Obnovený provoz v ulicích Riegrova a Palachova

25. 9. 2014

Rozsáhlá rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, přípojek k jednotlivým objektům, vozovky, chodníků a veřejného osvětlení byla zahájena v březnu letošního roku a probíhala dle uveřejněného harmonogramu. Oproti původnímu stavu v ulici došlo např. k vybudování dvou vyvýšených zpomalovacích prahů s přechody pro chodce s nasvícením a vnikl i bezbariérový přechod pro chodce u napojení na ul. Palachova. Dále dvou bezbariérových míst pro přecházení.

Nové vzniklo několik parkovacích zálivů, které tvoří přirozené retardéry pro zpomalení provozu vozidel. V ulici je z bezpečnostních důvodů omezená rychlost na 30 km/hod. Součástí rekonstrukce je nový chodník v částech přilehlých k zástavbě a zřízen prostor pro kontejnery na tříděný odpad v části ulice u železniční trati.

V celé ulici Riegrova bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, které umožní bezpečný pohyb po komunikaci. Jsou připravena  místa pro stromy, které budou vysazeny do 30.9.2014. 

Otevření Riegrovy ulice

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme