Jak se stát úspěšnou ekonomikou

4. 5. 2020
V současné době se nám naskýtá příležitost vybřednout z naší ekonomické všednosti směrem k budoucnosti založené na práci s vyšší přidanou hodnotou a výrobě finálních produktů.
Dnešní doba přinese určitě své tragédie, ale především jde o příležitosti.
Příležitost dělá zloděje a dnes stojíme na prahu doby kdy můžeme ostatním zemím ukrást dva, tři kroky (možná i roky) navíc po startovním výstřelu.
Pro ekonomiku našeho typu se už nikdy nebude opakovat příležitost být na vyrovnané startovní čáře s ekonomikami velkých a moderních států.
Všechny běhy teď začínají ve stejný čas, bez handicapů a se spravedlivým rozhodčím (koronavirus určitě nebude nikomu nadržovat).
Cesta za tím jak se stát dalším Švýcarskem Evropy může začít.
Co bychom tedy měli udělat?
Především bychom měli zvýšit naši konkurenceschopnost, odstranit administrativu, udělat reformu školství a daní (tedy i důchodovou reformu), vytvořit férové konkurenční prostředí, změnit strukturu průmyslu, zrušit dotace (jenom pro stát, produktové zemědělství, vědu, výzkum a inovace), zvýšit efektivitu, přehodnotit aktivity zahraničních investorů a investiční pobídky, podporovat (morálně a marketingově) malé a střední podniky a OSVČ, definovat funkci státu a veřejnou službu.
Všechno jsou to veliké úkoly a musí se na nich intenzivně a rychle pracovat (pominu to, že nám státní aparát soustavně a dlouhodobě lže, že na tom pracuje).
 
MŠMT musí předložit reformu školství a sportu (agentura pro sport je k ničemu, protože jenom zvyšuje nákladovost). Absolventi musí být schopni se zapojit do pracovního trhu a orientovat se na něm.
Je potřeba podporovat řádově výše výzkum v rámci vysokých škol a jeho aplikaci do praxe.
Slovem dneška musí být "rekvalifikace". To je klíč k úspěchu na reformní cestě. Musíme najít prostředky jak rekvalifikovat v rámci firem i na ÚP.
 
MPO musí předložit reformu přístupu k investorům (Czechinvest, Czechtrade) a jasně deklarovat, že investor musí přinést nejenom peníze, ale i know-how a výrobek finálního charakteru s vysokou přidanou hodnotou (technologicky vyspělý výrobek).
Ministerstvo musí jasně deklarovat priority pro celkovou strukturu průmyslu a jeho směřování na příštích deset, dvacet let. To co tu máme je nutné škrtit a nové a progresivní podporovat.
Musí se otevřít státní zakázky pro všechny (v každém větším městě musí být kancelář, která i obyčejnému malíři pomůže s VŘ na vymalování radnice - prostě spojit ty ruce, které něco umějí se státem, který něco potřebuje).
Jasně deklarovat, že český podnik + český finální výrobek je to nejlepší, co máme nejenom u nás, ale můžeme to prodat i do světa (nebál bych se klidně použít hesla "Češi Čechům").
Dotace ušetřené za soukromými podniky nasměrovat do vědy a výzkumu.
 
MZE musí s požehnáním vlády začít pracovat na větší potravinové samostatnosti naší země (nedotovat neobdělávání, ale naopak). Do zemědělství je potřeba přinést nové technologie, zvýšit osevy, pěstovat více zvířat a také podpořit "čisté" zemědělství.
Ruku na srdce, pro většinu z nás je zemědělec ten neupravený chlap v holínkách. A to se musí změnit. Výrobky nevznikají v supermarketu, ale na poli nebo ve chlévě. Naše děti to musí vědět a při každém soustu, které si dávají do úst musí mít představu jak se mu dostalo na talíř.
Je potřeba přesvědčovat lidi, že každý produkt má svoji cenu.
Určitě někdo na ministerstvu musí již dnes vypracovat jasný materiál, který nám řekne čeho se nám nebude v příštích letech dostávat a nebo co bude za vysoké ceny (pak se nám to bude lehčeji produkovat a prodávat).
V prodejní síti se musí bez obalu tlačit na distribuci českých výrobků a českých služeb.
 
MMR musí být absolutní podporou pro obce a města. Jde teď především o nalití peněz do ekonomiky a neumím si představit efektivnější způsob než jsou investice státu v nižších územně správních celcích.
Samospráva musí mít možnost obce rozvíjet a tím dávat práci místním firmám s vidinou užitku pro všechny (infrastruktura, občanská vybavenost, investice do údržby a oprav).
Ministerstvo musí okamžitě začít pracovat na zjednodušení koncepce sociálního bydlení a všemi prostředky jej podporovat (krize přinese nutnost disponovat kapacitami na sociálním bydlení).
 
MF musí přijít s programy, které reálně nalijí do ekonomiky peníze a to napřímo a bez zbytečných transferů. Nejde o vytváření různých programů, které zatěžují firmy a živnostníky. Jde o systém úlev a zrušení plateb které jsou výsledkem fungování firmy (nepřerozdělovat, ale těm co fungují spíše peníze ponechat). Nedržet při životě firmy, které nemají budoucnost (nedávat státní záruky za půjčky, neplatit firmám za to, že nevyrábějí, nepodporovat myšlenku, že vše bude jako dřív).
Zcela změnit strukturu daní (práce musí být na daních a poplatcích stejně drahá od OSVČ, firmy nebo agentury, práce nesmí disponovat několika úrovněmi DPH pro konečného uživatele, práce nesmí být ovlivněna dotacemi - snad jenom od osob se změněnou pracovní schopností).
Zjednodušit administrativu spojenou s daněmi a jejich zpracováním (tady se klidně přikláním k zachování EET).
Zrušit různé sazby daní (typicky DPH - kdo se v tom vyzná - normální lidé nikoliv).
Zajistit, aby se daně platily až z proběhlých plateb (pokud se dostaví druhotná platební neschopnost dostane tento stát plno firem do dluhové pasti).
Sjednotit výstupy účetních programů se správci daní - odeslání potřebných údajů včetně daňového přiznání na jeden klik přes internet.
Vytvořit takové zákony, aby i zedník nemusel ze svých těžce vydělaných peněz platit účetní a dokázal, třeba přes EET, komunikovat se správcem daně.
Zavézt jednu sazbu na srážku ze mzdy (ať je klidně každý zaměstnanec zatížen daní 50 % ze mzdy, ale ať rozdělení peněz mezi jednotlivé složky státu již provede finanční správa - proč se podnikatel musí starat komu pošle 13,5 % a komu 12,25 % - to není nutné, protože tohle ví nejlépe stát a ať si s prominutím s tou platbou dělá co chce).
Obce musí dostat zaplaceno v plné výši za výkon přenesené státní správy.
 
MZ musí zrušit zdravotní pojišťovny. Jde jenom o státem podporovaný byznys a trafika pro ty, kteří nic neumí. Zdravotní pojišťovna musí být jedna jediná. Jde jenom o přelévání peněz od státu a to zvládne i cvičená opice (pravidla jsou jasně daná).
Je potřeba změnit práci a výstupy všech ústavů pod MZ (nejde o trafiky, ale o kompetentní instituce a musí mít jasné cíle a pravidla), reformovat SÚKL.
Definovat rozsah a kvalitu zdravotní péče, umožnit bohatým si připlatit za nadstandartní výkony a materiály (ze zisků pak platit lepší obecnou léčbu).
Digitalizovat a zjednodušit administrativu spojenou se zdravotní péčí o pacienta (elektronická neschopenka, e-recept, e-chorobopis, sdílený registr léků, atd...).
 
Je potřeba, aby se do práce zapojila i další ministerstva a jejich složky (ústavy a další přidružené organizace).
 
Jaká je situace dnes? Mnoho pracovníků ministerstev dnes sedí doma za 100 % mzdy místo toho, aby pracovali na strategii.
Osobně se chytám za hlavu a ptám se: "Kdy jindy bude příležitost pracovat na reformách než dnes?".
Všechny změny, pokud budou dávat smysl, dnes lidé pochopí a bude-li jasný cíl určitě to nebude mít negativní vliv na náladu obyvatelstva.
A my jenom sedíme a čekáme a vláda sezení a čekání podporuje nejenom svým bezpříkladným přístupem, ale i svými výstupy směrem k ekonomice a k občanům.

Zdeněk Chmelík, předseda RO TOP 09 Liberec a liberecký zastupitel

Štítky
Osobnosti: Zdeněk Chmelík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme