Liberec je 5. největší město v České republice. Liberec je 1. město v České republice, které i přes svoji velikost je znevýhodněno při RUD (rozpočtové určení daní, které představuje pilíř financování samospráv v ČR) a dostává cca 3x méně peněz než města před ním.

19. 11. 2020

Jak Liberec ovlivní současná ekonomická krize? Jak Liberec ovlivňuje menší příjem na obyvatele než u jiných velkých měst? Kolik bude stát Liberec zrušení superhrubé mzdy? Jak přežít propad příjmů a nezatížit příští generace? Stahují se nad Libercem mraky?

Je podzim 2020 a samosprávy v České republice čekají v příštích letech velmi výrazné propady příjmů, které jsou způsobeny především jednání Vlády ČR, která se snaží tíhu svých opatření ohledně nemoci Covid-19 přenést do rozpočtů krajů, měst a obcí. 

Běžný občan možná není zcela v obraze ohledně toho, jak funguje RUD (rozpočtové určení daní) a jak jsou na základě zákonů převáděny prostředky mezi státem a samosprávou.

Jsem si vědom problému s tím, že samospráva pro mnoho občanů vlastně znamená stát a hranice rozlišitelnosti je velmi složitá, ale podstatou je, že pokud se státu podaří udusit aktivity samospráv, tak dojde k masivnímu úbytku veřejné služby v našich životech (stav silnic, stav měst a obcí, divadla, parky, zahrady, údržba chodníků, dostupnost sociálních služeb, méně kvalitní základní školství, méně sportování a zájmových aktivit, utlumený rozvoj území, atd…), což pocítí každý jeden občan v naší zemi.

Případ Liberce je o to složitější, že jde o krajské město, které provozuje velmi mnoho veřejných služeb a institucí, které slouží pro obyvatele celého kraje, ale jsou financovány pouze ze zdrojů města.

Liberec je také jako 5. největší město v ČR znevýhodněn při přerozdělování peněz pomocí RUD. Města jako Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň poskytují jako krajská města podobný rozsah služeb, ale jejich příjmy jsou s ohledem na RUD cca 3x vyšší. To znamená, že tato města si u státu vyjednala takové podmínky, že jsou před ostatními krajskými městy zvýhodněna mnohem vyšší částkou na příjmové straně ze státního rozpočtu. Pokud by byl Liberec na stejné pozici jako třeba Plzeň byly by jeho příjmy každý rok o cca 1 miliardu korun vyšší. A přiznejme si, že kdyby Liberec dostával v posledních deseti letech každý rok o miliardu více mohlo toto město vypadat úplně jinak. 

Rozpočet města Liberec na příští rok se započítáním dopadů zrušení superhrubé mzdy je plánován z příjmů z RUD ve stejné výši jako v roce 2015 (bohužel s výdaji v roce 2021).

V rozpočtu města na rok 2021 nejsou ještě zahrnuty velké investiční akce (nad 100 milionů korun), které Liberec čekají a pravděpodobně nebude možné se jim vyhnout (v dalších letech):

- vybudování Nové Pastýřské a Tržního náměstí

- úpravy Šaldova náměstí a přilehlých komunikací související se stavbou CUM

- rekonstrukce plaveckého bazénu

- rekonstrukce Svijanské arény

- rekonstrukce tramvajové trati

- nové napojení průmyslové zóny Sever na rychlostní komunikaci

Jenom výše jmenované akce představují investice v řádu cca 1,2 miliardy korun (pravděpodobně bude možné některé akce pokrýt částečně státní dotací).

Město Liberec nemá moc možností, jak vyřešit současnou situaci. V podstatě se nabízejí pouze tato řešení:

- zvednout místní daně a poplatky

- pokrýt zvýšené náklady (provozní a investiční) zvýšením zadlužení

- motivovat obyvatele Liberce k tomu, aby měli Liberec zapsán jako místo trvalého pobytu

- snížit rozsah veřejné služby nebo zavést vyšší spoluúčast občanů

- zastavit investice a velmi omezit provoz a údržbu města

Současný naplánovaný rozpočet na rok 2021 je maximálně možným mixem výše uvedených opatření, který optimisticky vzhlíží do budoucna k dalším letům, které by měly přinést ekonomické oživení a zvýšení příjmů.

Osobně předpokládám, že oživení a jeho promítnutí do rozpočtů státní správy nebude tak rychlé a je otázkou, zdali nedojde k přeměně celkové ekonomické situace s ohledem na změnu struktury spotřebních daní a dalších poplatků a služeb, které byly velmi významným přispěvatelem do státní kasy (mám na mysli např. menší spotřebu fosilních paliv, menší energetickou náročnost budov, menší zdanění elektromobilů, vynucený ústup hazardu, potlačení služeb na úkor on-line prodej, atd…).

Rozpočet na rok 2021 je pro Liberec limitem, jak udržet město v chodu za současných podmínek a v současném rozsahu služeb. Pokud se ekonomická situace nezmění budeme muset v příštím roce sáhnout k opatřením, která budou velmi významně dopadat do kultury, sportu, sociálních služeb, a hlavně do údržby a rozvoje města.

Rozpočet na rok 2021 není ideální, ale jako rozpočet, který s optimismem hledí do budoucna je na hranici schopností udržet v chodu vše, na co jsme v Liberci zvyklí a co považujeme za součást našich běžných životů.

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Zdeněk Chmelík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme