Husák: Ceny za mobilní volání jsou v Česku neúnosně vysoké

Komentář poslance Jana Husáka

21. 10. 2011

Až o 50% očekávám budoucí snížení současných cen za mobilní volání a internet i díky novele zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Zákon by mohl napomoci rozhýbat stojaté vody telekomunikačního rybníku, který podle mezinárodního srovnání patří k jedněm nejdražším v Evropě. Vysoké ceny negativně dopadají na rozpočet občanů i firem a fakticky snižují konkurenceschopnost České republiky. Novela zákona umožní realizovat prodej frekvencí uvolněných po přechodu na digitální televizní vysílání formou aukce. Je třeba, aby podmínky účasti v aukci neznemožňovaly případný vstup nového „dravého“ operátora, který tak může rozhýbat konkurenční prostředí v oblasti českých telekomunikací. Nové technologie umožní využívat vysokorychlostní internet novým způsobem a na tuto skutečnost musí operátoři reagovat i prostřednictvím svých cen. Výrobci „chytrých“ telefonů již nyní implementují do svých operačních systémů funkce, které umožňují např. zasílat SMS zprávy prostřednictvím internetu, tedy za zlomek ceny. Ten, kdo na tom vydělá, je spotřebitel.

Volání z mobilu je v České republice nejdražší ze všech okolních středoevropských států. To vyplývá z průzkumu cen za mobilní telekomunikační služby, kterou jsem jako nový předseda podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl nechal zpracovat. Do průzkumu byli zahrnuti všichni mobilní operátoři v České republice, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Vybrali jsme 4 kategorie uživatelů – studenta, matku na mateřské dovolené, kteří mají omezenější finance, většinou méně volají, ale naopak více píší zprávy SMS. Dalšími kategoriemi jsou podnikatel a ředitel firmy, kteří nemají finanční limity, naopak více využívají volání a datové služby a výrazně méně posílají zprávy SMS. Uvedené ceny jsou průměrem cen tří nejlevnějších tarifů ze všech mobilních operátorů v dané zemi:

Z průzkumu jasně vyplývá, že český občan musí platit za mobilní telekomunikační služby v nejextrémnějším případě téměř 6x více než občan Rakouska nebo 2x více než občan Polska. Je na první pohled zřejmé, že rakouský trh je trhem nejvyspělejším, kde panuje vyspělé konkurenční prostředí. Vypočtený průměr určitým způsobem zohledňuje „netržní chování“ zákazníka – ať už z důvodů subjektivních (zvyk, rodina, tradice, atp.) či objektivních důvodů (legislativa, tarifní podmínky - nemožnost se vyvázat ze smlouvy, apod.). Pokud by si všichni zákazníci vybírali svůj tarif jen dle nejnižší nabídky, byly by rozdíly cen na českém trhu ještě horší – tam se jeví účty českých občanů 13x dražší než rakouské. To je naprosto neakceptovatelné a je zjevné, že by měl Český telekomunikační úřad zasáhnout.

Vládní novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích přináší kromě jiného změnu – možnost uspořádání výběrové řízení pomocí aukce na kmitočty, které budou využity pro vysokorychlostní internet. Tyto kmitočty, které jsou k dispozici po ukončení analogového televizního vysílání, umožní rozšíření rychlého mobilního internetu na celou Českou republiku. Využití těchto kmitočtů pro evolučně nový způsob komunikace má potenciál výrazně změnit charakter telekomunikačního trhu. Profitovat z této změny by měl spotřebitel. Návrh zákona obsahuje i velmi významnou pojistku pro subjekty účastnící se aukce – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) před vyhlášením výběrového řízení je povinen konzultovat se zúčastněnými subjekty podmínky účasti, kritéria hodnocení žádostí a podmínky výběrového řízení. Tato úprava zajistí, že důležité aspekty výběrového řízení budou podrobeny veřejné kontrole, která umožní maximálně transparentní a řádný průběh výběrového řízení. Očekávám, že podmínky aukce budou nastaveny tak, aby nenahrávaly žádné z účastnících se stran – ani dosavadním mobilním operátorům ani případným nově vstupujícím operátorům. Jedině rovnými a transparentními podmínkami dosáhneme maximálního efektu – snížení cen za volání a internet i v České republice.

Jan Husák
poslanec, předseda Podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl

parlamentnilisty.cz, 21. 10. 2011

Štítky
Osobnosti: Jan Husák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme