Změny územního plánu by neměly být součástí předvolebního boje

8. 10. 2014

Ač jsme se domnívali, že jednání zastupitelstva dne 8.9.2014 bylo poslední v tomto volebním období, vše bylo nakonec jinak. Již týden po tomto jednání navštívil pan Dospěl našeho zastupitele Ing. Fantu a snažil se ho přesvědčit, aby podpořil jeho změnu územního plánu a tím i legalizaci letité černé stavby. Na jeho návštěvě bylo asi nejzajímavější zjištění, že tento pán již věděl o chystaném mimořádném jednání zastupitelstva, o jeho termínu i o tom, že budou znovu na programu změny územního plánu, resp. žádosti neúspěšných žadatelů o revokaci usnesení. Naši zastupitelé v té době o ničem nevěděli.

Druhý den obdrželi zastupitelé pozvánku na mimořádné jednání zastupitelstva. Navržený program obsahoval dva zásadní body – projednání změny projektu rekonstrukce Rašínovy ulice a projednání žádostí o revokaci usnesení týkajících se změn územního plánu. V té době ještě nebyl ani zveřejněn zápis z jednání zastupitelstva ze dne 8.9.2014, přesto žádosti obsahovaly velmi přesné informace týkající se projednávaných bodů a podobnost jednotlivých žádostí byla až zarážející…

Vzhledem k tomu, že změny územního plánu patří mezi zásadní rozhodnutí zastupitelstva a značně ovlivňují budoucí vývoj města, neměly by být projednávány pod tlakem a v atmosféře, kdy se někteří zastupitelé snaží získat za každou cenu na svoji stranu voliče/úspěšné žadatele. Již první projednávání změn postrádalo věcnou diskuzi a snahu o jakékoliv pochopení argumentů. Přesto se měly stejné žádosti po dvou týdnech projednávat znovu. Záminkou se stala rekonstrukce Rašínovy ulice.

Naším zájmem bylo projednat změnu rozpočtu Rašínovy ulice a změny územního plánu ponechat k diskuzi nově zvoleným zastupitelům. Proto opozice navrhla vypustit tento bod z programu jednání. Tento návrh neprošel, a proto naši zastupitelé neodsouhlasili navržený program jednání. Program nebyl schválen, protože opětovné projednávání změn územního plánu nepodpořil ani Ing. Vlasák, zastupitel ODS. Kdo se nezúčastnil, neumí si představit hysterickou atmosféru, která následovala… Vyhrožování paní starostky obyvatelům Rašínovy ulice, že stavba může být přerušena - klidně až do jara, se po zveřejnění zápisu z rady, která se konala těsně před jednáním, jeví víc než směšné. Paní starostka tvrdila, že rada nemůže schválit změnu za méně než 100 tisíc Kč a přitom chvíli předtím odsouhlasila navýšení ceny o 350 tisíc, i když věděli, že bude následovat jednání zastupitelstva…

Jednání zastupitelstva tedy skončilo dříve, než mohlo začít. Přitom stačilo navrhnout nový program, kde by se řešily jen akutní problémy. Ale o takové jednání zastupitelstva nebyl ze strany vedení města zájem, za dva dny rada odsouhlasila vše potřebné…

Co tedy bylo hlavním důvodem ke svolání mimořádného jednání? Proč se tolik spěchalo s projednáváním žádostí o revokaci, když žadatelé ještě ani neobdrželi oficiálně zprávu o stavu své žádosti? Město - na rozdíl od pana Dospěla, kterému bylo nařízeno odstranění „černé stavby“- není pod žádným časovým tlakem.

Revoluční myšlenka pana Záboje, aby zastupitelé schválili všechny navržené změny územního plánu, si získala věrné podporovatele. Pan radní Šimáček slibuje z předvolebních plakátů odsouhlasení všech změn územního plánu. Není tedy územní plán zbytečný? Proč ho město má, když jeho představitelé souhlasí dopředu s jakoukoliv stavbou na jakémkoliv místě?

Schválení všech požadovaných změn územního plánu těsně před volbami nebo slibování takového přístupu k územnímu plánu ve volební kampani je velmi nebezpečným popolistickým precedentem, který kromě mnoha jiných nevratných důsledků znamená praktickou legalizaci více než 10 let staré „černé stavby“ rodinného domu na Štokách. A příklad pro všechny ostatní, které dodržování platných zákonů obtěžuje.

Tuto „územní revoluci a anarchii“ zcela odmítáme. Zastupitelé by neměli rezignovat na svoji úlohu spolutvůrců územního plánu města.

Ing. Iveta Koulová