme implementovat poštovní směrnici. To jsme divákům řekli.

Milan URBAN

Tak a my to můžeme implementovat tak, že přepíše tu směrnici, anebo to budeme dělat tak, že k ní budeme připisovat nějakou českou kreativitou něco dalšího, a to je, to je trochu ten výsledek současný. Víte...

Václav MORAVEC

Ten kompenzační fond je kreativita.

Milan URBAN

Je důležité podívat se vlastně, proč by se to mělo dělat? Mělo by se to dělat pro to, aby ta služba byla dostupnější všem občanům, aby možná byla efektivnější, aby platila stejná cena jak v hlavním městě, tak na venkově nebo v nejodlehlejších částech republiky. A to by asi dávalo nějakou logiku, proč takový zákon přijímat. A nakonec již v roce 1775 Benjamin, Benjamin, prezident americký, přijal zákon o poštovní službě, který říká, že ta služba musí být dostupná, musí být za stejnou cenu a ten zákon už platil v té zemi, kterou považujeme za kolébku demokracie, v roce 1775 a byl, bylo to proto, že to považovali, považovali za důležitou součást demokracie v systému.

Václav MORAVEC

Teď já vám nerozumím. Jde ta směrnice proti tomu exkurzu do americké historie roku 1775?

Milan URBAN

No ne. Je to v podstatě stejné. Stejně se na to musíme dívat teď tady z hlediska plnění té směrnice.

Václav MORAVEC

Ta směrnice se na to tak dívá. Ano, nebo ne?

Milan URBAN

Ta směrnice se na to tak dívá a ta směrnice, ten zákon, který přepisuje tu směrnice, se posunul tak, že svým způsobem říká, někdo má příležitost dělat tu poštovní službu v lukrativních částech, to znamená ve městech, někdo ji musí dělat, a to je Česká pošta, na venkově i v odlehlých částech. A teď si má ještě ta Česká pošta tu ztrátu hradit sama. A je to tak, že, že vlastně ta generovaná ztráta není dvě miliardy, jak o ní tady bylo hovořeno a dostávám se k tomu číslu, ale je to, je to záležitost, která se pohybuje v řádech někde 1,3 až 1,8 miliardy korun. Ale nemůže ji z 90 % hradit Česká pošta, když na trhu vzniknou firmy, které to budou dělat v lukrativních částech, budou tam generovat zisk a tedy ta ztrátová služba nemůže zůstat jen na České poště.

Václav MORAVEC

Kolik by, kolik by tedy podle vás, podle vašich propočtů se platilo v těch pěti letech z toho kompenzačního fondu České poště? Střízlivý odhad.

Milan URBAN

Je otázka, jestli to musí být kompenzační fond. Já si myslím, že může být, ale musí se na něm podílet rovnoměrně všichni a nějakými jinými parametry stanovit naplňování toho kompenzačního fondu, to za prvé. Nebo je debata, která byla i v Poslanecké sněmovně, jestli tedy stát chce, aby tato služba byla dostupná, aby byla všude v České republice za stejnou cenu, tak nechť ji tedy hradí stát z veřejných prostředků.

Václav MORAVEC

Ale k tomu nedošlo, k tomu nedošlo, protože ta verze je kompenzační fond.

Milan URBAN

Ta verze zatím je s kompenzačním fondem, ale jde to do Senátu, takže tam může být ještě nějaká debata. Klíčové je, aby nedošlo k rušení poboček České pošty, těch kamenných domů, protože tím by se dramatickým způsobem zhoršila dostupnost pro občany.

Václav MORAVEC

Pane poslanče, to znamená, kolik by tedy byl, byla ztráta hrazená z toho kompenzačního fondu podle vašich propočtů, protože vy jste pro tu vládní novelu zvedl ruku.

Jan HUSÁK

Já jsem přesvědčen, že ztráta nevznikne. A nevznikne z toho důvodu, protože trh v jiných evropských zemích byl liberalizován již v minulých letech, dokonce před termínem 2011, jako v Německu, v Holandsku, nikde tato ztráta nevznikla.

Václav MORAVEC

Když tedy dnes ztráta České pošty, říká Milan Urban, v rozmezí 1,3 miliardy korun až 1,8 miliardy korun, šéf expertní komise Svazu spedice logistiky Daniel Knaisl mluví o dvou miliardách, vy dokonce říkáte, že žádná ztráta nebude, že z toho kompenzačního fondu se nebude platit nic.

Jan HUSÁK

V podstatě ten kompenzační fond nebude naplňován, protože aby vznikla ztráta, která by byla hrazena z tohoto kompenzačního fondu, tak by naprvé, zaprvé musela by být vyčíslena. Zatím čísla, která jsou uváděna, jsou podle mého spekulace. To číslo nikdo neví.

Václav MORAVEC

Podle vás tedy Česká pošta, až ten, až ta novela poštovního zákona vstoupí v platnost, tak se zjistí, že Česká pošta není ztrátová v té univerzální službě. Chápu to správně.

Jan HUSÁK

Jestli mohu, tak doplním jednu věc. Tento zákon nepřenáší pouze směrnici Evropské unie do našeho právního řádu. V první řadě tento zákon ruší monopol České pošty tak jako v jiných evropských zemí. Tím vytváří soutěžní tržní prostředí, které, a to si myslím, by samo o sobě říkalo, že je úplným nesmyslem, jak fungují tržní mechanismy. Tržní mechanismy fungují tak, že ty ceny spíše otevření trhu, ať to bylo v jiných oblastech, znamená konkurenci, konkurence znamená vytváření služeb, které mají větší kvalitu pro občana. A toto je zásadní, o co nám jde a o co jde...

Václav MORAVEC

Vy jste viděl tržní prostředí na vesnici, že opravdu funguje tak, že, že například dodavatelé vody či elektřiny a podobně, to znamená těch, těch infrastrukturních služeb, že opravdu si lidé na vesnici támhle například na Slovácku mohou vybírat, protože tam jim funguje trh a jsou z toho celí blažení?

Jan HUSÁK

Ale tady mluvíme úplně o jiném trhu. Tady mluvíme o trhu...

Václav MORAVEC

No, mluvíme o podobném trhu, protože pošta, pošta poskytuje tu službu, tu univerzální službu v tom obrovském množství poboček, 3 400, a tam si myslíte, že to tržní prostředí opravdu i v zalehlých vískách zafunguje.

Jan HUSÁK

V každém případě Česká pošta jde do tohoto nového prostředí, do toho otevřeného trhu s obrovskou výhodou. Za prvé, sama usilovala o to, aby získala univerzální službu, respektive výkon základních služeb, získala poštovní licence. Získává ji pro toto první období bez soutěže na 5 roků. Pošta sama chtěla na delší období. Nevím...

Václav MORAVEC

A podle vás se ukáže, že nebude tak ztrátová.

Jan HUSÁK

...nevím, proč by vznikala ztráta, nevím, proč by měla vznikat ztráta, protože se bude pohybovat v tržním prostředí, tak jak nevzniká ztráta těm, kteří působí v tom komerčním prostředí v jiných oblastech i tady v těchto poštovních službách, tak přece podnikají pro to, aby generovali zisk a ne ztrátu.

Václav MORAVEC

Danieli Knaisle, tedy zbytečně malujete čerta na zeď. V kompenzačním fondu žádná ztráta nebude.

Daniel KNAISL

Musím říct, že jsem trošku jako v Jiříkově vidění z toho, co slyším od pana poslance Husáka. Já bych řekl asi několik odpovědí na argumenty, které teďka zazněly. Za prvé, zpráva o dvoumiliardové ztrátě nepochází z nějaké mojí hlavy, ale je to oficiální zpráva České pošty a jejich ekonomů. To znamená, já si dovolím více věřit ekonomům České pošty než spekulacím pana poslance Husáka. Za druhé bych chtěl říci, že tak jak je dneska opravdu nastaven ten mechanismus toho kompenzačního fondu, tak to nepovede k rozvoji konkurenčního prostředí a ke zlepšení služeb pro zákazníky, ale naopak v balíkovém segmentu to povede ke zdražení všech služeb. Odvody do kompenzačního fondu, dvojité výkaznictví, fakturace, odlišování zásilek do deseti kil, nad deset kilo a tak dále. Já bych jenom řekl jednu paralelu. Já nevím, jestli pánové si to uvědomují, ale kompenzační fond už jsme tady měli a docela nedávno, a to konkrétně v telekomunikacích. Mezi roky 2006 a 2009 existoval kompenzační fond takzvané univerzální služby v telefonních komunikacích. Tento fond byl po třech letech zrušen, bylo to absolutní fiasko. Do dneška probíhají soudní spory, které stojí daňové poplatníky České republiky milionové částky a ještě milionové částky stát budou, a od roku 2010 tento fond byl zrušen a starost o financování univerzální služby převzal ze sta procent stát. Mám tady dokonce důvodovou zprávu z toho zákona.

Václav MORAVEC

Podle, podle vás by tedy, jinak řečeno, měl být v Senátu zrušen ten kompenzační fond a měl by se na univerzální služby podílet státní rozpočet.

Daniel KNAISL

Tak, přesně tak.

Václav MORAVEC

Počítá s tím sociálnědemokratický senátorský klub, pane poslanče Urbane. Jak tedy změníte, protože teď je to ve vašich rukách, jako sociálních demokratů, jak tedy změníte tu novelu poštovního zákona?

Milan URBAN

Já si myslím, že ze Senátu to přijde zpátky do Poslanecké sněmovny s jistotou a že to bude v té podobě, kterou přijala menšina poslanců Hospodářského výboru. A to znamená takto, že bude určeno, aby vláda svým nařízením určila počet těch kamenných poboček na venkově pro Českou poštu, nikoliv že to bude v zákoně, ale i ta varianta je možná. Nakonec navrhovali ji poslanci TOP 09, respektive Starostů v TOP 09. A že bude asi ponechán ten kompenzační fond místo veřejných prostředků, ale že na tvorbě toho kompenzačního fondu se budou podílet všichni nějakým vyváženým rovnoměrným způsobem.

Václav MORAVEC

Včetně České pošty.

 

Milan URBAN

Včetně České pošty, ale ne tak, že by to byla jen Česká pošta, jak je navrhováno teď, z 90 %.

Václav MORAVEC

Jaká je vaše představa, kolik z té případné ztráty z univerzální služby, jaký podíl by měla Česká pošta, jestliže říká, že se v té univerzální službě, respektive může její podíl snížit o nějakých 25 %, o čtvrtinu po vstupu těch ostatních.

Milan URBAN

Ono to má, pane redaktore, ještě spoustu takových velmi specifických detailů, nuancí ten zákon, neboť v současném zákonu není možné náklady, ty čisté náklady spojené s provozem té kamenné budovy na venkově započíst k tomu, aby byly hrazeny jako ztráta z toho kompenzačního fondu. Tohle já, myslím, je potřeba dodělat, protože pak by to znamenalo, že tam nemusí být ten dům, že přijede jednou za týden, jednou za dva dny nějaké auto, bude mít tlampač, tam se lidé seběhnou a vyřídí se poštovní služby. Tak to bychom se asi vraceli prostě do nějakého 18. století. Myslím si, že je klíčové, aby byla zachována ta, ta budova. Ten provoz té budovy na venkově nepochybně ztrátový je a bude i do budoucna. A jestli tedy pošta bude mít na hrbu dělat jen venkov a velká města půjdou za privátními subjekty, které budou vytvářet zisk, tak samozřejmě ty privátní subjekty se musí podílet i na té ztrátě. A v této chvíli to není v rovnováze a v této chvíli je to navrženo tak, že 90 % té ztráty si bude hradit pošta sama, což by samozřejmě znamenalo v konečném důsledku likvidaci těch kamenných poboček, znamenalo by to omezení dostupnosti služby.

Václav MORAVEC

Vy jste tedy řekl, s čím přijde senátorský klub ČSSD a jak ten zákon pozmění. Připomínám, Česká pošta, největší zaměstnavatel v zemi, pracuje pro ni přes 33 tisíc lidí. Podle informací Otázek počítá vedení podniku s tím, že letos na konci roku klesne počet zaměstnanců pod hranici 32 tisíc. Teď to sami vidíte z grafu na svých obrazovkách. Česká pošta provozuje téměř 3 400 poboček, její tržby přesahují nějakých 20 miliard korun. Když přijde ten návrh, pane poslanče Husáku, v té pozměněné formě, o které mluví Milan Urban, jak se k tomu postaví poslanecký klub TOP 09, protože jste rozděleni vedví, a podle mých informací by Starostové mohli hlasovat právě pro ten poslanecký, respektive senátorský návrh ČSSD.

Jan HUSÁK

Tady nejde o rozdělení. Jde o to, že někteří členové našeho poslaneckého klubu považují stanovení počtu, pevného počtu poboček v zákoně jako dobrou vyjednávací pozici pro to, aby ve své konkrétní obci nebo ve svém regionu udrželi tuto pobočku. Tam je...

Václav MORAVEC

Oni jasně říkají, pro rozvoj obce je klíčové, aby měla školu, aby měla poštu, pokud se nemají ty obce úplně vylidnit.

Jan HUSÁK

V tom mají pravdu. Ale i dnes není v každé obci pošta, to je jedna věc. Za druhé, a to je úkol pro mne, abych ještě důsledněji vysvětloval jednu důležitou věc, že ten cíl, který je kladen nebo očekáván od toho pevného stanovení počtu poboček, že nezajistí, že v malé vesničce někde na Valašsku ta pošta zůstane. Jdeme do toho tržního prostředí.

Václav MORAVEC

Jinak řečeno. Vy tedy budete přemlouvat Starosty a Nezávislé, aby hlasovali pro vládní návrh, protože ani vládní nařízení nebo případně zabudování minimálního počtu poboček České pošty nezaručuje, že budou fungovat. Chápu to správně.

Jan HUSÁK

Nezajistí, nezajistí to, že ty pošty zůstanou, kde jsou, protože i Česká pošta se bude chovat tržně a bude vyvíjet maximální snahu, aby svoje pobočky, řekněme 5 poboček, umístila v centru Prahy a nikdo jí nezabrání, že těch 5 poboček někde v těch okrajových částech zanikne. Tam jde, a to jde, a to jsme naprosto zajedno v našem klubu, takže tam nejde o žádnou roztržku. Nám jde o kvalitu těch služeb, a to je věc, kterou si musíme vysvětlit, a ty mohou být zajišťovány i jiným způsobem. Uvedu příklad.

Václav MORAVEC

Jak to bude ošetřeno?

Jan HUSÁK

Můžu ještě uvést příklad?

Václav MORAVEC

Ne, jenom tady, jak to bude zajištěno, aby pošta jenom nekumulovala pobočky ve velkých městech a přitom byly zachovány ty, ty malé na vesnici, Milane Urbane.

Milan URBAN

Pošta to má nařízeno už teď a bude to muset dalších 5 let dělat, aby zachovávala tu službu.

Václav MORAVEC

Takže ta obava je lichá, kterou říká tady pan poslanec Husák.

Milan URBAN

Já myslím, že když se vrátíme na úplný začátek, na toho Benjamina Roosevelt, na ten zákon americký, podívejme se na to, ta dostupnost všude, ve velkých městech i v těch malých, na vesnici, musí být stejná, musí to být za stejnou cenu. A dnes to, dnes to funguje tak, že pošta to dělá, pošta dělá i velká města i malé obce, má samozřejmě jiné produkty než jenom tu univerzální poštovní službu. A žádná ztráta se nehradí, protože pošta tu ztrátu hradí sama sobě z jiných činností než z té univerzální poštovní služby. Teď se říká, dejme kus toho koláče na trhu někomu jinému, což je v pořádku, protože i tu Českou poštu to bude motivovat k tomu, aby se zlepšovala, ale na druhou stranu, nemůže to být v nějaké nerovnováze. Pošta nemůže dělat jen ztrátovou činnost a ještě tu ztrátu hradit, protože tady skutečně je riziko toho, že to nebude schopná ekonomicky utáhnout a bude muset ty pobočky v těch vesnicích a odlehlých částech republiky zavírat. A jestli tady to riziko existuje, tak já si myslím, že není možné na ten zákon přistoupit a není možné ohrozit tu dostupnost. Nehledě na to, že Česká pošta je státním majetkem a je to jeden z největších zaměstnavatelů, který zaměstnává 33 tisíc lidí, ale...

Václav MORAVEC

Vy jste řekl jasné slovo, že ten zákon vrátíte do Poslanecké sněmovny jako, jako sociální demokraté. Velmi stručně, pane poslanče Husáku.

Jan HUSÁK

Dobře. Já jenom řeknu k tomu, že Česká pošta nebo že někdo bude vyzobávat jenom to lukrativní. Uvědomme si jednu věc. Česká pošta vstupuje na tento liberalizovaný trh s obrovským koláčem na zlatém podnosu plným rozinek a nechce, aby ti ostatní poskytovatelé poštovních služeb jednu jedinou rozinku anebo několik rozinek sebrali. Ta Česká pošta má vybudovanou síť, za univerzální službu není účtována DPH, takže názory, a i to podle mě to strašení, a to bylo vidět v Poslanecké sněmovně, že je to využíváno v podstatě k politickým cílům před krajskými volbami.

Václav MORAVEC

Takže i vedení České pošty podle vás záměrně mate poslance sociální demokracie i Starosty a Nezávislé. Chápu to správně z toho, co říkáte.

Jan HUSÁK

Česká pošta jednoznačně vytvářela atmosféru mezi poslanci, že je špatné rušit to, co je cílem, a to monopol. Oni ho připouští, ale mají obavu a dělali všechno pro to. A ten návrh, který přijala opoziční skupina poslanců, byl podán na poslední chvíli z iniciativy ministerstva vnitra a bylo v něm obsaženo něco, co je naprosto nepřijatelné, a co bylo naprosto mimo pravidla nebo zásady projednané vlády. A to je vytvoření hrazení univerzální služby ze státního rozpočtu. A v podstatě toto byla záminka k vytváření této atmosféry.

Václav MORAVEC

Ještě se velmi stručně zeptám Daniela Knaisla na závěr. Pokud byste nám mohl říct, jak lákavé budou ceny konkurence České pošty, pokud vstoupí v platnost novela poštovního zákona?

Daniel KNAISL

No, tady je nejzajímavější právě ten fakt, že konec monopolu České pošty se týká zásilek nebo listovních zásilek do 50 gramů, kde vůbec balíkoví přepravci, které já zastupuji, nepůsobí. To znamená, řešíme tady něco, dva různé sektory přepravních služeb. Já bych jenom důležitou jednu věc. Tam se hodněkrát zmínilo téma vyzobávání rozinek. Zase, za nás za balíkáře můžu říct jednu věc. My přece jezdíme do každé nejmenší horské vesnice každý den, to znamená, neobsluhujeme jenom velká města, a na tom našem příkladu, že máme být novým zákonem postiženi i my, je jasně vidět, že je špatně napsán, ale chrání Českou poštu...

Václav MORAVEC

Vy jako balíkáři vůbec nebudete chtít rozvážet ty obyčejné listovní zásilky a pohlednice?

Daniel KNAISL

Já to řeknu takhle. Na přepravním trhu existuje jasná specializace. Existují firmy, které přepravují palety, existují firmy, které provozují letecké přepravy, jsou firmy, které přepravují poštovní zásilky typu servis, Mediaservis, že jo, firma, která přepravuje skutečně listovní zásilky, ale to jsou různé druhy specializací. A ne každý může dělat všechno. A my říkáme, proč má balíkový sektor v rámci demonopolizace segmentu do 50 gramů začít najednou tímto trpět, platit do fondu a tak dále? Znova k tomu vyzobávání rozinek. Není, není to pravda.

Václav MORAVEC

Ne, omlouvám se, protože k tomu, k tomu už se nedostaneme, někdy, někdy příště. Šéf expertní komise Svazu spedice a logisticky Daniel Knaisl. A dalšími hosty Otázek byli Milan Urban, šéf sněmovního hospodářského výboru, a také místopředseda téhož výboru Jan Husák. Děkuji, že jste přijali mé pozvání a těším se příště na shledanou. Tomuto tématu se určitě budeme věnovat, jak bude zákon projednáván dál v Senátu. Děkuji a na shledanou.

Jan HUSÁK

Budu velice rád, když bude možno věci vysvětlovat, protože řada věcí je kolikrát uváděna tak, že jsou občané mystifikováni a vyvolává naprosto zbytečný strach, že se...

Václav MORAVEC

To platí ale z obou stran, že, pane poslanče.

Milan URBAN

Doufejme, doufejme, že to dobře dopadne. Zatím to ten zákon moc radosti nepřináší. Pěkný den.

Václav MORAVEC

Dnešní Otázky právě skončily. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách zpravodajského portálu České televize na adrese www.ct24.cz. Hezký zbytek dne pokud možno ve společnosti České televize.

ČT 24, 25. 3. 2012, Pořad:Otázky Václava Moravce

Štítky
Osobnosti: Jan Husák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme