Rada hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy má 11 členů a je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Schůze rady se konají každé pondělí (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout. Rada je odpovědna ze své činnosti zastupitelstvu. V kompetenci Rady hlavního města Prahy je např.:

  • hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrolovat hospodaření podle něj;
  • ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního města Prahy a kontrolovat jejich plnění;
  • provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem hlavního města Prahy;
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, komisemi Rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi;
  • zřizovat a rušit podle potřeby komise Rady hlavního města Prahy, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.


ADRESA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Praha
Datum
pondělí 30.11.2020 10:00 - 12:00

Nadcházející akce

Pétangue s Markétou na Letné!

Začátek: dnes 16.6.2021 16:00 / Konec: 17:30 / Místo: Letenské sady 341, Praha 7, Praha
Účastníci: Markéta Pekarová Adamová

Detail události
Návštěva Markéty Pekarové Adamové v Polné

Začátek: zítra 17.6.2021 09:00 / Konec: 10:00 / Místo: Polná
Okres: Jihlava
Kraj: Vysočina
Účastníci: Libor Honzárek, Martina Lisová, Markéta Pekarová Adamová, Luboš Rafaj

Detail události
Návštěva Markéty Pekarové Adamové ve Žďáře nad Sázavou

Začátek: zítra 17.6.2021 10:00 / Konec: 12:15 / Místo: Žďár nad Sázavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Účastníci: Libor Honzárek, Martina Lisová, Markéta Pekarová Adamová, Luboš Rafaj

Detail události