9 mýtů o TOP 09

Komentář Anny Putnové

6. 4. 2010
Setkávání s občany různého věku i místa bydliště mě inspirovalo, abych napsala pár řádek o předsudcích, které jsou spojené s TOP 09 a které tu a tam zaznívají. Jedná se o zkreslené nebo nepravdivé informace.

1 TOP 09 je stranou 2 mužů

TOP 09 vznikla z iniciativy předsedy Schwanzerberga a 1. místopředsedy Kalouska, kteří ji vtiskli hodnotový rámec a ideové vymezení. Konzervativní myšlenky, které jsou zásadní pro směrování strany, začali následovat další lidé. Je to logický postup a vývoj. Během šesti měsíců vznikly desítky místních organizací, které jsou nabité lidským potenciálem. Lidmi, kteří mají výborné nápady a chuť pracovat. Nepromarnit tento kapitál bude úkolem pro vedení strany pro další léta. Osobně mě těší, že 14členná výkonná rada TOP 09 je tvořena 8 ženami. Věděli jste to?

2 TOP 09 je stranou na jedno použití

Program strany je budovaný na dlouhodobém konceptu, který bude možné plně zhodnotit ve střednědobém horizontu. Je nelogické tvořit s velkým úsilím něco, co přinese plody až po čase, a v té chvíli se toho vzdát. TOP 09 je v pozici sadaře, sázíme stromy a zakládáme sad. Ničit jej, když začnou stromy rodit, to si může někdo přát, ale není to TOP 09.

3 TOP 09 je městskou stranou

Budu mluvit o tom, co znám detailně, a to je situace v Jihomoravském kraji. V Jihomoravském kraji máme téměř 500 členů, avšak méně než polovina je z Brna. Místní organizace na Brno venkově, Blanensku či Hodonínsku jsou velkou oporou a silou pro nadcházející volby. To je ta snadnější argumentace pomocí dat a čísel. Méně viditelný je fakt, že náš program je zaměřen tradičně a vesnice, jak známo, jsou zaplaťpánbůh stále ještě víc konzervativní než města. Lidé na vesnicích a v menších městech svým způsobem života naplňuji program TOP 09. Nezadlužují se, starají se o své blízké, pečují o své okolí. Investují do svých dětí, tedy vše to, co chceme jako hodnotu společnosti zdůrazňovat a přispívat těm, kteří se chovají odpovědně.

4 TOP 09 málo pamatuje na sociálně slabé

Program TOP 09 dává jasné signály těm, kteří využívají sociální systém, nepracují, protože pracovat ani nemají v úmyslu, že tento stav nebude tolerovat. Chceme, aby se neplýtvalo zdroji pro vychytrálky, ale pomoc šla tam, kde je jí třeba. Garantujeme, že opravdu sociálně slabí budou podporováni minimálně ve stejné míře. V čem je tedy problém?

Ze setkání s občany je zřejmé, že tato politika by našla podporu. Obávají se ale, že ušetřené peníze zmizí v tunelech či na soukromých účtech. Mnoho z nás vložilo veškerý svůj osobní kapitál a svoje jméno do nové strany právě proto, aby se posvítilo do koutů české politiky. Chceme pravidla pro všechny. Jsme stranou, která straní právu, řádu a rovným příležitostem. To je skutečný základ konzervativní politiky.

5 TOP 09 málo spolupracuje s partnery - hnutím Starostů a nezávislých

Spojení s Hnutím starostů a nezávislých bylo šťastným krokem. Jsou zastoupeni na našich kandidátkách, konzultujeme navzájem programy. Přinášejí cenné podněty z regionální úrovně, které můžeme využít na celostátní úrovni. Dobrým příkladem spolupráce může být dohoda nad daňovým určením. Doposud nevyrovnané určení daní poškozuje malé obce a podvazuje jejich rozvoj. Změna v rozpočtovém určení daní patří k prioritám TOP 09. Je to nejenom výrazem posílení samosprávy, ale i vyjádřením demokratického principu. Jsme přesvědčeni, že nejlépe dokáží o svých záležitostech rozhodovat lidé v místě, kde situaci dobře znají. Ne od stolu úředníka na kraji či ministerstvu, ale ve vlastní obci či městě. V programu tomu říkáme kompetentní správa.

6 TOP 09 se zabývá pouze ekonomickými problémy

Bylo by hezké, kdybychom se jako země nemuseli zabývat ekonomickými a hospodářskými problémy. Takový luxus si ale nemohou dovolit nikde na světě. Česká republika má špatnou strukturu veřejných financí. Systémová náprava nám umožní, abychom mohli v příštích létech více investovat do kultury, vzdělání nebo více investovat do seniorů. Nabízíme témata, která nespadají přímo do hospodářské politiky, i když ji nepochybně ovlivní. Např. chceme docílit uzavření smlouvy s Vatikánem, velkou pozornost věnovat životnímu prostředí, investovat do výzkumu a inovací jako základu pro konkurenceschopnost země.

Ekonomická prosperita není cíl, ale podmínka nutná pro silnou společnost, nejenom ekonomicky, ale i morálně. Cílem je posilování důvěry lidí navzájem, důvěry v právo, důvěry v politický systém. Zdravé veřejné finance jsou nezbytným krokem na cestě k ozdravení společnosti.

7 TOP 09 je uzavřená novým členům

Není tomu tak. Postupně nabíráme další a další uchazeče z řad zájemců. Má to však svoje administrativní bariéry, ale především se chceme poznat s těmi, kteří se k nám dnes hlásí. Není to projev neochoty či nedůvěry. Považuje za správné znát motivaci lidí, kteří se chtějí stát členy strany a vyjasnit si stanoviska. Předcházíme tak případným zklamání na obou stranách.

8 TOP 09 ztíží přístup k vysokoškolskému vzdělání

Opak je pravdou. Vysokoškolský systém vyžaduje reformu. Její součástí bude podpora studentů během studia prostřednictvím půjček a nových forem stipendií. Na druhou stranu považujeme za správné, aby se na vysokých školách platilo školné. Víte, že 40% studentů končí studium během 2. ročníku? Jsou to ti, kteří studují 2 či více škol současně nebo prostě zkouší, na které škole se jim bude líbit. Díky jejich experimentování nemohou studovat nadaní mladí lidé ze
sociálně slabších rodin. Školné, v kombinaci se studentskými půjčkami, zabrání ztrátě talentů, které díky dnešnímu systému tzv."bezplatného vzdělání" nemohou studovat. Navíc se zkvalitní vzdělání a bude motivovat mladé lidi, aby si vybrali obor, který je opravdu zajímá. Stanou se dospělejší, odpovědnější za svoje rozhodování.

9 TOP 09 ruší bezplatné zdravotnictví

Zdravotnictví nikdy bezplatné nebylo! Každý rok vybere stát na zdravotním pojištění od nás všech přes 200 miliard korun, které následně zdravotní pojišťovny použijí na platby za konkrétní lékařské výkony. Lékařská péče tedy rozhodně zadarmo není a chceme-li, aby zdravotní péče byla schopná zajistit důstojný život a dobrou péči do konce života všem občanům ČR, je nutné uskutečnit změny ve zdravotnictví. Medicína děla obrovské pokroky a asi každý z nás zná někoho, kdo absolvoval operaci srdce, onkologické léčení či je dlouhodobě závislý na lécích. Abychom mohli závažná onemocnění léčit a vyléčit, musí do zdravotnictví přijít více finančních zdrojů. Ano, chceme, aby se člověk věnoval svému zdraví a podílel se na léčbě. Dnes se pacienti spolupodílí asi 14% na výdajích na zdravotnictví, jsou v tom zahrnuty např. poplatky u lékaře a doplatky za léky. Cílem je 3% zvýšení spoluúčasti ročně. Obvyklý podíl ve světě je 25%. Jenom tak budeme mít zaručené, že budou prostředky na léčbu vážných onemocnění. K čemu by nám jinak bylo, že umíme to či ono léčit, ale nemáme na to.

Anna Putnová
parlamentnilisty.cz, 6. 4. 2010, Rubrika: Politici voličům
Štítky
Osobnosti: Anna Putnová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme