× Pohněme s tím. Společně!

Husák: Policejní prezident musí svoje obvinění prokázat

Rozhovor s poslancem Janem Husákem

12. 7. 2012

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

Do studia jsme si pozvali předsedu poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce a také místopředsedu poslaneckého klubu TOP 09 Jana Husáka. Pánové, dobrý večer.

Jan HUSÁK, místopředseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Dobrý večer.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ

Musím podotknout, že do Událostí, komentářů jsme zvali také ministra financí Miroslava Kalouska a policejního prezidenta Petra Lessyho, ale pozvání nepřijali. Na úvod, pánové, jen krátce. Je podle vašeho názoru přípustné, aby ministr české vlády telefonoval v jakémkoli důvodu, nebo z jakéhokoli důvodu policejnímu prezidentovi? Ano nebo ne.

Jan HUSÁK

Určitě pan ministr může mít důvod telefonovat s panem prezidentem o různých záležitostech pracovního charakteru, určitě s ním může hovořit například o rozpočtu policie, určitě s ním nemůže hovořit o tom, že by na něj vyvíjel nátlak, ale to se nepotvrdilo a to musí dokázat pan prezident Lessy.

Martin VESELOVSKÝ

K tomu se ještě dostaneme. Je to přípustné nebo není?

Jeroným TEJC

Tak telefonát sám o sobě možná ne, ale tady jsme svědkem dalšího kamínku do mozaiky toho, jak se chová pan ministr Kalousek a myslím, že pokud pan ministr Kalousek telefonoval policejnímu prezidentovi přes zákaz premiéra, který dokonce pohrozil odvoláním každému, kdo se toho dopustí, tak samo o sobě i kdyby nebyl jakýkoli jiný důkaz, pokud mu skutečně telefonoval a to třikrát za sebou, je tak fatální selhání ministra, že musí prostě odejít.

Martin VESELOVSKÝ

Pojďme si, prosím, ty dnešní události srovnat. Všechno začalo tou sdělenou informací na zasedání sněmovního a bezpečnostního výboru. Vy jste byl přímo u toho, pane poslanče. Co přesně vám řekl policejní prezident Petr Lessy, že mu v tom telefonátu prvním Miroslav Kalousek sdělil?

Jeroným TEJC

Já jsem byl dnes přítomen jednání výboru, který svolala opozice úplně z jiného důvodu, původně tedy s ohledem na rozpočet na rok 2013 a 14, který se plánuje a požádal jsem s ohledem na včerejší výroky pana ministra Kalouska jak policejního prezidenta, tak samozřejmě i ministra vnitra o jejich stanovisko k těmto výrokům a k tomu, jestli skutečně policie jedná na objednávku, je ovládána tu kmotry, tu někým jiným, a požádal jsem také policejního prezidenta, aby sdělil, jestli má jakékoli poznatky o jiných telefonátech, či jiných schůzkách, než které zatím byly řečeny v médiích, protože bych se nerad o nich dočítal v budoucnu.

Martin VESELOVSKÝ

A pardon, pane poslanče, věděl jste předem, že Miroslav Kalousek Petru Lessymu telefonoval?

Jeroným TEJC

To jsem samozřejmě nevěděl. Myslím, že kdyby to kdokoli věděl, tak už to dávno se dostalo ven. Pro mě to bylo překvapení stejně jako pro ostatní kolegy.

Martin VESELOVSKÝ

Dobře a zkuste mi interpretovat to, co jsme se zatím přesně nedozvěděli a je otázka, jestli se to dozvíme, co vám řekl Petr Lessy? Co mu, co mu v tom devítiminutovém telefonátu Miroslav Kalousek říkal?

Jeroným TEJC

Tak to, co řekl, se jistě dozví všichni, protože výbor je veřejný, je pořizován záznam z jeho jednání, tedy existuje zvukový záznam a já předpokládám, že bude přepsán na tom a ten stenozáznam bude zveřejněn, aspoň já o tom budu usilovat. Každopádně jednoduše řečeno, pan prezident policejní nám sdělil, že pan ministr Kalousek mu třikrát telefonoval a v jednom z těch telefonátů, který trval 9 minut, mu vyčítal postup policie a sdělil mu také, že brzo budou odstíháni ti, kteří na tom případu pracují a on jej odkázal do patřičných mezí s tím, že se nenechá ovlivňovat.

Martin VESELOVSKÝ

Co, jenom pardon, co vám, co vám policejní prezident řekl? Chápal to v tu chvíli před výborem jako nějaký nátlak na sebe, jako nějaké zastrašování?

Jeroným TEJC

Pan policejní prezident řekl, že to vnímal jako nepatřičná slova, která jej možná měla ovlivnit, ale že to jako zastrašování sám o sobě nevnímal a proto také nečinil žádné další kroky.

Martin VESELOVSKÝ

Pojďte si poslechnout, a i vy, pane poslanče Husáku, co policejní prezident o těchto telefonátech říkal dnes v podvečer v Interview ČT24.

Petr LESSY, policejní prezident /Interview ČT24, 12. 7. 2012/

Já nejsem orgán činný v trestním řízení, já nemám statut ani policejního orgánu, tudíž pro šetření kauzy CASA tento telefonát, který byl mně jako osobě policejního prezidenta, nepovažuji ovlivňující tuto kauzu. Nepovažoval jsem to na nátlak ve vyšetřování kauzy CASA, bral jsem to jako nevhodné výroky směrem k policii.

Martin VESELOVSKÝ

Chápete to, pane poslanče Tejci, že za těch několik hodin, které uběhly mezitím, co to říkal vám a potom co to říkal České televizi, pan policejní prezident změkčil to svoje vyjádření?

Jeroným TEJC

Rozhodně ne. Pan policejní prezident hovořil stejně tak jako před Českou televizí, tak i na výboru. A je to doložitelné právě tím záznamem. Samozřejmě jedna věc je, jak vnímá vyhrožování či nátlak policejní prezident. On to takto nechápal. Já to tak chápu a myslím si, že je to krajně nevhodné, ať už to byl nebo nebyl nátlak, tak prostě volat policejnímu prezidentovi v té konkrétní věci ještě poté, co jsem kárán premiérem, tak myslím, že znamená jasný odchod z vlády a není o čem diskutovat.

Martin VESELOVSKÝ

Pane poslanče Husáku, policejní prezident České televizi řekl kromě jiného, že ty tři telefonní hovory, o kterých mluvil s ministrem financí Miroslavem Kalouskem nemá nahráno. I tak mu věříte, že proběhly?

Jan HUSÁK

Já si myslím, že celý ten případ, to se týká i těch předchozích ataků, který se týkaly telefonátů Miroslava Kalouska, jsou, je tam několik absurdit. Já bych to jenom vyjmenoval, jestli dovolíte. První výrok vyšetřovatele, že volal.

Martin VESELOVSKÝ

Počkejte, počkejte, pane poslanče, zkuste odpovědět na mojí otázku. Věříte policejnímu prezidentovi Petru Lessymu, že mu třikrát volal Miroslav Kalousek a že minimálně v tom prvním telefonátu měl tendenci se s ním bavit o té živé kauze letadel CASA?

Jan HUSÁK

Že mu volal třikrát, to řekl pan prezident Lessy a to, o čem byl ten hovor a jestli mu pan ministr Kalousek vyhrožoval, to musí pan prezident prokázat, musí to dokázat.

Martin VESELOVSKÝ

Já vím, pane poslanče, věříte Petru Lessymu, že to proběhlo tak, jak říká?

Jan HUSÁK

Já mu nevěřím, protože už podle těch výroků a já je mám teda zprostředkovaně z médií, tak jeho výrok, který vyzněl v té první fázi jako nátlak na něho, tak po hodině zmírňuje. A co se týče, co se týče průkaznosti, jak je možné, že pan prezident Lessy, pokud vnímal takhle negativně ten telefonát, že má charakter ovlivňování, a to je další absurdita, jak to, že okamžitě neprovedl zápis, záznam o tomto telefonátu, jak to, že neinformoval pana ministra vnitra Kubiceho a pana premiéra. Já si myslím, když zítra bude pokračovat právě bezpečnostní výbor, tak pan předseda by se měl dotazovat na toto pana prezidenta, jakým způsobem jednak, protože takové chyby se nedopustí ani začátečník policie.

Martin VESELOVSKÝ

Pane poslanče, není to /souzvuk hlasů/ na druhou stranu, když říkáte, že.

Jan HUSÁK

Na okrsku.

Martin VESELOVSKÝ

Vy říkáte, že postupem času své vyjádření změkčil, teď jsme slyšeli od člověka, který u toho byl a ten tvrdí, tady pan poslanec Tejc, že to vyjádření pan Lessy nezměkčil, že říká to stejné jako před výborem před Českou televizí.

Jan HUSÁK

Tak jak ho vnímám já, tak ho změkčil a v podstatě to, ten výrok, který zazněl a byl považován za to, že se jedná o jeho ovlivňování, tak v tom jeho dalším vystoupení jako ovlivňování již nevyznívá.

Martin VESELOVSKÝ

A udělejte mi radost a odpovězte mi na moji otázku, věříte Petru Lessymu, že mu Miroslav Kalousek třikrát volal?

Jan HUSÁK

To nemám, asi to nelze zpochybnit. Pokud to tvrdí pan Lessy, ale to on musí prokázat. Ať prokáže, že panu ministrovi volal a že mu volal v této záležitosti a že na něho vyvíjel nátlak.

Martin VESELOVSKÝ

Pane poslanče Tejci, policejní prezident před sněmovním výborem řekne, že mu volal ministr financí ve věci celé té kauzy transportních letadel CASA. Potom se ukáže, že to alespoň podle dostupných informací nemá jak dokázat, protože ty telefonáty nejsou nahrány, alespoň o tom zatím nikdo neví a on o tom nemluví, a ještě ke všemu, že se ta celá věc měla stát zhruba před 8 dny. Je to postup hodný policisty číslo 1 v České republice?

Jeroným TEJC

Já myslím, že ano. A já teď řeknu proč. Pokud by pan policejní prezident si nahrál telefon s ministrem Vlády České republiky, jak bychom se asi dnes tvářili? Já myslím, že by to zrovna pan premiér a pan ministr Kalousek označili za nehoráznost, jak si to mohl nejvyšší policista dovolit.

Martin VESELOVSKÝ

A jak byste to označil vy?

Jeroným TEJC

Já myslím, že nelze požadovat a asi pan premiér chce, aby pokud já půjdu jako předseda poslaneckého klubu nebo kdokoli z občanů jednat s ministrem české, s ministrem Vlády České republiky, aby si vzal nahrávací zařízení, aby si nahrávali telefonáty, protože pak už je jedno, co padne na tom jednání a vždy bude důkazním břemeno na tom, který byl, který informoval o tom, co se stalo. Já myslím, že takto to přece stavět nejde.

Martin VESELOVSKÝ

A co ta prodleva a i to, o čem mluvil pan poslanec Husák, že nesepsal protokol, neřekl to svému formálnímu nadřízenému Janu Kubicemu?

Jeroným TEJC

Tak pokud by protokol sepisoval, tak pouze jako orgán činný v trestním řízení, to za prvé. A za druhé zase si řekněme, co by se stalo, kdyby o tom informoval pan Lessy dříve než, než dnes. Pokud by o tom informoval včera nebo předevčírem před hlasováním o vydání a zbavení imunity paní Parkanové, tak jsem přesvědčen, že by to bylo označeno za pokus ovlivnit Poslaneckou sněmovnu při tomto vydávání. Zase za další policejní manipulaci ze strana pana ministra Kalouska. Já myslím, že si musíme vybrat. Podle pana ministra Kalouska tady lže pan Lessy, lže pan podplukovník Mazánek, lže znalec, který zpracoval posudek, jenom pan ministr Kalousek mluví pravdu. Tak si vyberme. Já věřím tedy těm třem, nevěřím panu ministru Kalouskovi.

Martin VESELOVSKÝ

Tak ministr vnitra Jan Kubice byl celkem razantní a v Událostech České televize dnes na otázku, zda je řešením situace odchod buď policejního prezidenta nebo ministra financí, řekl toto.

Jan KUBICE, ministr vnitra /nestraník/ /Události, 12. 7. 2012/

Ta situace je natolik vyhrocená, že si nedovedu představit jiný konec a jiné východisko, a znova říkám, mě prostě překvapilo jednání pana policejního prezidenta. Pan policejní prezident v době, kdy se stal policejním prezidentem, tak v podstatě sděloval v televizi, že kdykoli se na něj bude kontaktovat jakýkoli politik, takže to okamžitě oznámí ministru vnitra, nestalo se tak.

Martin VESELOVSKÝ

Tolik ministr vnitra Jan Kubice. Pane poslanče Husáku, proč si myslíte, že například z toho důvodu, o kterém mluvil Jeroným Tejc, není ospravedlnitelné počkat těch 8 dní až po hlasování o vydání či nevydání Vlasty Parkanové?

Jan HUSÁK

I vyjádření pana předsedy Tejce mně připadne absurdní. Přece se nemůže policejní prezident řídit průběhem politického jednání v Poslanecké sněmovně a tím svému nadřízenému zatajit podle něho tak důležitý hovor, kde mu údajně tedy bylo vyhrožováno, nebo na něho byl vyvíjen nátlak. Já si myslím, že bylo jeho povinností to učinit okamžitě a že nesplnil svoje povinnosti, které měl. Měl informovat ministra vnitra, měl informovat pana premiéra.

Martin VESELOVSKÝ

A ten samotný fakt, že s tím z nějakého důvodu, který teš asi neznáme, počkal nějakých 7 nebo 8 dní až do dneška, tak to podle vás celou tu věc diskvalifikuje?

Jan HUSÁK

Podle mě ano a je to naprosto neomluvitelné a myslím si, že pokud nařkne policejní prezident vysokého ústavního činitele z něčeho takového, není schopen to prokázat, týden o tom mlčí, neřekne to svým nadřízeným, tak by měl sám odstoupit ze své funkce.

Martin VESELOVSKÝ

Pod kým se, pane poslanče Tejci, teď více, obrazně řečeno, houpe křeslo? Pod Miroslavem Kalouskem nebo Petrem Lessym?

Jeroným TEJC

Tak já myslím, že pan premiér Nečas má tak slabou pozici a je tak slabý premiér, že samozřejmě se pod Miroslavem Kalouskem žádné křeslo nehoupe, protože prostě s koncem Miroslava Kalouska zřejmě skončí i pan premiér a proto si myslím, že budeme svědky vynalézavosti pana premiéra a ministra Kalouska o tom, jaké možné obhajoby tohoto ministra ještě mohou přijít. Každopádně.

Martin VESELOVSKÝ

Jenom pardon, myslíte si, že Petr Lessy by se teď měl bát o své místo?

Jeroným TEJC

Tak jestli se má bát nebo nemá, to já nevím, ale rozhodně si nemyslím, že by měl odstupovat. Petr Lessy řekl to, co řekl. Já vnímám ještě jednu věc, která se udála za tu dobu mezi telefonátem a tím sdělením na výboru, a to je včerejší vystoupení Miroslava Kalouska v televizi před zraky všech při jednání Poslanecké sněmovny, každý to mohl sledovat a každý, kdo viděl Miroslava Kalouska a jeho brutální útoky na policii, na její nezávislost, na její fungování, tak by samozřejmě měl vnímat výrok policejního prezidenta a to, že oznámil tuto věc až nyní právě v kontextu vystoupení Miroslava Kalouska včera.

Martin VESELOVSKÝ

Pane poslanče Husáku, pojďme si, prosím, vyjasnit ještě jednu věc. Poslechněte si to, co říkal předseda vlády Petr Nečas minulou středu po 13. hodině.

Petr NEČAS, premiér, předseda strany /ODS/ /4. 7. 2012/

S panem ministrem financí jsem mluvil v pondělí na toto téma, jeho postup jsem mu vytknul, řekl jsem, že je nepřijatelný, současně jsem dnes informoval všechny členy Vlády České republiky, že považuji za důležité, aby se již podobná kauza v případě kohokoli ani náznakem neopakovala. To znamená, důrazně jsem jim doporučil, aby komunikovali v daných případech s orgány činnými v trestním řízení, to znamená s vyšetřovatelem a státním zástupcem pouze naprosto oficiálně. V případě, že by se podobný případ opakoval u kteréhokoli člena vlády a vzbudil by důvodné pochybnosti a tam není možné soudit, tam je slovo proti slovu, že snad mohlo dojít k nějakému ovlivnění u toho vyšetřování, tak bych postupoval tak, že nemohu vyloučit, že bych takového člena vlády navrhl odvolat.

Martin VESELOVSKÝ

Tolik předseda vlády Petr Nečas ve středu 4. července mezi 13. a 14. hodinou. A teď se, prosím, dnes podívejte na to, co dnes říkal České televizi Petr Lessy, policejní prezident.

Petr LESSY, policejní prezident /Interview ČT24, 12. 7. 2012/

Já si ty hovory nenahrávám, to není můj styl komunikace. Ale díval jsem se do své paměti telefonu a bylo to 4. 7. 2012, první hovor byl v 16 hodin 18 minut, trval 9 minut, další byl v 16 hodin 41 minut a trval jednu minutu a v 16 hodin 43 minut a trval 4 minuty.

Martin VESELOVSKÝ

Pane poslanče, jestli jsem dobře počítal, tak Miroslav Kalousek porušil přímý pokyn premiéra. Proč by tedy Petr Nečas jako předseda vlády neměl dodržet slovo a neměl vašeho místopředsedu ministra financí odvolat?

Jan HUSÁK

Prvně musí pan prezident Lessy prokázat, jakým způsobem, s jakým tématem ministr Kalousek k němu volal. Mohli, mohl mu volat ve věcech, které mohly vyplynout až z toho rozhovoru třeba k tomu, k tomu tématu, o kterým se zmiňuje pan prezident Lessy.

Martin VESELOVSKÝ

Pan premiér, pan premiér mluvil jasně o tom, že o jakékoli komunikaci mezi členy vlády a policisty, státními zástupci a tak dále. Vy to nevnímáte jako porušení, řekněme, příkazu nebo pokynu premiéra vlády?

Jan HUSÁK

No, pokud by se jednalo o to, že by pan ministr Kalousek přímo ovlivňoval anebo vyhrožoval, tak je to něco jiného. Přece to neznamená, že nemůže vést telefonní rozhovory s panem prezidentem.

Martin VESELOVSKÝ

No, počkejte, jestli, jestli se ale bavíme jaksi v oblasti toho, že slovo předsedy Vlády České republiky něco znamená, a že když prostě celkem jasně řekne, že by takový postup vzbudil důvodné pochybnosti a že to není možné soudit, protože tam jde o slovo proti slovu, tak to přece zcela popisuje ten dnešní případ, respektive případ z odpoledne po 16. hodině 4. července.

Jan HUSÁK

Tam je důležité, aby pan prezident Lessy prokázal, jak se ten rozhovor odehrál, prokázal, kdy se přesně odehrál.

Martin VESELOVSKÝ

Sám jste ale, pane poslanče, říkal, že nemáte důvod nevěřit Petru Lessymu, že ty telefonáty proběhly. To znamená, že Miroslav Kalousek třikrát zavolal, vy sám říkáte, že tomu věříte, třikrát zavolal Petru Lessymu a tím asi o dvě hodiny porušil pokyn předsedy vlády.

Jan HUSÁK

Ale od toho tady nejsem já, od toho je tady Inspekce bezpečnostních sborů, ta bude muset prošetřit, jakým způsobem, kdy ty telefonáty proběhly.

Martin VESELOVSKÝ

My se, my se nebavíme ale teď o Generální inspekci bezpečnostních sborů, bavíme se o tom, co říkal minulý týden ve středu Petr Nečas. Říkal: pokud to ještě jednou někdo udělá, tak vůbec nevylučuju, že ho nechám odvolat z vlády. Tak proč by to neměl udělat u Miroslava Kalouska?

Jan HUSÁK

Ale přece tady jde o to, co bylo obsahem toho hovoru.

Martin VESELOVSKÝ

Tak to v tom, co říkal Petr Nečas, vůbec nehraje roli. Pokud budete komunikovat s orgány činnými v trestním řízení nebo s policisty, státními zástupci, budu uvažovat o tom, že vás odvolám. Měl by o tom uvažovat?

Jan HUSÁK

Napřed musí inspekce prošetřit, jakým způsobem to proběhlo. Pan prezident Lessy musí prokázat, že opravdu, to je, to je jeho výrok, že proběhly v určitém čase, tak musí být prokázáno, jak celá ta věc proběhla. Není možné, aby obvinil prezident Lessy, vyslovil takovéto obvinění veřejně, sdělil ho na výboru pro bezpečnost a neměl důkazy k tomu, že takto zásadně obvinil vysokého ústavního činitele.

Martin VESELOVSKÝ

Tak, pane poslanče.

Jan HUSÁK

Toto musí prokázat a potom my se, já se budu, my se budeme samozřejmě o této věci bavit na poslaneckém klubu.

Martin VESELOVSKÝ

Počkejte, já tomu rozumím, že se o tom budete bavit. Kdyby to prokázal, tak co se bude dít?

Jan HUSÁK

S ministrem Kalouskem, ale musí to, no, pokud by to prokázal, pokud bude, pokud prokáže prezident Lessy, že mu bylo vyhrožováno, že došlo k tomu nátlaku, o kterém hovoří, tak tak jak řekl ministr Kalousek sám, sám nabídl, že okamžitě rezignuje. Ale přeci není možný, aby i takto vysoký policejní, policejní.

Martin VESELOVSKÝ

Pane poslanče, rozumím. Už jste to říkal. Vydržet chvíli. Pane poslanče, jedna otázka. Je to situace zralá na vyvolání o hlasování o nedůvěře vládě?

Jeroným TEJC

Já bych jenom začal tím, že možná pan policejní prezident si vzal možná příklad ze svého ministra, který také přišel na výbor, také neinformoval ministra a tehdy předložil svou verzi toho, jak prorůstá organizovaný zločin do státní správy, tedy mám na mysli Kubiceho zprávu. Ale k tomu, co jste se ptal. Zítra zasedne nejužší vedení sociální demokracie v 7.30 a následně bude probíhat jednání poslaneckého klubu. Já skutečně nemohu vyloučit žádnou z těchto variant. My budeme čekat na to, jak odůvodní své kroky především premiér, protože s panem ministrem Kalouskem už příliš nemá smysl jednat, byť já jsem byl iniciátorem toho, aby byl pozván zítra na pozván zítra na přerušené jednání výboru pro bezpečnost, aby řekl svou verzi, ale myslím, že skutečně tady už není důležité, co zaznělo, ale zda vůbec ten telefonát proběhl. Pro mě, pro mě je to jasné. Pan ministr Kalousek musí skončit a my budeme hledat cesty, jak to učinit.

Martin VESELOVSKÝ

Mimochodem přijde zítra na výbor?

Jeroným TEJC

Já předpokládám, že ano. Ministři, pokud jsou pozváni, mají povinnost chodit na jednání výboru a navíc je to v době, kdy zasedá Poslanecká sněmovna, a sněmovna bude na tu dobu přerušená a já věřím, že pan ministr Kalousek do práce přijde.

Martin VESELOVSKÝ

To bezesporu uvidíme, i Česká televize to bude sledovat. Pánové, díky za vaše komentáře i za váš čas, hezký večer.

Jeroným TEJC

Díky za pozvání, na shledanou.

Jan HUSÁK,

Děkujeme, hezký večer.

ČT 24, 12. 7. 2012, Pořad:Události, komentáře

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jan Husák
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme