Tísňová péče pro seniory

1. 7. 2014

Sdružení Život 90 nabízí možnost napojení tísňové péče pro seniory z Roztok. Toto „Sdružení“ zajišťuje od roku 1990 komplexní sociální službu tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v domácím prostředí. Jedná se o 24 hodinovou odbornou službu, která zprostředkovává neodkladnou pomoc při zranění, krizové nebo mimořádné situaci. Součástí služby je pravidelný kontakt s uživateli, a to vše na základě individuálně nastavené služby pro každého uživatele.

V současné době má “Sdružení“ k dispozici grant od České spořitelny a.s. a mohou napojit klienty za aktivační poplatek 1 500,- Kč. Klienti pak hradí pouze měsíční poplatek 400,- Kč.  Odpadá tedy úhrada zařízení, jehož cena se pohybuje okolo 13-15 tis. Kč.

Zájemci o tuto službu se mohou hlásit u sociálních pracovnic: Mgr. Kristýny Kolářové nebo Bc. Jany Nedomové tel:222 333 546 nebo 601 559 580, zajemciosluzby@zivot90.cz nebo na vedoucí služby Mgr. Elišku Fouskovou 222 333 570.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu aktivačního  poplatku je možné požádat o příspěvek z rozpočtu města a to formu žádosti na odd. sociální a DPS MÚ  Roztoky.  Žádost musí být řádně odůvodněna a doložen aktuální výměr důchodu či dalšího příjmu. Žádost posuzuje  sociální komise  a schvaluje rada města.

Marie Šlancarová
předsedkyně sociální a zdravotní komise

Miroslava Kalinová                                                          

vedoucí odd. sociálního a DPS OVSV                            

 

Článek vyšel v Odraze č. 7+8.

ŠTÍTKY

Volby:
2014 zastupitelstva obcí - Roztoky - 2. Marie Šlancarová

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme