Cenné uchovat, dobré rozvíjet, špatné změnit

23. 9. 2014

Program, který jsme si dovolili předložit občanům, vychází z těchto zásad.

 

Být kritičtější k sobě než k ostatním.

Plánovat společně s lidmi všech generací i sociálního postavení, s neziskovými organizacemi, sportovními kluby, spolky, živnostníky a drobnými podnikateli i s velkými domácími firmami

Dlouhodobé vize opírat o komunitní plán a kvalitně zpracované projekty a být tak připraveni získat dotační prostředky

Aktuální potřeby řešit rychle a kreativně ve spolupráci s těmi, kteří pomoc potřebují i s těmi, kteří nabídnou vhodnou alternativu

Být realisté. Rozpočet města musí myslet na všechno, to je hlavní důvod, proč je vždycky třeba určit priority.

 

Cenné uchovat

Památky a zeleň

Podařilo se. Zrekonstruovaný areál zámku se těší velkému mediálnímu zájmu, je pravidelně navštěvován turisty i svatebními páry.

Plánujeme. Usilovat o zařazení brandýského zámku mezi národní kulturní památky a spolupracovat na vzájemně výhodných projektech při rekonstrukci církevního majetku ve Staré Boleslavi.

Podařilo se. Uchránit celý pozemek pod nemocnicí pro zelenou rekreační zónu, získat lesopark Houštka do majetku města, obnovit historické cesty krajinou do Popovic a Cvrčovic i starý sad U Světice.

Plánujeme. Zrealizovat připravené projekty „ Sluneční park“ pod nemocnicí a Rodinné ekocentrum ve staroboleslavské Residenci.

 

Dobré rozvíjet

Služby pro všechny generace

Podařilo se. Máme dostatečnou kapacitu základních škol a s novou mateřskou školou U Vodojemu od roku 2015 i dostatek míst pro předškoláky. Předběhli jsme jiná města v zavádění přípravných tříd i v široké nabídce alternativní péče o malé děti. 

Díky komunitnímu plánu se podařilo v krátkém době poskytnout nejžádanější služby pro běžný život občanů: Městské komunitní centrum pro volnočasové aktivity všech generací, bazén pro všechny, klub Kočár, nízkoprahové centrum pro sociálně ohrožené, volnočasový klub na Dolíku, denní centrum pro seniory, klubovnu v brandýské DPS.

Zařadili jsme se úspěšně do národní sítě Zdravých měst.

Plánujeme.   Rozšířit kapacitu základní umělecké školy, usilovat o obnovení provozu sportovní haly BIOS.

Vytvořit Komunitní plán rozvoje sportu, který podchytí výkonnostní i rekreační sportování.

Podpořit vznik společenství živnostníků a drobných podnikatelů jako důležitých partnerů Města.      Srozumitelná a přehledná komunikace s občany

Podařilo se. Zpracovat koncepci nového webu a facebooku města, zkušební provoz je plánován na říjen tohoto roku.

Otevřít v Městských listech pravidelnou rubriku pro vyjádření všech politických subjektů v zastupitelstvu.

Plánujeme. Zavést na veřejném jednání zastupitelstva přehledné prezentace všech bodů, zveřejnit indexovaný videozáznam, vytvořit centrální e-mail adresu městského úřadu, přizpůsobit úřední hodiny a čas jednání zastupitelstva možnostem občanů.

 

Špatné změnit

Plánujeme změnit systém vedení města tak, aby každý radní odpovídal za jednu oblast, aby komise rady měly větší váhu a skládaly se z odborníků napříč politickým spektrem.

Provedeme reorganizaci městské policie tak, aby se výrazně zlepšila bezpečnost ve městě.

Musíme upravit vhodné prostory pro rozšíření kapacity základní umělecké školy.

Chceme komunitně vytvořit dlouhodobé strategie rozvoje sportování a prevence rizikového chování.

Připravujeme koncepci spolupráce a s živnostníky a podnikateli.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme