× Pojďte do toho s námi.

Proč nejsou na Jiřího náměstí světelné semafory?

29. 5. 2014

Především v ranní a odpolední špičce se u křižovatky na Jiřího náměstí tvoří dlouhé kolony aut. Plán s vytvořením kruhového objezdu nevyšel, mohly by plynulosti provozu ve středobodu města pomoci světelné semafory?

„Dopravní inspektorát Nymburk umístění světelného signalizač­ního zařízení na Jiřího náměstí v Poděbradech uvítá, avšak toto je plně v kompetenci města Poděbrady,“ sdělil k této věci dopravní inženýr Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Pavel Fiala. Pokud by město požádalo o umístění světelné signalizace na křižovatce, je Policie ČR připravena celou věc řešit.

Poděbradský odbor dopravy projednal celou situaci na Policii ČR v Nymburce. „O instalaci semaforů jsme nepožádali, protože ctíme názory odborníků a výsledek odborné debaty. Vyhodnocením stavu na křižovatce na Jiřího náměstí bylo konstatováno, že k vytváření kolon dochází pouze náporově, a to zejména před osmou hodinou ranní, kdy dojíždí děti do škol, a dále kolem čtvrté hodiny odpoledne, kdy se vrací lidé z práce. V ostatní čas během dne se křižovatka ,čistí‘ poměrně plynule. V době špičky by světelné signály naopak průjezdnost křižovatkou prodloužily a umístění semaforu by bylo spíše kontraproduk­tivní. To zejména s ohledem na přileh­lé přechody pro chodce. Muselo by se totiž užít signální zařízení, kterým by byl usměrněn i provoz na těchto přechodech a tím by došlo ke značné­mu nárůstu času, a tedy i celkovému zhoršení situace. Z tohoto důvodu bylo domluveno do křižovatky světelnou signalizaci neumísťovat,“ vysvětlil Vlastimil Macháček z poděbradského odboru dopravy.

Město Poděbrady je s Dopravním inspektorátem v Nymburce domluve­né, že pokud se situace skutečně nára­zově zkomplikuje a kolony na Jiřího náměstí jsou delší než obvykle, je na místo vyslán policista řídit dopravu. „To je jediné, co provoz na křižovatce urychlí. Tato situace skutečně několi­krát nastala a provoz byl usměrňován pokyny policisty,“ doplnil Macháček.

Prvotní ideou, která by měla „odšpuntovat“ křižovatku na náměstí, bylo vybudování malého kruhového objezdu. „Projekt s kruhovým objez­dem, který byl variantním řešením k semaforům, nás posunul dále a začali jsme se zabývat celkovou rekonstrukcí Jiřího náměstí včetně dopravního řešení. Je otázka, zda by byl krok správným směrem začít nyní řešit instalaci stabilních semaforů, o čemž jsme mimocho­dem i v minulosti jednali s odborníky z oblasti dopra­vy. Semafory byly označeny jako nevhodné řešení, s ohledem na dopravní konfiguraci – množství přechodů pro chodce a nárazové dopravní špičky. Pevně věřím, že celou zále­žitost trvale vyřeší celková rekonstrukce či úprava náměstí. Prozatím jsme se rozhodli, že semafory na náměstí, s přihlédnutím na již zmíněná doporu­čení, umisťovat nebu­deme,“ řekl Ivan Uhlíř, 1. místostarosta města.

Poběbraské noviny - 29. 5. 2014 - str. 2 - autor: Aleš Kubelka

LeTOPisy TOP 09 Nymbursko

Letopis Nymburk podzim 2016

LeTOPisy TOP 09 Středočeského kraje

Letopis podzim 2016

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme