Poděbradská TOP 09 se představuje - pokračování

2. 9. 2010

Před měsícem jsme vám představili dámy z naší poděbradské kandidátky TOP 09 a slíbili představit i její mužskou část. Slíbené plníme, stejně jako chceme splnit body našeho volebního programu, který budete moci najít na http://www.top09.cz/podebrady. Morální i odborná úroveň našich kandidátů je předpokladem pro práci v městském zastupitelstvu. Dokazují to svými každodenními pracovními výsledky a vážností, kterou požívají mezi spoluobčany.


Mgr. Ivan Uhlíř – místopředseda MO a lídr TOP 09 pro komunální volby 15. - 16. 10. 2010.

 

 

 

Štěpán SvobodaJUDr. Štěpán Svoboda

30 let, svobodný, advokát, člen TOP 09

"Od narození žiji v Poděbradech, kromě dobystrávené v Bruselu, kde jsem se podílel na tvorbě  legislativy v rámci EU a mohu být svým profesním  zaměřením užitečný pro město, když ještě několik let  můžeme čerpat dotace z operačních programů EU."

 

 

 

 

Zdeněk HlavaZdeněk Hlava

61 let, ženatý, OSVČ, člen TOP 09

"Žiji v Poděbradech 40 let a byl jsem již zvolen do  rady města. Jako zastupitel bych se rád pokusil znovu najít prostřednictvím technických služeb cestu k pořádku ve městě. Dále chci zviditelnit činnost Městské policie, aby řádně chránila občany a majetek v našem městě."

 

 

 

 

 

Oldřich SvobodaIng. Oldřich Svoboda

57 let, ženatý, 2 děti, podnikatel a manažer strojírenské

"Jako poděbradský rodák bych chtěl mnohaleté životní zkušenosti z podnikání využít při spolurozhodování o rozvoji našeho města. Poděbrady nejsou jen centrum, a proto se zasadím o zvelebování dalších částí města. Věřím, že se nám podaří prosadit lepší podmínky pro podchycení sportovních aktivit co největšího počtu obyvatel."

 

 

 

 

 

Daniel HyblerBc. Daniel Hybler

38 let, ekonomický konzultant, člen TOP 09

"Mám dlouholeté zkušenosti z bankovnictví a pojišťovnictví a v současnosti jsem ředitel divize pojištění. V městském zastupitelstvu je pro mě důležitá korektnost, transparentnost a chuť měnit věci ve prospěch občanů Poděbrad."

 

 

 

 

 

Ondřej MalovecJUDr. Ondřej Malovec

34 let, advokát

"Chci přispět k tomu, aby se radnice přestala chovat k městu macešsky, aby se Poděbrady vypořádaly s kostlivci ve skříních i před nimi a aby občané nevnímali radní jako nekompetentní sólisty s pouze osobními zájmy."

 

 

 

Ivo BártlMgr. Ivo Bártl

61 let, ženatý, 3 děti, zástupce ředitele Hotelové školy, člen TOP 09

"Celý život se věnuji sportu a tělovýchově. Po 2 volební období jsem byl členem městského zastupitelstva. Město má v mnoha oblastech určitě větší potencionál. Na jeho rozvoji bych se rád podílel, například při využití udržovaných veřejných sportovišť."

 

 

 

 

 

František SmetanaIng. František Smetana

72 let, 2 děti, bývalý ředitel Hotelové školy, ekonom

"Jako ředitel Hotelové školy jsem velmi usiloval o vznik vysoké školy v našem městě. Zároveň jsem byl několik období v městském zastupitelstvu a proto přeji Poděbradům a hlavně vám voličům, abyste si vybrali čestné a pracovité zastupitele, kteří budou schopni společně pozvednout Poděbrady a udělat z nich prosperující a čisté místo k životu."

 

 

 

 

Petr GeldnerIng. Petr Geldner

40 let, kazatel Církve bratrské, ženatý, 3 dcery, VŠ dopravy a spojů Žilina

"Považuji za velkou výsadu, že je již přes 10 let mým zaměstnáním práce duchovního. Další výsadou je i to, že se tak děje v prostředí lázeňského města, v zázemí nového kostela a mezi přátelskými lidmi. Jako zastupitel bych usiloval o otevřený styl komunikace v rámci úřadu, i s občany města."

 

 

 

 

 

Tomáš PaulusIng. Tomáš Paulus

38 let, ženatý, 2 dcery, VŠE Praha

"Od narození žiji v Poděbradech. Jsem členem Církve bratrské, kde pracuji s mládeží. Jsem ekonom a v současnosti pracuji jako daňový poradce a účetní. Své uplatnění v zastupitelstvu vidím v ekonomické a daňové problematice."

 

 

 

Pokorný Pavel – 24 let, koordinátor dopravy, člen TOP 09
Martin Skalický
– 24 let, studující, člen TOP 09
Tomáš Pavelka – 30 let, stolní tenista (4x sportovec města)
Ing. Jan Fořt – 24 let, hotelový manager
Ing. Petr Odvárka – 66 let, důchodce
Petr Vurm – 46 let, majitel autoškoly
Zdeněk Pinkas – 59 let, majitel autoškoly
Miroslav Vacek – 60 let, projektant elektro