Husák: Nově nastavené poplatky lépe ochrání životní prostředí

Rozhovor s místopředsedou poslaneckého klubu Janem Husákem

23. 5. 2011

Jan Husák, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové u nás ve Faktech na Primě. Vítejte ve studiu, pane místopředsedo.

Děkuji a dobrý den.

Hezké odpoledne. S tím jménem se asi nevstupuje do politiky úplně lehce, že? Nebo?

Já myslím, že proč ne? Každá cesta vyšlapaná. Když jsem přišel poprvé do klubu, tak se tam všichni divili, že Husák vstupuje po 20 letech znovu do sněmovny.

Ale stejně. Jen hlupák se neptá. A proto se ptám, je tam nějaký, byť vzdálený příbuzenský vztah s Gustávem Husákem?

Ne, není tam žádný, žádný vztah v rámci rodiny. Navíc, on byl ze Slovenska a my jsme z Jižní Moravy.

Přiznal byste to, kdyby to tak ?

Přiznal bych to, přiznal bych to. Vůbec bych s tím neměl problém. Svojí minulost člověk tajit nesmí, navíc se nesměl zabývat svojí budoucností.

Vy jste připravili spolu s kolegy z klubu TOP 09 návrh na zvýšení poplatků za komunální odpad a to o trojnásobek oproti dnešku. Ptám se, proč zrovna trojnásobek a proč zrovna v tuhle dobu, v tuhle etapu, kdy lidi čekají na ty dopady ekonomických reforem?

Za prvé, víc jak 9 roků nebyl tento poplatek měněn, co se týče zákonné úpravy. Další důvod, proč trojnásobek, vycházíme zhruba z celostátního průměru skutečně dosažených nákladů na svoz odpadu v jednotlivých městech. A proč v této době? Chceme motivovat jak občana, aby třídili odpad a tím snižoval částku netříděného odpadu, přenášel vlastně ten objem odpadu do tříděné složky. Tím chceme chránit životní prostředí a motivovat občana. A proč zrovna v této době? I pro obce je to velmi důležité, protože samozřejmě zaznívají hlasy, že obce budou tohoto institutu, možnost zvýšení poplatku, zneužívat. V podstatě nemohou ze dvou důvodů. Za prvé proto, že ten poplatek musí být vypočten ze skutečně vynaložených nákladů na likvidaci směsného odpadu, tedy netříděného a další důvod: v této době proto, že i ty obce musí uvažovat o tom, že teď na občana dopadá celá řada věcí, které se budou týkat reforem.

Pane místopředsedo, víte, jak se pozná rozhovor?

Ano?

Že se jeden ptá, tu a tam. A druhý odpovídá. Takže já vám do toho teď vstoupím. Zajímavé, že jste řekl, že vycházíte z reálných cen na zpracování odpadu. A zároveň jste řekl, že se snažíte motivovat lidi, aby třídili odpad. Ale ekologové si stěžují na pravý opak. Že totiž tímhle opatřením vlastně vůbec nemotivujete lidi k tomu, aby odpad třídili. Takže jsou vedle jak ta jedle?

Ne, to jste vedle.

Ne já, ti ekologové.

No, jsou vedle, protože občan má možnost se rozhodnout. Budu třídit doma odpad, tím snížím to objem ve své popelnici za směsný odpad. Když bude obec vypočítávat skutečné náklady, budou nižší za směsný odpad.

To vím, ale jinak

A za tříděný odpad zůstává poplatek 250 korun, jak byl.

Jasně, ale, ale ekologové poukazují na fakt, že obec vybírá paušál. Bez ohledu na to, kolik a jakého odpadu vy vyprodukujete.

Tam je, záleží na tom, jaký systém obec zvolí. Samozřejmě jsou, co se týče toho paušálu na občana, zejména v menších obcích, jet o velmi výhodné, protože dáváme možnost zlikvidovat ten odpad různých druhů podle toho, jak ta obec si vypořádá s nabídkou služeb. A to jsou sběrné dvory například.

Ale takže připouštíte, jasně, ale takže připouštíte, že jestliže si obec vybere tento způsob úhrad a financování, paušálem, takže  ten moment logicky nikoho nemotivujete.

Ne, nesouhlasím. Motivuje. Protože i v tom paušálu hraje roli, jaké množství odpadu dá ten občan do toho směsného odpadu a kolik ho vytřídí. A kolik ho dá do tříděného a v rámci toho systému, který oni zvolili.

Ale vždyť paušál je o toho paušál, že platím ten paušál pořád stejně bez závislosti na čemkoliv.

To není pravda. To je právě častý omyl. Ten paušál se skládá ze dvou částek. Částky, která se nemění, 250 korun za tříděný odpad. A druhá částka se vypočítá ze skutečně vynaložených nákladů na likvidaci objemu toho objemu odpadu směsného. Když ho budu snižovat, obec bude mít nižší náklady, nemůže mě dát zvýšit ten poplatek o víc, než skutečně vynaloží v nákladech za odvoz a likvidaci.

Ale řekněte upřímně, když jste přišel s takhle pro mnohé, včetně obcí, důležitým návrhem, nestálo za to se s těmi ekology sejít a vyříkat si to s nimi?

Tak je to, ta diskuze s těmi ekology běží průběžně celé roky.

Nezdá se, že by ji zaznamenali, ti ekologové.

A samozřejmě, takto, toto opatření je první krůček. V příštím roce by měl být projednáván nový zákon o odpadech, kde budou zohledněny další hlediska, co se týče ekologického chování obcí i těch, kdo produkují odpad.

Říká Jan Husák, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové u nás ve Faktech na Primě. Vy jste místopředsedou poslaneckého klubu. Čili byste měl mít relativně velmi dobrý přehled o tom, jak dopadají celé ty koaliční aféry na práci konkrétních jednotlivých poslanců. Mění se tam něco nebo ne? Jakoby psi štěkají, karavana jede dál?

No já musím podotknout, že TOP 09 a v tomto mám jako místopředseda velmi konzistentní a velmi kvalitní klub. V našem klubu, co se týče projednávání problémů, pokud proběhne diskuze, my jsme neměli ještě jedinou situaci, že bychom nedošli k společnému závěru, za který se může celý klub postavit.

Tak, ale řekněte, vy jste nezaznamenal u vás na klubu žádné debaty o tom, v jaké vládě je vůbec únosné setrvat a v jaké nikoliv?

Samozřejmě vedeme tyto debaty. V první řadě se držíme toho, co jsme slíbili svojim voličům. To, že budeme stranou, která připraví i třeba nepopulární, ale reformní kroky, které prosazujeme v rámci koaliční smlouvy.

Mohu vám do toho vstoupit? Ty reformy, to jsou takové skvělé zaklínadlo. Škoda, že my, běžní občané, ho nemůžeme také používat. Ale jde o to, že vy budete mít snahu dělat ty kýžené reformy, ale v prostředí jakoby totálně politicky nezdravém. Cítíte to tak?

Samozřejmě. Přáli bychom si, aby to prostředí, které je v koalici, odpovídalo tomu prostředí, které my máme uvnitř TOP 09 a které máme zejména ve svém klubu.

Jasně, co byste si přáli, je jedna věc. Ale druhá věc je, jaká je ta hranice pro vás, abyste v takové vládě ještě zůstali?

Zatím jsme na tu hranici nenarazili, protože cítíme odpovědnost za to, opravdu splnit to, co jsme slíbili našim voličům. Chceme prosazovat

Ale tu odpovědnost, počkejte, ale tu odpovědnost za to, co jste slíbili svým voličům, tu budete přece cítit kdykoliv. To znamená, ale to teď schválně přeženu. Až bude, až budou ministři vraždit neviňátka mečem a vy budete říkat: ale my v té vládě zůstáváme, protože máme odpovědnost ke svým voličům? Nebo kde je ta hranice, v jaké vládě?

Samozřejmě věci, které se děly a kterými byla, kterými došlo ke ztrátě důvěry této vládní koalice, zejména aférami, které se odehrávaly na politickém poli. Zejména ze strany Věcí veřejných. Teď v tomto období jsme dali čas na to, aby Věci veřejné naplnili naší výzvu, co se týče transparentnosti jejich financování. A další věc, dnes je končí jejich volba po internetu jejich nového předsedy. Nebo staronového možná. A my jsme

A řekněte upřímně, pane místopředsedo, vy si myslíte, že volba jakéhokoliv z těch tří kandidátů na té situaci může něco změnit?

Byl to určitý čas na to, aby Věci veřejné si snad zrevidovali svoje chování ve vládní koalici. Snad si uvědomily, že celou vládní koalici nebo celá vládní koalice je poškozována tím, co se dělo. Já doufám, že se rozhodli definitivně skončit s nahráváním, špiclováním sama sebe a tím poškozováním důvěru vůbec politiku jako takovou.

Tak já bych vám přála, aby víra vaše vás uzdravila, pane místopředsedo. Děkuju, že jste přišel. Naším hostem byl dnes Jan Husák, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Hezké odpoledne.

Hezké odpoledne vám i divákům. Děkuji.

Barbora Tachecí

PRIMA TV, 23. 5. 2011, Pořad: Fakta Barbory Tachecí

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jan Husák
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme