Zastupitelstvo testovalo interaktivní hlasovací systém

16. 6. 2011

Zastupitelstvo si na svém zasedání (15.6.2011) mělo možnost vyzkoušet, jak se hlasuje například poslancům nebo zastupitelům v jiných městech.

Poprvé totiž v Neratovicích použili elektronický hlasovací systém, jež měli pro tuto příležitost zapůjčený. Při zasedání se na plátno promítal průběh hlasování, tj. navrhovaný bod, kolik zastupitelů bylo pro a proti a kdo se případně hlasování zdržel.

Tento systém, který si město zapůjčilo od soukromé společnosti, by měl stát zhruba 250 000 Kč.

Uvidíme, zda se novinka uchytí a Neratovice se opět posunou o krok blíže k transparentním městům.