6. 9. 2018
V Liberci se neřeší problémy s parkování. Dlouho o tom mluvíme, dohadujeme se, jestli stavět parkovací domy nebo omezit vjezd do centra. Jsme samozřejmě pro motivaci k využívání MHD, cesta zákazů a omezování je ale zásadně proti našemu přesvědčení. 
 
Z principu jsem zastáncem svobodného rozhodování každého občana a chci respektovat i rozhodnutí každého jedince, jak bude chtít cestovat po Liberci.  Úkolem radnice je vytvářet takové podmínky, které budou motivovat Liberečáky využívat MHD, a zároveň umožňovat řidičům civilizovaný průjezd městem i dostatek parkovacích ploch.  
 
Klíčem k pochopení našeho přístupu je shoda v tom, že nelze městskou dopravu a používání aut posuzovat optikou osmdesátých let minulého století. Žijeme hekticky, spěcháme, dopravujeme se rychleji, vozíme děti na odpolední kroužky, jezdíme na nákupy auty, chceme, aby město uspokojovalo naše nároky na obslužnost svých úřadů, obchodů, bytových domů a kulturních institucí.
 
Je takový Liberec?  Není! V současné době je Liberec ohledně dopravní obslužnosti na svých klíčových místech velmi poddimenzován a řešením je pouze změna přístupu v řešení dopravní obslužnosti.
Kde jsou slabá místa? Jak tedy problém vyřešit? Myslím, že bychom měli zásadně podporovat alespoň následující projekty.
 
 1.      Dopravní dostupnost Krajské nemocnice Liberec
 
Krajská nemocnice Liberec je asi největší dopravní slabinou našeho města.
-        v okolí i v areálu nemocnice je parkování nekonečně problematické
-        nemocnice nemá přímé napojení na žádnou linku MHD. Nejbližší zastávka MHD je 200m od hlavního vchodu do nemocnice, což je u zařízení, kam dojíždějí nemocní a „bolaví“ lidé, hrozné
Naše návrhy:
-        Pro lepší dopravní obslužnost je potřeba, aby do těsné blízkosti nebo skrze areál zajížděla linka, která by dokázala propojit minimálně nemocnici s terminálem MHD ve Fugnerově ulici.
-        Se stavbou nového pavilonu je potřeba také spojit vybudování parkovacího domu, který by byl určen pro návštěvníky a pacienty nemocnice. Bez parkovacího domu je další rozvoj areálu KNL zcela nesmyslný a osobně se budu velmi zasazovat o jeho vybudování.
 
 2.      Lidové sady a ZOO Liberec
 
Zoologická zahrada je jedna z nejnavštěvovanějších libereckých turistických atrakcí. Proč vlastně trestáme návštěvníky ZOO nemožností zaparkovat? Navíc v kontextu blízkého areálu přírodního divadla a jeho totální zchátralosti (a touhy některých politiků jej obnovit) je z této problematiky žhavé předvolební téma. O co tedy v dané lokalitě jde?
-        ZOO má v současné době cca 350.000 návštěvníků ročně, což odpovídá minimální potřebě cca 450 parkovacích míst (s ohledem na počet návštěvníků jiných zoologických zahrad v ČR a jejich vybavenost parkovacími místy jde o lehce podhodnocený odhad).
-        parkovací kapacita na konečné tramvaje spolu se započtením přilehlých ulic je cca 240 míst. Tudíž pro obsluhu ZOO chybí v Liberci cca 200 míst, které se musí v nejbližší době dobudovat.
Parkovací místa nebudou samozřejmě sloužit pouze pro zoologickou zahradu, ale i jako parkoviště pro Lidové sady Liberec a Lesní koupaliště.
 
Jedním z možných řešení problému s parkováním by mohla být přeměna Lesního amfiteátru na terasovité parkoviště, kdy dojde k likvidaci stávajícího nevyhovujícího areálu (který z objektivních příčin nemá cenu rekonstruovat, i když nostalgicky k tomu jistě mnoho spoluobčanů tíhne).
Toto parkoviště by vyřešilo problém s parkováním v Lidových sadech a zároveň by mohlo v zimních měsících sloužit jako nástupní místo pro návštěvu Jizerských hor a ve vzdálené budoucnosti i jako centrální parkoviště pro lanovku do Bedřichova.
S ohledem na plánované rekonstrukce tramvajové trati v budoucích deseti letech, které jsou vždy spojeny s prázdninovou výlukou, nelze návštěvníky směřovat ani do MHD.
 
Co se stane pokud parkoviště a to jakékoliv u ZOO nevybudujeme? Přestanou nám jezdit návštěvníci. A každých 10.000 návštěvníků je ztráta pro ZOO ve výši 5 milionů korun. Kdo ji zaplatí? No přece město. A to bychom určitě nechtěli.
  
 3.      Vlakové a autobusové nádraží
 
Liberec má velikou výhodu v umístění autobusového a vlakového nádraží s přímým napojením na MHD (tramvaj + autobus). Bohužel situace ohledně parkování je v tomto prostoru dlouhodobě neřešena a tento dopravní uzel trpí značnými kapacitními omezeními v oblasti parkování.
Město Liberec má zpracovanou architektonickou studii, která řeší parkování pomocí velkého parkovacího domu pro 420 vozidel. Blízkost vlakového nádraží a napojení na MHD umožňuje širší využití parkovacího domu pro parkování jak libereckých občanů tak i pro návštěvníky Liberce.
Projekt a výstavba autobusového nádraží je projekt, který jednoznačně patří mezi investice, které zlepší dopravní obslužnost.
 
 Abychom neustále jenom nepřidávali parkovací místa na úkor ostatního městského prostoru je potřeba některá nesmyslná parkoviště i přehodnotit. Využití Sokolovského náměstí jako parkovací plochy je z mého pohledu velmi nekulturní a neetické. Jde o jedno z velkých libereckých náměstí s krásnou okolní zástavbou, které je nutné uvézt do stavu, kdy jej budou moci využívat občané pro relaxaci a kulturní vyžití. Parkovací místa lze nahradit jinými parkovacími plochami, které již v současné době vznikají v blízkém okolí.
 
Parkování v Liberci nelze samozřejmě řešit pouze výstavbou parkovacích domů. Musíme řešit parkování na sídlištích, v centru města, u úřadů a u sportovních a kulturních objektů. Není nutné například udržovat zelené plochy v místech kde jsou tyto stejně využívány k parkování a jejich ekologický význam je zcela potlačen.
Je potřeba hledat a vytvářet nová parkovací místa s ohledem na potřeby obyvatel a poslouchat, co bychom měli na jednotlivých místech změnit. Nápadů je dost a pokud na liberecké radnici bude poptávka po námětech určitě se najdou. Nutné je, aby se potřebami obyvatel někdo zabýval, což se tady velmi dlouho nedělo. Je potřeba s tím něco udělat.
Liberec má na víc.

Naše priority chceme po volbách prosazovat společně se Starosty a KDU-ČSL. Proč jdeme společně? Zajímá vás to? Podívejte se sem.

Zdeněk Chmelík, kandidát TOP 09 na společné kandidátce Starostů

Galerie
Štítky
Osobnosti: Zdeněk Chmelík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme