19. 9. 2014

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.9.2014 schválilo 14 hlasy vydání nového územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který nahradí stávající, již z mnoha hledisek, nevyhovující územní plán.

Při projednávání byly zodpovězeny a vysvětleny všechny vznesené dotazy zastupitelů a veřejnosti.  Vydáním tohoto plánu se např. stanovují příznivé normativy pozemku, který získalo město výměnou se společností QINNINVEST v lokalitě ulice Zahradnická, a to jen 10% zastavěnost. Může být dokončen proces pořízení regulačního plánu památkových zón, který podrobně stanoví normativy včetně lokality Nižší Hrádek. Otvírá se cesta k možné výstavbě obchodního centra ve Staré Boleslavi při ulici Okružní.

Na stránkách města bude zveřejněno vypořádání námitek a připomínek, tak jak bylo schváleno zastupitelstvem, čímž bude završeno více jak pětileté období přípravy nového územního plánu.   


TOP  09 Brandýs n.L. - Stará Boleslav 

Přílohy
PDF Historie vzniku ÚP .pdf (134.7 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme