Mgr. Luděk Jeništa

senátor Parlamentu ČR za Středočeský kraj (BEZPP)

Narozen: 8. 8. 1961 ve Vlašimi

Vzdělání:

1967 - 1976 ZŠ ve Vlašimi

1976 - 1980 Gymnázium Vlašim

1980 - 1985 Pedagogická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n./Labem - obor učitelství I. stupeň, spec. těl. výchova

1985 - 1986 základní vojenská služba

Pracovní praxe:

1986 - 1994 učitel na ZŠ Vlašim

1994 - 2002 ředitel na ZŠ Vlašim (25 tříd 650 žáků)

2002 - dosud starosta města Vlašim

2010 - 2012 poslanec Parlamentu ČR

2012 - dosud senátor Parlamentu ČR

průběžně vzdělávací kurzy pro starosty a manažery

Stav: ženatý , 4 děti

Jazyky: německý jazyk – aktivně, ruský jazyk – domluva

Další aktivity:
město Vlašim získalo z a posledních 5 let více než 320 mil. Kč zejména z evropských dotací – spolkový dům, nádraží, rekonstrukce historického centra, nový MěDDM, 3 etapy obnovy zámeckého parku, rekonstrukce ZŠ, 9 hřišť u MŠ a ZŠ (Norské fondy), koupaliště, most, rybníky . . .
město Vlašim v roce 2006-7 vyhodnoceno jako město nejlépe čerpající evropské dotace (SROP) v ČR (co do počtu obyvatel
předseda mikroregionu Podblanicko (sdružení obcí kolem Vlašimi – spolupráce, společné čerpání financí ze SR a EU)
členem představenstva sdružení obcí EKOSO (sdružení obcí v rámci skládkování komunálního a jiného odpadu)
předseda regionální i městské povodňové komise a hlavní manager protipovodňových opatření ve městě.
předseda Bezpečnostní rady a Krizového štábu města Vlašim
předseda Rady obcí v regionu ORP Vlašim (48 obcí)


Doplňkové aktivity:
aktivní sport – v mládí – stolní tenis – 5 let juniorský reprezentant Československa, účast na 4 ME – 7 medailí, mistr Československa ve dvouhře ml., st. žáků, juniorů a čtyřhře mužů (s J. Panským) , 7 let 1. liga (nejvyšší soutěž) ve st. tenisu za VŠ Praha (2x 2. místo), 17 let – stol. tenis - německou oberligu a regionalligu za Fortunu Passau a TTC Pfarrkirchen, 18 let okresní přebor v kopané
v současné době – rekreačně kopaná, stolní tenis, tenis, lyžování, plavání
sportovní management – člen Výkonného výboru SKST Vlašim (stol. tenis)