Husák: Drábek jednal zodpovědně, vážím si ho

Rozhovor s poslancem Janem Husákem

3. 10. 2012

Ministr Drábek rezignoval, jeho bývalého prvního náměstka dnes poslal soud do vazby. Jaký dopad bude mít celá kauza na vládní koalici, která si boj s korupcí dala do svého programu? Vítejte u dnešního Interview, dnes s místopředsedou poslanců TOP 09 Janem Husákem. Dobrý večer, pane místopředsedo.

Dobrý večer.

Možná si na začátek připomeňme rezignační projev Jaromíra Drábka.

Dnes rozhodl soud o uvalení vazby na mého bývalého prvního náměstka pana Vladimíra Šišku. Já jsem již v minulých vystoupeních avizoval, že jsem připraven převzít odpovědnost, politickou odpovědnost za činy svých podřízených. Sice nemám, tak jak jsem říkal i včera a předevčírem, žádné informace o tom, jaký skutek měl být spáchán, žádné podrobnosti o tom, jak ten skutek měl být spáchán, nicméně rozhodnutí soudu je pro mě dostatečným důvodem, abych naplnil to, co jsem v minulých vystoupeních avizoval. Rozhodl jsem se tedy rezignovat na funkci ministra práce a sociálních věcí, a to k 31. říjnu 2012. Ten termín je zvolen tak, abych po odchodu prvního náměstka dokázal předat ministerstvo v konsolidovaném stavu a také abych umožnil své politické straně mít dostatečný časový prostor na výběr mého nástupce.

Pane místopředsedo, kvitujete rozhodnutí Jaromíra Drábka?

Jednoznačně jeho rozhodnutí kvituji a velice si ho vážím. Jaromír Drábek se zachoval tak, jak jsem od něho očekával. Je to z mého pohledu člověk, který je čestný a je to člověk, který svoje rozhodnutí dělá po zralém uvážení.

Z jakého důvodu s tím souhlasíte, je to ten důvod, který zmínil ministr Drábek na tiskové konferenci, tedy že dnes soud rozhodl o vzetí do vazby bývalého náměstka Vladimíra Šišky?

Jeho rozhodnutí považuju za dost zodpovědné v celém kontextu toho, jak se věci odvíjely. V pondělí jsme se dozvěděli první informaci, v úterý proběhlo zasedání předsednictva, kde Jaromír Drábek jednoznačně signalizoval, že ve chvíli, kdy bude mít informace nebo získá informaci, která by nějakým způsobem definovala pochybení pana náměstka, tak že je připraven odstoupit.

A to bylo to soudní rozhodnutí?

A to bylo to soudní rozhodnutí o tom, že na něho byla uvalena vazba. A když jsem se... když jsem slyšel tuto zprávu z médií dnes, tak jsem tušil, že jeho vystoupení v těch 15 hodin bude znamenat jeho rezignaci.

Tušil nebo došlo i k nátlaku ze stran členů TOP 09? Protože i takové informace probíhaly médii.

Ne, v žádném případě. K žádnému nátlaku nedošlo z toho, co já jsem absolvoval. A byl jsem včera přítomen na celém zasedání předsednictva TOP 09. Jaromír Drábek hned v úvodu své řeči, kterou prezentoval, na tomto předsednictvu signalizoval: pokud by mělo dojít k něčemu, co bude určovat pochybení jeho podřízeného, že z toho vyvodí politickou odpovědnost a to udělal. Já jsem to pouze tušil podle toho...

Na druhou stranu ale je pár dní před volbami a tím pádem členové TOP 09, kteří stále ztrácejí preference před krajskými volbami, můžou být nervózní. To znamená, že ten nátlak je poměrně logickým vyústěním celé situace.

Já bych je chtěl uklidnit, já dokonce si myslím, že rozhodnutí Jaromíra Drábka takto jednoznačné a přitom ne zbrklé je rozhodnutí vyzrálého politika a já si myslím, že to mohou naopak naši voliči ocenit.

Ještě se taky objevil dnes v Mladé frontě DNES jistý článek, který už spekuluje o jednoznačném důvodu, což se dnes i specifikovalo během dne. Nebyl to také jasný vzkaz pro Jaromíra Drábka, který ho mohl ovlivnit a třeba i vás s tím, že souhlasíte tak, jak se Jaromír Drábek nakonec zachoval a k rezignaci přistoupil?

Informace, které dnes byly na serverech, tak to jsou informace, které jsou určitou částečnou informací od mluvčího policie a možná novinářskou spekulací. Ale myslím si, že to nebyly ty důvody, které vedly k tomu definitivnímu rozhodnutí, že to bylo opravdu to, že byla uvalena vazba na bývalého pana náměstka Šišku.

Když ještě zůstaneme u toho dnešního článku, tam se mluví o tom, že je vše policií zdokumentováno a že existují jisté odposlechy. Nebojí se TOP 09 dalšího zveřejňování odposlechů, ve kterých by mohly eventuelně, teď je to čirá spekulace, být namočeny ještě další osoby z TOP 09?

Nepředpokládám to. Zatím z těch informací, které vím, převážně jsou z tisku a tak jak znám Jaromíra Drábka, tak nepředpokládám, že by se měly nějaké odposlechy nebo vůbec že by nějaká konstrukce vedla k dalším členům TOP 09, vůbec nepředpokládám.

Ta rezignace je ustanovena k poslednímu říjnu. Proč neopustil ministr Drábek resort okamžitě?

Já si myslím, že to vyplývá z jeho přístupu k životu, k politice, k odpovědnosti za to, co je mu svěřeno, tak jak jsem měl možnost ho za ty 2 roky poznat. A myslím si, že to vyplývá z toho, že je to rozvážný člověk, zodpovědný, nedělá zbrklá a rychlá nerozvážná rozhodnutí.

Zároveň zde několikrát zaznělo, že ministr Drábek je místopředsedou strany TOP 09 a tím chce i nadále zůstat. Myslíte si, že je to rozumný krok?

Já to považuju za velmi rozumný krok, protože nevidím žádný důvod v rámci fungování TOP 09, že by měla být jeho pozice nějak zpochybňována. Jaromír Drábek je vždy platným členem v diskusích, je to člověk, který umí formulovat věci a zatím vždy, když jsem měl možnost s ním být v kontaktu pracovním v rámci přípravy například volebního programu, v rámci jednání orgánů strany, tak to byl vždy racionální věcný člověk, který byl v diskusích a v práci pro TOP 09 obrovským přínosem.

Ale vysvětlete mi tedy, v čem je rozdíl. Na jednu stranu se ministr Drábek rozhodne opustit resort, protože právě do něj přivedl svého nejbližšího spolupracovníka, bývalého prvního náměstka Vladimíra Šišku. Na druhou stranu se nechce vzdát své vysoké funkce v rámci TOP 09. Proč? Protože i jeho rezignace byla z důvodu, aby nepoškodil TOP 09. To znamená, že coby místopředseda nepoškozuje TOP 09, ale coby ministr práce a sociálních věcí ano?

To je trošku jiná pozice. Na ministerstvu práce a sociálních věcí byl nadřízeným člověka, který je v současné době obviněn a je na něho uvalena vazba. Ale co se týče Jaromíra Drábka, ten se ničeho nedopustil, není z ničeho podezřelý. Naopak, je to jeden z ministrů, který maximálně pracoval na plnění volebního programu této vlády.

Chápu to tedy správně, že stín pochybnosti se pouze vznáší nad ministrem práce a sociálních věcí, nikoliv nad Jaromírem Drábem jako osobou?

Ne. nad jeho odpovědností, on přijal odpovědnost za to, že jeho podřízený pravděpodobně udělal něco, co není v souladu se zákonem.

Pojďme tedy k tomu, co se objevilo v dnešní Mladé frontě DNES. Má informace o tom, jak celé podplácení probíhalo. Firma OKsystem jako dodavatel softwaru pro výplatu sociálních dávek byla po 20 let odstraněna, aniž by bylo vypsáno výběrové řízení. A byl jí přislíben další obchod údajně v hodnotě 100 milionů korun, když stáhne svoji stížnost u antimonopolního úřadu. Jak se tváříte na tyto spekulace, tedy zatím, protože to není potvrzené?

Jsou to spekulace a asi Mladá fronta má více informací, než mají všichni ostatní, než má i pan ministr, jak nám sdělil, protože tyto informace nemám. A co se týče OK, tak je to firma, která, jak sama říkáte, nebo citujete, že působila na ministerstvu 20 roků. Vytvořila si tam tím pádem určitý monopol na dodávání systému. A jedna z pozitivních kroků právě pana ministra Drábka byl tento monopol narušit a v podstatě důkaz to, že na provozních nákladech systému ušetřil až... a signalizuje úsporu až 200 milionů, tak znovu to signalizuje to, že pan ministr Drábek šel cestou úspor a vytyčil si určitý cíl. A toto byl nástroj, jak toho cíle dosáhnout, narušit tento monopol.

Ale tohle zní poměrně logicky to, o čem píše Mladá fronta DNES, protože od začátku a policie, to dodejme, že je na slovo poměrně skoupá. To znamená, že když prvně přijde informace o tom, že to souvisí se zadáním výběrového řízení, ale další podrobnosti se nechtějí spekulovat z podplácením a tady to vypadá, že by to mohlo být poměrně logické vyústění celé situace.

No, o tomto já nebudu spekulovat, protože co se týče systému výběrových řízení a zase podle sdělených informací nebo přenesených informací, které mám, tak byl nastaven systém výběru dodavatelů na ministerstvu práce a sociálních věcí a takováto věc musí projít výběrovým řízením. Já dost dobře nechápu přesně, jakým způsobem to podplácení mělo proběhnout.

Ale výběrové řízení přece neproběhlo.

V tomto případě samozřejmě, ale já myslím nastavení systému pro výběrová řízení. Co se týče výběrového řízení na správu systému, tak tam se vycházelo z rámcové smlouvy, která vycházela ze smluv, které byly uzavřeny ministerstvem vnitra. A to už je věc, která byla komentována. Takže toto jsem měl na mysli.

Vy tedy na tom nevidíme ani jedno jediné zrnko pochybnosti, když proti tomu třeba, konkrétně proti této zakázce, vystupoval i Nadační fond proti korupci?

No, vystupoval, ale tyto věci byly prošetřeny. A nebylo zjištěno, že by tam došlo k pochybení nebo že by tam došlo k něčemu, co by bylo nezákonné.

Antimonopolní úřad ale stále ještě nerozhodl.

Zatím, právě zatím nerozhodl a žádné jiné pochybení vzneseno nebylo.

Ministr Drábek i dnes zopakoval, že bývalému náměstkovi Šiškovi věří. Jak vy o tom smýšlíte, taky mu věříte? Myslíte si, že si přivedl na úřad osobu, která je naprosto důvěryhodná a ničeho takové se dopustit nemohla?

 

Tak to já nemohu zpochybňovat tvrzení pana ministra, on s ním má zkušenost, pracuje s ním dlouhá léta. Pokud by to byl můj spolupracovník a mám také řadu spolupracovníků, s kterými spolupracuji celou dobu, opravdu někdy se může stát, že vám někdo udělá něco, s čím nepočítáte, že může ten člověk zklamat tu vaši důvěru. A pan ministr Drábek mluví o svém náměstkovi, protože pravděpodobně do dnešního dne nikdy nezažil nebo se mu nestalo, že by ten člověk mu udělal něco, co by bylo nezákonné. Takže věří, že se ta věc vysvětlí.

A vzhledem k tomu, že celou věc bude prošetřovat soud, tak není teď ten správný okamžik na jakýsi audit této zakázky nebo všech zakázek, ve kterých byl, lidově řečeno, namočený bývalý první náměstek Vladimír Šiška, k čemuž koneckonců vyzývá i premiér Petr Nečas. Jste k tomu svolní?

Podívejte se, samozřejmě ty věci budou mít zase další nějaký průběh. Já si myslím, že v této situaci, kdy vlastně nevíme přesně, z čeho je pan náměstek Šiška obviněn, ty konkrétnosti nebyly sděleny ani panu ministrovi, tak je předčasné o tomto uvažovat. Samozřejmě...

Právě proto, že jsou tyto pochybnosti. Právě proto, že jsou pochybnosti, tak nebylo by namístě zřídit audit, který by veškeré pochybnosti odstranil, případně přistoupit k nějaké vyšetřovací komisi, tak jak to navrhuje sociální demokracie, aby také celý případ prošetřila?

Věřím tomu, že v rámci předávání funkce pana ministra, pan ministr určitě učiní kroky k tomu, aby měl maximálně přehled o těch zakázkách. Já teď nebudu spekulovat o tom, jestli to bude formou auditu nebo to bude jinou formou. Ale určitě to vyvolá z jeho strany nějakou reakci. Co se...

Něco tady určitě bude.

Pravděpodobně ano.

Prošetření mimosoudní řízení, teď mám na mysli něco, co bude úplně odstřihnuto od soudního řízení, protože soud může trvat několik let.

Soud může trvat několik roků. V první řadě buď přijde, nebo nepřijde nějaké rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ta, jak jste říkala, zatím není. Anebo jak víme, tak zatím není, tak to je jedna z věcí. A co se týče dalšího, já pouze předpokládám, já jsem o tomto ani nehovořil s panem ministrem, to jsou věci, které asi se budou nějak odvíjet, protože uplynulo několik hodin nebo minut od toho, kdy se pan ministr rozhodl odstoupit. Ale předpokládám, že v rámci předání té funkce bude mít... bude chtít mít naprosto jasno, jestli se někde něco neodehrálo.

Já se ptám na váš názor, co byste na jeho místě, dejme tomu, dělal vy nebo co byste doporučoval v rámci postupu TOP 09 a Jaromír Drábek je součástí TOP 09, je místopředsedou TOP 09. To znamená, chcete znát pravdu, jak to tedy na ministerstvu fungovalo, nebo ne?

V každém případě bych si ověřil některé skutečnosti, znovu bych se podíval na tyto zakázky a věřím to, že to udělá i pan ministr Drábek, aniž bych teďka s tím vyvolával nějakou pochybnost, že by bylo něco v nepořádku. Ale určitě by znejistěl a nějakým způsobem bych hledal to, jestli někdo z dalších pracovníků třeba neučinil něco, co by mohlo být zpochybněno, co se týče v souladu se zákonem.

Co bude s reformami? Velkou penzijní reformu potopil prezident republiky, k přehlasování Klausova veta je zapotřebí 101 hlasů od poslanců ve sněmovně. Budete je mít?

No, takto, já budu mluvit za TOP 09, tam je to jednoznačné. My držíme slovo, plníme náš volební program a očekáváme to samé jednání od našich partnerů. A já si nedovedu představit...

Což už se ale nestalo v minulých dnech. To znamená, proto se ptám, jestli budete mít 101 hlasů, protože to není jenom o TOP 09? To je opravdu spolupráce celé koalice.

Je, ale je to odpovědnost našeho koaličního partnera ODS, jakým způsobem se k tomu postaví, zda program, který nebo za který nebo který chce plnit, jestli se za něj postaví, nebo nepostaví. Já doufám, já to nemůžu tvrdit, že naplní svoje předsevzetí a naplňovat programové prohlášení vlády tak, jak je dnes postaven.

Velká penzijní reforma ale není na několik dalších let. Předpokládám, že s tím jste k tomu nebo takto jste k tomu přistupovali. To znamená, není s odstupem času chyba celé koalice, že jste nehledali konsensus i s opozičními stranami, abyste potom neměli případně problémy při schvalování?

Takto, on se ten konsensus, to není úplně, takto to není, není to úplně pravda, že by se nehledal konsensus, hledala se řešení, která by byla, která by vyhovovala i opozici, několik řešení se i samozřejmě našlo, ale...

A proč tady nejsou, když se našla řešení?

Takto, já myslím, že částečně jsou tam promítnuta, ale otázkou je také to, že ta vláda má svůj program a ten prosazuje, a v podstatě prosazuje ho tak, aby dosáhla svého předsevzetí vyřešit tento problém a uskutečnit reformy, které jsou spojeny s touto reformou.

Nemyslíte si, že je na čase i přehodnotit nějaké další sporné věci nebo minimálně kritizované věci? Teď mám na mysli třeba sociální sKarty, za což byl také Jaromír Drábek na pranýři velmi častokrát.

Nevidím důvod, proč by se měly přehodnocovat. Ty systémy zavádí, mají celou řadu pozitiv a já si myslím, že je potřeba ten systém nastavit a hledat cestu k tomu, abysme se chovali opravdu odpovědně, racionálně, aby nedocházelo k zneužívání sociálních dávek a dalších plateb. A to si myslím, že je předmětem i tohoto opatření.

Kabinet Petra Nečase se hrdě zve už několik vlastně let kabinetem rozpočtové zodpovědnosti a boje proti korupci. Nestalo se vám to nakonec osudným, že jeden ministr po druhém padá, byť tedy Jaromír Drábek ne vlastní vinou a je namočen do nějakého korupčního skandálu?

Takto, Jaromír Drábek není namočen do korupčního skandálu.

Já jsem to také říkala, že ne vlastní vinou.

V podstatě co se týče ministrů, ministrů za TOP 09, tak naši ministři nejsou namočeni do korupčních skandálů.

A vy jste součástí jedné velké koalice, vládneme s nějakými koaličními partnery, tudíž vás velká většina lidí v České republice vnímá jako jeden celek. Může rozlišovat samozřejmě mezi jednotlivými stranami. Na druhou stranu ale vy jste kompaktní celek, který tady potom prosazuje nějakou práci v Poslanecké sněmovně.

Víte dobře, že samozřejmě jsme nebyli spokojeni s tím, když se objevily kauzy, které se týkaly Věcí veřejných a jejich předsedy. Víte dobře, že jsme nebyli spokojeni s tím, že padá stín na tuto vládu díky některým ministrům.

Ale i TOP 09 má svoje problémy, Vlastu Parkanovou můžeme zmiňovat.

Ano, Vlasta Parkanová je úplně v jiné rovině. Vlasta Parkanová, myslím si, že to bylo velmi detailně odkomentováno, ale co se týče Vlasty Parkanové, tam je ta situace podstatně rozdílná. Vlasta Parkanová neporušila zákon, z našeho pohledu tak jak je to, tak jak to zatím vše bylo prezentováno, nedošlo k porušení zákona, což je velký rozdíl. Tam není nikde Vlasta Parkanová, aspoň to tak necítím, že by byla obviněna z korupce.

Kdo nahradí Jaromíra Drábka?

O tom bude jednat vrcholové vedení TOP 09. Bude o tom jednat předsednictvo. Teď se uskutečnilo to, co dneska vzniklo rozhodnutím Jaromíra Drábka. A předsednictvo...

Kdy to bude? Kdy bude jednání předsednictva, kdy bude jednání vrcholného vedení TOP 09, abychom znali nějaká jména.

Předsednictvo bude zasedat na svém pravidelném zasedání v úterý. Předpokládám, že předmětem toho jednání bude i problém ministerstva práce a sociálních věcí. A tak to jak i naznačil Jaromír Drábek, já s tímto se s ním shoduji, že je potřeba najít zodpovědně nového ministra, který bude pokračovat v reformách, které byly nastartovány a dotáhne nebo bude pokračovat v práci ministerstva po odchodu Jaromíra Drábka.

Můžete to být vy?

Takovou nabídku jsem nedostal.

Kdybyste ji dostal, uvažoval byste o ní?

Samozřejmě bych ji zvažoval a velmi zodpovědně. Ale TOP 09 má celou řadu dalších kandidátů, kteří mohou být mnohem připravenější na tuto funkci, než jsem já.

Kdo by to mohl být, Helena Langšádlová?

Ne, jméno nemohu vyslovit nebo ani nevím...

Vy určitě ale můžete už v hlavě spekulovat, protože tato informace není známa několik málo minut, ale několik hodin spíše, tak už vám třeba problesklo hlavou nějaké jméno, kolegu, kterého byste rád viděl na ministerstvu.

Víte dobře, když se řešilo obsazení ministerstva kultury, a byly to dotazy i z České televize, tak jsem se nepouštěl do těchto spekulací. Nevyslovoval jsem žádná jména a žádné úvahy dopředu. Pokud o nich budu hovořit, tak o nich budu hovořit se členy, respektive s vedením TOP 09. A jako místopředseda poslaneckého klubu se zúčastňuji zasedání předsednictva a tam sdělím ty svoje názory a případné náměty přímo na tomto jednání svým kolegům.

Poslední věc, co na všechno říká vás partner, Starostové a nezávislí? Ti z toho musí být trošku špatní.

A takto, je to náš partner, ale my jsme jednolitý celek, aspoň když budu hovořit za poslanecký klub, tak já mám vždy obrovskou radost z toho, jak funguje tento náš poslanecký klub, jak jsou tam dělné a velmi příjemné a přátelské vztahy.

Ani za zdmi nepadla nějaká kritika: vy jste to zase provedli, zase další skandál?

Ne, ne, ne. Opravdu, opravdu v tomto duchu ne. Samozřejmě nikdo jak ze Starostů, tak z TOP 09 neprojevoval nad tím žádnou radost. Samozřejmě nás to zasáhlo. Nebylo to nic, nebyla to žádná příjemná zpráva. Ale tak jak my, tak Starostové toto přijali jako fakt.

Místopředseda poslanců TOP 09 Jan Husák. Děkuju vám za návštěvu v Interview, na shledanou.

Já vám děkuji za pozvání, přeji hezký večer vám i divákům.

Daniela Písařovicová

ČT24, 3. 10. 2012, pořad: Interview ČT24

Štítky
Osobnosti: Jan Husák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme