Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic - český obránce Vídně

Nina Nováková na historické slavnosti