23. 10. 2023

Aktuální téma, které hýbe nejenom naší společností, ale jde vlastně o problém celého současného světa. Energie, její potřebnost v budoucnu a schopnost jí z něčeho získávat jsou témata, která nás obklopují každý den a skoro ze všech stran.
Proč tomu tak je a proč by nás to nemělo rozčilovat? No, protože spotřebováváme stále více a tento trend se do budoucna vůbec nezmění.
Většina lidí považuje jakoukoliv debatu o energiích za prosazování nějakých „zelených“ cílů a již předem ji odmítá. Jenže v reálném světě se naše země musí o energetice bavit velmi intenzivně, protože naše současná výroba už nám nebude stačit a úzus o naší soběstačnosti prostě padne, pokud něco neuděláme.
A co můžeme udělat? Můžeme zvýšit naši výrobu.
A jak zvýšíme naši výrobu? Postavíme nové zdroje.
A postavíme nějaké nové zdroje třeba do pěti let?
Nepostavíme, protože to u nás nejde.
A je nějaké řešení? Ano, řešením je OZE.
Tedy z výše uvedeného je jasné, že nová energetika v podobě OZE je v podstatě naší jedinou záchranou před závislostí. Možná ne proto, že to má jen výhody, ale hlavně proto, že je to jediná cesta, kterou můžeme stihnout.
Nezbytnost vytvářet energetický mix hlavně pomocí OZE nám v příštích letech v podstatě diktuje vlastní nutnost nebýt závislí, a nikoliv někdo zvenku a už vůbec ne nějací „zelení“ aktivisté.

Naše země nedokáže do pěti let zprovoznit žádný zdroj energie o velkém výkonu, který není postaven na bázi OZE. Možná můžeme usilovat o stavbu paroplynových elektráren, ale osobně nevěřím, že byrokracie v naší zemi dokáže tento proces vměstnat do pěti let.
Tedy o cestě je jasno. Tak proč to veřejnost a některé politické subjekty nechápou? U veřejnosti jde o neinformovanost a jakýsi zakořeněný odpor ke všemu novému, a ještě víc ke všemu zelenému. Jenže OZE nejde o nic nového a jejich „zelenost“ je jen bonusem na cestě k energetické soběstačnosti.
U politických subjektů, které odmítají OZE jde především o neschopnost problematiku chápat a navrhovat řešení. Oni budou vždy proti jakémukoliv řešení s potřebou stát vždy na druhé straně a s vírou, že po nich nikdy nikdo žádné řešení požadovat nebude (tady musím zmínit především SPD, která se znalostmi dítěte hrajícího si s kyblíčkem na písku sestřeluje řešení, která předkládají lidé s hlubokými znalostmi dané problematiky).
Samozřejmě i OZE se potýkají se složitou implementací zákonů, vyhlášek a norem do praxe. Umíme pojmenovat problémy, které brání rychlejšímu zprovozňování OZE, ale na úrovni státu je, zatím, neumíme moc aktivně řešit. A to je jedním z hlavních úkolů dneška, které mohou podstatně přispět k zažehnání energetické nedostatečnosti v ČR.

K těm největším problémům patří:
– zrušení unikátního způsobu měření energie v odběrných místech „po fázích“ (nutné součtově)
– smysluplná dotační politika pro firmy a občany (musíme to postavit)
– jednotné připojovací podmínky napříč ČR
– jednotné kontaktní místo pro žádost o rezervaci výkonu
– sjednocení délky rezervace výkonu s procesy, které souvisí s vybudováním OZE
– sjednocení výkonu státní správy při povolování OZE
– vytvoření Elektronergetického datového centra (bez něj bude sdílení energie obtížné)
– zákon o akumulaci a flexibilitě (hrozí sankce, bez toho nebudujeme)

Mnoho z těchto věcí je řešitelných, pokud se politici rozhodnou o nutnosti změny provézt. Některé změny jdou provézt rychle a některé si vyžádají delší čas, ale nutno připomenout, že ohledně času jsme již spíše za limitem. Věci je nutné začít řešit hned a jejich vyřešení musí být absolutní politickou prioritou.

Nová energetika nepřináší žádné překážky vytváření jiných zdrojů (jádro, plyn, dokonce ani uhlí), ale právě standartní zdroje jsou, v hlavách lidí, překážkou v přijetí OZE jako jednoho z bazálních zdrojů našeho energetického mixu.
Budování OZE vyřeší náš střednědobý problém s dostatkem energie a otevírá nám čas pro zhodnocení potřeby jiných zdrojů nebo jejich vybudování.

Máme možnost řešit náš energetický problém okamžitě a je jen na nás, jestli umíme nastavit celou naši společnost směrem ke zvládnutelným řešením místo toho, abychom jejich vytváření blokovali řešeními složitými a hlavně krátkodobě nerealizovatelnými.
Celá společnost by měla umět přijmout fakta a podporovat OZE jako jedinou současnou cestu k energetické soběstačnosti ČR v krátkodobém časové horizontu.

Věřím, že předsudky a dezinformace nedokáží překonat nutnost a výhodnost.
Věřím, že dokážeme nastartovat trvalý rozvoj OZE a odstraníme všechny překážky, které se na cestě k jeho implementaci do praxe vyskytují.

Zdeněk Chmelík, předseda KV TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Zdeněk Chmelík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme