Farský: Vicepremiér se dostal do střetu zájmů sám

15. 4. 2015

(editovaný přepis debaty s poslancem TOP 09 Janem Farským)          

David BOREK, moderátor

Boj proti korupci se v posledních letech stal tak trochu mantrou, pro politiky, voliče a vlastně i pro média. Co konkrétního současná koalice vymyslí. Dnes jednala vládní protikorupční komise a téma proberou Události, komentáře, vítejte. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí souhlasí s novelou zákona o střetu zájmů politiků. Podle ní by například při nástupu do funkce museli oznámit, jaký měli dosud příjem a co všechno vlastní. Skupina vedená ministrem Dienstbierem podpořila taky zákon, který rozšíří pravomoci NKÚ. Nově by mohl kontrolovat hospodaření krajů, měst a obcí, nebo podniků s majetkovou účastí státu.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/

Vzhledem k tomu, že NKÚ má určitou kapacitu, prostě je schopen provést jenom určité množství kontrol, tak si myslím, že tady nehrozí nějaké obrovské zatížení obcí a krajů dalšími, dalšími náklady.

Miloslav KALA, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Celá spousta dat existuje v elektronické podobě a my se připravujeme na to, abychom mohli s těmi daty pracovat vlastně dálkově a co nejméně zatěžovali kontrolované osoby.

David BOREK, moderátor

Poslanec TOP 09 Jan Farský, host Událostí, komentářů. Já vás zdravím.

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/

Dobrý večer ze Semil.

David BOREK, moderátor

A je tu s námi také poslanec KD-ČSL Ivan Gabal. Hezký večer i vám.

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Dobrý večer.

David BOREK, moderátor

Pane Gabale, zůstaňme nejprve u střetu zájmů. Střet zájmu by podle novely měl obsahovat i to, že politik, jak už jsme říkali, by při nástupu do funkce musel uvést, jaký měl dosud příjem a co všechno vlastní. Ale to nezní úplně jako zásadní změna, anebo ano, nebo v těch nevinných řádcích se skrývá zásadní posun, definice, aby vymáhání nebo odstrašení střetu zájmů?

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Tak je to všechno podle mého názoru hodně o přístupu k té věci. Já jsem například spolu s kolegy z klubu na začátku dal do obálky kompletní svůj majetkový přehled a dal jsem ho Pavlovi Bělobrádkovi a nedal jsem ho veřejně s ohledem na to, co dělá moje žena, ale myslím si, že by to být standard. Ale můžeme tady přitlačit a ta otázka, do jaké míry by to mělo být veřejné nebo uložené někde například v NKÚ nebo je, je pro mě k diskusi, ale považoval bych to za samozřejmost a tenhle standard už podle mého názoru nebudeme slevovat. Řekl bych, mám pocit ze sněmovny, že to většina lidí vnímá jako, jako cosi, co už by mělo být standard.

David BOREK, moderátor

No já to hlavně vnímám jako věc, která vlastně už funguje, protože majetková přiznání politiků tady už přece jsou. V čem se to liší? To, co se teď někde v koalici projednává od toho stávajícího stavu.

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Já, já kdyby to zkusil odpovědět kolega Farský, kterého zdravím a který byl ve sněmovně předtím, tak on možná k tomu bude kompetentnější, tak se nezlobte, on to určitě řekne líp.

David BOREK, moderátor

Možná to řekne i proto, že je zástupce opoziční strany. Tak, pane Farský, v čem se liší nebo kde spatřujete skutečnou změnu a zdůrazněme to slovo skutečná změna v případě definice slova střet zájmů?

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/

Tak ty změny, které navrhuje současná vláda, jsou jednak v tom, že bude zachycen majetkový stav toho, kdo vstupuje do veřejné funkce. To v současném zákoně skutečně ještě není. A já jsem osobně přesvědčen a vím, že i kolegové, o tom, že ta změna je rozumná a logická. Byla i v minulém plánu Nečasovy vlády a my už máme i připravený pozměňovací návrh, kterým bysme to stejně prosazovali, takže v tomto se určitě kryjeme. Ty další návrhy, které v zákoně o střetu zájmu nové přichází, jsou, že se snižuje povinnost hlásit dary v hodnotě už ne 10 tisíc, ale každý dar v hodnotě 300 korun. Zákaz střetu zájmů v tom, že když skončí politik ve funkci, tak nemůže nastupovat do firem, s kterými přímo obchodoval nebo je nějakým způsobem zvýhodňoval. To všechno v zákoně je. Co bych řekl z té druhé strany, myslím si, že není úplně dobré to, že my tady řešíme detaily ve smyslu toho, jestli máme přiznávat 10 tisícový dar nebo 300korunový dar. Ten největší střet zájmu pana místopředsedy vlády, tomu se ten zákon vyhýbá. To si myslím, že, že nemůže být uspokojivé ani pro koaliční voliče.

David BOREK, moderátor

Pane Gabale. Předpokládám, že pak Farský narážel na ministra financí Andreje Babiše.

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Zcela evidentně. Jestli mi dovolíte, já, já napřed řeknu jenom, s čím se potýkáme, jo, protože já jsem hodně vzešel nebo pracoval jsem kromě své firmy v protikorupčních organizacích Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci, a my vlastně stále ještě dojíždějící mnoho let zavedený systém poměrně komplexního klientelismu, který vznikl v opoziční smlouvě a kde prostě politici pomáhali spolu s lidmi z byznysu a s dalšími připravovat vyvádění velkých prostředků veřejných do soukromých kapes. A jak jsme viděli, když jsme vyšetřovali Opencard, za mohutné asistence nebo otočení zády policie a státních zástupců. To je velice komplexní systém, který je zaběhaný, vidíme ho například na kontraktu na tramvaje v Praze, taky podobně, 19 miliard, nevypověditelná smlouva, rada to nemohla projednat. Vidíme ho na tunelu Blanku, když zůstanu jenom v Praze. A jenom pro vaši informaci, Opencard nebyla finále, Opencard byl jenom pokus o zprivatizování veškerého předplatného na hromadnou dopravu v Praze, které se později mělo prodat do privátních rukou. Teď s tímhle ...

David BOREK, moderátor

Tak udělali jsme si hezké turné po minulých kauzách, já se ptám na to ...

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Ne, to nejsou, to jsou český kauzy, s kterýma se potýkáme.

David BOREK, moderátor

... Na situaci, kdy ve vládě je ministr, který sám přiznává, že v některých věcech je ve střetu zájmu.

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

A teď vám to odpovím. Kdo posadil tohoto člověka do vlády i s mandátem bojovat s tímto systémem? Kdo? Voliči. Jo, evidentně ANO těžkou kritikou poměrů, nevýkonnosti, korupčních poměrů a podobně získalo mandát a rozhodli voliči o tom, že Andrej Babiš bude jaksi politik s jedním z nejsilnějších mandátů.

David BOREK, moderátor

Chápu, je to filozofický přístup v tom, že svrchovaná je moc voliče.

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Bylo to známo, ne, ne, ty informace byly známy ...

David BOREK, moderátor

Ale já se tedy, já se, ano, já se ale zeptám přece jenom trochu techničtějším způsobem, méně filozofickým ...

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

To není filozofický.

David BOREK, moderátor

Po změně zákona o střetu zájmů, po novém nastavení majetkových přiznání politiků, změnilo by se něco na současném fungování pana ministra financí ve vládě, nebo by to vůbec na něj vliv nemělo?

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Tak ten zákon teprve půjde do sněmovny. Podle mého názoru to projednávání a já jsem se dneska ptal jednoho z členů té rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, jak se to projednávalo a podle mého názoru je to téma samozřejmě, s kterým se budeme potýkat ještě dost dlouho dopředu. A vidíme i na přístupu samotného vicepremiéra Babiše, že v některých otázkách on vyhlašuje, že je v konfliktu zájmů. Já vám pro svůj příklad, tak já mám taky firmu a ta firma nějakým způsobem funguje. Já jsem se vzdal jednatelství, to jsem předal, nechávám si vlastnictví, tu firmu neovlivňuji, jak se rozhodne v této věci podle mého názoru ten německý model, kdy podle mého, kdy je možné vlastnit, kdy takový člověk může být ve vládě, ale neměl ty firmy ovlivňovat a neměl by působit v oblastech, kde ty firmy obchodují se státem, by podle mého názoru byl přijatelný standard. Ale neumím vám říct, jak to dopadne, jo, protože jsme na počátku toho procesu.

David BOREK, moderátor

Pane Farský, v tomto studiu před týdnem nebo v minulém týdnu pan Pospíšil, zvolený za TOP 09 do Evropského parlamentu, když byla řeč tedy o střetu zájmů pana Babiše, opakoval několikrát ať pan Babiš prodá své firmy. To byl jenom bonmot nebo konkrétní výtka na pana Babiše nebo to je návrh, který TOP 09 bude podporovat, aby všichni, kdo vstupují do vrcholných politických funkcí, se vzdali svého podílu v nějakých firmách?

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/

Tak je to jedna z možností. Já bych se k této možnosti nepřikláněl, protože by naopak znemožnila výběr určitých politiků z určitých skupin a já si myslím, že v politice je potřeba, a byli zastoupeni různé skupiny obyvatel, různě majetkově obsáhlí lidé. A z toho důvodu si myslím, že by byla škoda, kdyby se to nějakým způsobem mělo zásadně připomínat, že musí dojít k prodeji. Ale tady dochází třeba k tomu, že voliči samozřejmě poslali pana vicepremiéra do sněmovny, ale koalice ho posadila na křeslo ministra financí, kde tím, že se jako vicepremiér stará ...

David BOREK, moderátor

Ano, chápu, tak nechme, nechme, prosím, nechme, prosím politologické úvahy.

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/

... o státní firmy a tak tím způsobem se sám dostal do střetu zájmů.

David BOREK, moderátor

Ano, já bych se vrátil k té, k té otázce. Co tedy TOP 09, co, pardon, pane Farský. Co by, co by tedy TOP 09, když nesouhlasíte s myšlenkou, že by politici museli prodávat svůj majetek, co tedy byste vy nebo vaše strana podpořili jako řešení oné kritiky, kterou opakovaně vznášíte na člena vlády?

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/

Tak minulý týden měla sněmovna  projednávat zákon, že by zřizovatelské funkce a ovládání státních společností přešlo k ministerstva financí na ministerstvo průmyslu a obchodu. Bohužel koalice tento návrh, který byl opoziční a tím pádem asi těžko projednatelný, ale určitě byl logický, tak jeho projednání zablokovala. Byl to právě pan Babiš, který řekl, že v žádném případě tento zákon nemůže projít. Takže je, na jednu stranu možné říkat, že střet zájmů je špatný, protože skutečně je špatný, protože ovlivňuje rozhodování a ovlivňuje ho směrem, který není ve veřejném zájmu, ale zároveň je tady potřeba nějak se k tomu postavit a nějakým způsobem to řešit. A ve chvíli, kdy přicházíme s nabídkou řešení a tato je panem vicepremiérem, který je v tom největším střetu zájmu zablokován, tak není něco v pořádku.

David BOREK, moderátor

Pane Gabale, ať to tedy není celé jenom seminář o Andreji Babišovi. Vrátím se k tomu, co tady říkal vlastně váš kolega i vy. Myšlenka tedy, že by lidé, kteří vstupují do politiky, byli nuceni se vzdát aktivního výkonu svých vlastnických práv v soukromých firmách, ta je představitelná pro vás?

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Pro mě z mojí zkušenosti to je představitelné. Samozřejmě já mám malou firmu, ale neumím si představit, jak se to dělá s velkými firmami, ale umím si představit, že taková věc se může řešit nějakým převedením nebo fondem nebo něco, něčím podobným, ale je to k debatě. Já bych řekl, že ono taky platí, že my s řadou těchhle věcí nemáme zkušenosti. My třeba prostě nemáme zkušenosti s vyrovnáváním se s majetkovými přiznáním s nelegálně nabytým majetkem. Tím pádem pokud toto nemáme, tak u nás se nadále ta korupce a to vyvádění těch prostředků vyplácí.

David BOREK, moderátor

Já bych s dovolením ještě v této debatě se posunul k jinému bodu, který dnes také řešila vládní protikorupční rada a to je zákon nebo návrh zákona o veřejných zakázkách, kde dokonce pan Dienstbier sám přiznal, že debata byla nejrozpornější. Kde přesně je problém v té debatě? A předpokládám, že ten problém tedy bude i na koaliční úrovni, že to je tak, že i koalice se dohaduje vlastně, jak by ten zákon měl vypadat.

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Já jsem mluvil s jedním z členů té, té rady a skutečně ta debata tam byla asi nejostřejší a já vám to zkusím přiblížit v tom, co regulérně ve sněmovně dělám v oblasti obrany. A jakýkoli tendr v současné době na akvizici něčeho složitějšího, zápasíte vlastně proti tomu zákonu a nakonec se ukazuje, že je lepší ho obejít v oblasti obrany tím přímým určením dodavatele, protože tím se jaksi vyhnete prodlužování a soudním sporům, rozhodováním u ÚOHSu a podobně, a to znamená, my v tomto zákonu se rozhodujeme v těžkým sváru, protože se prosekáváme džunglí toho vyvádění peněz a korupcí a potřebujeme silný zákon ...

David BOREK, moderátor

A to je hlavní problém.

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/

Ale čím silnější zákon regulující ten proces uděláte, tím víc zkomplikujete těm, kteří chtějí výběrovými řízeními postupovat a řekl bych, že podle informací ze starostů a pan kolega je bývalý starosta, prostě řada lidí se bojí dneska vypisovat zakázky a jít skrz ten zákon, aby se nedostali prostě do velkých problémů, ne-li do obvinění.

David BOREK, moderátor

Pane Farský, vidíte problém, současný problém okolo nového zákona o veřejných zakázkách podobně?

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/

On ten zákon má mnoho společného i s tématem střetu zájmů. Mluví se o něm hezky ve smyslu, že bude jednoduchý, že bude transparentní, že přinese kvalitnější způsob zadávání veřejných zakázek, ale ten text tomu vůbec nenapovídá. V tom textu se zvedají limity u zakázek, takže třeba zakázka, která dodnes měla limit 10 milionů pro zjednodušené řízení, tak má 50 milionový limit. Zkracují se lhůty, takže na 50 milionovou zakázku budou mít zájemci možnost reagovat jenom v průběhu 15 dnů a to včetně víkendů případně svátků, což samozřejmě povede k různým machinacím. Navrhuje se, že budou možné vícepráce až do výše 50 %. To pak můžeme přestat soutěžit a ten zákon skoro zrušit. Zůstávají vysoké limity. Navrhuje se, aby právní služby se mohly nakupovat až do výše 20 milionů korun zcela mimo zákon. Samozřejmě zůstává in-house zadávání v tom smyslu, kdy aby nedocházelo k problematickým zakázkám, se prostě zhasne, aby na to nebylo vidět. A to si myslím, že to je v rozporu s prohlášeními. To je v rozporu s tím, kterým směrem se ten zákon vydal. On je komplikovaný. Během osmileté praxe starosty jsem se s tím setkával neustále. Na druhou stranu musím říct, že ten posun, který nastal v roce 2012, byl do složitosti, ale zároveň do kvality toho zákona. Pokud jsme i do té doby soutěžili způsobem transparentním, otevřeným, pouštěli jsme firmy do zakázek, nesnažili jsme se je nějakým způsobem omezovat a jednali jsme s nimi férově, na rovinu, tak pro nás ten zákon žádnou další komplikací nebyl, a můžete říct, že město Semily je relativně malé, ale my jsme tady v průběhu těch 8 let investovali půl miliardy korun. To se až tak se nedá říct, že by to byly drobné. A on i ten státní rozpočet je složen z jednotlivých tisíců a milionů, takže je to vždycky o každé té částce, s kterou se nakládá. Ten zákon má své chyby, a my musíme kvůli Evropské unii, kvůli nové směrnici do 18. dubna příštího roku přijmout zcela nový zákon, ale to, co jsem zatím viděl, bohužel kvalitativní posun k lepšímu určitě není.

zdroj: ČT 2414. 4. 2015

Štítky
Osobnosti: Jan Farský
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme